Trwa ładowanie...
d25c7h5

Artykuły z dnia: 2015.05.06 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 DEVELOPRES - Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst o ... - EBI
 2. 00:48 DEVELOPRES - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015) - EBI
 3. 00:33 GLOBAL COSMED S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015
 4. 00:18 MENNICA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 5. 23:18 REINHOLD EUROPE AB - Acquisition of assets of significant value / Nabycie aktywów o znacznej wart ...
 6. 23:03 PRODUKTY KLASZTORNE - Raport kwartalny spółki Produkty Klasztorne S.A. za I kwartał 2015 roku (12 ... - EBI
 7. 22:40 USA/Spadki na Wall Street po słabych danych z rynku pracy i komentarzach Yellen
 8. 22:33 EFICOM-SINERSIO - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (13/2015) - EBI
 9. 22:18 MEWA - Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta. (3/2015)
 10. 22:18 POZ37SPV - Protokoły zgromadzeń obligatariuszy (4/2015) - EBI
 11. 22:18 HAWE - Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A. (RB-21/2015) (21/2015)
 12. 22:03 AGROWILL GROUP AB - Draft resolutions of repeat shareholders meeting of Agrowill Group, AB which ...
 13. 22:03 AGROWILL GROUP AB - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 14. 22:03 CD PROJEKT SA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (8/2015)
 15. 21:33 PROGRES INVESTMENT - Ogłoszenie w sprawie żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Waln ... - EBI
 16. 21:30 Lubelskie/ Marsz protestacyjny w Świdniku ws. przetargu na śmigłowce (aktl.)
 17. 20:50 Bronisław Komorowski wręczył w Poznaniu nagrody gospodarcze (aktl.)
 18. 20:48 W INVESTMENTS - Rekomendacja Zarządu W Investments S.A. w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zy ...
 19. 20:48 LEASING-EXPERTS - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014 / Consolidated annual report ... - EBI
 20. 20:33 UBOAT - LINE - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (22/2015) - EBI
 21. 20:33 UBOAT - LINE - Oświadczenie w przedmiocie pytań kierowanych do Zarządu przez Akcjonariuszy (23/2015) - EBI
 22. 20:33 LEASING-EXPERTS - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014 / Unitary annual report for the ... - EBI
 23. 20:33 UBOAT - LINE - korekta raportu nr 19/2015 Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta (21/2015) - EBI
 24. 20:33 INVENTI - Korekta raportu za IV kwartał 2014 (9/2015) - EBI
 25. 20:33 UBOAT - LINE - korekta Raportu nr 18/2015 Zmiany w Radzie Nadzorczej (20/2015) - EBI
 26. 20:18 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (56/2015)
 27. 20:18 NOVATIS - Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Spółki (16/2015) - EBI
 28. 20:18 LETUS CAPITAL - Zawarcie istotnej umowy (7/2015) - EBI
 29. 20:18 UBOAT - LINE - Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta (19/2015) - EBI
 30. 20:03 UBOAT - LINE - Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta (18/2015) - EBI
 31. 19:48 ATENDE S.A. - Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy (11/2015)
 32. 19:48 ATENDE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgroma ...
 33. 19:33 MIRACULUM S.A. - Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (21/2015)
 34. 19:33 ATENDE S.A. - Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 6 maja 2015 r. (9/ ...
 35. 19:18 SKARBIEC HOLDING S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. (9/2015)
 36. 19:18 MO-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015
 37. 19:15 Bronisław Komorowski wręczył w Poznaniu nagrody gospodarcze
 38. 19:10 Data startu rezerwy stabilizacyjnej CO2 praktycznie nie do zmiany
 39. 19:05 Lubelskie/ Marsz protestacyjny w Świdniku ws. przetargu na śmigłowce
 40. 19:03 ROPCZYCE - Wybór audytora (16/2015)
 41. 19:03 BANCO SANTANDER S.A. - Notification from BLACKROCK, INC on exceeding the threshold of 5% of the t ...
