Trwa ładowanie...

23 proc. Polaków chce zmienić pracę!

Nowy Rok sprzyja składaniu postanowień. Być może właśnie w tej chwili zastanawiasz nad tym, co warto zmienić swoim życiu w Nowym Roku. Na pewno nie warto z nimi przesadzać. Obietnice, zobowiązania, których jest zbyt dużo lub nie mają szans na sukces, zamiast pomóc mogą Ci zaszkodzić.

Share
23 proc. Polaków chce zmienić pracę!
d1ujtbq

Nowy Rok sprzyja składaniu postanowień. Być może właśnie w tej chwili zastanawiasz nad tym, co warto zmienić swoim życiu w Nowym Roku. Na pewno nie warto z nimi przesadzać. Obietnice, zobowiązania, których jest zbyt dużo lub nie mają szans na sukces, zamiast pomóc mogą Ci zaszkodzić. Wiadomo bowiem, że przeciętny człowiek zapomina o swoich zobowiązaniach czy obietnicach już po kilku tygodniach, czy dniach. Zdarza się, że trwa w swych postanowieniach ledwie kilka godzin. Tym bardziej nie warto rzucać słów na wiatr. Szczególnie, że postanowienia noworoczne często mają spełnić oczekiwania Twoich bliskich. I to właśnie oni będą Ciebie z tych obietnic rozliczać. Dlatego dobrze się zastanów zanim ogłosisz Swoje postanowienie. Możesz tego żałować, słuchając przez cały rok uwag na temat czczych obietnic.

Z sondażu przeprowadzonego przez serwis Praca.wp.pl wynika, że ponad 50 proc. Polaków w 2012 roku pragnie piąć się po szczeblach kariery. Z czego 23 proc. zmieni pracę na lepszą, 16 proc. będzie się dokształcać, 8 proc. postara się o podwyżkę, a 5 proc. będzie walczyć o awans.

Z kolei 14 proc. uważa, że za dużo czasu poświęca na pracę, dlatego od nowego roku rodzinę postawią na pierwszym miejscu. Natomiast 35 proc. biorących udział w głosowaniu nie ma żadnych postanowień związanych z karierą zawodową.

W głosowaniu wzięło udział 21547 internautów.

Sondaże przeprowadzone przez OBOP i CEBOS pokazują, że mniej niż połowa Polaków decyduje się na przyjęcie noworocznego postanowienia. Jedynie, co piąty z nich uważa, że zrealizował swoje obietnice zgodnie z zamierzeniami. 20 do 30 proc. postanowień noworocznych Polaków dotyczy spraw związanych z pracą. Są to plany dotyczące awansu, podwyżki albo zmiany pracy. Do tego rodzaju obietnic podchodź z dużą rezerwą i zanim o czymkolwiek zdecydujesz, dokładnie zdefiniuj cel, a potem sprawdź możliwość jego realizacji. Plany dotyczące podwyżki lub awansu mogą się okazać nierealne, jeśli w firmie, w której pracujesz, zwyczajnie nie ma takich możliwości. Pozostaje wtedy zastanowienie się nad zmianą pracy. Nie zawsze jest to łatwe. Trzeba się do tego dobrze przygotować i zamiast składania obietnic, warto raczej myśleć pozytywnie o nadchodzącym roku i o tym, co możesz osiągnąć. A co najważniejsze działać.

d1ujtbq

Zmiana zawodu, branży, środowiska

Przy poszukiwaniu nowej, lepszej pracy rozpocznij od poznania rynku i Twoich możliwości. Możesz wtedy dojść do wniosku, że przy wykonywania wielu, nawet bardzo różniących się od siebie zawodów, potrzebne są te same umiejętności i uzdolnienia. Ta wiedza pozwoli Ci spojrzeć w nowy sposób na twoją zawodową przyszłość i otworzy wiele niezauważanych do tej pory możliwości. Na przykład doświadczenie zdobyte w dziale obsługi klientów - łatwość komunikowania się przez telefon, rozwiązywanie problemów, empatia czy umiejętność słuchania innych mogą być pożyteczne także w dziale handlowym lub biurze prasowym. Zmiana kierunku kariery zawodowej to przedsięwzięcie ryzykowne. Dla doświadczonego pracownika jest ekscytującym i ożywczych przedsięwzięciem. Niektórzy porównują do przeżywania drugiej młodości.

