Trwa ładowanie...
d33vuhs

Artykuły z dnia: 2011.11.28 - finanse.wp.pl

 1. 22:03 FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ...
 2. 22:03 FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie nabycie akcji (39/2011)
 3. 22:03 FON ECOLOGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta, przekroczenie progu 10% posiadania akcji Emitenta (41/...
 4. 22:03 FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ...
 5. 21:33 PUŁAWY - Treść uchwał podjętych przez NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 28 listopada 20...
 6. 21:18 ZUK - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (29/2011)
 7. 21:03 BERLING S.A. - Nabycie 100% udziałów firmy MW LEGAL 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (2...
 8. 20:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (118/2011)
 9. 20:48 VENTURE INCUBATOR S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (...
 10. 20:33 FERRUM - Wniesienie aportu do spółki zależnej. (117/2011)
 11. 20:33 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wniesienie aportu do spółki zależnej (31/2011)
 12. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 28 listopada, 20.00
 13. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 28 listopada, 20.00
 14. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 28 listopada, 20.00
 15. 20:03 ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania. (26/2011)
 16. 20:03 LENA LIGHTING - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A. (23/2011)
 17. 19:48 ProxyAd S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (25/2011)
 18. 19:48 BIOTON - Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym BIOTON S.A. nr 55/2011 z dnia 28.11.2011 r...
 19. 19:33 BIOTON - Zawiadomienie PROKOM Investments S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w ...
 20. 19:23 GPW: kwalifikacja spółki SOPHARMA AD do segmentu 50 PLUS
 21. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:18 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (33/2011)
 23. 19:18 BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w...
 24. 19:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Informacje w sprawie emisji obligacji serii B (25/2011)
 25. 19:18 BIOTON - Zawiadomienie Pana Ryszarda Krauze o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIO...
 26. 19:18 DECORA - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta (28/2011)
 27. 19:08 GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji EIB1211
 28. 19:08 GPW: zmiana systemu notowań dla akcji FON ECOLOGY SA na NewConnect
 29. 19:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji GNT1013
 30. 19:08 GPW: ostatnie notowanie certyfikatów DBW20D1211
 31. 19:08 GPW: Animator Rynku dla obligacji spółki GANT DEVELOPMENT SA
 32. 19:08 GPW: zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
 33. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 34. 19:08 GPW: ostatnie notowanie certyfikatów RCW20A2011
 35. 18:53 City Interactive zawarł z firmą Deck13 Interactive umowę o wspólnej produkcji gry video
 36. 18:48 IZNS IŁAWA S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. dotyczącego zb...
 37. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 38. 18:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (129/2011)
 39. 18:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a t...
 40. 18:23 Transakcje pakietowe
 41. 18:23 Najbliższe sesje na GPW mogą przynieść wzrosty, później powrót zniżek (analiza)
 42. 18:22 Weekend przyniósł wzrost optymizmu
 43. 18:18 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Comarch S.A. ? przekroczenie progu 10% kapitałów w...
 44. 18:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (192/2011)
 45. 18:10 W obliczu kryzysu Cypr ratuje się pożyczką z Rosji i cięciami
 46. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 28.11.2011
 47. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 48. 18:03 CITY INTERACTIVE S.A. - Zawarcie z DECK13 Interactive GmbH umowy właściwej dot. produkcji gry vi...
 49. 18:03 COMP - Uchwała GPW w Warszawie S.A. o zawieszeniu notowań akcji Novitus S.A. (30/2011)
 50. 18:03 KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy znaczącej (49/2011)
 51. 18:03 KOELNER - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ Koelner SA w dniu 28.11.2011 r. (25/2011)
 52. 18:03 ATM - Plan podziału Emitenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu (17/2011)
 53. 17:57 Dobre wieści zdementowane, euforia trwa
 54. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 55. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 56. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2211,92 pkt (2,22%)
 57. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,00 proc. z 4,29 proc. - NBP
 58. 17:50 Ministerstwo Finansów już pracuje nad nowymi podatkami
 59. 17:50 Kryzys euro: Chiny rozważają inwestycje w Europie
 60. 17:49 Złoty bez interwencji NBP może nie być w stanie się umocnić
 61. 17:48 GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego pomiędzy Grupą LOTOS...
