Trwa ładowanie...
d38v6sf
Temat

erm2(strona 41/41)

Wejście do ERM2 bez zmiany konstytucji zwiększa ryzyko kursowe - Zajdel-Kurowska
30-09-2008 15:52

Wejście do ERM2 bez zmiany konstytucji zwiększa ryzyko kursowe - Zajdel-Kurowska

30.9.Warszawa (PAP) - Wejście do systemu ERM2, bez uprzedniej
zmiany zapisów konstytucji, może narazić polską walutę na duże
ryzyko kursowe - uważa wiceminister finansów...

Skrzypek: przed wejściem do ERM2 należy zmienić konstytucję
30-09-2008 09:26

Skrzypek: przed wejściem do ERM2 należy zmienić konstytucję

Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego przed wejściem do systemu ERM2 należy zmienić konstytucję, gdyż w przeciwnym przypadku może to grozić nadmiernym wahaniem kursu złotego.

Wejście do ERM2 nie wymaga zmiany konstytucji - NBP
29-09-2008 16:39

Wejście do ERM2 nie wymaga zmiany konstytucji - NBP

29.9.Warszawa (PAP) - Przystąpienie do mechanizmu kursowego ERM2
nie wymaga zmiany konstytucji. Najlepszym momentem dla jej zmiany
byłby okres poprzedzający dokonanie oceny...

NBP: RPP dostosuje politykę pieniężną w momencie podjęcia wiążącej decyzji dot. przyjęcia euro
29-09-2008 15:13

NBP: RPP dostosuje politykę pieniężną w momencie podjęcia wiążącej decyzji dot. przyjęcia euro

RPP dokona niezbędnych dostosowań strategii
polityki pieniężnej oraz będzie prowadziła politykę pieniężną,
umożliwiającą spełnienie kryteriów konwergencji w wyznaczonym
terminie, w przypadku podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty
planowanego przystąpienia przez Polskę do strefy euro - podała NBP
w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2009".

Deloitte: po przyjęciu euro przez Polskę ceny nie wzrosną
26-09-2008 16:00

Deloitte: po przyjęciu euro przez Polskę ceny nie wzrosną

Wejście Polski do strefy euro nie
spowoduje wzrostu cen, wręcz przeciwnie - mogą one się obniżyć -
oceniają eksperci z firmy Deloitte. Ich zdaniem przyjęcie wspólnej
waluty będzie korzystne dla gospodarki.

d38v6sf
PiS jest przeciw wprowadzeniu euro w najbliższych latach
26-09-2008 08:13

PiS jest przeciw wprowadzeniu euro w najbliższych latach

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powtórzył w Lubaczowie na spotkaniu z mieszkańcami, że jest
przeciwny wprowadzeniu euro w ciągu najbliższych kilku lat. Jego
zdaniem może to spowodować znaczne pogorszenie sytuacji
ekonomicznej Polaków.

PiS: najpierw referendum, później zmiana konstytucji
25-09-2008 12:00

PiS: najpierw referendum, później zmiana konstytucji

Najpierw obywatele powinni wypowiedzieć się
w referendum, czy chcą przyjąć europejską walutę, dopiero kiedy
wyrażą taką wolę, należy zająć się konstytucją i jej dostosowaniem
do wprowadzenie euro - uważa przewodniczący klubu parlamentarnego
PiS Przemysław Gosiewski.

Filar: osiągnięcie celu inf. NBP może nie wystarczyć do spełnienia kryterium z Maastricht
25-09-2008 08:13

Filar: osiągnięcie celu inf. NBP może nie wystarczyć do spełnienia kryterium z Maastricht

Spełnienie przez Polskę kryterium
inflacyjnego w 2011 roku wymaga szybkiego i zdecydowanego
działania RPP. Osiągnięcie celu inflacyjnego NBP, do czego
konieczne są nadal przynajmniej jedna lub dwie podwyżki stóp
procentowych, może okazać się niewystarczające - ocenia Dariusz
Filar, członek Rady Polityki Pieniężnej.

RPP uwzględniła wyniki spotkania RPP-rząd ws. euro
24-09-2008 16:26

RPP uwzględniła wyniki spotkania RPP-rząd ws. euro

RPP w założeniach polityki pieniężnej na
2009 rok uwzględniła wyniki spotkania RPP-rząd ws. przystąpienia
Polski do strefy euro - podała RPP w komunikacie po środowym
posiedzeniu.

Fitch: możliwy negatywny wpływ na rating, gdyby Polska nie spełniła kryteriów w drodze do euro
24-09-2008 08:00

Fitch: możliwy negatywny wpływ na rating, gdyby Polska nie spełniła kryteriów w drodze do euro

Gdyby Polska nie spełniła któregoś z
kryteriów konwergencji w drodze do euro, może to być sygnałem o
negatywnych zjawiskach w gospodarce, co może opóźnić podwyższenie
ratingu Polski. Także odkładanie koniecznych reform nie będzie
miało pozytywnego wpływ na rating - poinformował Piotr
Kowalski, prezes agencji ratingowej Fitch Polska.

d38v6sf
PO nie widzi na razie szans na zmianę konstytucji
23-09-2008 15:13

PO nie widzi na razie szans na zmianę konstytucji

Szef klubu PO Zbigniew Chlebowski
powiedział, że nie widzi na razie szans na zmianę konstytucji w
kontekście wejścia do strefy euro.

