Trwa ładowanie...
d18mzbc

Artykuły z dnia: 2015.05.04 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 REGNON S.A. - Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. (15/2015)
 2. 23:18 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Korekta raportu nr 10/2015 - brak podstawy prawnej (11/2015) - EBI
 3. 23:18 TROPHYRESORT - 2014. non-consolidated annual report - TrophyResort Nyrt (13/2015) - EBI
 4. 22:48 STEM CELLS SPIN S.A. - Zmiana projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołane ...
 5. 22:48 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Zmiana projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ... - EBI
 6. 22:33 BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie umowy najmu ze spółką Google Poland sp. z o.o. w projekcie Centrum ...
 7. 22:30 Wzrostowy początek tygodnia na Wall Street
 8. 22:03 ORPHEE - ORZECZENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE) W GENEWIE (35/2015) - EBI
 9. 22:03 TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 10. 21:48 SMT SA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015r. (17/2015)
 11. 21:33 MOBILE PARTNER - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (15/2015) - EBI
 12. 21:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienia osób zobowiązanych (9/2015)
 13. 21:33 MOBILE PARTNER - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (16/2015) - EBI
 14. 21:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie akcjonariusza (8/2015)
 15. 21:18 MOBILE PARTNER - Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (13/2015) - EBI
 16. 20:48 REMEDIS - Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (4/2015) - EBI
 17. 19:33 EKOKOGENERACJA - Rozliczenie części umowy dostawy instalacji przez podmiot zależny (43/2015) - EBI
 18. 18:55 Grupa CNH chce rozbudować zakład i zwiększyć zatrudnienie w Płocku
 19. 18:48 TERESA - Powołanie Członków Zarządu PANI TERESA MEDICA SA . (12/2015)
 20. 18:48 VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Spółki (33/2015)
 21. 18:33 TERESA - Kooptacja Członka Rady Nadzorczej Spółki PANI TERESA MEDICA SA . (11/2015)
 22. 18:33 TERESA - Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PANI TERESA ME ...
 23. 18:23 KNF: Wynik netto PTE wzrósł o 189% r/r do 1,09 mld zł w 2014 r.
 24. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 25. 18:23 Kalendarium ISBnews
 26. 18:20 W porcie w Gdyni powstał magazyn na zboże i pasze
 27. 18:18 PRÓCHNIK - RB 9/2015 Zmiany w składzie Zarządu Próchnik S.A. (9/2015)
 28. 18:18 TERESA - Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji członka zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA SA. ...
 29. 18:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi ...
 30. 18:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
 31. 18:18 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Rejestracja praw do akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy D ...
 32. 18:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku ( ...
 33. 18:03 PRÓCHNIK - RB 8/2015 Raport miesięczny sprzedaży detalicznej oraz internetowej w kwietniu 2015 ro ...
 34. 18:03 BORUTA-ZACHEM S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ( ...
 35. 18:03 BORUTA-ZACHEM S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ( ...
 36. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 37. 18:03 AC S.A. - Wpisanie przez Sąd zastawu rejestrowego (15/2015)
 38. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 39. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 40. 17:48 ALUMETAL S.A. - Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu okresowego za I kw ...
 41. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 42. 17:48 ORBIS - Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Orbis zawi ...
 43. 17:48 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Rejestracja akcji istniejących w depozycie prowadzonym przez Kraj ...
 44. 17:48 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (22/2 ...
 45. 17:48 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i ...
 46. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 47. 17:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr ...
 48. 17:45 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek
 49. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,34% na zamknięciu w poniedziałek
 50. 17:33 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Jednostkowy Raport Roczny za 2014 rok (13/2015) - EBI
 51. 17:33 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (21/2015)
 52. 17:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 53. 17:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 54. 17:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Prezentacja multi ...
 55. 17:25 WIG20 na zamknięciu poniedziałkowej sesji wzrósł o 0,34 proc.
 56. 17:23 ARP i Alior Bank udzieliły łącznie 80 mln zł finansowania na inwestycję PCC MCAA
 57. 17:18 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 58. 17:18 BEST III NS FIZ - Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ (7/2015) - EBI
 59. 17:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer ...