Zarządzanie zmianą kierunku kariery jest procesem dwuetapowym. Trudno jest jednocześnie nauczyć się nowych umiejętności i zmienić branżę. Jeśli przenosisz się do nowej branży, na początku poszukuj stanowisk pracy, na których możesz wykorzystać swoje doświadczenie, a dopiero później stanowisk, na których potrzebne Ci będą nowe umiejętności i wiedza. Przykładowo, menedżer zajmujący się finansami w firmie ubezpieczeniowej, który chce rozpocząć działalność w obszarze marketingu, może rozpocząć od znalezienia stanowiska w zarządzaniu finansami firmy marketingowej. Dopiero potem przenieść się na stanowisko ściśle marketingowe. Przy zmianie kierunku kariery zawodowej, zadbaj o przemodelowanie swojego CV. Rozpocznij je od umieszczenia streszczenia dotychczasowej kariery. Połóż w nim nacisk na cechy uniwersalne: zdolności przywódcze, niezawodność i ukierunkowanie na osiąganie jak najlepszych rezultatów. Swój cel zawodowy scharakteryzuj w zwięzły sposób: "Zmienić kierunek swojej kariery - przejść od zarządzania
sprzedażą do zarządzania w branży public relations". Następnie skoncentruj się na umiejętnościach, które były źródłem twoich dotychczasowych sukcesów w pracy, a nie na wiedzy specyficznej dla danej branży. Zamiast używać określeń specjalistycznych, posługuj się wyrażeniami pasującymi do wszystkich branż. Jeśli posiadasz wiedzę, która może okazać się użyteczna w Twojej nowej pracy, dotyczącą na przykład obsługi programów komputerowych, wymień ją w części CV poświęconej umiejętnościom. Nie oczekuj od pracodawcy, aby wskazał najbardziej odpowiednie dla ciebie miejsce w firmie. Informacje o tym, w jakim kierunku zmierza przedsiębiorstwo oraz jakiego rodzaju specjaliści będą potrzebni, powinieneś zgromadzić w trakcie poszukiwań pracy. Podobnie jest z możliwym do osiągnięcia wynagrodzeniem. Negocjacje płacowe

Pracodawcy podejmują decyzję o wysokości wynagrodzenia na podstawie wielu kryteriów. Oto niektóre z nich:

- *Budżet. *Zarząd firmy przeznacza określoną kwotę na wynagrodzenia w trakcie ustalania budżetu.
- *Sprawiedliwość. *Menedżerowie nie są skłonni do płacenia 5 000 tysięcy złotych miesięcznie za tę samą pracę, którą ktoś inny wykonuje za 4500 złotych.
- *Dotychczasowe ustalenia. *Wynagrodzenie, które Ci się oferuje, zależy od stanowiska pracy i trudno wynegocjować większą stawkę.

d1ujtbq

Informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia podawana jest na jeden z dwóch sposobów:

"Płaca wynosi 4000 złotych. Witamy na pokładzie". Bez znaczenia jest, że liczysz na 5 000 złotych, jeśli sześćdziesięciu innych pracowników wykonuje tę samą pracę za 4 tysiące. Jeśli uda ci się podnieść tę kwotę o 10 procent, możesz uznać to za swoje wielkie dokonanie.

"Wynagrodzenie to odpowiada Twojemu doświadczeniu". Oznacza to prawdopodobnie, że istnieje przedział, co, do którego można prowadzić negocjacje. Zaoferowano 5 000 złotych, ponieważ osoba, która dotychczas zajmowała to stanowisko, otrzymywała właśnie takie wynagrodzenie. Jeśli jednak masz większe umiejętności i doświadczenie, a do tego jeszcze potrafisz wyznaczyć ich wartość, możesz otrzymać nawet tysiąc złotych więcej. Pamiętaj jednak o tym, że punktem odniesienia jest Twoja dotychczasowa pensja. Nowy pracodawca, przynajmniej na początku, nie da Ci dużo więcej. Zapewne możesz liczyć na podwyżkę wynoszącą 20 procent.