 62. 17:48 CERSANIT - Informacja dotycząca notowań praw poboru akcji serii H (37/2011)
 63. 17:48 KOELNER - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA z dnia 28.11.2011 r. (24/2011)
 64. 17:48 HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (52/2011)
 65. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 66. 17:33 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (79/2011)
 67. 17:33 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (17/2011)
 68. 17:24 Rynek czeka na konkrety
 69. 17:23 MSZ ws. utworzenia Instytutu Polskiego w Tokio (komunikat)
 70. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 28 listopada, 17.00
 71. 17:23 BZ WBK Asset Management ma poniżej 5 proc. akcji Orbisu
 72. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 28 listopada, 17.00
 73. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 28 listopada, 17.00
 74. 17:18 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (14/2011)
 75. 17:18 ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro...
 76. 17:18 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (15/2011)
 77. 17:18 BEST - Rejestracja zmiany danych Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (29/2011)
 78. 17:18 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (16/2011)
 79. 17:18 ORBIS - Znaczne pakiety akcji (42/2011)
 80. 17:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. (38/2011)
 81. 17:18 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (13/2011)
 82. 17:12 Nadzieje przed ECOFIN zatrzymały spadki eurodolara
 83. 17:08 GPW: Animator Rynku dla praw do akcji spółki SYNKRET SA
 84. 17:00 Pawlak: Wsparcie dla kobiet, niższe składki za młodych
 85. 16:53 EURPLN w przedziale 4,50-4,55; zmienność na FI (opis)
 86. 16:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (158/2011)
 87. 16:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Podwyższenie ratingu publicznych listów zastawnych przez Moody's. (53/2011)
 88. 16:48 KONSORCJUM STALI S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (48/2011)
 89. 16:48 ORBIS - Znaczne pakiety akcji (41/2011)
 90. 16:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Podwyższenie ratingu publicznych listów zastawnych przez Moody's. (53/2011)
 91. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 16:38 DI BRE obniżył cenę docelową PGNiG do 4,16 zł, rekomenduje "trzymaj"
 93. 16:38 MEN: po zakończeniu prac polsko-litewskiego zespołu ekspertów (komunikat)
 94. 16:38 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 95. 16:38 Konsorcjum z udziałem spółki zależnej Atremu ma kontrakt o wartości 35 mln zł brutto
 96. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 25.11.2011
 97. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:33 ATREM S.A. - Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta (55/2011)
 99. 16:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (210/2011)
 100. 16:33 MNI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2011 roku ? porządek, mate...
 101. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 104. 16:10 Pawlak: wsparcie dla kobiet; niższe składki za młodych
 105. 16:08 MF powinno skorzystać z wariantu optymistycznego przy konstrukcji projektu budżetu - Pawlak
 106. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:06 Ile zarabiają urzędnicy "skarbówki"?
 108. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7400,50 USD za tonę
 109. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 110. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 111. 15:48 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (83/2011)
 112. 15:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (54/2011)
 113. 15:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 114. 15:48 KRUK S.A. - Uchwała Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji (71/2011)
 115. 15:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwycza...
 116. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:34 Dorobić się na nietypowym biznesie
 120. 15:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (47...
 121. 15:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (172/2011)
 122. 15:33 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (196/2011)
 123. 15:33 ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 10% progu ogólnej liczby głosów ...
 124. 15:33 KOPEX S.A. - Objęcie obligacji imiennych wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Kat...
 125. 15:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (173/2011)
 126. 15:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Materiały dodatkowe na NWZ Spółki zwołane na dzień 29.11.20110 r. Propozyc...
 127. 15:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania pda spółki SYNKRET SA
 128. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 129. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 130. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:15 PiS domaga się, by nie podnosić VAT-u na ubranka dziecięce
 132. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:03 PGF - Skup akcji własnych (164/2011)
 134. 15:03 UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji własnych (25/2011)
 135. 15:03 Zalegalizowano pracę ponad 4 tysięcy opiekunek
 136. 14:53 W XI wzrosła liczba osób spodziewających się wzrostu inflacji - Ipsos
 137. 14:33 PUŁAWY - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (39/2011)
 138. 14:33 HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z MPWiK w m.st. Warszawie (58/2011)
 139. 14:25 Wątpliwe umowy krajów UE ze Szwajcarią ws. zaległych podatków
 140. 14:23 Alstom będzie rozmawiać z PGE nt. jej roszczeń, zamierza je odrzucić
 141. 14:20 Szóstkę skreśliło w Lotto aż 78 graczy
 142. 14:18 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Podpisanie znaczącej umowy. (39/2011)
 143. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 144. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 145. 14:03 COLIAN SA - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (167/2011)
 146. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 13:51 Dla ludzi, którzy chcą rozmawiać
 148. 13:48 MILKPOL S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariuszy. (23/2011)
 149. 13:38 UOKiK: producent "Ludwika" nielegalnie ustalał ceny (komunikat)
 150. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 13:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 13:38 Synkret zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 29 listopada
 154. 13:34 Kto ryzykuje w internecie?
