Trwa ładowanie...
d1ijhc0

OPZZ: pracodawcy nie przestrzegają zasad BHP

Większość polskich pracodawców nie przestrzega zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; mówi się o tym wyłącznie przy okazji wypadków, w których giną pracownicy - podkreśla Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w oświadczeniu przesłanym w poniedziałek PAP.

Share
d1ijhc0

_ Podobnie dzieje się obecnie po wypadku w Kopalni +Wujek - Śląsk+. Trwająca w Polsce od wielu lat transformacja ustrojowa, wywołała wysokie bezrobocie i walkę o utrzymanie miejsc pracy. Kwestia bezpieczeństwa i warunków pracy dla wielu pracowników stała się problemem mało istotnym. W pogoni za zyskiem pracodawcy zbyt mało zwracają uwagę na bezpieczeństwo pracy _ - czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreśla OPZZ, od lat problematyka zagrożeń wypadkowych nie spotyka się z należytym zainteresowaniem. _ Presja na uzyskanie wysokich zysków powoduje, że nie tylko pracodawcy, ale sami pracownicy stają do +wyścigu szczurów+, gdyż wiedzą, że ich zarobki zależą również od wyników gospodarczych firm, w których pracują. Dlatego problemy BHP nie są obecnie priorytetem _ - podkreślają związkowcy.

OPZZ przypomina, że w ostatnich trzech latach nastąpił wzrost liczby pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W 2008 r. ucierpiało ponad 104 tys. osób.

d1ijhc0

_ Obecne zapisy art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dają organom kontrolnym duże uprawnienia w zakresie przeprowadzania kontroli, gdy jest to uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Pozwalają one Urzędowi Górniczemu i Państwowej Inspekcji Pracy na doraźne kontrolowanie zagrożonych miejsc pracy w kopalniach i innych zakładach pracy _ - głosi oświadczenie.

Związkowcy zwracają uwagę na problem braku właściwego finansowania i za małej obsady personalnej organów kontrolujących przestrzeganie BHP w zakładach pracy. _ Dlatego OPZZ protestuje przeciwko próbom ograniczenia budżetu i zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy w projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych _ - podkreślają.

_ OPZZ apeluje do Państwowej Inspekcji Pracy i Wyższego Urzędu Górniczego o jak najdalej idące wykorzystywanie przez te organy swoich ustawowych kompetencji, o niepoddawanie się dyktatowi pracodawców _ - dodają związkowcy.

d1ijhc0

Podziel się opinią

Share
d1ijhc0
d1ijhc0