Trwa ładowanie...
d38yoxi

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d38yoxi
d38yoxi

18.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 15-10 14-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,64 17,72 -0,45
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,75 14,82 -0,47
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,16 16,16 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,75 7,76 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,96 12,96 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,25 11,32 -0,62
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,55 7,57 -0,26
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,53 6,56 -0,46
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,50 9,54 -0,42
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,68 12,71 -0,24
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,00 8,01 -0,12
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,00 12,00 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,26 10,33 -0,68
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,39 8,44 -0,59
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,17 8,20 -0,37
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,60 4,58 0,44
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,31 9,33 -0,21
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,87 10,91 -0,37
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,19 7,19 0,00
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,17 7,17 0,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,49 140,14 0,25
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 128,75 128,77 -0,02
ALAK Allianz Akcji FIO 173,75 174,48 -0,42
ALPI Allianz Pieniężny FIO 124,04 123,97 0,06
ALWA Allianz Walutowy FIO 107,74 107,25 0,46
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,66 114,93 -0,23
ALBU Allianz Budownictwo 2012 79,91 79,84 0,09
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 114,41 114,35 0,05
ALPL Allianz Akcji Plus 104,48 104,82 -0,32
ALBR Allianz BRIC EUR 66,16 66,62 -0,69
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,35 73,64 -0,39
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 112,80 113,45 -0,57
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 96,44 96,87 -0,44
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 78,94 79,22 -0,35
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 82,95 83,40 -0,54
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 81,45 81,57 -0,15
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 64,39 64,48 -0,14
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,61 28,62 -0,03
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,85 38,95 -0,26
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,19 27,16 0,11
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 123,21 123,27 -0,05
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 112,49 112,70 -0,19
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2926,05 2928,65 -0,09
CARS BPH Akcji Sub 315,38 315,47 -0,03
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,72 245,91 -0,08
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,21 2,21 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,77 49,79 -0,04
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 69,97 70,21 -0,34
CASK BPH Skarbowy Sub 30,21 30,20 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,28 2,27 0,44
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,15 16,15 0,00
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,41 12,44 -0,24
CASP BPH SFIO Total Profit 1201,05 1206,91 -0,49
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 146,47 147,06 -0,40
CUOB FIO AI Obligacji 176,56 176,71 -0,08
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 157,19 157,42 -0,15
CUPA FIO AI Polskich Akcji 391,62 391,71 -0,02
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 323,95 325,45 -0,46
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 332,91 334,40 -0,45
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 349,39 350,87 -0,42
DWDP DWS FIO DPW kat A 248,10 248,24 -0,06
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,95 250,10 -0,06
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,44 253,58 -0,06
DWAK DWS FIO Akcji kat A 376,99 379,55 -0,67
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 390,86 393,42 -0,65
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 409,90 412,44 -0,62
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 179,49 180,37 -0,49
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 200,10 200,09 0,00
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 201,02 201,01 0,00
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 202,62 202,61 0,00
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,20 22,25 -0,22
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,28 23,33 -0,21
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,68 23,73 -0,21
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 159,06 159,04 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 209,29 209,88 -0,28
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 219,33 219,92 -0,27
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 233,23 233,81 -0,25
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,81 52,77 0,08
DWP1 DWS BRIC akt A 81,56 81,32 0,30
BRI2 DWS BRIC akt I 82,22 81,99 0,28
BRI3 DWS BRIC akt P 82,38 82,14 0,29
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 78,74 79,15 -0,52
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 67,43 67,50 -0,10
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 71,40 71,59 -0,27
DWP6 DWS Gotówkowy 113,20 113,19 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 178,82 180,18 -0,75
GOL2 DWS Gold kat I 180,07 181,44 -0,76
GOL3 DWS Gold kat P 180,60 181,96 -0,75
DWP8 DWS Agrobiznes 171,79 173,81 -1,16
DWP9 DWS Rosja 147,35 145,76 1,09
DW01 DWS Turcja 230,47 226,12 1,92
DW02 DWS Indie i Chiny 199,25 199,40 -0,08
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 151,04 150,54 0,33
DW04 DWS Ameryka Łacińska 175,90 176,91 -0,57
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 268,91 270,53 -0,60
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 256,79 257,74 -0,37
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 220,63 220,86 -0,10
INRO ING FIO Rosja EUR 68,75 68,95 -0,29
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,59 17,68 -0,50
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 90,12 91,01 -0,98
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 32,51 32,86 -1,05
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 218,66 219,27 -0,28
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 221,84 221,83 0,00
INA2 ING SFIO Akcji 2 301,15 302,69 -0,51
ING2 ING SFIO Obligacji 2 197,11 197,02 0,05
INGC ING Subf. SMS 168,83 169,46 -0,37
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,49 85,94 -0,52
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 70,08 70,42 -0,48
