Trwa ładowanie...
dq33xnj

Artykuły z dnia: 2015.05.07 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 EKOBOX - Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgrom ... - EBI
 2. 00:18 EKOBOX S.A. - Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego ...
 3. 00:18 AMREST - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 4. 00:10 "Nasz Dziennik": Wydzierana ziemia
 5. 00:10 "Puls Biznesu": Afery popsuły image ubezpieczycielom
 6. 00:10 "Puls Biznesu": Prezent z Polski dla księżniczki Charlotty
 7. 00:03 EASTSIDECAPITAL - Raport okresowy za I kwartał 2015 r. (19/2015) - EBI
 8. 23:48 M10 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M10 S.A. w dniu 06 maja 2015 roku. (7/2015) - EBI
 9. 23:33 AQUA POZNAŃ - Raport okresowy roczny za 2014r. (4/2015) - EBI
 10. 23:18 M10 S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 06.05.2015 ...
 11. 23:18 HAWE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 2015 roku - porządek, mate ...
 12. 23:18 ESOTIQ & HENDERSON - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za ro ... - EBI
 13. 23:03 ESOTIQ & HENDERSON - Jednostkowy raport roczny Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2014 (8/2015) - EBI
 14. 22:48 FINARCH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 05 c ...
 15. 22:35 Odbicie w USA, rynek czeka na dane z rynku pracy
 16. 22:33 MARVIPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (21/2015)
 17. 22:33 FINARCH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 05 c ...
 18. 22:18 JR INVEST - Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (25/2015) - EBI
 19. 22:18 JR INVEST - Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (24/2015) - EBI
 20. 22:03 FINARCH - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 05 czerwc ... - EBI
 21. 22:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A., projekty uchwa ...
 22. 22:03 ALUMAST - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (12/2015) - EBI
 23. 21:48 EVEREST INVESTMENTS S.A. - Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Eve ...
 24. 21:48 NOVATIS - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (19/2015) - EBI
 25. 20:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Przekroczenie progu 5% przez Norges Bank (Bank Centralny Norwegii) w og ...
 26. 20:25 Mazowsze/ Wyróżnienia dla najlepszych producentów żywności z regionu
 27. 20:18 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (8/2015)
 28. 20:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansow ...
 29. 20:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansow ...
 30. 20:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A. o zmia ...
 31. 20:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie TDJ S.A. o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitent ...
 32. 19:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy ...
 33. 18:57 Kołodko: nierównomierny podział dochodów zagraża cywilizacji
 34. 18:48 CASUS FINANSE - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za rok 2014 (8/ ... - EBI
 35. 18:48 PCC INTERMODAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 36. 18:33 CYFROWE CENTRUM - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2015 ... - EBI
 37. 18:33 UNITED - Oferta nabycia całego pakietu udziałów NCF Group Sp. z o.o. oraz akcji spółki NCF S.A. ( ... - EBI
 38. 18:33 CYFROWE CENTRUM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 2015 r. na godzinę ... - EBI
 39. 18:33 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 201 ...
 40. 18:23 Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 5,31 mln zł w I kw. 2015 r.
 41. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 42. 18:23 Kalendarium ISBnews
 43. 18:18 ODLEWNIE - nabycie znacznego pakietu akcji (7/2015)
 44. 18:18 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services ...
 45. 18:18 TERESA - Umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERE ...
 46. 18:18 NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowy ...
 47. 18:08 Zysk netto Wilbo wyniósł 0,04 mln zł w I kw. 2015 r.
 48. 18:08 Zarząd Agory rekomenduje niewypłacenie dywidendy za 2014 r.
 49. 18:08 Wilbo chce zwiększać skalę działalności, postara się o finansowanie zewnętrzne
 50. 18:03 FAST FINANCE S.A. - Raport kwartalny Q 1/2015
 51. 18:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Director/PDMR Shareholding (60/2015)
 52. 18:03 STOPKLATKA - Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy kwartał 2015 r. (12/2015) - EBI
 53. 18:03 VENITI - Raport roczny za 2014 rok (10/2015) - EBI
 54. 18:03 ECHO - Informacja dotycząca propozycji przeznaczenia zysku za 2014 rok (12/2015)
 55. 17:55 WIG20 na zamknięciu czwartkowej sesji spadł o 0,08 proc.
