Trwa ładowanie...

Szef obiecał podwyżkę, teraz się z niej wycofuje

Szef obiecał pracownikom podwyżkę. Teraz mówi, że nie ma pieniędzy na wypłaty wyższej pensji. Czy może się wycofać z obietnicy, tłumacząc, że jest kryzys?
Share
Szef obiecał podwyżkę, teraz się z niej wycofuje
Źródło: Thinkstockphotos
d4hksj4

- Pracuję w firmie świadczącej usługi transportowe - opowiada Jan Frąckowiak z Suwałk. - Sytuacja finansowa w naszej firmie od paru lat nie jest dobra. Nigdy nie mieliśmy wysokich pensji. Szef już w zeszłym roku obiecywał podwyżki, a teraz się z nich wycofuje. Tysiąc trzysta złotych to za mało by wyżywić rodzinę. Czy właściciel firmy może wycofać się z obiecanej podwyżki?

Okazuje się, że jest możliwe. Jak mówią prawnicy, kodeks pracy przewiduje możliwość czasowego zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy, a co za tym idzie także i regulaminu wynagradzania. Jeśli taką sytuację uzasadnia kondycja finansowa pracodawcy, możliwe jest zawarcie porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Nie dotyczy to jednak przepisów kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych, które zapewniają minimum uprawnień pracowniczych.

Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy zawiera pracodawca z reprezentującą pracowników organizacją związkową. W przedsiębiorstwach, w których działa kilka organizacji związkowych, zazwyczaj przedstawiają one wspólne stanowisko w tej sprawie. Jeśli organizacje związkowe owego stanowiska nie przedstawią, pracodawca nie może zawiesić stosowania przepisów prawa pracy, chyba, że zawrze porozumienie z każdą zakładową organizacją związkową oddzielnie. Jeśli pracodawca nie jest objęty działaniem organizacji związkowej, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u pracodawcy.

d4hksj4

Przepisy nie definiują, jaka sytuacja finansowa może uzasadniać zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy. Kiedy strony zgodnie dochodzą do wniosku, że sytuacja finansowa pracodawcy uzasadnia zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy, w szczególności, że uniemożliwia ona podwyżkę wynagrodzeń, w takim przypadku sąd w zasadzie nie mógłby zakwestionować tej oceny.

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może przekraczać trzech lat. Dotyczy ono wszystkich pracowników, nawet tych, którzy podlegają szczególnej ochronie.

Opr. M. D/MA

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4