Trwa ładowanie...
d285nd7

Artykuły z dnia: 2015.05.05 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 NEWAG S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał (21/2015)
 2. 23:55 USA/ Spadki na Wall Street
 3. 23:18 ESOTIQ & HENDERSON - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Esotiq & Henderson S.A. (7/2015) - EBI
 4. 23:03 PAGED - zawarcie znaczących umów leasingu operacyjnego przez jednostkę zależną (13/2015)
 5. 22:48 TROPHYRESORT - Annual report 2014. (14/2015) - EBI
 6. 22:33 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p a ...
 7. 22:18 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji p ...
 8. 22:18 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (20/2015)
 9. 21:33 ERGIS S.A. - Wybór audytora do badania sprawozdań za 2015 rok. (6/2015)
 10. 21:18 ERGIS S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy. (5/2015)
 11. 21:18 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (18/2015)
 12. 21:03 PLAYMAKERS - Powołanie Zarządu Spółki (9/2015) - EBI
 13. 21:03 PLAYMAKERS - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (8/2015) - EBI
 14. 21:03 EMPIK MEDIA & FASHION S.A. - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (11/2015)
 15. 21:03 APLISENS S.A. - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii H (21/2015)
 16. 20:33 FLUID S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (9/2015)
 17. 20:33 FLUID S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln ...
 18. 20:03 INTEGER.PL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej oraz udzielenie poręczenia kredytu. (22/2015)
 19. 20:03 MNI - Informacja w przedmiocie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Cen ...
 20. 19:48 Columbus Capital - Zmiana danych korespondencyjnych Emitenta (31/2015) - EBI
 21. 19:33 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - ...
 22. 19:33 EASTSIDECAPITAL - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta (18/2015) - EBI
 23. 19:33 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - ...
 24. 19:33 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - ...
 25. 19:33 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - <p a ...
 26. 19:33 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU - <p ...
 27. 19:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja poufna (20/2015)
 28. 19:33 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW - ...
 29. 19:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - ...
 30. 19:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - ...
 31. 19:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - ...
 32. 19:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - ...
 33. 19:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - ...
 34. 18:48 KERDOS GROUP - Rejestracja przez podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Dayli (53/2015)
 35. 18:48 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (20/2015)
 36. 18:48 S4E - Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2014 rok (6/2015) - EBI
 37. 18:33 BANKBPH - Przygotowanie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 (8/2015)
 38. 18:33 MIRACULUM S.A. - Uchylenie likwidacji spółki zależnej (19/2015)
 39. 18:33 CCC - Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywiden ...
 40. 18:33 KERDOS GROUP - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. (52/2015)
 41. 18:23 Japońskie koncerny są zainteresowane budową polskiej elektrowni jądrowej
 42. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 43. 18:23 Kalendarium ISBnews
 44. 18:18 ASTARTA HOLDING - Notification concerning purchase of shares within the Buyback program (11/2015)
 45. 18:18 CYFROWE CENTRUM - Rekomendacja zarządu w sprawie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za 2014 ... - EBI
 46. 18:18 AEDES - Raport Roczny za 2014 rok (11/2015) - EBI
 47. 18:18 LW BOGDANKA S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki Lube ...
 48. 18:09 Skandal w Podlaskiem. Pieniądze za budowę drogi wojewódzkiej trafiły na konto oszustów
 49. 17:53 Inter Cars rekomenduje 0,71 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 50. 17:53 Wirtualna Polska uplasowała wszystkie oferowane akcje, redukcja w detalu 83%
 51. 17:50 Notowania złotego zbliżone do poniedziałkowych
 52. 17:48 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Warunkowe dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Gieł ...
 53. 17:48 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o wyborze Audytora na lata 2015 - 2016 (20/2015)
 54. 17:48 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Shareh ...
 55. 17:48 INTERFERIE S.A. - Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej (13/2015)
 56. 17:48 PHN S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełd ...
