Trwa ładowanie...
dfgxilk
dfgxilk
espi

REINHOLD POLSKA AB - Informacja o decyzji sądu w sprawie wierzytelności / Notice of court decisio...

REINHOLD POLSKA AB - Informacja o decyzji sądu w sprawie wierzytelności / Notice of court decision in relation to creditor (3/2013)
Share
dfgxilk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-10
Skrócona nazwa emitenta
REINHOLD POLSKA AB
Temat
Informacja o decyzji sądu w sprawie wierzytelności / Notice of court decision in relation to creditor
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Reinhold Polska AB (Spółka) informuje, że otrzymała zawiadomienie z Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w związku ze sprawą Wołoszański Rożko i Partnerzy przeciwko Reinhold Polska AB. Sąd zarządził wypłacenie przez Spółkę na rzecz Wołoszański Rożko i Partnerzy odszkodowania w kwocie 225 000 zł za wypowiedzenie umowy oraz dodatkowo pokrycie kosztów sądowych w wysokości 15 756,50 zł. Są to należności płatne na rzecz Wołoszański Rożko i Partnerzy dodane do kwoty 196 884,42 zł, ujętej wcześniej w bilansie Spółki sporządzonym na koniec września 2012.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Board of Directors of Reinhold Polska AB (Reinhold Polska) announces that it has received information from the Warsaw court of Arbitration in relation to the case of Wołoszanski Rozko and Partners against Reinhold Polska AB. The court has ruled that the company is liable to pay to Woloszanski Rozko and Partners an amount of compensation due to the termination of the contract in the amount of PLN 225 000 plus additional costs of PLN 15 756,50. These are additional amounts to the amount already owing to Woloszanski Rozko and Patners of PLN 196 884,42 and previously reflected in the balance sheet of the Company.
dfgxilk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REINHOLD POLSKA AB
(pełna nazwa emitenta)
REINHOLD POLSKA AB Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
111 20 Sztokholm
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gamla Brogatan 32, 2tr
(ulica) (numer)
+46 8 562 458 30 +46 8 545 284 79
(telefon) (fax)
stokholm@reinholdpolska.com www.reinholdpolska.com
(e-mail) (www)
SE 556706-3713 SE 556706-3713
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Padraic Coll Dyrektor Zarządzający / Członek Rady Dyrektorów
2013-01-10 Michael Scully Członek Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgxilk

Podziel się opinią

Share
dfgxilk
dfgxilk