Trwa ładowanie...
d4m0n94

Zarząd JSW i związkowcy porozumieli się ws. czternastej pensji

Zarząd JSW i działające w spółce związki zawodowe zawarły porozumienie w kwestii zasad wyliczania i terminu wypłaty czternastej pensji za 2015 rok - poinformowała w czwartek rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Share
d4m0n94

Porozumienie, jak dodała, zawarto w środę pomiędzy zarządem JSW a reprezentatywnymi związkami zawodowymi. "Ze względu na trudną sytuację finansową firmy 14. pensja zostanie wypłacona do 1 czerwca tego roku, a pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty odsetek z tytułu przesunięcia wypłaty w stosunku do terminu obowiązującego w poprzednich latach, a więc 15 lutego" - podała Jabłońska-Bajer.

Jak zaznaczyła ustalono, że czternasta pensja za 2015 rok zostanie wypłacona "na zasadach stosowanych przy wyliczaniu poprzedniej nagrody za 2014 rok".

"To ostatnie zaległe świadczenie, które pracodawca zdecydował się wypłacić, gdyż pracownicy nabyli do niego prawo przed zawarciem lutowego porozumienia (z 2015 roku -PAP) ze stroną społeczną" - poinformowała.

d4m0n94

Dodała również, że w dalszym ciągu obowiązują zapisy porozumienia zawartego - z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi z JSW - 16 września ub. roku, które "wprowadziło istotne ograniczenia świadczeń wypłacanych pracownikom".

Zgodnie z nim, jak dodała, przez okres trzech lat - poczynając od 2016 r. - w JSW została wstrzymana, m.in. wypłata 14. i deputatu węglowego, a w przypadku administracji także barbórki.

"Pozwoli to w okresie tych trzech lat ograniczyć koszty pracy o ok. 2 mld zł, a więc o 20 proc. Podobnej wysokości obniżki zastosowano wobec wszystkich dyrektorów kopalni i zakładów JSW oraz dyrektorów biur zatrudnionych w biurze zarządu. O tyle zostały również ograniczone wynagrodzenia zarządu JSW i spółek zależnych" - poinformowała w czwartek.

JSW od 2014 r. dotyka trudna sytuacja sektora węgla kamiennego. Na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy JSW, w którym znalazły się m.in. inicjatywy związane z podniesieniem efektywności. Trudną sytuację pogorszyło na początku września 2015 r. żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln dolarów.

d4m0n94

1 grudnia ub. roku JSW porozumiała się ze swoimi obligatariuszami ws. uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do 30 czerwca 2016 r.

JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania umowy o dalszej współpracy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie. Strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 624,3 mln zł. W III kw. 2015 r. JSW osiągnęła zysk netto 0,9 mln zł.

W 2015 r. zatrudnienie w JSW zmniejszyło się o 2041 osób (1639 pracujących pod ziemią i 402 na powierzchni). Na koniec ub. roku JSW zatrudniała ponad 24,3 tys. pracowników (ponad 19 tys. pod ziemią i ponad 5,3 tys. na powierzchni). Zgodnie z założeniami, jak informowano na początku stycznia, w 2016 roku stan zatrudnienia powinien zmniejszyć się - wyłącznie z powodu naturalnych odejść - o kolejnych 1612 osób.

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94