 57. 17:45 WIG20 na zamknięciu wtorkowej sesji spadł o 0,6 proc.
 58. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 0,6% na zamknięciu we wtorek
 59. 17:33 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p alig ...
 60. 17:33 MOL - MOL Plc. announcement regarding the distribution of dividend for financial year of 2014 (31 ...
 61. 17:33 PTI S.A. - Odwołanie osoby nadzorującej (20/2015)
 62. 17:33 PTI S.A. - Odwołanie osoby nadzorującej (19/2015)
 63. 17:33 PTI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu ...
 64. 17:33 BETOMAX - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwc ... - EBI
 65. 17:33 KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ...
 66. 17:30 Polsko- japońskie rozmowy o energetyce, przede wszystkim o atomie
 67. 17:30 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek
 68. 17:18 BETOMAX POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzi ...
 69. 17:18 PTI S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 05.05.2015 roku (17/2015)
 70. 17:18 GETIN - Wpisanie do rejestru zmian zawartych w tekście jednolitym statutu Emitenta (23/2015)
 71. 17:18 PETROLINVEST S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki (9/2015)
 72. 17:08 mDM podniósł rekomendację MOL do 'kupuj', wycenę do 18 932 HUF
 73. 17:08 mDM podwyższył wycenę PKN Orlen do 70,8 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'
 74. 17:03 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii B i serii E. (4/2015)
 75. 17:03 SETANTA - Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą (13/2015) - EBI
 76. 17:03 INTERCARS - Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy oraz wniosku Zarządu dotyczacego podz ...
 77. 17:03 BYTOM - Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz aneksu do umowy na factoring odwrotny ...
 78. 17:03 STAR FITNESS - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 ... - EBI
 79. 16:53 mDM podniósł rekomendację dla Grupy Lotos do 'akumulj' i wycenę do 34,4 zł
 80. 16:53 Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 9 USD/b w kwietniu
 81. 16:53 Przychody Vistula Group wzrosły o 14,3% r/r do ok. 38,4 mln zł w kwietniu
 82. 16:48 ALUMAST S.A. - Informacja w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2015)
 83. 16:33 Tilia Spółka Akcyjna - Śmierć członka Rady Nadzorczej (8/2015) - EBI
 84. 16:33 BGŻ SA - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 9 do memorandum informacyjnego ...
 85. 16:33 VISTULA GROUP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula ...
 86. 16:33 HYPERION S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 1 maja 2015 w zakresie zmian w s ...
 87. 16:33 ARTNEWS - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (27/2015) - EBI
 88. 16:33 KRUK S.A. - Uchwały Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji (23/2015)
 89. 16:33 ARTNEWS - Nabycie istotnych aktywów przez spółkę zależną od Emitenta (26/2015) - EBI
 90. 16:23 Wskaźnik ISM dla sektora usług w USA wzrósł do 57,8% w kwietniu
 91. 16:18 EMPERIA - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia ...
 92. 16:08 Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 57,4 pkt w IV wg finalnych danych
 93. 16:08 Sąd zdecydował o upadłości likwidacyjnej Advadis
 94. 16:03 PRIME MINERALS - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B (24/2015) - EBI
 95. 16:03 APATOR - Zawarcie przez spółkę zależną - Apator Powogaz SA umowy o kredyt długoterminowy z ING Ba ...
 96. 16:03 CZERWONA TOREBKA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ?Czerwona Torebka? S. ...
 97. 16:03 NEWAG S.A. - Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy za r ...
 98. 16:03 TELL - Znaczne pakiety akcji (15/2015)
 99. 16:03 NEWAG S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (19/2015)
 100. 15:53 Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł o 11,1% r/r po I kwartale
 101. 15:50 Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania wyłączona z noweli Ordynacji podatkowej
 102. 15:48 NEWAG S.A. - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEWAG S.A. w dniu 05.05.2015 ...