 56. 17:53 Akcjonariusze Echo Investment zdecydują 2 czerwca o niewypłacaniu dywidendy
 57. 17:48 ROPCZYCE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 58. 17:48 MOSTOSTAL WROCŁAW SA - Pośrednia zmiana stanu posiadania akcji (12/2015)
 59. 17:48 ATAL - ATAL S.A. emisja obligacji serii F (8/2015) - EBI
 60. 17:48 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Spłata pożyczki pieniężnej (22/2015)
 61. 17:48 AGORA - Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie niewypłacenia dywidendy za 2014 rok (6/2015)
 62. 17:48 REMAK - Raport kwartalny SA-Q 1/2015
 63. 17:48 PZ CORMAY S.A. - Wniesienie przez spółkę QXB Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach pozwu o ustalenie ...
 64. 17:48 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Spłata części udzielonej pożyczki przez TOP Marka S.A. w ramach Umowy p ...
 65. 17:48 K2 INTERNET S.A. - Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Int ...
 66. 17:48 ECHO - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (11/2015)
 67. 17:38 Liczba domen z końcówką .pl wynosi niemal 2,54 mln po I kw. 2015 r.
 68. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 0,08% na zamknięciu w czwartek
 69. 17:33 AIR MARKET - Istotna umowa (9/2015) - EBI
 70. 17:33 WILBO - Raport kwartalny Q 1/2015
 71. 17:33 ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (12/2015)
 72. 17:33 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Emitenta. (14/2015)
 73. 17:18 PTI S.A. - Nabycie i umorzenie obligacji własnych (21/2015)
 74. 17:18 STAR FITNESS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co ...
 75. 17:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia ... - EBI
 76. 17:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 77. 17:03 BROAD GATE - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (4/2015) - EBI
 78. 17:03 BROAD GATE - Utworzenie spółki zależnej (3/2015) - EBI
 79. 17:00 Notowania złotego w czwartek pod wpływem spadku wyceny polskiego długu
 80. 16:53 Bank Handlowy mógł mieć 196-207 mln zł zysku netto w I kw. 2015 r. wg analityków
 81. 16:48 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta (28/2015)
 82. 16:48 HERKULES S.A. - Powołanie Zarządu Herkules S.A. na nową kadencję (12/2015)
 83. 16:45 Rząd chce doprecyzować misję i wyliczanie dotacji państwowej dla PAP
 84. 16:33 BINARY HELIX - Powołanie członka Rady Nadzorczej (5/2015) - EBI
 85. 16:33 UNIWHEELS AG - Access to ESPI system (1/2015)
 86. 16:33 BINARY HELIX - Wykreślenie członka Rady Nadzorczej z KRS (4/2015) - EBI
 87. 16:33 SWISSMED - Wyznaczenie dnia referencyjnego scalenia akcji Spółki (7/2015)
 88. 16:30 Tomasz Cyrol: Polacy nie są ludźmi chętnymi do rozmów
 89. 16:25 Rząd chce doprecyzować misję i wyliczanie dotacji państwowej dla PAP
 90. 16:23 KGHM wrócił na pozycję największego producenta srebra na świecie
 91. 16:20 Debata: arbitraż państwo-inwestor jest kosztowny, ale brakuje alternatywy
 92. 16:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finan ...
 93. 16:18 JWW INVEST S.A. - Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZ JWW Invest SA posiadających powyżej 5% głos ...
 94. 16:18 BRASTER - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2015 (37/2015) - EBI
 95. 16:18 LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z odbiorcą (11/2015) - EBI
 96. 16:18 LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z dostawcą Igepa Sp. z o.o. (10/2015) - EBI
 97. 16:08 NWZ Wind Mobile zdecydowało o emisji do 750 tys. akcji i przejściu na GPW
 98. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 99. 16:03 mBank - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę ...