 42. 18:48 VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osoby mające dostęp do informacji poufnych. (36/2015)
 43. 18:48 VISTULA GROUP - Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia ka ...
 44. 18:48 TOYA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 45. 18:48 CASUS FINANSE - Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok 2014 (7/2015) - EBI
 46. 18:33 GREMI MEDIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 47. 18:33 MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku ( ... - EBI
 48. 18:25 Wybrano podwykonawców dostaw konstrukcji stalowych do Elektrowni Opole
 49. 18:23 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek
 50. 18:23 Kalendarium ISBnews
 51. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 52. 18:03 QUERCUS TFI S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (24/2015)
 53. 17:53 Remedis wyemituje obligacje serii EW1 o wartości 2,25 mln zł
 54. 17:48 ELZAB - Rejestracja w KDPW obligacji serii A/2015 (11/2015)
 55. 17:48 BANK PEKAO SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 56. 17:48 QUERCUS TFI S.A. - Zbycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą posiadającą dostęp do infor ...
 57. 17:48 BGŻ SA - Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (44/2015)
 58. 17:48 QUERCUS TFI S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (22/2015)
 59. 17:48 ELZAB - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. (10/2015)
 60. 17:48 BGŻ SA - Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (43/2015)
 61. 17:48 Duże szanse na tańszy gaz. Amerykanie uwolnią rynek?
 62. 17:45 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa
 63. 17:40 Przewoźnicy: "nie" dla niemieckiej płacy minimalnej w kabotażu
 64. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,43% na zamknięciu w środę
 65. 17:35 W środę złoty mocniejszy wobec dolara, ale słabszy względem euro i franka
 66. 17:35 WIG20 na zamknięciu środowej sesji wzrósł o 0,66 proc.
 67. 17:33 REMEDIS - Podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji EW1 (5/2015) - EBI
 68. 17:33 STOPKLATKA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. (11/2015) - EBI
 69. 17:33 PERMA-FIX MEDICAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 czerwca 2015 ...
 70. 17:33 CYFROWE CENTRUM - Powołanie członków zarządu następnej kadencji. (17/2015) - EBI
 71. 17:33 CYFROWE CENTRUM - Ocena wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku przez radę nadzorczą. (16/2015) - EBI
 72. 17:23 ING BSK mógł mieć 226-251 mln zł zysku netto w I kw. 2015 r. wg analityków
 73. 17:10 Belka: deflacja zniknie do końca tego roku
 74. 16:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo ...
 75. 16:48 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia ... - EBI
 76. 16:38 Belka: Gospodarka przyspiesza w tempie umiarkowanym
 77. 16:33 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwy ...
 78. 16:33 INBOOK S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 79. 16:33 ECA - Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Spółki "IZOLACJA - JAROCI ... - EBI
 80. 16:33 INBOOK - Powołanie Zarządu Spółki (10/2015) - EBI
 81. 16:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta (20/2015)
 82. 16:33 INBOOK - Wybór Członków Rady Nadzorczej InBook S.A. nowej kadencji. (9/2015) - EBI
 83. 16:25 RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian (opis2)
 84. 16:23 RPP: Stopy proc. bez zmian; spada ryzyko inflacji poniżej celu w średnim okresie
 85. 16:23 Florida Investments pozyskało finansowanie od Equimaxx LLC
 86. 16:23 Aktywa OFE wzrosły o 3,9% m/m do 161,3 mld zł w kwietniu
 87. 16:20 Opole/ Ponad 1,2 tys. nowych firm powstało w ramach unijnego projektu
 88. 16:18 VOTUM S.A. - Utworzenie oddziału na Węgrzech przez spółkę zależną VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. ...
 89. 16:18 IBSM S.A. - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (19/2015)
 90. 16:18 ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (17/2015)
 91. 16:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2015 ...