 103. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 104. 15:48 NOVITA - Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uch ...
 105. 15:48 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Otrzymanie wezwania do zapłaty kar umownych (22/2015)
 106. 15:38 MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu w czwartek
 107. 15:33 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 108. 15:33 ATREM S.A. - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki ...
 109. 15:25 Pracownicy Konsorcjum Ochrony Kopalń dostali gwarancje zatrudnienia
 110. 15:23 Przychody GK Gino Rossi wzrosły o 11% r/r do 22,9 mln zł w kwietniu
 111. 15:18 CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego rapo ... - EBI
 112. 15:18 AGROWILL GROUP AB - Resolutions of management Board of ?Agrowill Group?, AB with regard to genera ...
 113. 15:18 LS TECH-HOMES - Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego (12/2015) - EBI
 114. 15:18 AGROWILL GROUP AB - Draft resolutions of repeat shareholders meeting of Agrowill Group, AB which ...
 115. 15:18 POLENERGIA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (18/2015)
 116. 15:18 CASPAR ASSET MANAGEMENT - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na ... - EBI
 117. 15:18 Luxima Spółka Akcyjna - Korekta raportu przerwa w obradach NWZA Luxima S.A. oraz treść uchwał pod ... - EBI
 118. 15:18 ADVADIS S.A. - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku emitenta (8/2015)
 119. 15:18 ENERGA S.A. - Informacje dotyczące Członków Zarządu ENERGA SA powołanych przez Radę Nadzorczą Spó ...
 120. 15:08 PMR: Wartość rynku telekomunikacyjnego przekroczy 41 mld zł w tym roku
 121. 15:08 Florida Investments nabyło 100% udziałów Florida Investments X Corp
 122. 15:05 Producenci szparagów zapowiadają obfite zbiory
 123. 15:03 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (17/2015)
 124. 15:03 CASPAR AM SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1.06 ...
 125. 15:03 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2015)
 126. 15:03 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (73/2015)
 127. 15:03 TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (25/2015)
 128. 15:03 INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (17/2015)
 129. 15:03 INVESTOR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2015)
 130. 15:00 Prezydent podpisał nowelę dot. składek na ubezpieczenie społeczne
 131. 14:53 BIG InfoMonitor: Indeks Zatorów Płatniczych BIG spadł o 3,4 pkt do 12,6 pkt w IV
 132. 14:53 Minox może przenieść się na rynek główny GPW z NC najwcześniej za rok
 133. 14:48 LS TECH-HOMES - Rozwiązanie umowy dystrybucji i współpracy. (11/2015) - EBI
 134. 14:48 EGB INVESTMENTS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014. (36/2015) - EBI
 135. 14:48 SOLAR COMPANY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji (9/ ...
 136. 14:48 ONICO - Emisja Obligacji serii K (9/2015) - EBI
 137. 14:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (12/2015)
 138. 14:48 EUROSNACK S.A. - Rejestracja przez Sąd połączenia (scalenia) akcji Spółki (9/2015) - EBI
 139. 14:48 MIKROKASA - Pierwszy dzień notowania obligacji serii K (16/2015) - EBI
 140. 14:41 Dobre wyniki finansowe TVP. Wysokie wpływy z abonamentu
 141. 14:38 Summa Linguae zadebiutuje na NewConnect w środę
 142. 14:38 Deficyt w handlu zagranicznym USA wzrósł do 51,4 mld USD w marcu
 143. 14:33 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza ? LETUS CAPITAL S.A. o zmianie stanu posiadania akcji ...
 144. 14:33 CASPAR ASSET MANAGEMENT - Wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty ... - EBI
 145. 14:33 JWW INVEST - Treść uchwał podjętych na ZWZ JWW Invest S.A. w dniu 05 maja 2015 r. (12/2015) - EBI
 146. 14:33 INFOSCAN S.A. - Korekta raportu ESPI nr 10/2015 (3/2015)
 147. 14:30 Ekonomiści: prognozy KE przybliżają zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu
 148. 14:25 TVP: dobre wyniki finansowe w I kw. dzięki sprzedaży i oszczędnościom
 149. 14:18 MBF Group - Raport okresowy za I kwartał 2015 roku (22/2015) - EBI
 150. 14:18 ALUMAST - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (11/2015) - EBI
 151. 14:05 Senat o prawie restrukturyzacyjnym i statystyce publicznej
 152. 14:03 GRUPA LOTOS - Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S ...
 153. 14:03 GRUPA LOTOS - Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. (10/2015)
 154. 14:03 KOMPUTRONIK S.A. - Aneks do umowy znaczącej (14/2015)
 155. 14:03 GINO ROSSI S.A. - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży. (12/2015)
 156. 14:03 DROZAPOL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku (12/2015)
 157. 14:00 Rząd przyjął projekt, który ma położyć kres niepotrzebnym ustawom
 158. 13:55 MIR: już ponad 20 tys. umów na dopłaty w programie MdM
 159. 13:53 KPMG: Produkcja sprzedana motoryzacji wzrosła o 13,5% r/r do 32,1 mld zł w I kw.
 160. 13:48 DAYLI POLSKA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Dayli Polska Sp. z o.o. (21/2015) - EBI
 161. 13:48 BS-PMBS ZABŁUDÓW - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2014 rok (3/2015) - EBI
 162. 13:48 TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 201 ...
 163. 13:48 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - <hea ...
 164. 13:40 Prezydent podpisał ustawę dot. FATCA
 165. 13:33 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - <font siz ...
 166. 13:33 GETIN - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. (22/ ...
 167. 13:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 47/2015 (47/2015)
 168. 13:33 KCI - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015r. (39/2015)
 169. 13:33 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...
 170. 13:23 TVN może zdecydować się na refinansowanie części długu jeszcze w tym roku
 171. 13:23 Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 16,9% r/r do 17,73 TWh w kwietniu
 172. 13:23 TVN: Onet ma potencjał wzrostu, nie ma decyzji o sprzedaży udziałów
 173. 13:23 Amundi Polska TFI chce przyspieszyć rozwój, będą nowe produkty i dystrybutorzy
 174. 13:20 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-05-05
 175. 13:18 PLANET SOFT - Wyłonienie inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę zależną // The emergence ... - EBI
 176. 13:18 STANUSCH TECHNOLOGIES - Otrzymanie zlecenia z Curulis sp. z o.o. (19/2015) - EBI
 177. 13:18 RUNICOM - Rejestracja w KRS CASH IN HOLDING S.A. - spółki portfelowej RUNICOM S.A. (13/2015) - EBI
 178. 13:15 Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą tzw. sprzedaż bezpośrednią (opis)
 179. 13:10 TVN: dobre wyniki na wiosnę m.in. dzięki wysokim wpływom z reklam (aktl.)
 180. 13:08 Tarnawa z BOŚ: PKB w Polsce wyniesie w tym roku 3,1% i 3,3% w 2016 r.
 181. 13:08 KNF zwróciła się o zawieszenie obrotu akcjami 4 spółek w zw. z brakiem raportów
 182. 13:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy. (47/2015)
 183. 13:03 DORADCY24 - Zawiązanie spółki zależnej (17/2015) - EBI
 184. 13:03 INC - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (14/2015)
 185. 12:53 Obroty ogółem na NewConnect wzrosły o 74,2% r/r do 172,22 mln zł w kwietniu
 186. 12:53 Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydowali o wypłacie 1,56 zł dywidendy na akcję
 187. 12:53 Obroty ogółem na rynku Catalyst spadły o 34,6% r/r do 180,38 mln zł w kwietniu
 188. 12:38 Braster zakłada, że ok. 70% przychodów będzie osiągał w ramach abonamentów
 189. 12:33 PRESTO - Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2014 (18/2015) - EBI
 190. 12:33 LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <bo ...