 100. 16:03 DORADCY24 - Jednostkowy raport za I kwartał 2015 roku. (18/2015) - EBI
 101. 16:03 MINERAL MIDRANGE - Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku (13/2015) - EBI
 102. 15:53 Grodno pozyskało 4,8 mln zł z oferty prywatnej akcji
 103. 15:45 Szczecin/ W podstrefie SSE powstała firma produkująca elementy stalowe
 104. 15:40 Kołodko: Nierównomierny podział dochodów zagraża cywilizacji
 105. 15:38 KIR rozliczyła blisko 141 mln transakcji o wartości ponad 358 mld zł w kwietniu
 106. 15:33 WIND MOBILE - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dniu ... - EBI
 107. 15:33 REDAN - Wybór biegłego rewidenta na rok 2015 i 2016 (12/2015)
 108. 15:33 EURO-TAX S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. (1/2015)
 109. 15:30 Izby rolnicze państw Grupy Wyszehradzkiej chcą interwencji UE na rynku mleka
 110. 15:25 Białowieski PN wydzierżawi ponad 100 ha łąk na potrzeby żubrów
 111. 15:23 PGE pracuje nad pozyskaniem finansowania bankowego, rozważa emisję obligacji
 112. 15:23 Liczba użytkowników internetu w Polsce sięgnęła 21,66 mln osób
 113. 15:23 Kerdos: Umowa na franszyzę Carrefour w Luksemburgu możliwa do końca czerwca
 114. 15:23 Sandoz otworzyło centrum dystrybucji leków w Strykowie warte 125 mln zł
 115. 15:18 VISTAL GDYNIA S.A. - Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A. (3 ...
 116. 15:18 EURO-TAX.PL - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. (12/2015) - EBI
 117. 15:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Korekta raportu bieżącego 24/2015 opublikowanego dnia 6 maja 2015 roku. (24/2 ...
 118. 15:10 Świętokrzyskie/ Ostatnie dofinansowanie z UE projektów na odnowę i rozwój wsi
 119. 15:08 Nakłady inwestycyjne CCC wyniosą ok. 150 mln zł w br., głównie na nowe sklepy
 120. 15:08 Obligacje Kerdos Group wejdą jutro do notowań na giełdzie w Berlinie
 121. 15:03 MILESTONE MEDICAL - Information on the date of the Shareholders Meeting of MILESTONE MEDICAL, INC ... - EBI
 122. 15:03 MVA GREEN ENERGY - Raport kwartalny Spółki za I kwartał 2015 roku (3/2015) - EBI
 123. 15:03 AWBUD - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dz ...
 124. 14:53 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 265 tys. w USA
 125. 14:48 INC - Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 06.05.2015 r. - korekta (15/2015)
 126. 14:48 BPX - Decyzja o publikacji raportów okresowych skonsolidowanych. (9/2015) - EBI
 127. 14:48 PRIME MINERALS - Nabycie przez Spółkę obligacji. (25/2015) - EBI
 128. 14:33 SUWARY - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze rok ...
 129. 14:20 Piechociński: gospodarka wymaga zmiany postaw i odbudowy zaufania
 130. 14:18 KERDOS GROUP - Rozpoczęcie notowań obligacji Kerdos Group S.A. na Berlińskiej Giełdzie Papierów W ...
 131. 14:08 CI Games rozpocznie kampanię marketingową Snipera 3 w czerwcu na targach E3
 132. 14:08 Wskaźnik długu do EBITDA CCC nie powinien przekroczyć 1,5x w tym roku
 133. 14:08 Aż 83% Polaków wolałoby przywództwo w stylu Thatcher, 17% - Sarkozy'ego
 134. 14:08 NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 1,4% m/m do 91,82 mld euro w kwietniu
 135. 14:05 Opole/ Brak chętnych na zakup Taboru Szynowego, przetarg będzie powtórzony
 136. 14:03 COLIAN HOLDING SA - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (7/2015)
 137. 14:03 KETY - Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (27/2015)
 138. 14:03 KRUK S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji Publ ...