 60. 17:18 BALTONA S.A. - Udzielenie poręczenia wekslowego jednostce zależnej (16/2015)
 61. 17:10 Złoty umocnił się podczas poniedziałkowych notowań
 62. 17:03 AGROWILL GROUP AB - The ordinary shareholders meeting ?Agrowill Group? is considered not held due ...
 63. 17:03 4FUN MEDIA S.A. - Ujawnienie zawiadomień dotyczących czasowej zmiany stanu posiadania akcji i sta ...
 64. 16:53 PCC Rokita udziela poręczeń dla budowy zakładu kwasu monochlorooctowego
 65. 16:48 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ...
 66. 16:48 OPTEAM S.A. - Wniosek Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywide ...
 67. 16:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto fundu ...
 68. 16:38 TVN miał 14,5% udziału oglądalności TV w grupie docelowej w kwietniu
 69. 16:35 Kto zapomniał złożyć deklaracje, powinien szybko nadrobić zaległość
 70. 16:33 PC GUARD - Stwierdzenie nieważności uchwały NWZA PC Guard SA (4/2015)
 71. 16:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy znaczącej (25/2015)
 72. 16:33 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce ...
 73. 16:33 LEASING-EXPERTS S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym W ...
 74. 16:23 Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 2,1% m/m w marcu
 75. 16:23 Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 4,4% m/m w III - dane fin.
 76. 16:23 Noble Securities podniosło wycenę Elektrobudowy do 154,9zł, nadal zaleca 'kupuj'
 77. 16:18 ATREM S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy (14/2015)
 78. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (56/2015)
 79. 16:18 NEWAG S.A. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki (17/2015)
 80. 16:18 TARCZYŃSKI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (5/2015)
 81. 16:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 82. 16:18 VISTULA GROUP - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji serii L spół ...
 83. 16:08 TVN rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję za 2014 rok
 84. 16:08 Przychody CCC wzrosły o 21,4% r/r do 217,1 mln zł w kwietniu
 85. 16:05 MG: rozbieżność ws. "konstytucji dla firm" dotyczy rozliczeń bezgotówkowych
 86. 16:03 LEASING-EXPERTS - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014/ Changing the date of pu ... - EBI
 87. 16:03 M.W. TRADE - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 roku (25/2015)
 88. 16:03 TRICEPS.PL - Informacja o przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2015 roku (10/2015) - EBI
 89. 15:53 Przychody LPP wzrosły o ok. 1% r/r do ok. 383 mln zł w kwietniu
 90. 15:53 Duon ustanowił program emisji obligacji do łącznej kwoty 60 mln zł
 91. 15:53 Kompania Węglowa przekazała kopalnię Brzeszcze do SRK
 92. 15:48 TVN - Proponowana wysokość dywidendy za 2014 r. (24/2015)
 93. 15:48 PELION SA - Tekst jednolity Statutu Spółki (15/2015)
 94. 15:48 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Udzielenie poręczenia wekslowego (12/2015) - EBI
 95. 15:48 CCC - Raport miesięczny za kwiecień 2015 (18/2015)
 96. 15:37 Wojewoda unieważnił uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania w Białymstoku
 97. 15:33 BRASTER - Informacja w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego (36/2015) - EBI
 98. 15:33 IndygoTech Minerals S.A. - Udzielenie poręczenia wekslowego (23/2015)
 99. 15:33 GRUPA DUON S.A. - Ustanowienie programu emisji obligacji (13/2015)
 100. 15:33 JHM DEVELOPMENT S.A. - Informacja o sprzedaży lokali w kwietniu 2015 roku (16/2015)
 101. 15:33 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz ...
 102. 15:18 BS SANOK - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Obligacji Serii PBS0225 (11/ ... - EBI
 103. 15:18 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program ...
 104. 15:18 VOTUM S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 (10/2015)
 105. 15:18 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (9/ ...
 106. 15:18 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (8/2015)
 107. 15:05 Suwalska SSE/ Padma Art chce zatrudnić kilkadziesiąt osób
 108. 15:03 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Korekta numeru raportu bieżącego 12/2015 z dni ...
