Trwa ładowanie...
d3b4re6
Temat

emu(strona 41/41)

Filar: stopa na poziomie 6 proc. nie gwarantuje powrotu do celu
11-09-2008 09:13

Filar: stopa na poziomie 6 proc. nie gwarantuje powrotu do celu

Dariusz Filar, członek Rady Polityki Pieniężnej, uważa, że obecny poziom stóp procentowych nie gwarantuje powrotu inflacji do celu. Jego zdaniem przyjęcie euro mogłoby nastąpić w 2011 roku.

Co z cenami po przyjęciu euro?
18-08-2008 13:39

Co z cenami po przyjęciu euro?

Wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego w
średnim okresie nie wpłynęło na stabilność cen w strefie euro,
jednak w krótkim okresie wzrost inflacji był znaczny - wynika z
projektu badawczego NBP "Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty do
obiegu gotówkowego na zmiany w poziomie cen krajów strefy euro".

Po przyjęciu euro otwarcie się luki popytowej może wywołać wzrost inflacji
29-07-2008 13:13

Po przyjęciu euro otwarcie się luki popytowej może wywołać wzrost inflacji

Ustalenie realnej stopy procentowej po
przystąpieniu do strefy euro na niższym poziomie niż to wynika z
potrzeb stabilizacyjnych Polski może spowodować otwarcie się luki
popytowej, co przełoży się na boom konsumpcyjny, a w konsekwencji
na wzrost inflacji - wynika z cząstkowego raportu o skutkach
przystąpienia Polski do strefy euro.

Koszty obsługi długu Skarbu Państwa obniżą się po przyjęciu euro
23-07-2008 18:00

Koszty obsługi długu Skarbu Państwa obniżą się po przyjęciu euro

Przyjęcie euro spowoduje obniżenie kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, radykalne ograniczenie bariery popytu, a także jego dywersyfikację oraz ograniczenie ryzyka kursowego.

NBP: przyjęcie euro wpływa na niższą zmienność kosztów obsługi długu publicznego
14-07-2008 17:00

NBP: przyjęcie euro wpływa na niższą zmienność kosztów obsługi długu publicznego

Przystąpienie do strefy euro znacząco
ogranicza zmienność kosztów obsługi długu publicznego, a
wrażliwość obligacji na szoki globalne jest bardzo zbliżona we
wszystkich krajach strefy - wynika z cząstkowego raportu NBP
"Zmienność długoterminowych stóp procentowych w krajach Unii
Europejskiej a wprowadzenie euro".

d3b4re6
Zmiana stopy proc. o 2 pkt może skutkować wzrostem cen mieszkań o 20-30 proc. -NBP
05-06-2008 14:00

Zmiana stopy proc. o 2 pkt może skutkować wzrostem cen mieszkań o 20-30 proc. -NBP

5.6.Warszawa (PAP) - Zmiana stopy procentowej kredytu mieszkaniowego o 2 punkty może skutkować wzrostem cen nieruchomości o 20-30 proc. - wynika z raportu NBP "Ryzyko...

NBP: euro to ryzyko na rynku nieruchomości, potrzebne mechanizmy propodażowe
03-06-2008 17:00

NBP: euro to ryzyko na rynku nieruchomości, potrzebne mechanizmy propodażowe

Istnieje poważne ryzyko ekspansji kredytowej
i znacznych wzrostów cen nieruchomości jako skutku akcesji do
strefy euro. Może to doprowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia
gospodarstw domowych. W przypadku uruchomienia mechanizmów
propodażowych może to także być szansą na poprawę sytuacji
mieszkaniowej - wynika z cząstkowego raportu NBP "Ryzyko
wystąpienia bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych".

Gilowska: deficyt jest w ryzach
16-11-2006 10:39

Gilowska: deficyt jest w ryzach

Wokół "rzekomego" nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych w Polsce jest prowadzona nie do końca klarowna gra, a zmuszanie Polski do szybkiego ograniczenia tego deficytu bez uwzględnienia kosztów reformy emerytalnej nie może być traktowane jako postulat racjonalny i jest nie do przyjęcia - ocenia wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska.

Gilowska: Polska powinna obniżać deficyt
26-04-2006 15:45

Gilowska: Polska powinna obniżać deficyt

Wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska opowiedziała się za obniżeniem deficytu budżetowego bez względu na ostateczną decyzję Eurostatu w sprawie OFE.

Polska ma kilka miesięcy na poprawienie programu konwergencji
24-02-2006 14:45

Polska ma kilka miesięcy na poprawienie programu konwergencji

Polska dostała od Unii Europejskiej kilka miesięcy na poprawienie programu konwergencji - poinformował podczas briefingu prasowego premier Kazimierz Marcinkiewicz.

d3b4re6
Polska bez OFE nie spełni kryteriów z Maastricht
18-01-2006 16:15

Polska bez OFE nie spełni kryteriów z Maastricht

Polska przewiduje, że nie ograniczy nadmiernego deficytu do 2007 roku jeśli nie zostaną uwzględnione postulaty Polski w sprawie klasyfikacji OFE - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Ustawa o emeryturach i rentach może opóźnić przyjęcie euro
15-06-2005 09:31

Ustawa o emeryturach i rentach może opóźnić przyjęcie euro

Polska może nie wejść do mechanizmu kursu walutowego ERM2 - jak planował rząd - w 2007-2008 roku, a następnie do strefy euro, jeżeli Sejm przyjmie opracowywaną nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - poinformowała wiceminister polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Koszty reformy emeryt. będą uwzględnione w deficycie budżetowym
21-03-2005 09:30

Koszty reformy emeryt. będą uwzględnione w deficycie budżetowym

Koszty reformy emerytalnej będą uwzględnione przy ocenie wielkości deficytu budżetowego, co może pomóc Polsce wejść do strefy euro w 2009 r. - powiedział w Brukseli minister finansów Mirosław Gronicki.

Polska nie jest zadowolona z postulatów UE w sprawie OFE
17-02-2005 11:15

Polska nie jest zadowolona z postulatów UE w sprawie OFE

Polska nie jest zadowolona z postulatów większości państw UE, a dotyczących klasyfikacji OFE, co jest kluczowe dla przystąpienia Polski do strefy euro.

d3b4re6
d3b4re6