Trwa ładowanie...
dfwadbk
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Wygaśnięcie grudniowych instrumentów pochodnych

Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a jedynie mWIG40 zamknął się w pozytywnym terytorium.
Share
dfwadbk

Na głównych indeksach od otwarcia przeważała strona podażowa co można powiązać z dalszym umacnianiem się dolara na globalnych rynkach, co zazwyczaj kreuje podaż na rynkach surowcowych czy rynkach akcji. Wynika to w głównej mierze z faktu zamykania pozycji przez tych inwestorów, którzy finansowali swoje spekulacje pożyczonymi dolarami, z racji jego niskiego oprocentowania. WIG-20 odnotował spadek, który przełamał wsparcie wynikające ze średniej z 45sesji, a zamknięcie nastąpiło centralnie na linii trendu wzrostowego.

Można powiedzieć, że cały czas trwa pewna równowaga i jak na razie definitywnych rozstrzygnięć nie ma. Oczywiście dzisiejsza sesja będzie specyficzna, z racji faktu, iż wygasają dziś grudniowe serie instrumentów pochodnych. Zazwyczaj wiąże się to z większą zmiennością, szczególnie w ostatniej godzinie handlu. Nie sądzę jednak by skala tych transakcji była decydująca dla panującego trendu na rynku. Zapewne nawet jak dojdzie do jakiegoś naruszenia będzie ono traktowane z pewną pobłażliwością i zapewne nikt nie będzie do tego przywiązywał większej wagi. Dla porządku najbliższe wsparcie dla WIG-20 znajduje się na 2309, a w razie jego przebicia kupujący winni pojawić się na 2288 pakt.

Kolejny ważny poziom wsparcia znajduje się na 2236 pakt. Jeśli chodzi o opory, to mam wrażenie, iż najbliższe znajdują się na 2343 i 2363 pakt, a sforsowanie tego drugiego winno zapowiadać atak 2373 pakt. Kolejne opory w dalszym ciągu znajdują się na 2399 oraz 2425 pakt. Wzrost powyżej tego ostatniego pułapu będzie sugerował atak na szczyt na 2453 pakt. Patrząc na wykresy największych spółek najlepsze wrażenie obecnie sprawiają akcje PGNiG oraz PKN Orlen i w przypadku pozytywnych scenariuszy właśnie te walory winny wyróżniać się pozytywnie. Na drugim biegunie, przynajmniej jeśli chodzi o krótki termin należałoby umieścić walory TP SA, gdzie coraz bardziej realny wydaje się test wsparć na 15,70 i 15,43 zł. Kluczem dla prognozy na kolejne sesje będzie jednak zachowanie akcji banków PKO BP, Pekao SA oraz KGHM-u. Te papiery były najchętniej nabywane przez inwestorów zagranicznych i z tego względu one są najbardziej wrażliwe na zachowanie dolara.

dfwadbk

Pełna wersja raportu dostępna w formacie

Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk