Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

PBG - Złożenie żądań natychmiastowego wykupu Obligacji przez Obligatariuszy (53/2012)

PBG - Złożenie żądań natychmiastowego wykupu Obligacji przez Obligatariuszy (53/2012)
Share
d4662i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie żądań natychmiastowego wykupu Obligacji przez Obligatariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu 11 czerwca 2012 roku informacji o złożeniu żądania natychmiastowego wykupu obligacji wraz z odsetkami przez: 1)KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działające w imieniu i na rzecz: a.KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ? 150 Obligacji kupowanych; b.KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty: i.KBC Subfundusz Papierów Dłużnych ? 30 obligacji; ii.KBC Subfundusz Pieniężny ? 110 obligacji; c.KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty: i.Subfundusz Portfel Obligacji ? 15 obligacji; ii.Subfundusz Porftel Pieniężny ? 15 obligacji; 2)PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., (działający w imieniu PKO Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, PKO Skarbowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, PKO Stabilnego Wzrostu FIO,PKO Strategicznej Alokacji FIO, PKO Zrównoważony FIO, PKO Parasolowy FIO, w ramach subfunduszy: PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus, PKO Zrównoważony Plus), które wezwało do natychmiastowego
wykupu Obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł, powiększonej o należne odsetki. Zgodnie z pismem Obligatariuszy, żądania natychmiastowego wykupu Obligacji zostały złożone w związku złożeniem przez PBG S.A. wniosku o upadłość układową. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)
d4662i3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3