 139. 13:53 EBOR nabył akcje Wirtualnej Polski za 7,1 mln euro
 140. 13:53 Wirtualna Polska może sfinalizować akwizycję w najbliższych tygodniach
 141. 13:53 CCC celuje w ok. 300 mln zł zysku brutto w tym roku
 142. 13:48 COMECO S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej udziału 15% o ...
 143. 13:45 Grupa Wirtualna Polska zadebiutowała w czwartek na giełdzie w Warszawie (korekta)
 144. 13:35 Grupa Wirtualna Polska zadebiutował w środę na giełdzie w Warszawie
 145. 13:35 Polskie start-upy potrzebują finansowania, współpracy z nauką i mniej barier
 146. 13:33 SOPHARMA AD - Current report 43 re insiders transactions (43/2015)
 147. 13:33 GRODNO - Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału ... - EBI
 148. 13:33 GRODNO - Zakończenie emisji akcji serii D (16/2015) - EBI
 149. 13:18 SOPHARMA AD - Sopharma monthly April 2015 (42/2015)
 150. 13:08 C&W: I kw. zapowiada dobry rok dla rynku powierzchni przemysłowych i magazynów
 151. 13:08 MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w marcu
 152. 13:03 MOBILE PARTNER - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014 (17/2015) - EBI
 153. 13:03 GINO ROSSI S.A. - Przekazanie poświadczenia zgodności. (13/2015)
 154. 13:01 Nowy dowód osobisty. Milion sztuk powinno stuknąć już w maju
 155. 12:55 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-05-07
 156. 12:53 PORR Polska ma umowy na remonty odcinków linii kolejowych 272 i 273 za 48 mln zł
 157. 12:48 ELEKTROTIM S.A. - Informacja nt. złożenia przez ELEKTROTIM S.A. oferty wstępnej w ramach publiczn ...
 158. 12:38 Aplisens liczy na ponad 10% wzrostu wyników w tym roku, rozważa przejęcie
 159. 12:33 ALIOR BANK S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (41/2015)
 160. 12:33 HYDRAPRES - Raport jednostkowy roczny za 2014 rok (6/2015) - EBI
 161. 12:23 CEZ nie złoży oferty kupna 66% pakietu Slovenské elektrárne od koncernu Enel
 162. 12:20 NFOŚiGW: blisko 0,5 mld zł na inwestycje ze sprzedaży jednostek CO2
 163. 12:18 EGB INVESTMENTS - Wykup obligacji serii AD w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. (37/2015) - EBI
 164. 12:03 WADEX S.A. - Powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję (10/2015)
 165. 12:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (41/2015)
 166. 12:03 MBF Group - Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Dora ... - EBI
 167. 12:03 RAWLPLUG - Wybór biegłego rewidenta (9/2015)
 168. 12:00 Tabela kursów średnich NBP nr 87/A/NBP/2015
 169. 11:53 MF rozważa odwołanie kolejnego przetargu obligacji lub zmianę podaży
 170. 11:53 Po kilku tygodniach wzrostu cen ropy środa przyniosła wahania kursu
 171. 11:53 Novatis przekształci się w spółkę celową poszukującą celu przejęcia
 172. 11:48 LS TECH-HOMES - Aneks do umowy o dofinansowanie projektu. (13/2015) - EBI
 173. 11:48 P.A. NOVA S.A. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta (11/2015)
 174. 11:48 AURUM SA - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statut Spółki (20/2015)
 175. 11:48 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej VII kadencji (16/2015) - EBI
 176. 11:48 Kino Polska TV S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (8/2015)
 177. 11:48 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Powołanie członków Rady Nadzorczej VII kadencji (15/2015) - EBI
 178. 11:46 Banki ochronią przed e-złodziejami? Jest pierwszy chętny
 179. 11:40 Siemens zwolni więcej osób niż planował. Firma prowadzi biznes również w Polsce
 180. 11:33 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych na ZWZA OPEN-NET S.A. w dniu 06 maja 2015 r. (14 ... - EBI
 181. 11:25 Haładyj: projekt ustawy o mediacjach jeszcze w maju trafi do Sejmu
 182. 11:23 ING BSK podtrzymuje, że powtórzenie zysku z 2014 r. w br. będzie trudne
 183. 11:23 Kerdos: Decyzje w kwestii przejęć 2 sieci drogerii w Polsce mogą być w III kw.