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 71,91 71,85 0,08
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 70,63 70,60 0,04
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 136,49 135,97 0,38
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,55 125,44 0,09
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 104,26 104,24 0,02
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 111,12 110,95 0,15
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 110,83 110,82 0,01
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 105,77 105,50 0,26
ING6 ING Subf Sektora Energii 98,58 98,67 -0,09
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 97,36 97,28 0,08
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 104,05 104,07 -0,02
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 96,78 95,44 1,40
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 99,13 98,78 0,35
IN11 ING Subf Japonia 100,69 101,81 -1,10
IN12 ING Subf Nowej Azji 114,4 114,87 -0,41
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 113,42 113,69 -0,24
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 115,48 115,57 -0,08
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 116,59 116,51 0,07
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 112,78 112,77 0,01
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 107,21 106,52 0,65
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 112,24 112,58 -0,30
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 108,04 108,14 -0,09
IN21 ING Globalnych Możliwości 100,00
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 82,73 83,12 -0,47
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 181,51 182,11 -0,33
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 171,04 171,41 -0,22
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 148,48 148,67 -0,13
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 194,19 194,79 -0,31
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,09 84,67 -0,69
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,80 123,08 -0,23
KBPY KBC Portfel Pieniężny 124,51 124,86 -0,28
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 66,32 66,43 -0,17
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 62,61 62,68 -0,11
WAGA KBC GAMMA SFIO 190,65 191,07 -0,22
WABE KBC BETA SFIO 213,21 214,78 -0,73
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,24 68,37 -0,19
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,15 125,43 -0,22
PKCZ PKO Zrównoważony 117,87 118,19 -0,27
PKCA PKO Akcji 308,68 309,71 -0,33
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 112,43 112,61 -0,16
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 118,99 119,31 -0,27
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 114,33 114,95 -0,54
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 89,47 90,75 -1,41
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,28 32,77 -1,50
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 22,90 23,27 -1,59
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 97,85 97,66 0,19
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 35,30 35,26 0,11
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,04 25,05 -0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 92,91 93,57 -0,71
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,64 128,93 -0,22
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,15 128,13 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,04 126,18 -0,11
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,96 112,80 0,14
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,65 141,63 0,01
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,14 101,13 0,01
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 106,28 106,42 -0,13
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 241,16 241,71 -0,23
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 346,17 348,08 -0,55
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 206,52 207,53 -0,49
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 166,89 167,58 -0,41
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 132,33 132,66 -0,25
NOAA Noble Fund Akcji 117,30 117,70 -0,34
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 70,39 70,21 0,26
NOGR Noble Fund Global Return 129,95 130,05 -0,08
NOMA Noble Fund Mieszany 120,44 120,69 -0,21
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,52 118,65 -0,11
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,34 116,62 -0,24
NOTI Noble Fund Timingowy 128,67 128,73 -0,05
NOAF Noble Fund Africa 107,75 107,75 0,00
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 114,47 114,46 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 115,16 115,10 0,05
QUAG QUERCUS Agresywny 139,02 139,26 -0,17
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 147,14 146,89 0,17
QURO QUERCUS Rosja 95,97 96,39 -0,44
QUSH QUERCUS short 88,85 88,15 0,79
QULE QUERCUS lev 128,42 130,48 -1,58
SYMBOL FUNDUSZ 18-10 15-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 237,96 238,82 -0,36
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 192,34 192,28 0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 211,84 212,52 -0,32
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138688,19 138646,52 0,03
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 209,24 209,84 -0,29
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 212,17 213,41 -0,58
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 14-10 13-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 302,31 303,28 -0,32
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1848,34 1850,54 -0,12
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 401,71 402,19 -0,12
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 763,38 766,06 -0,35
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1699,52 1698,49 0,06
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 642,39 642,00 0,06
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 683,58 684,23 -0,09
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 382,44 382,80 -0,09
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 886,67 885,89 0,09
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 478,96 478,53 0,09
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 613,68 614,65 -0,16
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 519,44 519,44 0,00
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 828,50 826,89 0,19
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 641,67 640,43 0,19
KB28 EUROPE C1 (EUR) 213,46 213,31 0,07
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,60 108,52 0,07
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 875,33 879,23 -0,44
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 501,86 504,10 -0,44
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 495,61 494,07 0,31
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 828,24 826,63 0,19

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d38yoxi
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d38yoxi