Trwa ładowanie...
dy5dgps
13-11-2014 18:28

Przegląd informacji ze spółek

Platforma Mediowa Point Group odnotowała 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 0,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

dy5dgps
dy5dgps

KGHM Polska Miedź odnotował 678,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 518,0 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Avanssur société anonyme z grupy AXA otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, podał bank. Tym samym spełniony został jeden z dwóch warunków zawieszających transakcję.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW)
odnotowała 38,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 95,10 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

dy5dgps

Michał Sołowow, wraz z podmiotem zależnym FTF Galleon, wezwał do sprzedaży 339,22 mln akcji spółki Rovese, stanowiących 41,81% akcji i głosów spółki po 1,42 zł za sztukę, podano w komunikacie.

ATM odnotował 2,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 1,55 mln zł zysku (z uwzględnieniem wyniku na sprzedaży udziałów mPay) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Industrial Milk Company (IMC) odnotował 14,26 mln USD skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2014 r. wobec 34,67 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok, w którym zobowiązał firmę FoodCare do zapłaty na rzecz Fundacji Dariusza Michalczewskiego "Równe Szanse" kwoty ponad 15 mln zł z tytułu m.in. zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej wraz z odsetkami i kosztami, poinformował Dariusz Michalczewski. FoodCare zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

dy5dgps

Redan ocenia, że wyniki spółki za ten rok, bez zdarzeń jednorazowych, będą zbliżone do ubiegłorocznych na poziomie zysku netto pod warunkiem, że nie nastąpią dalsze istotne wzrosty kursów walut, poinformował wiceprezes Bogusz Kruszyński.

Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Platforma Mediowa Point Group od 17 listopada do 28 listopada (włącznie) w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji, podała spółka.

Hefal Serwis, wierzyciel Polimeksu - Mostostalu, wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika obejmującej likwidację majątku, podał Polimex.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) może wejść do konsorcjum banków finansujących zakup przez Węglokoks zakup 4 kopalni - przy spełnieniu określonych wymagań, poinformował prezes BGK Dariusz Kacprzyk.

dy5dgps

Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) podpisały wstępne porozumienie o współpracy ze spółką PCC Intermodal dotyczące finansowania rozbudowy terminali intermodalnych, podały PIR. Udział PIR w przedsięwzięciu ma wynosić ok. 85 mln zł.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel są biorą pod uwagę rebranding, ale decyzje w tej kwestii nie zapadną w najbliższym czasie, wynika z wypowiedzi prezesa Cyfrowego Polsatu Tomasza Gillner-Gorywody.

Sześć uczelni morskich i politechnik z Polski północnej, spółki Polskie LNG i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), a także porty w Szczecinie, Świnoujściu i w Gdyni zbudowały sojusz, który ma wprowadzić do żeglugi na Bałtyku najnowsze technologie - powołały one Polską Platformę "Innowacyjne Technologie Morskie", poinformowała Akademia Morska w Szczecinie, która jest inicjatorem projektu.

Sześć uczelni morskich i politechnik z Polski północnej, spółki Polskie LNG i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), a także porty w Szczecinie, Świnoujściu i w Gdyni zbudowały sojusz, który ma wprowadzić do żeglugi na Bałtyku najnowsze technologie - powołały one Polską Platformę "Innowacyjne Technologie Morskie", poinformowała Akademia Morska w Szczecinie, która jest inicjatorem projektu.

dy5dgps

PKP Cargo rozważa przeznaczenie 40% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za 2014 r., zgodnie z dotychczasowymi założeniami i niezależnie od wyników akwizycji, poinformował prezes Adam Purwin. Według niego, dotychczasowe wyniki spółki w tym roku na to pozwalają.

Pekaes poprawił wyniki w III kw. br., pomimo spadkowego trendu cen w branży, głównie poprzez wzrost udziału produktów wysokomarżowych w strukturze przychodów, poinformował prezes spółki Maciej Bachman.