 184. 11:18 MADKOM - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 r. (15/2015) - EBI
 185. 11:18 MOL - MOL Plc. announcement regarding the distribution of dividend for financial year of 2014 (CO ...
 186. 11:08 ING BSK chce utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie powyżej 2% w tym roku
 187. 11:05 Trójmiejskie Targi Pracy 2015
 188. 11:03 BGŻ SA - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii ...
 189. 11:03 KOPEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 03 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...
 190. 11:03 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgro ...
 191. 11:03 CEZ, a.s. - ČEZ has not submitted a binding bid for Slovenské Elektrárne (7/2015)
 192. 10:48 NOVATIS - Zmiana strategii biznesowej Emitenta (18/2015) - EBI
 193. 10:48 SITE - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ponowne zwołanie na dzień 11 ... - EBI
 194. 10:48 ES-SYSTEM S.A. - Rekomendacja QUERCUS TFI S.A. dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM ...
 195. 10:38 MF odwołało przetarg obligacji ze względu na negatywną sytuację rynkową
 196. 10:33 SITE S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ponowne zwołanie na dzi ...
 197. 10:25 Senat: budżet ma płacić składki za więcej organizacji rolniczych w strukturach UE
 198. 10:23 BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł -7,6% w kwietniu
 199. 10:18 NOVATIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dni ...
 200. 10:18 ALIOR BANK S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Alior Bank S.A. oraz Meritum Bank ...
 201. 10:08 Asbis liczy na postępującą poprawę wyników od II kwartału
 202. 10:08 BIK Indeks Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł 0,4% w kwietniu
 203. 10:08 Osłabienie złotego do euro może nabrać tempa w piątek przez dane z USA
 204. 10:03 To seniorzy będą kształtować rynek nieruchomości mieszkaniowych
 205. 10:03 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (49/2015)
 206. 09:53 Kurs akcji Wirtualnej Polski wzrósł o 10,16% na debiucie na rynku głównym GPW
 207. 09:53 DM BDM podniósł rekomendację Grajewa do 'kupuj', wycenę do 35,9 zł
 208. 09:53 DM BOŚ podniósł wycenę Mercator Medical do 22 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 209. 09:53 ING BSK zanotował wzrost wskaźnika C/I do 54,7% w I kwartale
 210. 09:45 Senat zgodził się na ratyfikację zmian w systemie tzw. zasobów własnych UE
 211. 09:38 PKP Cargo planuje zatrudnienie łącznie 1000 maszynistów w latach 2015-2016
 212. 09:38 Zysk netto DTP wzrósł r/r do 6,21 mln zł w I kw. 2015 r.
 213. 09:35 Senat za tym, by pieniądze na budowę dróg lokalnych dzielił MIR, a nie MAC
 214. 09:35 Senat za dłuższymi terminami na składanie wniosków o płatności bezpośrednie
 215. 09:33 ABS INVESTMENT - Prognozy finansowe na rok 2015 (27/2015) - EBI
 216. 09:32 Praca maszynisty w PKP Cargo. Wymagania nie są wygórowane
 217. 09:30 Senat nie wprowadził istotnych zmian do prawa restrukturyzacyjnego
 218. 09:23 Strata netto Mo-Bruk zwiększyła się r/r do 0,93 mln zł w I kw. 2015 r.
 219. 09:23 Zysk netto Agrowill Group wzrósł r/r do 35,53 mln LTL w 2014 r.