Jeśli oferowane wynagrodzenie zanadto odbiega od Twoich oczekiwań, zawsze możesz rozważyć możliwość zmiany charakteru stanowiska pracy. Zaproponuj zwiększenie zakresu odpowiedzialności. Pracodawcy pozostawiają często nie do końca określoną przestrzeń pomiędzy stanowiskami pracy. Pamiętaj o tym, że rozmowy o płacy mają charakter negocjacyjny i warto się do nich dobrze przygotować. Najlepiej, aby w trakcie negocjacji padały kwoty netto, bo wtedy będzie wiadomo, ile pieniędzy trafi na Twoje konto co miesiąc. Jeśli potencjalny pracodawca operuje kwotami brutto, skorzystaj z kalkulatorów wynagrodzeń dostępnych w Internecie. Dowiesz się wtedy, jaka będzie Twoja płaca netto. Ginny Rehberg, prezes Rehberg Management Group, poleca pięć sposobów unikania zbyt wczesnej rozmowy o wynagrodzeniu.

d1ujtbq

*Gra na zwłokę. *Możesz powiedzieć: -Nie jestem przygotowana, aby omawiać wynagrodzenie na tak wczesnym etapie negocjacji. Chciałabym najpierw usłyszeć więcej na temat oferowanego stanowiska, dowiedzieć się, o jakim przedziale płacowym Państwo myslą. Jestem przekonana, że zależy Państwu, aby więcej usłyszeć o mnie i moich osiągnięciach.

*Odwrócenie ról. *W tej strategii zadajesz pytanie: Rekrutując na to stanowisko, musieliście Państwo zakładać określony przedział płacowy, jaki więc on jest?

*Przywoływanie danych o płacach w branży. *"Na rynku wynagrodzenie za tego rodzaju pracę zawiera się w przedziale od 4500 do 6500 złotych". Zachowaj różnicę przynajmniej 2 000 złotych i zastanów się też, czy rzeczywiście minimum jest dla ciebie akceptowalne. W odniesieniu do wysoko opłacanych stanowisk kwota maksymalna powinna się różnić od minimalnej co najmniej o 20%. Nie opieraj się wyłącznie na wynikach ogólnych badań płac; wykorzystaj także wiadomości uzyskane w trakcie budowania sieci kontaktów, pochodzące z periodyków o tematyce biznesowej itp. Upewnij się ponadto, jak dane stanowisko pracy jest opłacane w twoim regionie, ponieważ wysokość płacy w danym zawodzie zależy również od lokalizacji.

*Powoływanie się na inne negocjacje płacowe. *Zazwyczaj zadaje się wtedy pytanie: - Na stanowiskach, co do których prowadzę obecnie negocjacje, oferowane jest wynagrodzenie pomiędzy 4 500 a 6000 złotych. PPrzyjmuję, że wynagrodzenie związane ze stanowiskiem, o którym rozmawiamy, mieści się w tym przedziale". W tym krótkim zdaniu mieści się bardzo wiele treści. Informuje ono, że prowadzisz inne negocjacje, w trakcie których pracodawcy ujawnili akceptowane przez nich przedziały płacowe.

d1ujtbq

*Uwzględnienie wszystkich elementów wynagrodzenia. *-Moje całkowite wynagrodzenie sytuuje się w przedziale 5 000 - 7 500 złotych, wliczając w to płacę, nagrody, korzyści pozapłacowe itp. Przyjmuję, że to stanowisko zawiera się w podobnym przedziale. Przy uwzględnieniu wszystkich elementów wynagrodzenia, przedział płacowy powinien być stosunkowo obszerny. Wymień zmienne elementy wynagrodzenia, takie jak prowizje i nagrody. Wspominając o korzyściach pozapłacowych, podaj ich wartość w złotych. Wymaga to zebrania odpowiednich informacji, jest jednak bardzo skuteczne.

Jak widać postanowienia noworoczne, w części dotyczące pracy, powinny być wcześniej dokładnie przemyślane. Inaczej może się okazać, że zwyczajnie rzucasz słowa na wiatr. Dlatego mów raczej o swoich staraniach, a nie twardych celach. Tak naprawdę nad zmianą ścieżki kariery, płacy i środowiska możesz zacząć pracować już od stycznia. Dopiero wtedy grudzień stanie się miesiącem, w którym powiesz: "W Nowym Roku zmienię pracę" i dotrzymasz tej obietnicy.

W materiale wykorzystano informacje zawarte w książce: "Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody firmy Monster".

d1ujtbq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ujtbq
d1ujtbq