Trwa ładowanie...
d15im5d

Artykuły z dnia: 2011.11.16 - finanse.wp.pl

 1. 00:10 Karczma z certyfikatem regionalności
 2. 23:33 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (60/2011)
 3. 23:10 Wall Street w dół po raporcie Fitcha
 4. 22:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - abc (1/2012)
 5. 22:03 ELSTAROIL - Informacja o zbyciu akcji Spółki w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami fin...
 6. 21:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (181/2011)
 7. 21:48 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (71/2011)
 8. 21:48 MCI - Zmiana Programu Odkupu akcji własnych Spółki. (70/2011)
 9. 21:48 KONSORCJUM STALI S.A. - Zakup akcji własnych (45/2011)
 10. 21:48 POLNORD - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez fundusze Allianz (50/2011)
 11. 21:33 ZELMER - Zawiązanie spółki zależnej MBT Trade Sp. z o.o. (24/2011)
 12. 21:18 EZO S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na WZ EZO S.A. przesłane...
 13. 21:03 ADV.PL - Grupa ADV - Uchwała w przedmiocie przydziału obligacji (32/2011)
 14. 20:48 ABM SOLID S.A. - Informacja o oświadczeniu Spółki zależnej co do wykonania umowy znaczącej. (84/...
 15. 20:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja poufna ? objęcie akcji w podwyższonym kapitale Calypso Fitness ...
 16. 20:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Nabycie aktywów znacznej wartości (41/2011)
 17. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 16 listopada, 20.00
 18. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 16 listopada, 20.00
 19. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 16 listopada, 20.00
 20. 20:03 PCC INTERMODAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011
 21. 20:03 PCC INTERMODAL S.A. - Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2011 r. (62/2011)
 22. 19:48 INWAZJAPC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InwazjaPC S.A. wraz z ...
 23. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 24. 19:23 Postępowanie sądowe z powództwa TP SA przeciwko spółce Długie Rozmowy zawieszone
 25. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 19:03 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (25/2011)
 27. 18:48 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (56/2011)
 28. 18:40 Warszawa zaciśnie pasa
 29. 18:38 GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki FININT
 30. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 31. 18:33 MNI - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S....
 32. 18:33 WERTH-HOLZ S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgrom...
 33. 18:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (107/2011)
 34. 18:33 NFI EMF - Transakcje na akcjach NFI EMF przekraczających 5% ogólnej liczby głosów w spółce. (33/2...
 35. 18:27 Europa w centrum sceny
 36. 18:18 WERTH-HOLZ S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w d...
 37. 18:15 Szukanie kierunku
 38. 18:08 Transakcje pakietowe
 39. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 16.11.2011
 40. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 41. 18:05 Papademos: Konieczne śmielsze działania, żeby pokonać kryzys
 42. 18:03 BANKBPH - Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w Statucie Banku BPH (24/2011)
 43. 18:03 HERMAN S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (15/2011)
 44. 17:55 SN: umowa z pośrednikiem bez licencji - nieważna, ale zapłacić trzeba
 45. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 46. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2331,49 pkt (1,27%)
 47. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 48. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,49 proc. z 4,56 proc. - NBP
 49. 17:48 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osoby mające stały dostęp od informacji poufnych (6...
 50. 17:48 Rynek długu wytycza kierunek giełdom
 51. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 52. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.11.2011
 53. 17:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 54. 17:33 LENTEX - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów "Lentex...
 55. 17:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Ustanowienie hipoteki (80/2011)
 56. 17:28 NBP pomoże "unarodowić" obce banki
 57. 17:23 Kernel może przejąć w roku '11/'12 przynajmniej 50 tys. ha ziemi, rozważa budowę tłoczni w Rosji
 58. 17:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 59. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 16 listopada, 17.00
 60. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 16 listopada, 17.00
 61. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 16 listopada, 17.00
 62. 17:18 SOBIESKI - Obroty skonsolidowane za 9 miesięcy wyniosły 649,4 miliona euro, czyli wzrosły o +7,3%...