 191. 12:33 Victoria Dom Spółka Akcyjna - Wybrane dane finansowe za rok 2014 (4/2015) - EBI
 192. 12:23 PGNiG i Cheveron zakończyły współpracę przy poszukiwaniu gazu łupkowego
 193. 12:23 Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 8,6% r/r do 18 mld zł w kwietniu
 194. 12:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadający ...
 195. 12:18 SILVA CAPITAL GROUP - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (11/2015) - EBI
 196. 12:08 HydroPhi ma świadectwo homologacji systemu HydroPlant
 197. 12:05 Coraz więcej samochodów na gaz. Po Polsce jeździ ich już 3 miliony
 198. 12:05 Tabela kursów średnich NBP nr 85/A/NBP/2015
 199. 12:05 BIG InfoMonitor: firmy MŚP skarżą się na zatory płatnicze (aktl.)
 200. 12:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Faktorin ...
 201. 12:03 SYNEKTIK S.A. - Istotne zdarzenie: Rejestracja zakładu w Warszawie w zakresie uruchomienia produk ...
 202. 12:03 PRIME MINERALS S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2015 z dnia 05 maja 2015 r. (27/2015)
 203. 12:03 SMT SA - Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (18/2015)
 204. 12:03 ELBUDOWA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg ...
 205. 11:53 KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,3% w 2015 r.
 206. 11:53 KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku
 207. 11:48 PRESTO - Rejestracja spółki zależnej (17/2015) - EBI
 208. 11:48 MBF Group - Odstąpienie od podpisania Umowy (21/2015) - EBI
 209. 11:48 UniCredit - OFFER FOR THE REPURCHASE OF SUBORDINATED NOTES ISSUED BY UNICREDIT. EFFECTIVENESS OF ...
 210. 11:48 PGNIG - Rozwiązanie umowy pierwszej fazy współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków pomiędzy PGNi ...
 211. 11:48 PRIME MINERALS S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas pos ...
 212. 11:45 Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą tzw. sprzedaż bezpośrednią (krótka)
 213. 11:40 TVN: dobre wyniki na wiosnę m.in. dzięki wysokim wpływom z reklam
 214. 11:35 Akt oskarżenia w sprawie chorego bydła, które miało trafić do ubojni
 215. 11:33 EMPERIA - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia H ...
 216. 11:33 FERRUM - Informacja nt. łącznej wartości umów zawartych pomiędzy FERRUM S.A. a ZKS FERRUM S.A. (3 ...
 217. 11:23 Eurostat: Ceny producentów wzrosły o 0,2% r/r w strefie euro w marcu
 218. 11:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (30 ...
 219. 11:15 Kielce/ 114 projektów zgłoszono do budżetu obywatelskiego
 220. 11:08 Oferta publiczna Brastera ruszy jutro, spółka chce pozyskać 38,4 mln zł
 221. 11:08 NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w IV kw. była stabilna
 222. 10:53 TVN poniesie do ok. 70 mln zł kosztów przejęcia, jego finalizacja na pocz. III k
 223. 10:48 COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Ujawnienie stanu posiadania - zmniejszenie przez akcjonariusza udzi ...
 224. 10:45 NBP: w czwartym kwartale 2014 roku więcej rentownych firm
 225. 10:39 Szykuje się modernizacja i rozbudowa szpitali. Rusza "Medyczny pakiet stulecia"
 226. 10:38 DM BOŚ podniósł wycenę Duonu do 3,4 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 227. 10:38 KUKE: Eksport wzrósł o 11,1% r/r w marcu, wzrośnie o 13,4% w całym roku
 228. 10:33 IDEON S.A. - Zawieszenie obrotu akcjami (12/2015)
 229. 10:18 ELBUDOWA - Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA (15/2015)
 230. 10:15 Dolnośląskie/ Dodatkowe pieniądze na prace interwencyjne i szkolenia
 231. 10:15 BIG Info Monitor: firmy MŚP skarżą się na rosnące zatory płatnicze
 232. 10:03 HYDROPHI - Zawiadomienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o udzieleniu świadectwa hom ... - EBI
 233. 09:55 Pięćdziesiąt twarzy nietoperzy - z kamerą nad Jeziorem Wiktorii
 234. 09:53 BESI obniżyło wycenę BZ WBK do 365,8 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'
 235. 09:48 NOVAVIS S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nov ...
