Trwa ładowanie...
d1laimv

Umowa restrukturyzacyjna zadłużenia JSW - do połowy 2016 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa porozumiała się ze swoimi obligatariuszami ws. uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do 30 czerwca 2016 r. - poinformowała we wtorek spółka.
Share
d1laimv

Oznacza to kolejnych siedem miesięcy na wypracowanie umowy restrukturyzacyjnej. We wcześniejszych rozmowach z obligatariuszami termin jej wypracowania określano na 30 listopada, a wejścia w życie - na 1 grudnia br.

Zgodnie z zawartym w poniedziałek aneksem do umowy o dalszej współpracy z 24 września br. obligatariusze zobowiązali się do dalszego powstrzymania się od wykonania swoich praw, wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji.

Sygnatariusze aneksu zadeklarowali ponadto uzgodnienie do 30 czerwca 2016 r. scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej. Zobowiązali się też do uzgodnienia i podpisania listy kluczowych postanowień i warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej zadłużenia JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (tzw. "Term Sheet").

d1laimv

JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania umowy o dalszej współpracy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie.

Zgodnie z aneksem umowa o dalszej współpracy JSW z bankami obowiązuje do 30 czerwca 2016 r. lub daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem wskazanych w umowie przypadków jej naruszenia.

Na podstawie aneksu JSW zobowiązała się też wobec BGK, PKO Banku Polskiego oraz PZU FIZAN dokonać 18 grudnia br. wcześniejszego wykupu obligacji na łączną kwotę 15 mln zł.

JSW od ub. roku dotyka trudna sytuacja sektora węgla kamiennego. Na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy JSW, w którym znalazły się m.in. inicjatywy związane z podniesieniem efektywności. Trudną sytuację pogorszyło na początku września br. żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln USD.

d1laimv

Podpisana w lipcu ub.r. umowa emisji obligacji JSW opiewała ogółem na 700 mln zł i 163,75 mln dolarów. Opcja wcześniejszego wykupu przysługuje obligatariuszom (PKO BP, BGK ING Bankowi Śląskiemu i PZU FIZAN BIS 1) od 31 lipca br. w związku z niewypełnieniem przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca br. emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.

25 września spółka poinformowała o zawartej dzień wcześniej umowie o dalszej współpracy z obligatariuszami, którzy zobowiązali się do powstrzymania od żądania wcześniejszego wykupu obligacji oraz do "prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania (...) listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW".

Według wcześniejszych informacji rozmowy miały też dotyczyć uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do 30 listopada br. Teraz termin ten przesunięto do 30 czerwca 2016 r.

Po tym, jak ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu obligacji, w połowie września br. zarząd JSW i związki zawodowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia części świadczeń pracowniczych, aby stworzyć podstawę do dalszych negocjacji z bankami i zwiększyć szanse na zachowanie płynności finansowej spółki. Ogółem JSW oszacowała pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.

Strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 624,3 mln zł. W III kw. br. JSW osiągnęła zysk netto 0,9 mln zł.

d1laimv

Podziel się opinią

Share
d1laimv
d1laimv