 220. 09:23 ING BSK sprzedał kredyty hipoteczne za 1,5 mld zł i 663 mln zł pożyczek w I kw.
 221. 09:18 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (12/2015)
 222. 09:18 COMPERIA.PL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 2/2015 ( terminy przekazywania raportów okresowyc ...
 223. 09:08 Akcjonariusze Atende zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję
 224. 09:03 ŻYWIEC - Powołanie Dyrektora ds. Finansowych Grupy Żywiec S.A. (17/2015)
 225. 09:03 EURO-TAX.PL - Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (11/2015) - EBI
 226. 09:03 EURO-TAX.PL - Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (10/2015) - EBI
 227. 08:53 W Investments rekomenduje wypłatę 0,38 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 228. 08:53 Zysk netto Global Cosmed spadł r/r do 1,43 mln zł w I kw. 2015 r.
 229. 08:48 MARKA S.A. - Zwołanie ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 roku. (3/2015)
 230. 08:48 DTP S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 231. 08:40 Jak wyglądają mieszkania Funduszu Mieszkań na Wynajem?
 232. 08:38 Strata netto Asbis zwiększyła się r/r do 12,4 mln USD w I kw. 2015 r.
 233. 08:38 Fortuna wypracowała 7,4 mln euro EBITDA w I kw. 2015, spadek o 21% r/r
 234. 08:38 Dziś nastroje na GPW będą zależeć od wyników spółek za I kwartał
 235. 08:38 Zysk netto FFiL Śnieżka spadł r/r do 3,01 mln zł w I kw. 2015 r.
 236. 08:38 Zysk netto Aplisens wzrósł r/r do 2,54 mln zł w I kw. 2015 r.
 237. 08:38 Fortuna podniosła prognozę wysokości zakładów do 790 mln euro w 2015 r.
 238. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 239. 08:23 Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 0,9% m/m w marcu
 240. 08:23 CCC uruchomiło 17 sklepów za granicą w I kwartale
 241. 08:18 MARKA - Zwołanie ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 roku. (33/2015) - EBI
 242. 08:18 KERDOS GROUP - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015
 243. 08:03 NEUCA - Nabycie akcji własne (104/2015)
 244. 07:53 T-Mobile Usługi Bankowe mają 500 tys. klientów po roku od startu
 245. 07:53 Budimex ma umowę na ukończenie obwodnicy Hrubieszowa za 40,8 mln zł
 246. 07:53 PGE: Produkcja energii wzrosła o ok. 8% r/r, sprzedaż bez zmian r/r w I kwartale
 247. 07:53 Zysk netto ING BSK wzrósł r/r do 261 mln zł w I kw., konsensus: 236 mln zł
 248. 07:53 Zysk netto CCC wzrósł r/r do 6,41 mln zł w I kw. 2015 r.
 249. 07:53 Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosła do 15,96 mld zł w kwietniu
 250. 07:53 Wydatki inwestycyjne PGE wzrosły o ok. 50% r/r do 1,4 mld zł w I kwartale
 251. 07:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Raport kwartalny Q 1/2015
 252. 07:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015
 253. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 254. 07:38 Zysk netto PGE wzrósł r/r do 1 095 mln zł w I kw. 2015 r.
 255. 07:38 Zysk netto Idea Banku wzrósł r/r do 63,02 mln zł w I kw. 2015 r.
 256. 07:18 INGBSK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 257. 07:18 CCC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 258. 07:18 NOVATIS - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 06.05.2015 r. (17/2015) - EBI
 259. 07:03 IDEA BANK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 260. 07:03 ELKOP - Spłata pożyczki pieniężnej przez pożyczkobiorcę (16/2015)
 261. 06:48 APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 262. 06:39 Drogie biura urzędników
 263. 06:33 ASBISc - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015
 264. 06:33 M.W. TRADE - Raport kwartalny Q 1/2015
 265. 06:23 Kowalskiego znów stać na duże zakupy
 266. 05:30 Gigantyczne zakupy cudzoziemców ze Wschodu