 92. 16:18 INBOOK - Treść uchwał podjętych na ZWZ InBook S.A. w dniu 5 maja 2015 r. (8/2015) - EBI
 93. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 94. 16:03 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Informacja o transakcjach osoby zarządzającej (10/2015)
 95. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 96. 16:00 Poznań/ 15 mln zł w czwartej edycji budżetu obywatelskiego
 97. 15:53 MF przekaże z budżetu na rynek 44,6 mld zł do końca 2015 r.
 98. 15:53 Cargill Poland złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Dossche
 99. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 100. 15:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund ...
 101. 15:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na ...
 102. 15:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zamiana części akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela. (23/2015)
 103. 15:48 Perma-Fix Medical - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 czerwca 2015 r. ( ... - EBI
 104. 15:48 CLEAN TECHNOLOGIES - Podpisanie umowy dot. finansowania Emitenta w wysokości do 3 mln zl (16/2015) - EBI
 105. 15:40 Szczurek: można sobie wyobrazić MF bez głównego ekonomisty
 106. 15:35 Przyroda, ekologia, wielokulturowość - w promocji Podlaskiego na EXPO (aktl.)
 107. 15:35 Kraków Airport się rozbudowuje. Nowe połączenia
 108. 15:33 BIOMAXIMA - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za kwiecień 2015 r. (9/2015) - EBI
 109. 15:33 ECERAMICS - Kooptacja członka Rady Nadzorczej (23/2015) - EBI
 110. 15:33 ECERAMICS - Powołanie osoby zarządzającej (24/2015) - EBI
 111. 15:33 MARKA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności. (32/2015) - EBI
 112. 15:33 SMS Kredyt Holding S.A. - Otwarcie likwidacji spółki zależnej (36/2015) - EBI
 113. 15:33 ECERAMICS - Kooptacja członka Rady Nadzorczej (22/2015) - EBI
 114. 15:33 ECERAMICS - Rezygnacja osoby nadzorującej (21/2015) - EBI
 115. 15:30 Senatorowie spierali się o zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym
 116. 15:25 Polska rozczarowana kompromisem ws. przyspieszenia rezerwy CO2 w UE
 117. 15:18 POLICE - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. (1 ...
 118. 15:18 GLOBAL COSMED S.A. - Aktualizacja raportu bieżącego nr 1/2015 ? rezygnacja z publikacji jednostk ...
 119. 15:18 BGE - Odroczenie terminu głosowania na zgromadzeniu wierzycieli BGE S.A. w upadłości układowej (1 ... - EBI
 120. 15:03 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Wybór biegłego rewidenta (6/2015)
 121. 15:03 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papieró ...
 122. 15:03 AERFINANCE PLC - Zmiana Stanu posiadania przez akcjonariusza (2/2015)
 123. 15:03 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w sprawie podział ...
 124. 15:03 ORION - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 01.06.2015 (21/2015) - EBI
 125. 14:59 IKZE,czyli jak oszczędzić na emeryturę i skorzystać z ulgi podatkowej?
 126. 14:55 Maksymalne wykorzystanie środków z budżetu UE wyzwaniem dla samorządów (aktl.)
 127. 14:53 Wydajność pracy w USA spadła o 1,9% kw/kw w I kw.
 128. 14:53 Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 5,0% kw/kw w I kw.
 129. 14:51 Łatwiej o upadłość. Ogłosi ją tysiąc Polaków
 130. 14:50 Przyroda, ekologia, wielokulturowość - w promocji Podlaskiego na EXPO
 131. 14:48 INC - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA dnia 06.05.2015 r. (16/2 ...
 132. 14:48 INC - Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 06.05.2015 r. (15/2015)
 133. 14:33 MIT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 czerwca 2015r. (15/2015)
 134. 14:33 SEKO S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (7/2015)
 135. 14:23 Play odświeża dotychczasowe oferty abonamentowe, zwiększa dostępność internetu
 136. 14:23 Zatrudnienie w USA wg ADP wzrosło o 169 tys. osób w kwietniu
 137. 14:23 W fundusze inwestuje głównie klasa średnia, choć 77% Polaków zna to pojęcie
 138. 14:20 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-05-06
 139. 14:18 BEDZIN - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego, kwartalnego - za I kwartał 2015 roku. ( ...