 63. 17:09 Kolejne mocne dane z USA
 64. 17:08 DI BRE podwyższył cenę docelową dla Lotosu do 28,7 zł
 65. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.11.2011
 66. 17:06 Dwudniowe spadki eurodolara chwilowo zatrzymane
 67. 17:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (68/2011)
 68. 16:55 Kup pan cegłę
 69. 16:55 Exposé premiera - niepowtarzalna szansa na przetrwanie?
 70. 16:53 FX i FI czeka na expose premiera, wcześniej możliwe niewielkie wzrosty cen SPW (opis)
 71. 16:48 PGF - Podpisanie umów i aneksów do umów z Bankiem Pekao SA (160/2011)
 72. 16:48 DOM DEVELOPMENT S.A. - Ustanowienie hipoteki (37/2011)
 73. 16:48 HARPER HYGIENICS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Harper Hyg...
 74. 16:48 KRUK S.A. - Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ (69/2011)
 75. 16:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (150/2011)
 76. 16:38 Wzrost PKB w Polsce w 2012 do 3,5 proc. - Winiecki, RPP (aktl.)
 77. 16:38 Napływ BIZ po dziewięciu miesiącach '11 wyższy o ok. 51 proc. rdr - MG
 78. 16:33 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (74/2011)
 79. 16:33 ENERGOPOL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 10 list...
 80. 16:33 RESBUD - Informacja o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu. (44/2011)
 81. 16:23 Rynek apteczny w październiku '11 wzrósł o 4,2 proc. rdr do 2,48 mld zł - PharmaExpert
 82. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 84. 16:23 Wzrost PKB w Polsce w 2012 do 3,5 proc. - Winiecki, RPP
 85. 16:23 W IV kw. deficyt obrotów towarowych umiarkowanie pogłębi się - MG
 86. 16:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 87. 16:18 SWISSMED - Dostosowanie zabezpieczeń spłaty kredytów w związku z podwyższeniem kwoty kredytu inwe...
 88. 16:18 TRAVELPLANET - Zmiana kwalifikacji sektorowej Travelplanet.pl S.A. (36/2011)
 89. 16:18 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - New general manager Fortuna Lottery (24/2011)
 90. 16:18 SZAR S.A. - Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji (12/2011)
 91. 16:03 LENTEX - ZAKŁADY LENTEX SA podpisanie nowej umowy kredytowej - informacja od spółki zależnej (137...
 92. 16:03 BUDIMEX - Nabycie Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. - potwierdzenie dokonania zap...
 93. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 94. 16:03 SZAR S.A. - Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji (11/2011)
 95. 16:03 LENTEX - ZAKŁADY LENTEX SA podpisanie nowej umowy kredytowej - informacja od spółki zależnej (137...
 96. 16:00 Prezydent: polityka rodzinna nie może być źródłem oszczędności
 97. 15:54 Zarobki przedstawiciela handlowego
 98. 15:53 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 1 gr - e-petrol.pl
 99. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 101. 15:53 Konsorcjum z Energopolem-Południe zdobyło kontrakt o wartości 77,48 mln zł brutto
 102. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 15:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (60/2011)
 104. 15:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (90/2011)
 105. 15:48 WILBO - Wybór biegłego rewidenta (43/2011)
 106. 15:48 ALTERCO - Emisja przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych (72/2011)
 107. 15:48 AMICA - Emisja obligacji (56/2011)
 108. 15:45 Dzień bez długów to święto nielicznych
 109. 15:38 MS ws. rozporządzenia dot. uprawnień dla strażników gminnych (komunikat)
 110. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 111. 15:38 MSP zaakceptowało ofertę Boryszewa na zakup udziałów w ZM Silesia
 112. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7619,75 USD za tonę
 113. 15:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 10 gr
 114. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 115. 15:33 LENTEX - ZAKŁADY LENTEX SA spłata zobowiązań wobec BRE SA i podpisanie nowej umowy kredytowej - i...
 116. 15:25 Kiedy specjaliści i menedżerowie poszukują pracy?
