Trwa ładowanie...
d434bbj
espi

RAWLPLUG - Umowa wieloproduktowa o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A. (3/2014)

RAWLPLUG - Umowa wieloproduktowa o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A. (3/2014)
Share
d434bbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAWLPLUG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa wieloproduktowa o limit kredytowy z ING Bank Śląski S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną trójstronną Umowę Wieloproduktową pomiędzy Rawlplug S.A. ("Emitent"), Koelner Łańcucką Fabryką Śrub Sp. z o.o. ("KŁFŚ") będącą spółką zależną od Emitenta a ING Bank Śląski S.A. ("Bank"). Bank stawia do dyspozycji w ramach zawartej umowy odnawialny limit kredytowy w maksymalnej wysokości 50.000.000,00 zł. Termin spłaty limitu przypada na 02.03.2016 r. Bank w ramach limitu kredytowego udostępnia: 1) Emitentowi sublimit kredytowy w wysokości 45.000.000,00 zł do wykorzystania w formie kredytu obrotowego, 2) Emitentowi oraz KŁFŚ sublimit kredytowy w wysokości 5.000.000,00 zł do wykorzystania w formie akredytyw udzielonych przez Bank. Oprocentowanie oparte jest na stopach bazowych WIBOR, EURIBOR lub LIBOR (w zależności od waluty wykorzystania akredytyw) powiększonych o marżę Banku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAWLPLUG S.A.
(pełna nazwa emitenta)
RAWLPLUG Metalowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwidzyńska 6
(ulica) (numer)
+ 48 71 32 60 100 + 48 71 37 26 111
(telefon) (fax)
info@rawlplug.com www.rawlplug.com
(e-mail) (www)
895-16-87-880 932098397
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d434bbj

Podziel się opinią

Share
d434bbj
d434bbj