Po nieudanych ofertach obligacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Kompanii Węglowej rząd powoła zespół, który przeanalizuje możliwości długofalowego wsparcia tego sektora, zapowiedział minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Cyfrowy Polsat podtrzymuje realizację dotychczasowej strategii oraz synergii zapowiedzianych przy przejęciu Polkomtela, poinformował nowy prezes Tomasz Gillner-Gorywoda.

dy5dgps

Work Service uplasowało 5 mln akcji serii S w ramach oferty prywatnej - papiery objęło 86 inwestorów, podała spółka. Work Service pozyskało dzięki emisji 82,5 mln zł brutto, przy czym koszty emisji wyniosły 3,72 mln zł.

Grupa Azoty jest zadowolona z wyników III kw. i liczy na utrzymanie wyniku EBITDA w całym 2014 r. na ubiegłorocznym poziomie, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Andrzej Skolmowski.

Grodno poprawiło wyniki w I połowie roku finansowego (tj. II-III kw. roku kalendarzowego 2014) zgodnie z planem i liczy na sezonową poprawę w II półroczu, szczególnie w III kw., poinformował prezes spółki Andrzej Jurczak.

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczba podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 36 umów w październiku br., osiągając wzrost o 36% r/r, podała spółka. Narastająco po 10 miesiącach br. grupa podpisała 359 umowy przedwstępne netto, co oznacza wzrost o 13%.

dy5dgps

PZU zakłada, że porównywalna składka przypisana brutto spadnie w tym roku w porównaniu z poprzednim ze względu na spadający rynek, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski. W maju spółka prognozowała wzrost o max. 1% r/r, przy założeniu , że również rynek będzie rósł w przedziale 0-1%.

PZU ocenia, że emisję obligacji podporządkowanych przeprowadzi najwcześniej w przyszłym roku, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski.

PZU chce przedstawić strategię działania na lata 2015-2020 w grudniu. Strategia zakłada m.in. kolejne przejęcia w segmencie ubezpieczeniowym, poinformował prezes Andrzej Klesyk.

Hygienika zamierza pozyskać 25 mln zł z emisji obligacji na rozwój sieci drogerii Dayli i do końca przyszłego roku uruchomić 50 nowych własnych sklepów oraz kolejne 20 franszyzowych, poinformował prezes Kamil Kliniewski. Chce się rozwijać również w Luksemburgu i Niemczech.

Pomimo trudności na polskim i globalnym rynku górniczym Kopex utrzymuje zadowalające wyniki finansowe dzięki systematycznej optymalizacji kosztowej, poinformował prezes Józef Wolski. Według niego, rok 2015 nie będzie dla górnictwa lepszy, więc Kopex rozwija nowe segmenty w celu dywersyfikacji przychodów.

Best odnotował 8,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globe Trade Center (GTC) analizuje "różne możliwości" inwestowania i rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Środkowo-Południowej i czeka na wsparcie akcjonariuszy, by móc je wykorzystać, poinformował prezes Thomas Kurzmann.

Grupa Getin Noble Bank wypracowała 115 mln zł znormalizowanego zysku netto w III kwartale br., poinformował prezes Krzysztof Rosiński. Zaraportowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej uwzględniający jednorazowe dotworzenie odpisów w wysokości 44 mln zł wyniósł 79 mln zł.

Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji Grupy Lotos, inwestując w spółkę do 530 mln zł, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Grupa Lotos ogłosiła dziś, że cena emisyjna wyniesie 18,10 zł, zaś liczba akcji - 55 mln sztuk (zgodnie z planami).

Cena emisyjna akcji serii D Grupy Lotos została ustalona na 18,10 zł za sztukę, a liczbę akcji nowej emisji potwierdzono na poziomie 55 mln sztuk (tj. na maksymalnym przewidywanym wcześniej poziomie), podała spółka.