 140. 14:18 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 roku (28/2015)
 141. 14:18 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Komunikat KDPW ? Rejestracja akcji Wirtualna Polska S.A. (6/2015)
 142. 14:18 UBOAT - LINE - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 marca 2015 r. ... - EBI
 143. 14:15 Maksymalne wykorzystanie środków z budżetu UE wyzwaniem dla samorządów
 144. 14:08 KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 54 pkt w II kw.
 145. 14:08 PKO BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.
 146. 14:05 Karpiński: prawie 500 mln zł z funduszu dla spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej (aktl.)
 147. 14:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 148. 14:03 AFORTI HOLDING - Informacja prasowa (12/2015) - EBI
 149. 14:03 CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (26/2015)
 150. 13:53 Polski zakład Stadlera dostarczy 58 pociągów kolejom w Holandii za 280 mln euro
 151. 13:53 Citi Service Center Poland zatrudni 114 osób w Olsztynie do końca czerwca
 152. 13:48 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC - Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i praw do akcji S ... - EBI
 153. 13:48 PKNORLEN - ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (74/2015)
 154. 13:45 Piechociński: potrzebujemy wykształconych kadr dla polskiej gospodarki
 155. 13:40 Lewiatan: potrzebna ulga podatkowa dla firm na badania i rozwój
 156. 13:38 Barometr koniunktury IRG SGH wzrósł o 12 pkt do -4,7 pkt w II kwartale
 157. 13:35 Zgoda UOKiK na kupno dwóch kopalń KW przez Węglokoks Kraj
 158. 13:33 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 159. 13:33 PKOBP (PKO BP SA) - Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego ...
 160. 13:33 PKOBP (PKO BP SA) - Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok. ...
 161. 13:23 ARP podpisała wielostronne porozumienie na rzecz rozwoju regionu radomskiego
 162. 13:23 Polnord rozpoczął budowę ostatniego etapu Śródmieścia Wilanów na 146 lokali
 163. 13:23 Akcjonariusze Netii zdecydują 2 czerwca o wypłacie 0,42 zł dywidendy na akcję
 164. 13:23 P.A. Nova może sprzedać Galerię Sanową w 2016 r.
 165. 13:20 PARP, MSZ i MG chcą zwiększyć udział polskich firm w globalnych zamówieniach
 166. 13:20 Raport: wirtualne przyłączenia blokują sieci energetyczne (aktl.)
 167. 13:18 JWW INVEST - Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej (13/2015) - EBI
 168. 13:18 BINARY HELIX - Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą (3/2015) - EBI
 169. 13:10 Senat zaakceptował 8 maja jako Narodowy Dzień Zwycięstwa
 170. 13:10 RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian (opis)
 171. 13:08 Liczba rejestracji aut osobowych i dostawczych wzrosła o 3,72% r/r w kwietniu
 172. 13:08 P.A. Nova przekroczy 100 tys. m2 powierzchni najmu do końca roku
 173. 13:05 Karpiński: prawie 500 mln zł z funduszu dla spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej
 174. 13:03 MBF Group - Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą (23/2015) - EBI
 175. 13:03 MARKA - Powołanie Prezesa Zarządu Marka S.A. na kolejną kadencję. (31/2015) - EBI
 176. 13:03 ERGIS S.A. - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku (7/2015)
 177. 12:55 NIK: dobra praca Regionalnych Izb Obrachunkowych, ale samorządy ukrywają długi
 178. 12:53 RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami
 179. 12:50 RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian (krótka)
 180. 12:48 WADEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 181. 12:48 IZOLACJA - Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 11 czerwca 2015 r. (7/2015)
 182. 12:48 NETIA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2015 roku. Proj ...
