Trwa ładowanie...
d247ash

Artykuły z dnia: 2011.11.18 - finanse.wp.pl

 1. 23:03 PROTEKTOR - zawarcie ugody (48/2011)
 2. 21:18 ZUK - Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej (28/2011)
 3. 20:48 CASH FLOW S.A. - Prawomocne oddalenie powództwa w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał powzięt...
 4. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 18 listopada, 20.00
 5. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 18 listopada, 20.00
 6. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 18 listopada, 20.00
 7. 20:08 GPW: Komunikat
 8. 20:03 PETROLINVEST S.A. - Korekta do Raportu Niezależnego Eksperta na temat zasobów Kontraktu OTG z dni...
 9. 19:53 GPW: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 10. 19:53 GPW: GRJAGUAR
 11. 19:53 GPW: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
 12. 19:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (183/2011)
 13. 19:38 MSP: podsumownanie raportu z pracy MSP 2007-2011 (komunikat)
 14. 19:33 POLNORD - Wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek zależnych (51/2011)
 15. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 16. 19:10 1 grudnia kierowcy pojadą A2 do Świecka
 17. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 18. 19:08 KGHM i Stalprodukt dopuszczone do dalszych negocjacji ws. kupna ZGH Bolesław
 19. 19:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (109/2011)
 20. 18:53 MSZ ws. listu z podziękowaniem dla Radosława Sikorskiego (komunikat)
 21. 18:46 Złoty oberwał rykoszetem, pomógł mu Tusk
 22. 18:38 MSZ: minister Radosław Sikorski rozmawiał z Hryhorijem Nemyrią (komunikat)
 23. 18:38 MSZ nt. otwarcia Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych we Lwowie (komunikat)
 24. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 25. 18:38 Pioneer Pekao Investment Management ma poniżej 5 proc. Integera
 26. 18:33 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Qumak-Sekom S.A. (76/2011)
 27. 18:33 KOELNER - Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Koelner SA, Koelner Łańcucka Fabryka Śr...
 28. 18:33 ALTERCO - Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A (73/2011)
 29. 18:32 Komentarz po sesji BZ WBK
 30. 18:18 GTC - Zakup akcji Globe Trade Centre S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (26/2011)
 31. 18:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 32. 18:08 Transakcje pakietowe
 33. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 34. 18:03 Mocne spadki rentowności długu Włoch
 35. 18:03 ZPUE - Zawiadomienia akcjonariuszy (45/2011)
 36. 18:03 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w październiku 2011 roku (39/2011)
 37. 18:03 PCC ROKITA S.A. - Śródroczny raport zarządu RZ 2/2011
 38. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2239,88 pkt (-2,33%)
 39. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 40. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 41. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 18.11.2011
 42. 17:53 AgioFunds TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZA spółki Orzeł
 43. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,37 proc. z 4,53 proc. - NBP
 44. 17:48 ECHO - Zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji (54/2011)
 45. 17:48 INTEGER.PL S.A. - Zbycie akcji spółki. (72/2011)
 46. 17:48 MAKRUM S.A. - Podpisanie Listu Intencyjnego przez spółkę zależną (44/2011)
 47. 17:38 GPW: ACREO S.A.
 48. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 49. 17:38 CIR: New Government's Economic Programme (komunikat)
 50. 17:38 Fundusze Allianz mają 5,1 proc. akcji Sygnity
 51. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 18 listopada, 17.00
 52. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 18 listopada, 17.00
 53. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 18 listopada, 17.00
 54. 17:25 Niebezpieczne spadki cen niemieckich obligacji
 55. 17:23 Podwyżka składki rentowej o 2 pkt proc. od lipca 2012 - Jasser
 56. 17:22 Wzmożona aktywność agencji ratingowych
 57. 17:18 CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na windykację wierzytelności (50/2011)
 58. 17:18 ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce (8/2011)
 59. 17:12 Kryzys zadłużeniowy w strategicznym punkcie
 60. 17:08 Nastroje społeczne Polaków w XI pogarszają się - TNS OBOP
 61. 17:06 Expose premiera nie wstrząsnęło inwestorami
 62. 17:03 SYGNITY - Informacja o otrzymaniu zawiadomień od Funduszu Allianz FIO oraz Funduszu Allianz Plati...
