Trwa ładowanie...
dz9kr0z
rolnicy

Resort rolnictwa pracuje nad pakietem pomocy dla powodzian

Ministerstwo rolnictwa przygotowuje pakiet pomocy dla rolników. Z dotychczasowych informacji wynika, że pod wodą znalazło się ok. 48 tys. gospodarstw rolnych. Pełne oszacowanie strat w rolnictwie nie jest jeszcze możliwe.
Share
Resort rolnictwa pracuje nad pakietem pomocy dla powodzian
Źródło: Jupiterimages
dz9kr0z

Wstępne szacunki będą możliwe do przeprowadzenia dopiero po zejściu wód z pól i gospodarstw. Sytuacja jest zmienna i zalewane są nowe obszary. W działania zaangażowane są wszystkie służby i ośrodki podległe ministrowi rolnictwa - poinformował w poniedziałek resort rolnictwa.

Według danych na 24 maja br. w krytycznej sytuacji spowodowanej powodzią znalazło się około 48 tysięcy gospodarstw.

By pomóc rolnikom, resort wystąpił do dyrektora generalnego unijnej komisji ds. rolnictwa Jeana-Luca Demarty z wnioskiem o przekazanie dodatkowych ilości ziarna zbóż oraz odtłuszczonego mleka w proszku na realizację unijnego programu pomocy dla najbiedniejszych obywateli naszego kraju. Ziarno i mleko w proszku będzie przekazywane poszkodowanym rolnikom na cele żywnościowe, a także będą oni mogli użyć go na pasze dla zwierząt.

dz9kr0z

Oprócz tego rolnicy mogą liczyć na pomoc w formie rozłożenia płatności na raty lub przesunięcia ich terminu. Są to płatności związane: z ubezpieczeniem społecznym (decyzje prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), z opłatami czynszu dzierżawnego i ratami z tytułu umów sprzedaży nieruchomości (decyzje prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych), ulgami w podatku rolnym (decyzje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz z zaciąganiem preferencyjnych, tzw. kredytów klęskowych.

W ministerstwie rolnictwa przygotowany został ponadto projekt rozporządzenia rządu w sprawie pomocy socjalnej dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi. Projekt przewiduje, że pomoc socjalna udzielana byłaby w wysokości 2 tys. zł dla gospodarstwa rolnego o powierzchni do 5 ha, i 4 tys. zł dla gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 5 ha. W ubiegłym roku było to 500 i 1000 zł.

dz9kr0z

Podziel się opinią

Share
dz9kr0z
dz9kr0z