 109. 15:03 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (48/2015)
 110. 15:03 ŚNIEZKA - Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA (8/2015)
 111. 15:03 HYDRAPRES - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok (5/2015) - EBI
 112. 14:53 Eksport drobiu z Polski poza UE wzrósł o 33,8% r/r w styczniu i lutym br.
 113. 14:48 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2015 roku (15/2015)
 114. 14:48 HUTMEN - Zmiany w zakresie prokury (23/2015)
 115. 14:48 GETBACK - Aktualny skład Zarządu spółki GetBack S.A. (13/2015) - EBI
 116. 14:48 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzo ...
 117. 14:48 KOPEX S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej KOPEX S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy ...
 118. 14:38 PZL Mielec/Sikorsky: Zarzuty o zaoferowanie cywilnej maszyny są niesłuszne
 119. 14:38 Atal powiększył ofertę w Osiedlu Bronowice Residence w Krakowie o 22 mieszkania
 120. 14:33 PLASMA SYSTEM - Korekta raportu rocznego Plasma SYSTEM S.A. za 2014 rok (13/2015) - EBI
 121. 14:33 RAFAMET - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2015 r. ...
 122. 14:33 RAFAMET - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 czerwca 2015 r. (12/2015)
 123. 14:33 MARKA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności. (30/2015) - EBI
 124. 14:32 Szkolnictwo zawodowe. Uczniowie polskich zawodówek wyjeżdżają na staże w Niemczech
 125. 14:23 S&P: Ratingi Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obserwowane ze wskazaniem pozytywnym
 126. 14:20 Podlaskie/ Nabór na dotacje na mikroinstalacje OZE na własne potrzeby
 127. 14:18 KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 128. 14:15 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-05-04
 129. 14:15 UOKiK: opłaty za usługę w pre-paid Orange niekorzystne dla konsumentów
 130. 14:05 Dolnośląskie/ Uczniowie zawodówek mają staże w niemieckich firmach
 131. 14:03 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (72/2015)
 132. 14:03 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 8/2015: nabycie akcji przez osobę w ...
 133. 14:03 DGA - Skup akcji własnych (16/2015)
 134. 13:50 Fundusz Mieszkań na Wynajem zaoferuje 134 mieszkania w Gdańsku
 135. 13:48 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (41/2015)
 136. 13:38 BGŻ BNP Paribas chce obniżyć wskaźnik C/I poniżej 60% w 2017 r.
 137. 13:38 Vindexus rekomenduje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 138. 13:33 MEDICALGORITHMICS S.A. - Otrzymanie od Akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ...
 139. 13:23 Zysk netto Asseco CE wzrósł r/r do 2,6 mln euro w I kw. 2015 r.
 140. 13:23 Pracodawcy RP: Mediacje w Polsce są 13 razy szybsze od postępowania sądowego
 141. 13:23 Grupa PEManagers zainwestowała 20 mln USD w GetTaxi
 142. 13:18 IPFINVPL - Voting rights and issued share capital of IPF plc (63/2015) - EBI
 143. 13:18 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (32/2015)
 144. 13:18 VINDEXUS S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywide ...
 145. 13:08 Polnord wprowadza do sprzedaży 182 mieszkania w osiedlu Ku Słońcu w Szczecinie
 146. 13:03 JSW S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał, w ty ...
 147. 13:00 BGŻ BNP Paribas chce być jednym z największych banków w Polsce
 148. 12:55 HSBC: PMI dla Polski 54,0 pkt - najniższy od czterech miesięcy (aktl.)
 149. 12:48 MACROLOGIC - Transakcja osoby zarządzającej (12/2015)
 150. 12:45 Kompania Węglowa: podpisano umowę przekazania kopalni Brzeszcze do SRK
 151. 12:38 NBP:Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne i hipoteczne w II kw.
 152. 12:33 INVISTA S.A. - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 ...