 183. 12:48 ICP GROUP - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2015 r. (15/2015) - EBI
 184. 12:48 GRUPA JAGUAR - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (10/2015) - EBI
 185. 12:38 Eurorating nadał rating Banku BGŻ nowemu podmiotowi - Bankowi BGŻ BNP Paribas
 186. 12:37 Rosjanie kupują mniej wódki. Traci na tym globalny rynek
 187. 12:33 IZOLACJA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (6/2015)
 188. 12:33 WADEX S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (8/2015)
 189. 12:33 ROBINSON EUROPE S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadz ...
 190. 12:33 ŻYWIEC - Akceptacja wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2014. (16/2015)
 191. 12:23 Węglokoks Kraj ma zgodę UOKiK na przejęcie KWK Bobrek i KWK Piekary od KW
 192. 12:20 Szczurek: rząd "lada tydzień" zajmie się projektem o NBP
 193. 12:18 IZOLACJA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (5/2015)
 194. 12:18 COMECO S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego ...
 195. 12:05 Tabela kursów średnich NBP nr 086/A/NBP/2015
 196. 12:03 ORZEŁ - Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację (20/2015) - EBI
 197. 11:53 Etos: Oferta publiczna zawieszona w związku z niepewną sytuacją w branży
 198. 11:48 2C PARTNERS - Złożenie wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie KDPW (31/2015) - EBI
 199. 11:48 WADEX S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy (7/2015)
 200. 11:42 Ryanair zmniejsza opłaty dla klientów
 201. 11:38 Szczurek: Rząd może zająć się w maju nowelą ustawy o NBP dot. kadencyjności RPP
 202. 11:38 Ronson podtrzymuje możliwość wypłaty dywidendy za 2014 r.
 203. 11:35 Szczurek liczy, że wzrost PKB w '15 będzie wyższy od zakładanego w budżecie
 204. 11:35 Raport: wirtualne przyłączenia blokują sieci energetyczne
 205. 11:23 Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 0,8% m/m w marcu
 206. 11:23 Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 8,7% r/r w marcu
 207. 11:23 Szczurek: Mamy nadzieję na wzrost PKB w tym roku powyżej budżetowych 3,4%
 208. 11:20 Rozpoczęło się posiedzenie Senatu
 209. 11:18 EMPERIA - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia H ...
 210. 11:15 Rzepliński: wykonywanie wyroków TK napotyka na problemy
 211. 11:08 Atal sprzedał 155 mieszkań w kwietniu - najwięcej w swojej historii
 212. 11:05 KPMG: odejście prezesa oznacza spadek wyceny rynkowej spółki o 4 proc.
 213. 11:03 KANCELARIA MEDIUS - Nabycie portfela wierzytelności o wartości 7,3 mln zł. (33/2015) - EBI
 214. 11:03 ULMA Construccion SA - Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsoli ...
 215. 11:03 RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie hipotek na aktywach należących do spółek zależnych Emitenta (31 ...
 216. 10:59 Losowanie Lotto. W Lublinie padła rekordowa wygrana
 217. 10:53 RPP bez znaczenia, złoty wpatrzony w EUR/USD
 218. 10:38 Ronson liczy na osiąganie zysku netto od II kw. tego roku
 219. 10:33 MFO S.A. - Otrzymanie dofinansowania w ramach PO IG ?płatność końcowa (7/2015)
 220. 10:23 Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro: 54,1 pkt w kwietniu wg final. danych
 221. 10:18 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Korekta raportu rocznego za 2014 rok (14/2015) - EBI
 222. 10:18 MINOX - Powołanie członka Rady Nadzorczej (30/2015) - EBI
 223. 10:08 DM BOŚ podniósł wycenę Polic do 22,1 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'
 224. 10:08 Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec to 54 pkt w kwietniu wg final. danych
 225. 10:03 TIM - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2015r. (12/2015)
 226. 09:38 Przychody Wojasa wzrosły o 1,4% r/r do 18,31 mln zł w kwietniu
 227. 09:38 Fundusz Pragma Inkaso może kupić portfel wierzytelności warty nomin. 60,2 mln zł
 228. 09:33 MIASTO SIEDLCE - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z opinią RIO (2/2015)
 229. 09:23 DM BOŚ podniósł wycenę Puław do 218,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 230. 09:23 DM BOŚ obniżył rekomendację dla Arctic Paper do 'sprzedaj', wycenę do 3,5 zł
 231. 09:18 PRAGMA INKASO S.A. - Wybór oferty Pragma 1 FIZNFS w przetargu dotyczącym sprzedaży portfela banko ...