Grupa Duon ponownie podniosła prognozę tegorocznych wyników po tym, jak w I-III kw. br. wypracowała przychody i zysk EBIT w zakresie sprzedaży gazu powyżej swoich założeń, podała spółka. Jednocześnie Grupa Duon podkreśla, że transakcje na rynku hurtowym gazu mogą w przyszłości nie przynosić już tak wysokich zysków.

Echo Investment odnotowało 30,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 5,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

New World Resources (NWR) planuje wyprodukować w przyszłym roku 7,5-8,0 mln ton węgla, poinformował prezes Gareth Perry. Cel produkcji oraz wolumenu sprzedaży na br. to 8,75-9,00 mln ton. NWR nie oczekuje też znaczących zmian cen węgla, dodał.

Kogeneracja odnotowała 19,95 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 18,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

New World Resources (NWR) odnotowało 128 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2014 r. wobec 448 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych związanych z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, wyniki Polskiego Koncernu Mięsnego Duda za III kw. były zgodne z oczekiwaniami, poinformował prezes Dariusz Formela. Według niego, spadające ceny mięsa oraz niekorzystne skutki rosyjskiego embarga udało się częściowo zneutralizować wzrostem eksportu do UE oraz otwarciem rynku afrykańskiego.

Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych związanych z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, wyniki Polskiego Koncernu Mięsnego Duda za III kw. były zgodne z oczekiwaniami, poinformował prezes Dariusz Formela. Według niego, spadające ceny mięsa oraz niekorzystne skutki rosyjskiego embarga udało się częściowo zneutralizować wzrostem eksportu do UE oraz otwarciem rynku afrykańskiego.

Nieco słabsze wyniki grupy Tauron Polska Energia w III kw. oraz 9 miesiącach 2014 r. są efektem niższych cen energii oraz rosnącej konkurencji na rynku detalicznej, poinformował prezes Dariusz Lubera. W ślad za tym spółka ograniczyła do 2 mld zł nakłady inwestycyjne, a ponad 60% capex-u zostało przeznaczane na dystrybucję.

Globe Trade Center (GTC) odnotowało 19,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 9,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia liczy na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych oraz rentowności grupy, poinformował prezes Zbigniew Prokopowicz. Do 2016 roku chce dysponować portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 461 MWe.

Zysk netto grupy PZU w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2014 roku wyniósł 2.563,8 mln zł i był niższy o 7,3% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto spadł o 0,6% w skali roku, podała spółka.

Pfleiderer Grajewo odnotował 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 17,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Duon odnotował 6,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 1,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada dyrektorów Orco Property Group mianowała na prezesa Jiri Dedera, dotychczasowego wiceprezesa, podała spółka.

Nieco słabsze w ujęciu rocznym wyniki Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) są efektem spadających cen energii, poinformował prezes Marek Woszczyk. PGE podkreśla, że systematycznie i znacząco rosną nakłady inwestycyjne.

Standard & Poor's Investors Ratings Services wycofał przyznany Empik Media & Fashion (EMF) tymczasowy rating korporacyjny na poziomie B ze stabilną perspektywą w związku z czasowym wstrzymaniem procesu oferowania obligacji, podała spółka.

Pekaes odnotował 5,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat odnotował 48,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 176,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kopex odnotowało 26,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 29,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 8,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 387 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1.111 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZU odnotowało 843,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1090,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Redan odnotował 82 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 318,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 367,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 99,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 81,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy Inc. odnotował 3,79 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 8,15 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Koncern Mięsny Duda odnotował 2,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 5,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment rozpoczęła realizację II części kompleksu mieszkaniowego Nowy Mokotów w Warszawie, na 206 mieszkań, podała spółka. W I etapie sprzedano do tej pory 189 z 200 mieszkań.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 34,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 78,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 79,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 89,14 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PCC Rokita odnotowało 15,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia (dawniej Polish Energy Partners) odnotowała 9,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KSG Agro odnotowało 24,77 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2014 r. wobec 9,64 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

dy5dgps
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dy5dgps