Trwa ładowanie...
dflsn45

Przegląd informacji ze spółek

Spółka zależna Orco Property Group sprzedała park przemysłowo-logistyczny w Markach pod Warszawą za 4 mln euro netto.

Share
dflsn45

Polwax odnotował 23,85 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 22,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa szacuje wstępnie, że jej grupa kapitałowa miała w 2015 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 242,8 mln zł i zysk netto 50 mln zł, podała spółka.

Ailleron przedstawi 10 marca plany strategiczne na najbliższe lata, podała spółka.

dflsn45

Zarząd ING Bank Śląskiego zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie z zysku za 2015 r. kwoty 559,43 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 49,6% skonsolidowanego zysku netto grupy. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 4,30 zł brutto, podał bank.

Sieć sklepów Stokrotka planuje otworzyć w tym roku 100 nowych placówek, podała spółka w komunikacie. Najwięcej otwarć sieć prognozuje w III i IV kw. 2016 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym br. przez grupę LPP wyniosły ok. 342 mln zł i były wyższe o około 20% w skali roku, podała spółka.

Echo Investment, Griffin Real Estate i Redefine Properties stworzą pierwszy nieruchomościowy fundusz inwestycyjny o formule typu REIT oparty na nieruchomościach ulokowanych Polsce, podał Griffin.

dflsn45

Struktura obecnego portfela zamówień Mirbudu wskazuje, że przez najbliższe 2-3 lata 50% przychodów spółki będzie pochodziło z projektów drogowych, poinformował prezes Jerzy Mirgos. Mirbud ma obecnie 1,6 mld zł w portfelu zamówień, w tym ponad 800 mln zł na 2016 rok.

Echo Investment zawarło z Redefine Properties Limited umowę sprzedaży i subskrypcji udziałów Echo Prime Properties B.V. (spółka), z portfelem nieruchomości o uzgodnionej wartości transakcyjnej niemal 1,19 mld euro, wynika z komunikatu Echo.

Umowa Mostostalu Zabrze z Kopeksem jako zamawiającym, na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa konstrukcji stalowej budynku kotłowni, LUVO oraz SCR" z przeznaczeniem dla bloku energetycznego realizowanego dla Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II, weszła w życie, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi 52,41 mln zł netto.

Netia uchyliła dotychczasową politykę dywidendową i wnioskuje do walnego o uchwalenie tegorocznej dywidendy w kwocie 0,2 zł na jedną akcję, wynika z komunikatu spółki.

dflsn45

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC osiągnięte w lutym br. wyniosły około 149 mln zł i były wyższe o 46,7% w skali roku, podała spółka.

Rada nadzorcza Netii zatwierdziła inwestycję w infrastrukturę sieci dostępowej spółki w latach 2016-2026, w celu jej całościowej modernizacji do standardu NGA (next-generation access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps, podał operator. Kwota inwestycji do 2020 roku wynosi łącznie ok. 417 mln zł.

Grupa AB ocenia, że jej sytuacja finansowa umożliwia dalszą ekspansję biznesową. Grupa oczekuje dalszego umacniania pozycji w Czechach oraz wykorzystania impulsu wzrostowego na polskim rynku w postaci programu rządowego Rodzina 500+, poinformowali członkowie zarządu.

Rada nadzorcza Hutmena powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki Rafałowi Michalczukowi po rezygnacji z tej funkcji Jana Ziai, podała spółka.

dflsn45

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (SEE) zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 0,42 zł za 2015 rok, podała spółka. Wcześniejsza propozycja zarządu zakładała wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję.

Zarząd Multimedia Polska będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę 100% zysku wypracowanego w 2015 roku w formie dywidendy, poinformowała spółka.

Pekaes otworzył nowy oddział dystrybucyjny w Opolu o powierzchni magazynowej 1 800 m2, poinformowała spółka.

Multimedia Polska zanotowały wzrost liczby sprzedanych usług (RGU) o ok. 73,7 tys. netto, tj. o 5% r/r do 1 674,6 mln usług na koniec 2015 r. W ocenie spółki, jest to wynik bardzo zadowalający i potwierdzający odwrócenie niekorzystnych trendów związanych z cyfryzacją telewizji naziemnej w Polsce. Liczba klientów wzrosła do 824,1 tys. na koniec ub. r.

dflsn45

SMT odnotowało 44,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Łączna produkcja Exillion Energy w 2015 r. wyniosła 5,88 mln baryłek, podała spółka, cytując nieaudytowane dane.

Bumech odnotowało 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 52,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zamet Industry odnotował 1,12 mln zł straty netto w IV kwartale 2015 r. wobec 3,17 mln zysku netto rok wcześniej, podała spółka.

dflsn45

Coal Energy odnotował 2,81 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. r. fin. 2015/2016 (październik - grudzień 2015) wobec 4,1 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wypracowała prawie 362 mln zł zysku netto w 2015 r. Istotny wpływ na wynik finansowy miało zaangażowanie ARP w proces restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne, poinformowała Agencja.

Konsorcjum Stali odnotowało 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOL chce zwiększyć udział ropy importowanej drogą morską przerabianej w swoich rafineriach, poinformował wiceprezes Ferenc Horváth.