 232. 09:18 ARAMUS - Przekształcenie spółki zależnej (9/2015) - EBI
 233. 09:08 Ronson: Sprzedaż mieszkań spadła r/r do 186 lokali w I kwartale
 234. 09:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Odwołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A. (9/2015)
 235. 08:53 Ghelamco Invest może zaoferować nowe obligacje w kwocie 50-80 mln zł
 236. 08:53 PKN Orlen może rozważyć przejęcia stacji paliw w Austrii lub Szwajcarii
 237. 08:53 Strata netto Ronsona to 2,74 mln zł w I kw. 2015 wobec zysku rok wcześniej
 238. 08:53 PiLab rozpocznie testy w USA w II półroczu, komercyjne wejście w 2016 r.
 239. 08:48 TRANS POLONIA S.A. - Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11.05.2015r. zgłoszon ...
 240. 08:48 ULMA Construccion SA - Wybór biegłego rewidenta (3/2015)
 241. 08:38 Padma Art zainwestuje 63 mln zł na terenie Suwalskiej SSE
 242. 08:38 Obligacje Mikrokasy o wartości 2,42 mln zł zadebiutują dziś na Catalyst
 243. 08:33 WOJAS S.A. - Przychody osiągnięte w kwietniu 2015 roku (11/2015)
 244. 08:33 MOMO - Uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnej stacji MOMO w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Tra ... - EBI
 245. 08:23 Grupa MNI ma zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży centrum kolokacji do 11 maja
 246. 08:18 ODLEWNIE - nabycie znacznego pakietu akcji przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (6/2015)
 247. 08:18 RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2015
 248. 08:18 FERRUM - Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 249. 08:08 Templeton, PZU i BGK sfinansują rozwój Paczkomatów na świecie kwotą 115 mln euro
 250. 08:08 Ergis rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 251. 08:03 SUMMA LINGUAE - Zawarcie umowy istotnej (25/2015) - EBI
 252. 07:55 Cichoń: z klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania trzeba będzie poczekać
 253. 07:53 CCC rekomenduje 3 zł dywidendy na akcję za 2014 rok
 254. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 255. 07:53 KNF zaleciła BPH przygotowanie programu naprawczego na lata 2015-2017
 256. 07:53 Zysk netto P.A. Nova spadł r/r do 4,53 mln zł w I kw. 2015 r.
 257. 07:53 Akcjonariusze Newagu zdecydują 1 czerwca o przeznaczeniu 45 mln zł na dywidendę
 258. 07:38 Przegląd prasy
 259. 07:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (103/2015)
 260. 06:39 Chętnych na polskie jabłka jest za dużo? Sadownicy alarmują o rosnących cenach
 261. 06:28 Wojna na Ukrainie napędza polski rynek IT? Stajemy się regionalnym liderem
 262. 06:25 Urzędnicy wiedzą o nas coraz więcej. Inwigilacja na każdym kroku?
 263. 06:18 P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 264. 06:17 Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego chwalą banki z Polski
 265. 05:35 "Gazeta Wyborcza": Wzorowe banki z Polski
 266. 04:05 "Rzeczpospolita": Skarbówka z ludzką twarzą
 267. 03:35 "Puls Biznesu": Informatykę napędza konflikt za Bugiem
 268. 03:05 "Puls Biznesu": Sadownicy boją się bańki