 63. 17:00 Expose premiera zatrzęsło giełdą
 64. 16:53 PBG wezwało do sprzedaży 2.490.391 akcji Rafako po 13,22 zł za sztukę (opis)
 65. 16:48 MCI - Zawiadomienia od osób zobowiązanych z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 66. 16:38 EURPLN w przedziale 4,40-4,44; wzrost cen SPW, jeżeli w Europie stabilnie (opis)
 67. 16:38 NBP przystąpił do Nowych Porozumień Pożyczkowych w ramach MFW
 68. 16:38 Podatek od srebra i miedzi mógłby wejść w życie po I kw. '12 - Grabowski, MF (opis)
 69. 16:38 PBG wezwało do sprzedaży 2.490.391 akcji Rafako po 13,22 zł za sztukę
 70. 16:37 Kupujesz prezenty? Uważaj na defekty!
 71. 16:33 DORADCY24 S.A. - Zmiana stanu posiadanych akcji Spółki Doradcy24 S.A. (52/2011)
 72. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (136/2011)
 73. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (136/2011)
 74. 16:33 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (70/2011)
 75. 16:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Złożenie przez Emitenta pozwu o zapłatę wynagrodzenia (27/2011)
 76. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.11.2011
 78. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 79. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 16:21 Na propozycji premiera polska rodzina może stracić 1384 zł
 81. 16:20 Co zrobić kiedy zgubimy dokumenty?
 82. 16:18 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Korekta raportu kwartalnego QSr 3/2011 (10/2011)
 83. 16:18 SIMPLE - Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmi...
 84. 16:18 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 85. 16:10 Spadki w europie, obawy o wysokie koszty finansowania utrzymane
 86. 16:08 KBC Securities podwyższył rekomendację dla Polimeksu do "kupuj"
 87. 16:04 Rynki w zawieszeniu…
 88. 16:03 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (68/2011)
 89. 16:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (117/2011)
 90. 16:00 Janina Pszczółkowska - p.o. prezesa KRUS
 91. 15:59 Nastroje pogarszyły się
 92. 15:56 Koniec tygodnia pod znakiem kolejnych interwencji i przemówień
 93. 15:55 MF: zmiany w podatku od kopalin w 2012 r.
 94. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 95. 15:53 UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Lotos Parafiny (komunikat)
 96. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7607,50 USD za tonę
 97. 15:53 W tygodniu od 7 X do 13 XI taniały zboża i mąki - ZSRIR (tabela)
 98. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 15:48 LENTEX - Uchwała KDPW o splicie akcji (140/2011)
 103. 15:48 FRESH24.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA (9/2011)
 104. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 105. 15:38 W okresie I-IX '11 wynik finansowy netto górnictwa węgla wyniósł 1,8 mld zł - MG
 106. 15:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 10 gr
 107. 15:38 AB ma umowę dystrybucyjną z Seagate, negocjuje kolejne 20 kontraktów dystrybucyjnych
 108. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 109. 15:38 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 66,7 mld zł
 110. 15:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:34 Będzie praca przed Świętami – głównie w sprzedaży i usługach
 112. 15:33 VENO S.A. - Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/2011)
 113. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 114. 15:33 CERSANIT - Informacja dotycząca uchwały KDPW (34/2011)
 115. 15:33 VENO S.A. - Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2011)
 116. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 117. 15:23 Podatek od srebra i miedzi mógłby wejść w życie po I kw. '12 - Grabowski, MF
 118. 15:23 W okresie I-IX '11 wydobyto 55,97 mln ton węgla - MG
 119. 15:18 LC CORP S.A. - Zmniejszenie posiadania akcji w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki przez Akcjonar...
 120. 15:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. (110/2011)
 121. 15:18 BOŚ SA - Wprowadzenie do obrotu na Catalyst oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla obliga...