 153. 12:33 PCC ROKITA S.A. - Udzielenie poręczeń (13/2015)
 154. 12:25 Wszystkie sądy w kraju wkrótce z takimi samymi stronami internetowymi
 155. 12:23 BGŻ BNP Paribas nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok
 156. 12:23 DM BDM rozpoczął rekomendowanie Bytomia od 'akumuluj', wycena 2,45 zł
 157. 12:23 GPW zawiesiła obrót akcjami DSS, Alterco, Ideon i Cash Flow
 158. 12:23 DM BDM obniżył rekomendację Mostostalu Zabrze do 'trzymaj', wycenę do 2,32 zł
 159. 12:23 DM BDM podniósł wycenę Elektrobudowy do 138,8 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 160. 12:18 INTERSPORT S.A. - Przychody za kwiecień (12/2015)
 161. 12:15 Prezydent podpisał ustawę ograniczającą nielegalny handel drewnem
 162. 12:08 BGŻ BNP Paribas Bank chce zakończyć integrację operacyjną do końca 2016 r.
 163. 12:08 BESI obniżyło wycenę Famuru do 3,61 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 164. 12:08 BESI rozpoczął rekomendowanie Kopeksu od 'neutralnie' i wyceny 10,58 zł
 165. 12:04 Citi szuka w Polsce nowych rozwiązań dla bankowości mobilnej. To szansa dla innowacyjnych start-upów
 166. 12:03 QUERCUS TFI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Z ...
 167. 12:03 SUMMA LINGUAE - Zawarcie istotnej umowy (24/2015) - EBI
 168. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 084/A/NBP/2015
 169. 11:53 WB Electronics do końca roku może podjąć decyzję o debiucie na GPW
 170. 11:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Corporate Governance Statement on compliance with th ...
 171. 11:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights (45/2015)
 172. 11:48 LETUS CAPITAL - Nowa Strategia Działalności Spółki (6/2015) - EBI
 173. 11:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Business report of the Board of Directors on the Man ...
 174. 11:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Consolidated businness report of the Board of Direct ...
 175. 11:38 DM BOŚ podniósł rekomendację Getin Noble Banku do 'trzymaj', wycena 1,84 zł
 176. 11:38 DM BPS podniósł wycenę Bytomia do 2,51 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 177. 11:38 BESI obniżyło wycenę mBanku do 496 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'
 178. 11:25 Weszła w życie ustawa o OZE
 179. 11:23 Kruk nabył w Rumunii wierzytelności warte 761 mln zł za 50 mln zł
 180. 11:23 Grupa Kopex ma nowe kontrakty w Rosji na ponad 28 mln euro
 181. 11:18 GMINA BARCIN - Raport roczny JST-R 2014
 182. 11:18 KRKA - Change in total number of shares with voting rights (18/2015)
 183. 11:08 Wirtualna Polska zadebiutuje na GPW w czwartek
 184. 11:08 Strata netto Groclinu to 18,08 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 185. 11:08 MSX Resources odwołało publikację raportów rocznych bez wskazania nowego terminu
 186. 10:53 Zysk netto Amiki spadł r/r do 78,08 mln zł w 2014 r.
 187. 10:53 Zysk netto Gino Rossi wzrósł r/r do 5,63 mln zł w 2014 r.
 188. 10:48 IGORIA TRADE - Korekta raportu rocznego (10/2015) - EBI
 189. 10:38 MG: Wzrost PKB utrzymał się na poziomie 3,3% r/r w I kwartale
 190. 10:38 Zysk netto CCC wzrósł r/r do 420,36 mln zł w 2014 r.
 191. 10:38 Zysk netto Peixinu wzrósł r/r do 16,82 mln euro w 2014 r.
 192. 10:38 Strata netto PZ Cormay to 47,36 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 193. 10:38 Zysk netto Wasko wzrósł r/r do 12,68 mln zł w 2014 r.
 194. 10:38 Zysk netto Konsorcjum Stali wzrósł r/r do 20,03 mln zł w 2014 r.
 195. 10:38 MG oczekuje spadku deficytu w handlu zagranicznym do 1,8 mld euro w 2015 r.
 196. 10:33 GPW - Rejestracja akcji GPW w KDPW (6/2015)
 197. 10:23 Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec to 52,1 pkt w kwietniu wg final. danych
 198. 10:23 Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 52 pkt w IV wg fin.danych
 199. 10:18 ARTNEWS - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (25/2015) - EBI
 200. 10:15 HSBC: PMI dla Polski 54,0 pkt - najniższy od czterech miesięcy
 201. 10:08 Strata netto KDM Shipping to 13,21 mln USD w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 202. 10:08 Zysk netto Comarchu wzrósł r/r do 67,89 mln zł w 2014 r.