 117. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 118. 15:23 Wzrost PKB w Polsce spowolni z 4,0 proc. w '11 do 2,9 proc. w '12 - Bank Światowy (aktl.)
 119. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 120. 15:20 Rozbić strefę euro to jak zamienić omlet z powrotem w jajka
 121. 15:18 PGF - Skup akcji własnych (159/2011)
 122. 15:18 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (76/2011)
 123. 15:18 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (167/2011)
 124. 15:18 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (84/2011)
 125. 15:18 ENERGOPOL - Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (134/2011)
 126. 15:10 Prognozy Banku Światowego dla nowych krajów UE
 127. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (166/2011)
 131. 15:03 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...
 132. 15:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (135/2011)
 133. 15:03 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-113/2011) (113/2011)
 134. 14:59 Sami są sobie szefami - czy samozatrudnienie się opłaca?
 135. 14:50 Stały szef eurogrupy w Brukseli i więcej kontroli budżetów
 136. 14:49 8 sposobów na sfinansowanie początkującego biznesu
 137. 14:38 Saldo napływu środków do TFI wyniosło w październiku minus 892 mln zł - Analizy Online
 138. 14:23 MON: przyjęcie Polski do Centrum Cyberobrony NATO w Tallinie (komunikat)
 139. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 140. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 14:03 DOMENOMANIA.PL S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji...
 143. 14:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (100/2011)
 144. 14:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży (41/2011)
 145. 14:03 AD MUSIC S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 146. 14:03 TRAVELPLANET - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. (3...
 147. 13:38 Comarch spodziewa się satysfakcjonujących wyników w IV kw. 2011
 148. 13:33 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiad...
 149. 13:31 Pesymizm-optymizm-pesymizm
 150. 13:23 Budimex dokonał zapłaty 225 mln zł za PNI
 151. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 152. 13:23 Wzrost PKB w Polsce spowolni z 4,0 proc. w '11 do 2,9 proc. w '12 - Bank Światowy
 153. 13:23 MF nie zorganizuje przetargu uzupełniającego obligacji PS1016
 154. 13:23 Ceny leków rosną o kilkaset procent
 155. 13:18 TRAVELPLANET - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 ...
 156. 13:18 TRAVELPLANET - Wniosek Akcjonariusza Spółki Akcyjnej Travelplanet.pl w trybie art. 400 § 1 k.s.h...
 157. 13:16 Rewolucja na rynku lokat. Nowy bank BGŻ
 158. 13:09 Polacy założyli w Niemczech już 100 tys. firm
 159. 13:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 13:08 BGŻOptima chce pozyskać 100 tys. klientów i zebrać 2,5 mld zł oszczędności w ciągu 2 lat (opis)
 161. 13:04 Najwięcej ofert pracy w internecie
 162. 13:03 COAL ENERGY S.A. - Incorporation of a subsidiary (22/2011)
 163. 12:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 12:48 MCI - Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na NWZ MCI Management S.A. ...
 165. 12:48 MCI - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Man...
 166. 12:38 UOKiK: zgoda na koncentrację - DMG Mori Seiki (komunikat)
 167. 12:35 "Gaz łupkowy nie upowszechni się w Europie"
 168. 12:33 B3SYSTEM - Zawarcie znaczącej umowy z Polkomtel S.A. (35/2011)
 169. 12:33 BUDIMEX - Nabycie Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. - dokonanie zapłaty (90/2011)
 170. 12:23 MF sprzedało obligacje PS1016 za 2,5 mld zł
 171. 12:23 BGŻoptima chce pozyskać 100 tys. klientów w ciągu dwóch lat
 172. 12:23 Ipopema obniżyła rekomendację dla Astarty do "sprzedaj", cena docelowa 61,2 zł
 173. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 221/A/NBP/2011
 174. 12:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 176. 12:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 177. 12:03 HARDEX S.A. - Umowa sprzedaży energii elektrycznej (73/2011)
 178. 11:55 Obama martwi się o strefę euro
 179. 11:47 Wydajność w pracy nie opłaca się
 180. 11:43 "Babom nie można dawać pieniędzy"
 181. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 182. 11:38 Celem nadrzędnym zejście z deficytem sektora fin. publ. poniżej 3 proc. PKB w '12 - źródło
 183. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 184. 11:33 RELPOL - Zawarcie znaczącej umowy. (69/2011)
 185. 11:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (200/2011)
 186. 11:25 Oferty pracy - oto zawody przyszłości
 187. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 188. 11:23 Inflacja HICP w Polsce w X '11 wyniosła 3,8 proc. rdr - Eurostat
 189. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 190. 11:18 IGROUP - Zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Internet Group S.A. w upadł...