 122. 15:08 Action spodziewa się rekordowych przychodów w IV kw. '11; 50 proc. rdr w XI
 123. 15:08 Ceny zbytu węgla we wrześniu wzrosły o 13,5 proc. rdr
 124. 15:08 Program gospodarczy nowego rządu - CIR
 125. 15:08 Millennium DM podwyższył rekomendację dla Pekao do "akumuluj"; cena docelowa 155,2 zł
 126. 15:03 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (203/2011)
 127. 15:03 KOGENERA - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (28/2011)
 128. 14:53 CIR: zmiana na stanowisku rzecznika ubezpieczonych (komunikat)
 129. 14:53 Rostowski nie wyobraża sobie, aby deficyt budżetu w 2012 był wyższy niż 35 mld zł
 130. 14:53 Podatek od srebra i miedzi zależeć będzie m.in. od cen rynkowych - Rostowski
 131. 14:53 CIR: program gospodarczy nowego rządu (komunikat)
 132. 14:53 WDM Capital ma powyżej 5 proc. głosów na WZA Grupy Jaguar
 133. 14:53 Rostowski nie wyobraża sobie, aby deficyt budżetu w 2012 r. był wyższy niż 35 mld zł (aktl.)
 134. 14:50 Program gospodarczy nowego rządu
 135. 14:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (152/2011)
 136. 14:43 Przeciętne wynagrodzenie w październiku wzrosło
 137. 14:39 Pomimo wysokich zarobków uciekają z korporacji
 138. 14:38 CIR: zmiana na stanowisku prezesa KRUS (komunikat)
 139. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 14:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 141. 14:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 14:38 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w X spadła o 2,7 proc. rdr - GUS
 143. 14:38 Liczba oddanych mieszkań w X wzrosła o 15,9 proc. rdr - GUS
 144. 14:38 Liczba rozpoczętych budów mieszkań w X wzrosła o 9,9 proc. rdr - GUS
 145. 14:30 GUS: liczba pozwoleń na budowę mieszkań w X spadła o 2,7 proc.
 146. 14:20 Rynki reagują na expose premiera
 147. 14:20 GUS: przeciętne wynagrodzenie w październiku wzrosło o 5,1 proc.
 148. 14:18 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 149. 14:18 GRUPA JAGUAR S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym z...
 150. 14:18 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjny...
 151. 14:08 BBN ws. przedłużenia okresu użycia PKW na Bałkanach (komunikat)
 152. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 14:02 Curriculum Vitae - czy każdy musi pisać?
 154. 13:53 Rząd niebawem przyjmie i prześle do sejmu projekt budżetu na 2012 rok - Rostowski
 155. 13:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 13:48 UNIBEP S.A. - Wniesienie przez UNIBEP S.A. do spółki zależnej UNIDEVELOPMENT sp. z o.o. aportu w ...
 157. 13:38 Nowy rząd chce opodatkować gaz łukowy; likwidacja części ulg - expose (opis)
 158. 13:38 PBG ogłosi w piątek wezwanie na około 3,5 proc. akcji Rafako
 159. 13:38 PBG spodziewa się wzrostu kosztu obsługi długu o około 100-200 pkt.
 160. 13:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 13:38 Nowy rząd chce opodatkować gaz łupkowy; likwidacja części ulg - expose (opis2)
 162. 13:33 COLIAN SA - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (164/2011)
 163. 13:33 E-KIOSK S.A. - Zwołanie NWZA na 19.12.2011 (17/2011)
 164. 13:33 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (20/2011)
 165. 13:33 HELIO S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2010/2011 (1...
 166. 13:33 HELIO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (11/2011)
 167. 13:33 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (72/2011)
 168. 13:33 GRUPA JAGUAR S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym z...
 169. 13:33 To jest to na co czekaliśmy - ekonomiści o expose
 170. 13:30 Ugoda z wierzycielami zmniejszy przyszłoroczny deficyt do 5,4 proc. PKB
 171. 13:23 Premier: po reformie, emerytury będą wyraźnie wyższe
 172. 13:23 Rząd zaproponuje podniesienie składki rentowej o 2 pkt. proc. po stronie pracodawcy - premier
 173. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 174. 13:23 PBG planuje podwyżkę prognoz wyników na 2011 r.
 175. 13:23 Expose premiera to dobry początek koniecznych zmian - Belka
 176. 13:23 Dorobić, czyli jak dodatkowo zarobić
 177. 13:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (202/2011)
 178. 13:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 179. 13:18 UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji własnych (24/2011)
 180. 13:16 Tego nie rób pod żadnym pozorem na rozmowie o pracę
 181. 13:10 Praca etatowa jest najlepsza? Nieprawda!
