Trwa ładowanie...
dz1silo
Polska Dziennik Zachodni
Gospodarka

Podróżować można taniej

Przypomnijmy na początek zasadę najważniejszą: uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych mają charakter powszechny - obowiązują wtedy na terenie całego kraju. Mogą mieć też charakter lokalny - ustalane są wtedy przez poszczególne rady gmin i obowiązują tylko w danym regionie.
Share
dz1silo

Do ulg o charakterze powszechnym należą m.in.: zwolnienia z opłaty za przejazd, które przysługują: posłom i senatorom, inwalidom wojennym i wojskowym,przejazdy ulgowe, z których korzystają: studenci, kombatanci, dzieci i młodzież, niepełnosprawni.

Charakter lokalny mają natomiast, na przykład, zwolnienia z opłat za przejazdy liniami komunikacji miejskiej dla radnych, dzieci do lat 4, dzieci i młodzieży zwolnionej z obowiązku szkolnego z tytułu niepełnosprawności, uczniów przedszkoli i szkół specjalnych na trasie szkoła - placówka oświatowo-wychowawcza, inwalidów I grupy (obecnie osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji) oraz ociemniałych i ich opiekunów (przewodników). Lokalne prawodawstwo obowiązuje także przy przyznawaniu ulg m.in. dzieciom w wieku od 4-7 lat oraz emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom. By ustrzec się kłopotów, lepiej spytać, co komu wolno i na jakiej trasie. W każdej gminie te zasady mogą być odmiennie ustalone.

|

Polecamy: » Najnowsze wiadomości z kraju i świata » Codzienny przegląd prasy ekonomicznej |
| --- |
|

Polecamy: » Najnowsze wiadomości z kraju i świata » Codzienny przegląd prasy ekonomicznej |

dz1silo

Przypomnijmy też, że wszelkie ulgi za przyjazdy autobusami komunikacji publicznej, zbiorowej nigdy nie dotyczą połączeń ekspresowych. Są one wyłączone z tych przywilejów tak samo, jak pociągi EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej.

Ulgi stuprocentowe w autobusach zwykłych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych, przysługują dzieciom do 4 lat pod warunkiem, że pozostają na kolanach opiekunów i nie korzystają z oddzielnego miejsca do siedzenia.

Z 78 proc. ulgi korzystają w autobusach niemiejskich: pogranicznicy, celnicy, policjanci, żandarmeria - jeśli w tym czasie wykonują swoje służbowe obowiązki.

Natomiast w autobusach miejskich jest tak, jak napisaliśmy powyżej - czyli co gmina, to inny przepis. Dlatego podkreślmy jeszcze raz: żeby nie mieć kłopotów z kontrolerami, warto przed wejściem do miejskiego autobusu spytać, co komu wolno i na jakiej trasie.

dz1silo

Przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą też wprowadzić uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników oraz emerytów, rencistów i najbliższych członków rodzin.

Bilety wycieczkowe czy weekendowe zniknęły na kolei, ale pojawiły się nowe oferty, które dla wielu osób mogą okazać się równie atrakcyjne. Obowiązują w całym kraju, w pociągach osobowych, przyspieszonych i pospiesznych. Nie dotyczą linii IC, EC i TLK. Przejazdy rodzinne

To tani bilet dla rodziców i opiekunów podróżujących z dziećmi, które nie ukończyły 16 lat. W podróż ze zniżką mogą się wybrać:
- dwie osoby z co najmniej jednym dzieckiem do lat 16,
- jedna osoba z nie więcej niż dwojgiem dzieci do lat 16.

W kasie należy poprosić o bilet rodzinny. Osoba dorosła ma zniżkę 33 proc., a dzieci - 37 proc. Obowiązuje w dowolnym dniu tygodnia. Trzeba mieć przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka.

dz1silo

TY i raz, dwa, trzy

Znakomita oferta dla przyjaciół, którzy chcą wybrać się w podróż w czteroosobowym składzie i nie mają żadnej ulgi na przejazdy koleją, a lubią podróżować w towarzystwie, na przykład młodzież, która już się nie uczy, emeryci, którzy już wykorzystali swoje dwa ulgowe bilety w roku. Prosząc o jednorazowy bilet TY i raz, dwa, trzy pierwsza osoba - TY kupuje bilet według taryfy normalnej, a pozostała trójka z 33 proc. ulgą. Warunkiem jest wspólna podróż do tej samej stacji przeznaczenia, w tej samej klasie i kategorii pociągu. Bilet taryfy specjalnej jest ważny wyłącznie z biletem taryfy normalnej, do którego został wydany. W ten sposób można przejechać całą Polskę.