 191. 11:13 Awersja do ryzyka efektem problemów Eurolandu
 192. 11:10 Eurostat: inflacja w Polsce do góry
 193. 11:08 Największe tabu w firmie i rodzinie
 194. 11:08 Deficyt budżetowy tylko 25 mld zł!
 195. 11:05 Chiny podrabiają całe miasta
 196. 11:03 UniCredit - UniCredit: Moody's ratings under review (105/2011)
 197. 11:03 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (54/2011)
 198. 11:00 Burza wokół planów budowy 16 centrów handlowych w Rzymie
 199. 10:59 Możliwe nawet kilkudniowe odbicie?
 200. 10:56 Tajemnice etykiety
 201. 10:55 Nasilają się obawy o Europę
 202. 10:53 Nie zgadzamy się z opinią Moody's; spowolnienie w Polsce w skali mniejszej niż spodziewana - Belka,
 203. 10:53 NBP kończy prace nad dodaniem SPW w USD/CHF/JPY do listy aktywów w transakcji zabezpieczonych - ACI
 204. 10:48 Rubicon Partners NFI SA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (99/2011)
 205. 10:48 LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej (76/2011)
 206. 10:48 TELESTRADA S.A. - Sprostowanie raportu bieżącego nr 47/2011 z dnia 15.11.2011 "Raport kwartalny s...
 207. 10:48 "Pracuję ponad 10 godzin dziennie już kilka miesięcy"
 208. 10:46 Kiedy pracujemy najefektywniej?
 209. 10:38 W weekend 11-13.11 kina najwięcej zarobiły na filmie "Listy do M."
 210. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 112,24-112,26 USD za baryłkę
 211. 10:38 PLN i obligacje tracą w środę
 212. 10:38 Konsorcjum Compu i PWPW zbuduje system Integryb za 18,94 mln zł
 213. 10:33 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (28/2011)
 214. 10:33 GTC - Zakup akcji Globe Trade Centre S.A. przez członka Zarządu Spółki (24/2011)
 215. 10:33 Jak pracować z osobą, której nienawidzimy?
 216. 10:30 Belka: w połowie 2012 r. inflacja spadnie do 2,5 proc.