 182. 13:08 Alstom rozpoczął analizy prawne decyzji PGE o wyborze wykonawcy dla bloków w Opolu
 183. 13:08 PBG spodziewa się odwołań od wyników przetargu na budowę bloków w Opolu
 184. 12:55 Czy Twój szef ma dziwaczne wymagania?
 185. 12:53 Rząd chce zwiększenia podatku od srebra i miedzi, kurs KGHM spada o ponad 6 proc. (opis)
 186. 12:53 Rząd chce podatku od srebra i miedzi - premier
 187. 12:53 Celem rządu deficyt sektora ok. 3 proc. PKB na koniec '12; dług publ. 52 proc. - premier
 188. 12:53 PBG bierze udział w przetargach o łącznej wartości ponad 40 mld zł
 189. 12:48 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia ? nabycie akcji od Domu Maklerskiego (116/2...
 190. 12:48 PGNIG - Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy PGNiG SA w zakresie usług magazynowania paliwa gazow...
 191. 12:48 COLIAN SA - Zakończenie postępowania upadłościowego spółki zależnej Kolański Trade Ukraina sp. z ...
 192. 12:46 Szukam sponsora. Ważne by miał gest
 193. 12:45 Most przez Wisłę w Toruniu tańszy o 50 mln zł
 194. 12:43 Informatyk w USA zarabia więcej
 195. 12:40 Prezes Poczty: od początku 2012 r. prostsza struktura firmy
 196. 12:38 Ecotech Polska zadebiutuje na NewConnect 22 listopada
 197. 12:33 AMICA - Emisja obligacji (59/2011)
 198. 12:33 BLACK POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA Spółki w dniu 14 list...
 199. 12:30 Nie ufasz pracownikom? Trafisz do wariatkowa
 200. 12:28 Donald Tusk zapowiedział pot i łzy
 201. 12:23 Mostostal Płock wybuduje dwa zbiorniki na ropę za 72,7 mln zł
 202. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 203. 12:23 Erste podwyższył rekomendację dla Polimeksu do "kupuj", obniżył cenę docelową do 2,05 zł
 204. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 223/A/NBP/2011
 205. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 206. 12:19 Była gruba - została zwolniona
 207. 12:18 FAM - Rozwiązanie znaczącej umowy (63/2011)
 208. 12:18 AMICA - Aktualizacja informacji na temat parametrów Programu Wykupu Akcji Własnych (58/2011)
 209. 12:15 Ostatnia tura negocjacji budżetu 2012
 210. 12:03 DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (51/2011)
 211. 12:03 OVOSTAR UNION N.V. - Correction to report 8/2011 dd 16.11.2011 (8/2011)
 212. 12:03 MOSTALWAR - zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności o znaczącej wartości (54/2011)
 213. 12:00 Draghi broni niezależności Europejskiego Banku Centralnego
 214. 11:53 Kurs akcji Graphic wzrósł w debiucie na NewConnect o 48,83 proc.
 215. 11:53 EBC ma limit na zakupy państwowych obligacji - niemiecka prasa
 216. 11:53 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł w XI o 22,3 pkt. do minus 47,3 pkt. (tabela)
 217. 11:48 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (23/2011)
 218. 11:47 Co nas wkurza? Sukces i bogactwo innych!
 219. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 220. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 221. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 222. 11:33 UNIBEP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 20...
 223. 11:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 224. 11:33 AMICA - Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki akcyjnej Amica Wronki...
 225. 11:30 EBC ma limit na zakupy państwowych obligacji
 226. 11:27 Najdziwniejsze aukcje świata
 227. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 228. 11:18 "Wolą milczeć i dać się wykorzystywać"
 229. 11:11 Konflikt z przełożonym - jak się zachować?
 230. 11:08 Nastroje społeczne w listopadzie pogorszyły się - CBOS
 231. 11:07 Ile zarabia "świecki egzorcysta"?
