Trwa ładowanie...
di5ncvr
di5ncvr
espi

POLNA - Życiorys Członka Rady Nadzorczej. (2/2013)

POLNA - Życiorys Członka Rady Nadzorczej. (2/2013)
Share
di5ncvr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Życiorys Członka Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu podaje życiorys nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w dniu 10 stycznia 2013 r. Adam Świetlicki vel Węgorek, 1952 r. Wykształcenie wyższe prawnicze, mgr praw. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. w PZU O/Lublin. Zajmował stanowiska od inspektora do naczelnika wydziału. Po kilkuletniej pracy w administracji państwowej od szczebla gminy do wojewódzkiego (sekretarz urzędu gminy, z-ca kierownika wydziału) przeszedł do pracy w przedsiębiorstwie EXBUD Oddział w Lublinie a następnie PZ Ipaco Sp. z o.o. i Multico Sp. z o.o. Zajmował samodzielne stanowiska związane z funkcjonowaniem pionów organizacyjnych i zarządzaniem podmiotami gospodarczymi (Bis Media Sp. z o.o., Redakcja Kurier Lubelski, Ipaco Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o.). Od 2005 roku pracuje w Energopol-Warszawa S.A. pełniąc funkcję Prezesa jednoosobowego zarządu
spółki. Jest członkiem Zarządu spółek Energopol-Trade i Energopol-Serwis. Jest członkiem rady nadzorczej Multidruk S.A. w Lublinie. W latach 2008 ? 2011 był członkiem Rady Nadzorczej "POLNA" S.A. Ukończył kursy i szkolenia z zakresu finansów i zarządzania oraz organizacji i funkcjonowania rad nadzorczych. Pan Adam Świetlicki vel Węgorek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Świetlicki vel Węgorek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2013-01-10 Piotr Woś Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di5ncvr

Podziel się opinią

Share
di5ncvr
di5ncvr