 155. 13:33 RAFAKO - Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 25 listopada 2011 roku, członków Zarządu R...
 156. 13:33 PBG - Zawiadomienie przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A...
 157. 13:23 Tableo zadebiutuje na NewConnect w czwartek, 1 grudnia 2011
 158. 13:23 Ulma Construccion przeznaczy 6 mln zł na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za '11
 159. 13:21 Rynek wyceni krew, włosy, a nawet mocz
 160. 13:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. aneksu do Umowy ra...
 161. 13:18 BIOMAXIMA S.A. - Zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej. (17/2011)
 162. 13:17 Student też klient
 163. 13:10 Ile zarabia bankowiec
 164. 13:03 ULMA Construccion SA - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy...
 165. 13:03 NOVITUS S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie zawieszenia...
 166. 13:00 Gwiazdorska metoda rekrutacyjna
 167. 12:55 Prognoza OECD: PKB strefy euro wzrośnie w 2012 r. o 0,2 proc.
 168. 12:53 GPW: Terminy praw poboru spółki CERSANIT
 169. 12:49 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (63/2011)
 170. 12:38 Czerwony Widelec chce zadebiutować na NC na początku 2012
 171. 12:35 OECD: politycy muszą być przygotowani na najgorsze
 172. 12:33 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (66/2011)
 173. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 229/A/NBP/2011
 174. 12:23 Wartość BIZ w 2012 r. zbliżona do tegorocznej, tj. ok. 10 mld euro - PAIiIZ
 175. 12:23 PAIiIZ prowadzi 159 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 6,47 mld euro - PAIiIZ
 176. 12:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Binding financing offer from OTP Bank (58/2011)
 177. 12:18 SEVENET S.A. - Korekta raportu nr 1/2011 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...
 178. 12:18 MEGARON S.A. - Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A. (37/2011)
 179. 12:18 ZPUE - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (47/2011)
 180. 12:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Revised outlook for 2011 and preliminary business pl...
 181. 12:08 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki NOVITUS SA
 182. 12:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji B spółki OPTONET SA
 183. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 184. 12:08 W tygodniu od 14 do 20 XI drożały zboża, żywiec wołowy i wieprzowy - ARR
 185. 12:08 GPW zawiesiła obrót akcjami Novitusa od 30 listopada
 186. 12:06 Zatrudnisz absolwenta, zwolnią Cię z płacenia składki
 187. 12:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Consolidated financial statements for third quarter ...
 188. 11:53 KBC Securities obniżył rekomendację Krka do "trzymaj", cena docelowa 53,2 euro
 189. 11:53 Kurs PDA ZWG w debiucie na rynku NewConnect nie zmienił się
 190. 11:53 Orange i Play rozszerzyły zakres umowy o roamingu krajowym
 191. 11:48 ULMA Construccion SA - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (16/2011)
 192. 11:48 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (64/2011)
 193. 11:48 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane od osoby nadzorującej spółkę w trybie art. 160 ustawy o obrocie ...
 194. 11:46 Kapłaństwo jest najszczęśliwszą "pracą" świata
 195. 11:45 UOKiK ukarał producenta Ludwika
 196. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 197. 11:38 Trigon DM rekomenduje "kupuj" Pragma Inkaso, cena docelowa 25,9 zł
 198. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 199. 11:38 Sopharma planuje wypłacać dywidendę nie mniejszą niż 60 proc. zysku netto za '11 - '13 (opis)
 200. 11:38 Trigon DM rekomenduje "kupuj" Pragma Faktoring; cena docelowa 24,4 zł
 201. 11:35 Belgijska prasa: budżet 2012 zbyt późno i w pośpiechu
 202. 11:35 Barclays Capital przewiduje recesję w strefie euro w 2012 r.