 232. 11:05 Gazociąg Nord Stream pozbawi Czechów zysków z tranzytu gazu
 233. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na I - 109,10-109,12 USD za baryłkę
 234. 10:53 Wood&Company podniósł rekomendację dla Polimeksu-Mostostal do "kupuj", cena docelowa 1,79 zł
 235. 10:53 Prezydent powołał Donalda Tuska na premiera (aktl.)
 236. 10:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (61/2011)
 237. 10:42 Wydajność pracy - jak ją podnieść?
 238. 10:38 Prezydent powołał Donalda Tuska na stanowisko premiera
 239. 10:23 Credit Suisse obniżył rekomendację dla CEDC do "poniżej rynku" (opis)
 240. 10:19 Koniec tygodnia pod znakiem kolejnych interwencji i przemówień
 241. 10:18 GRODNO S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji (10/2011)
 242. 10:18 GRODNO S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji (9/2011)
 243. 10:18 CP ENERGIA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 244. 10:12 Plotka - druga władza w każdej firmie
 245. 10:10 Warszawa w rankingu najatrakcyjniejszych miast europejskich pod względem turystyki zakupowej
 246. 10:08 Expose szansą na wzrosty, zagranica czynnikiem ryzyka
 247. 10:03 SYNKRET S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 248. 10:00 Prezes spółdzielni nie może taić zarobków
 249. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 250. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 251. 09:33 WADEX S.A. - Odwołanie i powołanie prokurenta (44/2011)
 252. 09:33 DROZAPOL - Skup akcji własnych (81/2011)
 253. 09:31 Powrót do spadków
 254. 09:27 Nastroje (komputerów?) coraz gorsze
 255. 09:25 Informacje ze spółek
 256. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 257. 09:23 Piątkowa sesja na GPW rozpocznie się od spadków, rynek czeka na expose premiera (opinia)
 258. 09:18 RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. w związku z pośrednim nabycie...
 259. 09:18 APLISENS S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D i E (27/2011)
 260. 09:18 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (74/2011)
 261. 09:13 Popyt się wycofuje
 262. 09:09 W Presspublice będą zwolnienia grupowe - pracę ma stracić do 120 osób
 263. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2279,89 pkt (-0,59%)
 264. 08:53 POLSAT OFE informuje
 265. 08:48 BZWBK - Daty przekazywania raportów okresowych (23/2011)
 266. 08:48 PLAZA CENTERS N.V. - THIRD QUARTER INTERIM MANAGEMENT STATEMENT (27/2011)
 267. 08:48 BZWBK - Daty przekazywania raportów okresowych (23/2011)
 268. 08:42 Rossmann sprzeda wino, mydło i powidło
 269. 08:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 270. 08:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.11.2011
 271. 08:38 Nomura obniżył rekomendację dla CEDC do "redukuj"
 272. 08:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 273. 08:38 Credit Suisse obniżył rekomendację dla CEDC do "poniżej rynku"
 274. 08:35 Teraz, albo za chwilę, Panie Draghi
 275. 08:35 Nie każdy musi mieć pracownika, by przewozić swoje towary
 276. 08:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (201/2011)
 277. 08:24 Srebro, złoto – korekta czy odwrót?
 278. 08:23 Ceny pszenicy konsumpcyjnej stabilne, paszowej lekko w górę - PZPRZ
 279. 08:21 Marazm rynkowy trwa
 280. 08:14 Pod znakiem większej aktywności podaży
 281. 08:12 Władysław Kosiniak - Kamysz będzie nowym ministrem pracy
 282. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 283. 08:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (69/2011)
 284. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 18 listopada
 285. 07:52 Jak oni mogą? Sprzedają nam chiński czosnek w torebkach
 286. 07:40 Robią biznes na tricepsie
 287. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 XI - 16 XII
 288. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 18.11 - 24.1.2012
 289. 06:45 Biedronka nie taka duża, więc niewinna
 290. 06:29 Pomoc firmom po powodzi
 291. 06:26 Korweta Gawron zatopiła miliony złotych
 292. 06:05 Duże różnice w marżach kredytów hipotecznych w euro
 293. 05:30 Drogi z przeszkodami
 294. 04:55 Strajk w chińskiej fabryce Nike'a
 295. 03:30 Coraz mniej kredytów w euro
 296. 03:10 Fiskus cię e-skontroluje