Trwa ładowanie...
menedżer
06-11-2008 09:41

Portret polskiego menedżera

Większość menedżerów planuje w ciągu sześciu miesięcy zmianę miejsca zatrudnienia. Aż 28% badanych mogłoby się przenieść w zamian za samochód służbowy.

Portret polskiego menedżera
d2qn02q

Oceniają siebie pozytywnie. Pracują efektywnie, jednak czują się niedowartościowani finansowo. Połowa z nich po trzydziestce już nie liczy na awans. Taki obraz menedżera wyłania się z raportu „Polski menedżer 2008 – kwalifikacje, zarobki, sukces”. Raport ten jest wynikiem badań polskiej kadry menedżerskiej przeprowadzonych w ramach programu Talent Club.

Badanie w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Talent Club zostało przeprowadzone metodą ankiet internetowych. Wzięło w nim udział 1 657 respondentów, uczestników programu. Organizatorem i pomysłodawcą Talent Club jest firma Diners Club Polska.

Jakie cechy posiada dobry menedżer?

Najważniejszą i niezbędną cechą dobrego menedżera jest umiejętność zarządzania ludźmi. Za kluczowe badani uznają również umiejętności interpersonalne. Wśród istotnych cech najlepszych menedżerów znalazły się także kreatywność, elastyczne podejście do problemu, obiektywność i doświadczenie. Mniej istotne okazują się cechy świadczące o fachowości osoby zajmującej dane stanowisko, czyli bycie specjalistą w swojej dziedzinie, wykształcenie, talent. Interesujący jest fakt, że w większości za zbędne lub niepotrzebne uznano negatywne cechy jak bezpardonowość, umiejętność manipulowania, autorytarne rozwiązywanie problemów, jak i bezwzględność w dążeniu do celu.

d2qn02q

Samoocena menedżera

Respondenci raczej pozytywnie oceniają samych siebie. W większości opisują występowanie danej cechy u siebie na poziome dobrym lub bardzo dobrym. Ponadto respondenci przypisują sobie również asertywność, sumienność, pasję w działaniu, poczucie humoru, empatię, dyplomację i kulturę.

Płeć wpływa na cechy menedżera

Kiedy analizuje się wyniki poprzez pryzmat płci pojawiają się pewne różnice. Mężczyźni częściej widzieli rozwinięte u siebie takie cechy jak: umiejętność podejmowania ryzyka, manipulowania, bezpardonowość, ale także kreatywność i talent. Kobiety natomiast dostrzegały cechy interpersonalne i wykształcenie.

d2qn02q

Z czego menedżer może być zadowolony?

Na zadowolenie z pracy może się składać wiele czynników. Z badań wynika, że większość badanych wysoko ocenia relacje panujące pomiędzy współpracownikami(bardzo dobrze - 38, dobrze - 87 odpowiedzi). Kolejnymi wysoko ocenianymi cechami są: prestiż firmy i zajmowane stanowisko. Wśród czynników, wobec których osoby miały negatywne opinie znajdują się zabezpieczenia socjalne, możliwości rozwoju osobistego i możliwości rozwoju zawodowego. Na poziom zadowolenia wpływają także udogodnienia dla pracowników.
Najczęściej oferowane są telefon komórkowy(105 odpowiedzi) oraz laptop(83 odpowiedzi).

Respondenci wskazali także takie udogodnienia jak: możliwość elastycznej pracy po urlopie macierzyńskim, usługi medyczne czy darmowe zajęcia sportowe.

Szanse na awans

Zdecydowana większość badanych wskazuje, że w firmie, w której obecnie pracuje nie ma określonej ścieżki awansu (71%). Wynika to z faktu, że nieznane są pracownikom ani zasady ani warunki przyznawania awansu.
Większość badanych nie dostrzega także możliwości awansu w ciągu najbliższych 6 miesięcy swojej pracy. Ciekawe wyniki pokazuje analiza wpływu wieku respondentów na możliwości awansu. Wysoko swoje szanse na awans widzi, co piąty młody respondent (do 30 lat). Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku respondentów pomiędzy 31 a 40, wśród nich aż 50% nie widzi żadnych możliwości awansu, a 23% bardzo małe.

d2qn02q

Szanse oraz możliwości awansu przekładają się także na lojalność w stosunku do pracodawcy. Większość badanych (59%) w najbliższym czasie (6 miesięcy) planuje zmianę miejsca zatrudnienia.

Wyższe zarobki motywują do zmiany miejsca pracy

Najistotniejszym powodem do zmiany pracy według większości badanych jest poziom zarobków. Tę cechę, jako najważniejszą wskazuje 32% badanych.
Oznacza to, że byliby oni gotowi przejść do innego pracodawcy na stanowisko z tym samym zakresem obowiązków za wyższe wynagrodzenie. Według 26% badanych powodem do zmiany pracy jest możliwość rozwoju zawodowego. Jeżeli zaś chodzi o pozapłacowe udogodnienia materialne oferowane przez firmę, to 28% badanych skłonna byłaby zmienić miejsce pracy gdyby dano jej do dyspozycji samochód służbowy. Niewiele mniej zwróciłoby uwagę na lokalizację biura.

Zarobki są nieadekwatne

Zdecydowana większość, tj. (58%) oceniała swoją efektywność w pracy na 80 - 90%.
14% badanych pracuje ze stuprocentową efektywnością. Mimo tego, jednostki są skłonne pracować jeszcze ciężej w zamian za wyższe wynagrodzenie.

Większość spośród badanych osób jest zdania, że ich zarobki są nieadekwatne do zajmowanego stanowiska i stażu pracy (51%) oraz do efektywności i jakości wykonywanej pracy (56%). Na pytanie - o ile powinna wzrosnąć pensja - największa grupa respondentów, bo aż (21%) odpowiada, że ich dochody powinny wzrosnąć o połowę. Badania wykazały, że dla 70% badanych taki wzrost wynagrodzenia byłby wystarczającym argumentem przemawiającym za zmianą pracy.

d2qn02q

Synonimy sukcesu, prestiżu

Według respondentów oznakami sukcesu człowieka w życiu zawodowym są szacunek wśród podwładnych oraz kontrahentów. Olbrzymie znaczenie mają też przyznane nagrody, wyróżnienia, uznanie przełożonych, a także cytowanie w prasie biznesowej. Zdecydowanie mniejsze uznanie miały finansowo - statusowe synonimy sukcesu, takie jak np. gabinet na najwyższym piętrze biurowca czy korporacyjna karta kredytowa.

Natomiast za najważniejsze synonimy człowieka sukcesu w życiu prywatnym respondenci uznali posiadanie luksusowego samochodu i domku letniskowego za granicą. Kilka osób zwróciło jednak uwagę na zupełnie inne wartości, które charakteryzują człowieka sukcesu. Są to przede wszystkich szczęśliwa rodzina, poczucie spełnienia, pokora czy kontakty ze znanymi osobami.
Opr. A. B.

d2qn02q
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2qn02q