Wasilewska-Trenkner: wejście do ERM2 w 2009 roku możliwe
11-09-2008 10:52

Wasilewska-Trenkner: wejście do ERM2 w 2009 roku możliwe

Zdaniem Haliny Wasilewskiej-Trenkner z Rady Polityki Pieniężnej wejście do ERM2 w 2009 roku jest możliwe, jednak trzeba spełnić wiele wymogów. Także RPP musiałaby podnosić stopy procentowe, w kontekście spełnienia kryterium inflacyjnego.

Co z cenami po przyjęciu euro?
18-08-2008 13:39

Co z cenami po przyjęciu euro?

Wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego w
średnim okresie nie wpłynęło na stabilność cen w strefie euro,
jednak w krótkim okresie wzrost inflacji był znaczny - wynika z
projektu badawczego NBP "Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty do
obiegu gotówkowego na zmiany w poziomie cen krajów strefy euro".

Po przyjęciu euro otwarcie się luki popytowej może wywołać wzrost inflacji
29-07-2008 13:13

Po przyjęciu euro otwarcie się luki popytowej może wywołać wzrost inflacji

Ustalenie realnej stopy procentowej po
przystąpieniu do strefy euro na niższym poziomie niż to wynika z
potrzeb stabilizacyjnych Polski może spowodować otwarcie się luki
popytowej, co przełoży się na boom konsumpcyjny, a w konsekwencji
na wzrost inflacji - wynika z cząstkowego raportu o skutkach
przystąpienia Polski do strefy euro.

Koszty obsługi długu Skarbu Państwa obniżą się po przyjęciu euro
23-07-2008 18:00

Koszty obsługi długu Skarbu Państwa obniżą się po przyjęciu euro

Przyjęcie euro spowoduje obniżenie kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, radykalne ograniczenie bariery popytu, a także jego dywersyfikację oraz ograniczenie ryzyka kursowego.

d38v6sf
NBP: przyjęcie euro wpływa na niższą zmienność kosztów obsługi długu publicznego
14-07-2008 17:00

NBP: przyjęcie euro wpływa na niższą zmienność kosztów obsługi długu publicznego

Przystąpienie do strefy euro znacząco
ogranicza zmienność kosztów obsługi długu publicznego, a
wrażliwość obligacji na szoki globalne jest bardzo zbliżona we
wszystkich krajach strefy - wynika z cząstkowego raportu NBP
"Zmienność długoterminowych stóp procentowych w krajach Unii
Europejskiej a wprowadzenie euro".

Zmiana stopy proc. o 2 pkt może skutkować wzrostem cen mieszkań o 20-30 proc. -NBP
05-06-2008 14:00

Zmiana stopy proc. o 2 pkt może skutkować wzrostem cen mieszkań o 20-30 proc. -NBP

5.6.Warszawa (PAP) - Zmiana stopy procentowej kredytu mieszkaniowego o 2 punkty może skutkować wzrostem cen nieruchomości o 20-30 proc. - wynika z raportu NBP "Ryzyko...

NBP: euro to ryzyko na rynku nieruchomości, potrzebne mechanizmy propodażowe
03-06-2008 17:00

NBP: euro to ryzyko na rynku nieruchomości, potrzebne mechanizmy propodażowe

Istnieje poważne ryzyko ekspansji kredytowej
i znacznych wzrostów cen nieruchomości jako skutku akcesji do
strefy euro. Może to doprowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia
gospodarstw domowych. W przypadku uruchomienia mechanizmów
propodażowych może to także być szansą na poprawę sytuacji
mieszkaniowej - wynika z cząstkowego raportu NBP "Ryzyko
wystąpienia bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych".

Polska bez OFE nie spełni kryteriów z Maastricht
18-01-2006 16:15

Polska bez OFE nie spełni kryteriów z Maastricht

Polska przewiduje, że nie ograniczy nadmiernego deficytu do 2007 roku jeśli nie zostaną uwzględnione postulaty Polski w sprawie klasyfikacji OFE - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Ustawa o emeryturach i rentach może opóźnić przyjęcie euro
15-06-2005 09:31

Ustawa o emeryturach i rentach może opóźnić przyjęcie euro

Polska może nie wejść do mechanizmu kursu walutowego ERM2 - jak planował rząd - w 2007-2008 roku, a następnie do strefy euro, jeżeli Sejm przyjmie opracowywaną nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - poinformowała wiceminister polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak.

d38v6sf
Koszty reformy emeryt. będą uwzględnione w deficycie budżetowym
21-03-2005 09:30

Koszty reformy emeryt. będą uwzględnione w deficycie budżetowym

Koszty reformy emerytalnej będą uwzględnione przy ocenie wielkości deficytu budżetowego, co może pomóc Polsce wejść do strefy euro w 2009 r. - powiedział w Brukseli minister finansów Mirosław Gronicki.

Polska nie jest zadowolona z postulatów UE w sprawie OFE
17-02-2005 11:15

Polska nie jest zadowolona z postulatów UE w sprawie OFE

Polska nie jest zadowolona z postulatów większości państw UE, a dotyczących klasyfikacji OFE, co jest kluczowe dla przystąpienia Polski do strefy euro.

d38v6sf
d38v6sf