 203. 10:03 MAXIMUS - Raport Kwartalny - I kwartał 2015 roku (13/2015) - EBI
 204. 09:59 Pieniądze od emigrantów. Źródło wysycha
 205. 09:53 SMT nabędzie akcje własne celem odsprzedaży akcjonariuszowi iAlbatros
 206. 09:53 Strata netto Milkiland to 71,84 mln euro w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 207. 09:53 Zysk netto SMT wzrósł r/r do 25,08 mln zł w 2014 r.
 208. 09:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 r. (44/2015)
 209. 09:48 AITON CALDWELL - Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym EBI nr 16/2015 (20 ... - EBI
 210. 09:33 EURO-TAX.PL - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (9/2015) - EBI
 211. 09:23 Akcjonariusze Ovostar zdecydują 15 czerwca o niewypłacaniu dywidendy
 212. 09:23 Akcjonariusze APS Energii zdecydują 27 V o wypłacie 0,04 zł dywidendy na akcję
 213. 09:23 Liczba płatnych klientów LiveChat wzrosła o 319 netto m/m do 10 538 na 1 maja
 214. 09:23 Strata netto MNI zwiększyła się r/r do 8,98 mln zł w 2014 r.
 215. 09:23 Zysk netto KSG Agro wzrósł r/r do 36,98 mln USD w 2014 r.
 216. 09:23 Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 54 pkt w kwietniu
 217. 09:18 Cztery piętra to za mało. Mieszkamy coraz wyżej
 218. 09:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Stanowisko Zarządu ZPC Otmuchów S.A. odnośnie połączenia Emitenta ze spółką z ...
 219. 09:08 Strata netto DM WDM to 13,29 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 220. 08:53 Dariusz Orłowski został powołany na prezesa zarządu Wawelu
 221. 08:53 Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o wypłacie 20 zł dywidendy na akcję
 222. 08:53 PZL-Świdnik: Nasz właściciel zainwestował w Świdniku ponad 600 mln zł
 223. 08:53 Czerwona Torebka: Forteam Investments zamknie transakcje kupna Małpki
 224. 08:48 BIOMAXIMA - Raport BioMaxima S.A. za I kw. 2015 r. (8/2015) - EBI
 225. 08:40 Fala przejęć opadła, ale wkrótce wróci
 226. 08:38 PKN Orlen: Unipetrol sfinalizował przejęcie 32,45% Česká Rafinérská od ENI
 227. 08:38 Wawel planuje nabycie holenderskiego producenta czekolady
 228. 08:38 Rosneft dostarczy spółce Unipetrolu ropę za ok. 2,6 mld zł do połowy 2016 r.
 229. 08:38 Advadis nie zawarł układu z wierzycielami
 230. 08:34 Armia chce szkolić ochotników. Trwa nabór
 231. 08:23 Integer.pl: Nie planujemy emisji akcji w najbliższym czasie
 232. 08:23 Famur wydzieli segment infrastruktury powierzchniowej do Famur Pemug
 233. 08:15 Firmy coraz częściej oszukują na czasie pracy
 234. 07:55 Plaga wyłudzeń VAT w Polsce jest bezkarna (wywiad)
 235. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 236. 07:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (101/2015)
 237. 06:48 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Liczba klientów ? dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A. ( ...
 238. 06:18 OVOSTAR UNION N.V. - Draft resolutions to be voted on the Annual General Meeting of Shareholders ...
 239. 06:18 OVOSTAR UNION N.V. - Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of Ovostar Union ...
 240. 04:45 Solidny odczyt kwietniowego Indeksu Należności Przedsiębiorstw
 241. 04:35 "Rzeczpospolita": Boom na paczki do Chin
 242. 03:35 "Puls Biznesu": Bałagan w ewidencji czasu
 243. 03:05 "Puls Biznesu": Polski bieg po bogactwo
 244. 02:40 "Dziennik Gazeta Prawna": Fala przejęć opadła. Ale wkrótce wróci