 217. 10:23 "Jestem dziwolągiem" - wstydzę się przyznać do swojego problemu
 218. 10:22 Rekordowe koszty obsługi francuskiego długu
 219. 10:10 To do Ciebie wróci. Rozliczaj PIT w Warszawie. Ratusz nawołuje do rozliczania PIT w stolicy
 220. 10:08 KGHM zakłada, że w 2012 roku średnia ceny miedzi wyniesie 8000 USD/tonę
 221. 10:04 LOT otrzymał zgodę na przeloty nad Syberią
 222. 10:00 Transnieft: rurociąg naftowy BTS-2 gotowy do eksploatacji
 223. 09:55 Kilka porad dotyczących rozmowy rekrutacyjnej on-line
 224. 09:48 COMPLEX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. (53/2011)
 225. 09:43 Napisz sobie laurkę, dostaniesz dobrą pracę
 226. 09:40 Włochy i Hiszpania wyznaczają ścieżkę wahań złotego
 227. 09:38 Nie zgadzamy się z opinią Moody's; spowolnienie w Polsce w skali mniejszej niż spodziewana - Belka,
 228. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 229. 09:36 Europa ważniejsza od USA
 230. 09:33 AGROTON PLC - AGROTON COMPLETES AUTUMN SOWING CAMPAIGN (11/16)
 231. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 232. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 233. 09:23 Atrium European Real Estate może być notowane na warszawskiej giełdzie
 234. 09:23 Prezes NBP podtrzymuje, że CPI zejdzie do celu inflacyjnego w połowie '12
 235. 09:23 PLN jest obecnie odchylony od fundamentów gosp., jest dosyć słaby - prezes NBP
 236. 09:18 DROZAPOL - Skup akcji własnych (79/2011)
 237. 09:13 Oczekiwanie
 238. 09:11 Informacje ze spółek
 239. 09:08 NWR miał w III kw. '11 34 mln euro zysku netto wobec konsensusu 49 mln euro (opis)
 240. 09:08 Na giełdzie możliwe spadki na otwarciu (opinia)
 241. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2280,75 pkt (-0,93%)
 242. 09:07 Odsiecz nadchodzi z Lubina
 243. 09:02 Inwestorzy nadal pełni obaw
 244. 09:01 Niepokój zdobywa kolejne przyczółki w Europie
 245. 08:53 POLSAT OFE informuje
 246. 08:41 Obligacje bardzo tanio sprzedam
 247. 08:38 NWR miał w III kw. '11 34 mln euro zysku netto wobec konsensusu 49 mln euro
 248. 08:38 W X liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów spadła rdr o 17,2 proc. - ACEA
 249. 08:38 Wyniki NWR w III kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 250. 08:37 Kosmiczny pomysł zarządu KGHM
 251. 08:33 Szybko zmieniające się nastroje
 252. 08:33 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Niezaudytowane wyniki za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 wrześ...
 253. 08:27 Tankuj w Rosji i zarabiaj 3 tys.!
 254. 08:27 Rynki akcji - kolejne pozytywne zaskoczenia z USA
 255. 08:27 Seniorzy odnoszą sukcesy na rynku pracy!
 256. 08:26 Miliarder bez majątku
 257. 08:23 Moody's umieścił ratingi Pekao na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia (opis)
 258. 08:23 NBP może wesprzeć nabywcę krajowego banku kredytem refinansowym - Koziński, NBP "Parkiet"
 259. 08:23 Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian
 260. 08:22 Zobacz, jak oszczędzać na ogrzewaniu!
 261. 08:20 Moody's: Pekao na liście obserwacyjnej
 262. 08:18 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (67/2011)
 263. 08:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - Niezaudytowane wyniki za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 wrześn...
 264. 08:14 Setki księgowych stracą pracę!
 265. 08:13 Częste zmiany nastrojów
 266. 08:08 Na FX nie ma już zmiennośći, jaka była przed interwencjami NBP - Koziński, "Parkiet"
 267. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 268. 08:08 Moody's umieścił ratingi Pekao na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia
 269. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 16 listopada
 270. 07:53 Możliwe, że na przełomie roku NBP dokona operacji repo oraz swapów na EUR/PLN - Koziński, NBP
 271. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 16.11 - 24.1.2012
 272. 07:08 Konrad Pankiewicz nowym prezesem Grupy ADV
 273. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 XI - 16 XII
 274. 07:08 Generali OFE ma 5,10 akcji Novitusa
 275. 06:54 Polacy nie mają gdzie zrobić zakupów
 276. 06:37 Diament za 40 mln zł
 277. 06:35 KRRiT upomina się o abonament!
 278. 06:27 Dopalacze powróciły
 279. 04:55 Bilet, gorący towar
 280. 04:45 NBP pomoże w repolonizacji banków
 281. 04:30 Klapa ustawy żłobkowej
 282. 04:00 100 tys. polskich firm w Niemczech
 283. 03:35 Wielki wymarsz księgowych
 284. 03:00 Miliarder bez majątku
 285. 01:50 Koniec miasta na kredyt
 286. 01:03 TRION - Informacja dotycząca emisji z prawem poboru (87/2011)