 236. 09:48 NOVAVIS S.A. - Nabycie akcji Novavis S.A. przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do inform ...
 237. 09:48 BPX - Rejestracja spółki zależnej. (8/2015) - EBI
 238. 09:38 MF: Deficyt budżetu wyniósł 36,2% planu po marcu wg finalnych danych
 239. 09:33 ENERGA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma ...
 240. 09:23 Abonament RTV to archaiczny podatek. Jest niesprawiedliwy i niezgodny z Konstytucją
 241. 09:23 Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosły do 3,09 mld zł na koniec kwietnia
 242. 09:18 BLACK PEARL - Scalenie akcji spółki (10/2015) - EBI
 243. 09:03 TARCZYŃSKI S.A. - Wybór biegłego rewidenta (6/2015)
 244. 09:03 EMPERIA - Porozumienie w sprawie nawiązania współpracy handlowej pomiędzy Polomarket i Stokrotka ...
 245. 09:03 HERKULES S.A. - Fiducjarne nabycie akcji spółki PGMB ?Budopol? S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieck ...
 246. 08:53 Złoty zależny od rynków globalnych, posiedzenie RPP bez wpływu
 247. 08:48 INVICO - Wniosek o upadłość układową Emitenta (14/2015) - EBI
 248. 08:48 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2015 r. ( ...
 249. 08:48 BYTOM - Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za kwiecień 2015 r. (13/2015)
 250. 08:33 MARVIPOL S.A. - Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marv ...
 251. 08:23 Euler Hermes: Liczba upadłości firm spadła o 7% r/r do 60 w kwietniu
 252. 08:23 3rd Global Life Sciences Conference in Warsaw odbędzie się 11 czerwca
 253. 08:23 Ewentualne dalsze spadki indeksu WIG20 nie powinny przekraczać 30-40 pkt
 254. 08:18 MOMO - Raport miesięczny za kwiecień 2015 (11/2015) - EBI
 255. 08:08 TVN: Liczba klientów nC+ spadła do 2,12 mln na koniec I kwartału
 256. 07:55 Analitycy: przy dynamicznym wzroście PKB nie będzie obniżek stóp proc.
 257. 07:54 Deflacja w Polsce niezauważalna. Nie odczuliśmy spadku cen
 258. 07:53 Zysk netto TVN wzrósł r/r do 79,47 mln zł w I kw. 2015 r.
 259. 07:53 GPW zawiesi obrót obligacjami Wratislavia-Bio począwszy od 8 maja
 260. 07:53 TVN podtrzymuje cel dla skorygowanej EBITDA na ok. 590 mln zł w tym roku
 261. 07:53 Polbrand wprowadza dziś na Catalyst obligacje o łącznej wartości 1,55 mln zł
 262. 07:53 MIR: Dofinansowanie zawartych umów w ramach programu MdM wyniesie 461,7 mln zł
 263. 07:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (102/2015)
 264. 07:38 Sprzedaż detaliczna Próchnika wzrosła o 8% r/r do 3,25 mln zł w kwietniu
 265. 07:23 Przegląd prasy
 266. 07:23 Zysk netto OT Logistics wzrósł r/r do 5,89 mln zł w I kw. 2015 r.
 267. 07:03 TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 268. 06:33 OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 269. 05:10 "Gazeta Wyborcza": Koszerne made in Poland
 270. 03:20 "Puls Biznesu": Kowalski nie odczuł spadku cen