 203. 11:27 Od nowego roku wzrosną najniższe zasiłki chorobowe
 204. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 205. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 206. 11:20 PSL: niech pracodawcy nie płacą składki rentowej zatrudniając absolwentów
 207. 11:18 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (82/2011)
 208. 11:18 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji pou...
 209. 11:18 PLAZA CENTERS N.V. - COMPLETION OF BOND BUYBACK PROGRAMME (29/2011)
 210. 11:08 GPW chce na początku '12 wprowadzić indeks spółek regionalnych
 211. 11:08 Sopharma planuje wypłacać dywidendę nie mniejszą niż 60 proc. zysku netto za '11 - '13
 212. 11:08 Umiarkowane spowolnienie w sektorze przemysłowym będzie kontynuowane - Rada Gospodarcza
 213. 10:57 Coraz bliżej przełomu?
 214. 10:55 Dominuje awersja do ryzyka
 215. 10:53 Sektor bankowy ciągnie indeksy w górę
 216. 10:48 COGNOR S.A. - prezentacja dla inwesotrów - omówienie wyników III kwartału 2011 roku (53/2011)
 217. 10:44 Złoty zyskuje, idealny czas na interwencję NBP
 218. 10:38 MSZ: wizyta ministra R. Sikorskiego w Berlinie (komunikat)
 219. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 108,91-108,93 USD za baryłkę
 220. 10:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 221. 10:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 222. 10:33 MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (96/2011)
 223. 10:08 Lekki powiew optymizmu może wesprzeć PLN oraz polskie obligacje
 224. 09:53 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 225. 09:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 226. 09:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.11.2011
 227. 09:50 Od nowego roku wzrosną najniższe zasiłki chorobowe
 228. 09:50 PGE przejmie zagraniczne farmy wiatrowe?
 229. 09:48 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (32/2011)
 230. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 231. 09:38 PGE może wkrótce przejąć zagraniczne farmy wiatrowe
 232. 09:38 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 233. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 234. 09:30 Początek tygodnia przyniósł poprawę nastrojów
 235. 09:23 Kurs akcji bułgarskiej Sopharmy wzrósł w debiucie na GPW o 8,40 proc.
 236. 09:22 Test na oszustów chorobowych
 237. 09:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (162/2011)
 238. 09:16 Korekcyjna zwyżka
 239. 09:14 AT-WIG20
 240. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2188,99 pkt (+1,16%)
 241. 08:57 Informacje ze spółek
 242. 08:53 POLSAT OFE informuje
 243. 08:53 Zmniejszenie aktywności podaży
 244. 08:47 Inwestorzy czekają na Świętego Mikołaja
 245. 08:45 Agencja Moody's: ratingi krajów UE są zagrożone
 246. 08:42 Rodzice i nianie chcą legalnej współpracy
 247. 08:41 Emisje i spotkania w Europie…
 248. 08:38 Europa, Europa, czyli ratuj się, kto może
 249. 08:35 Rząd zdejmie młodym korporacyjne dyby
 250. 08:35 Gazprom zwiększa dostawy gazu przez Nord Stream
 251. 08:32 Pierwsza oznaka odbicia
 252. 08:31 Gawron albo małe patrolowce
 253. 08:16 W dobrych warunkach ludzie będą pracować dłużej
 254. 08:15 Najgorszy tydzień (z Dniem Dziękczynienia) od 1932 roku
 255. 08:08 Potrzeby pożyczkowe w '12 wyniosą około 175 mld zł - Radziwiłł
 256. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 257. 08:01 Powrót optymizmu?
 258. 08:00 Praca, praca, jeszcze raz praca
 259. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 28 listopada
 260. 07:35 Podatek od powietrza. Rodzina zapłaci nawet 200 zł!
 261. 07:08 PPIM ma poniżej 5 proc. NG2
 262. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 28.11 - 26.10.2012
 263. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela, 26-27 listopada
 264. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 XI - 16 XII
 265. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela, 26-27 listopada
 266. 07:08 PGE chce od Alstomu 257,7 mln zł i 44,3 mln euro za nieterminową realizację bloku 858 MW
 267. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 XI - 16 XII
 268. 06:48 Kupują obligacje, ratują swój kraj
 269. 06:31 Czarny Piątek światełkiem w tunelu?
 270. 06:07 Zagraniczny przelew z polską daniną
 271. 04:00 Rząd zdejmie młodym korporacyjne dyby
 272. 01:50 Chcesz zarobić, inwestuj w sztukę