Bioton odnotował 163,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOL planuje w najbliższych latach rozwijać segmentach detalicznym i petrochemicznym, w tym poprzez akwizycje. Spółka nie precyzuje obecnie oczekiwań co do segmentu wydobywczego, poinformował wiceprezes Ferenc Horváth.

Zapisy na akcje Archicom oferowane w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się w środę, 2 marca, a w transzy inwestorów instytucjonalnych - 14 marca. Oferta publiczna akcji obejmuje 4,7 mln akcji nowej emisji, które będą stanowić 20% w podwyższonym kapitale. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 20 zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie ogłoszona do 11 marca i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, podała spółka.

Wasko odnotowało 7,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOL traktuje Czechy jako jeden ze swoich kluczowych rynków i szuka tam możliwości rozwoju. Nie ma natomiast planów rozwojowych w Polsce, poinformował wiceprezes Ferenc Horváth.

Lark.pl odnotowało 4,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 260,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Seco/Warwick odnotowało 25,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Salesmanago pozyskało 25 mln zł finansowania od 3TS Capital. Środki zostaną przeznaczone na badania i rozwój produktowy oraz silną ekspansję na terenie Europy, poinformował fundusz.

Fitch Ratings potwierdziła ocenę długookresową IDR w walucie zagranicznej mBanku Hipotecznego na poziomie BBB- oraz oraz krótkoterminową ocenę IDR w walucie zagranicznej na poziomie F3, podał Fitch. Perspektywa jest stabilna.

Macro Games podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku i przydziału obligacji serii A na kwotę 2,5 mln zł, podała spółka.

MNI odnotowało 11,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agrowill Group odnotowała 1,29 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,12 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings podniósł viability rating Eurobanku do bb wobec bb- wcześniej. Agencja potwierdziła ocenę długookresową IDR w walucie zagranicznej na poziomie A- oraz krótkoterminową ocenę IDR na poziomie F1, podał Fitch. Perspektywa jest stabilna.

Orbis S.A. i Deporium INC Sp. z o.o. zawarły umowę sprzedaży przedsiębiorstwa hotelowego "Mercure Mrągowo Resort & SPA", z wyłączeniem działki i budynków, w których zlokalizowany jest hotel, podała spółka.

Amica Wronki odnotowała 24,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 22,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings potwierdził ocenę długookresową IDR Alior Banku na poziomie BB oraz viability rating na poziomie bb, podał Fitch. Agencja potwierdziła także długoterminowy rating w walucie krajowej Alior Banku na poziomie BBB+(pol). Perspektywa jest stabilna.

Comp odnotował 9,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 1,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) prowadzi zgodnie z harmonogramem rozmowy z kredytodawcami mające na celu utrzymanie finansowania dla bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów I, poinformowała spółka.

Fitch Ratings potwierdził ocenę długookresową (IDR) mBanku na poziomie BBB- oraz ocenę viability rating na poziomie bbb-, podał Fitch. Perspektywa jest stabilna.

Grupa Empik Media&Fashion (EMF) odnotowała 66 mln zł skorygowanej EBITDA z działalności kontynuowanej w IV kw. 2015 r. wobec 62 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings potwierdził ocenę długookresową (IDR) Banku Millennium na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A -(pol), podał Fitch. Perspektywa jest stabilna.

Grupa AB odnotowała 38,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.fin. 2015/16 (1 lipca - 31 grudnia 2015) wobec 40,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings obniżył ocenę długookresową (IDR) Getin Noble Banku do BB- z BB oraz krajowy rating długoterminowy do BBB-(pol) z BBB(pol). Ocena indywidualna viability rating została obniżona do bb- z bb, podał bank.

Herkules odnotował 13,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wielton odnotował 20,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 6,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 42,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 33,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia odnotowała 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 13,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars odnotowało 9,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 35,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercor dokonał zamknięcia finansowego w transakcji przejęcia węgierskiej Dunamenti Tűzvédelem. W jego ramach nastąpiło przekazanie na rzecz Mercora 100% własności akcji spółki oraz wypłata dla sprzedających 75% ceny sprzedaży (ceny na zamknięciu). Całkowita cena sprzedaży została ustalona na równowartość 15,24 mln zł, podał Mercor.

Tomasz Sweklej zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu Torpolu z dniem 29 lutego z powodów osobistych, podała spółka.

PKN Orlen i spółka TP - podmiot zależny Trans Polonia - sfinalizowały transakcję sprzedaży spółki Orlen Transport za ostatecznie 84,5 mln zł, podał Orlen.

Fitch Ratings potwierdził rating długoterminowy IDR dla walut obcych Banku Zachodniego WBK na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną i rating krótkoterminowy IDR dla walut obcych na poziomie F2, podał bank.

Agencja Fitch zmieniła długoterminowy rating Banku Ochrony Środowiska z poziomu BB na B+ z perspektywą stabilną. Analiza agencji ratingowej obejmowała okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r. wraz z uwzględnieniem prognozy wyniku za cały 2015 r., poinformował bank.

dflsn45

Podziel się opinią

Share
dflsn45
dflsn45