Trwa ładowanie...
d2thm6i

NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 28 grudnia do 03 stycznia 2013 rok...

NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 28 grudnia do 03 stycznia 2013 roku (1/2013)

Share
d2thm6i

| | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | | | | | | | | |
| Raport bieżący nr | 1 | | / | Data | 2013 | | Imię i Nazwisko | | Stanowisko/Funkcja | | | | |
| Podpis | | | | | | | | | | | | | |
| | | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | 2013-01-04 | | Boris Stokalski-Dzierzykraj | | | Prezes Zarządu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2015-03-19 | | Jarosław Plisz | Wiceprezes Zarządu | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| NETIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Temat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 28 grudnia do 03 stycznia 2013 roku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | 2015-03-19 | | | Mariusz Nowak | | Członek Zarządu | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inne uregulowania | 2015-03-19 | | | | | | | | | | |
| Michał Buda | Członek Zarządu | | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, iż w okresie od 28 grudnia do 03 stycznia 2013 roku Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 906.736 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1 złoty, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabyte akcje własne Spółki dają łącznie 906.736 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 0,23% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena odkupu akcji we wskazanym okresie wyniosła 4,47 złotych. Szczegółowe dane (data i godzina transakcji/ilość nabytych akcji/cena) każdej z transakcji zawartych w ww. okresie znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Spółka kontynuuje nabywanie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 12 października 2012 roku kolejnego etapu odkupu akcji własnych (patrz Raport bieżący nr 93/2012 z dnia 12 października 2012 r.) w celu ich umorzenia ("Program"). Od dnia rozpoczęcia nabywania akcji w ramach Programu
tj. 12 października 2012 r., Spółka nabyła łącznie 6.819.152 akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu dają łącznie 6.819.152 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i 1,76% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Program trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 2 czerwca 2013 r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może zmienić warunki lub tryb nabywania akcji w ramach Programu w tym skrócić okres trwania Programu. Podstawa Prawna: Art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003). | | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | | | |
| | buyback3_12tydz.pdf | Załącznik 1 | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

| | | NETIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 330-20-00 | | 330-23-23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Jon Eastick członek zarządu
2013-01-04 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i