Bilet turystyczny

To typowy bilet weekendowy, ale imienny. Do przejazdów jest uprawniona osoba, dla której bilet został wystawiony. Jest ważny łącznie z dokumentem tożsamości, którego numer właściciel jest obowiązany wpisać na bilecie przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu. Ceny biletów: 60 zł w klasie 2 pociągów osobowych i pospiesznych i 80 zł w klasie 1 pociągów osobowych i pospiesznych. Za tę kwotę można jeździć po całej Polsce, dowolnie wsiadać i wysiadać z pociągu, ale podróż rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00 a kończy najpóźniej w poniedziałek o godz. 6.00.

dz1silo

Bilet jest ważny także w dniu roboczym przed kolejno następującymi po sobie dniami wolnymi od pracy, a kończy swoją ważność pierwszego dnia roboczego o 6.00.

W okresie kolejnego długiego weekendu majowego z biletu turystycznego będzie można korzystać jeszcze w następujących terminach:

1) od godz. 18:00 w dniu 21 maja 2008 r. do godz. 6:00 w dniu 23 maja 2008 r.,

2) od godz. 18:00 w dniu 23 maja 2008 r. do godz. 6:00 w dniu 26 maja 2008 r.

dz1silo

Promocja na trasie Bytom - Gliwice Specjalna oferta wprowadzona na reaktywowanej od 31 stycznia br. trasie Bytom - Gliwice polega na promocyjnej cenie biletów jednorazowych i miesięcznych, z zastosowaniem wszelkich ulg ustawowych. Przykładowo bilet miesięczny imienny na jazdę tam i z powrotem można kupić za 73 złote, oszczędzając 33 złote (poza promocją bilet taki jest wart 106 złotych). Promocja jest ważna do końca 2008 roku. Szczególne przywileje dla niepełnosprawnych

Na kolei tylko w drugiej klasie obowiązują wszystkie ulgi dla niepełnosprawnych, ale niestety nie we wszystkich kategoriach pociągów. Zniżki nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej. Szczególne przywileje dla niepełnosprawnych nie dotyczą też przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej.

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności (pierwsza grupa inwalidztwa, niezdolność do samodzielnej egzystencji) ma prawo do:

  • 49 proc. ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych;
  • 37 proc. ulgi w pozostałych pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i EC i autobusach PKS pospiesznych i przyspieszonych. Osoba uprawniona do ulgowych przejazdów w klasie drugiej może skorzystać z przejazdu w wagonie klasy pierwszej, ale musi dopłacić różnicę.

Do ulg uprawnia jeden z następujących dokumentów:

  • orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia;
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS;
  • legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP;
  • orzeczenie: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu;
  • zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów bądź uznanie całkowitej niezdolności do pracy;
  • orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jeśli jesteś opiekunem towarzyszącym w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnej do samodzielnej egzystencji, inwalidzie I grupy) lub przewodnikiem towarzyszącym w podróży osobie ociemniałej lub niewidomej, masz prawo do 95 proc. ulgi na przejazdy w 2 klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, IC i EC oraz autobusach PKS przyśpieszonych i pospiesznych. Opiekun musi mieć ukończone 13 lat. Za psa przewodnika również uiszcza się ulgową opłatę.
dz1silo

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkoły (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia) oraz studenci (do 26 lat), a także ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do 78 proc. ulgi w 2 klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, IC i EC oraz w autobusach PKS przyspieszonych i pospiesznych - na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej i z powrotem.

Emeryt ma dwa bilety

Renciści i emeryci oraz małżonek, na którego jest pobierany zasiłek rodzinny, mają prawo do dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37 proc. w drugiej klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych - na podstawie zaświadczenia wydanego m.in. przez związki emerytów i rencistów.

Emeryci i renciści nie mają jednak zniżek w autobusach PKS.

Teresa Semik
POLSKA Dziennik Zachodni

dz1silo

Podziel się opinią

Share
dz1silo
dz1silo