Trwa ładowanie...
d495f7s

Artykuły z dnia: 2011.12.16 - finanse.wp.pl

 1. 00:20 Agencja Moody's obniżyła wiarygodność kredytową Belgii
 2. 23:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (209/2011)
 3. 22:33 COMARCH - Porozumienie w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale w spółce MKS Cracovia SSA ...
 4. 22:18 SONEL - Podwyższenie Kapitału zakładowego SONEL SA (24/2011)
 5. 22:03 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...
 6. 21:48 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (140/2011)
 7. 21:48 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...
 8. 21:23 MSZ: deklaracja ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (komunikat)
 9. 21:18 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o wypowiedzeniu umów kredytowych spółkom zależnym od Emitenta (7...
 10. 21:15 Działkowcy chcą bronić ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
 11. 21:08 URE zatwierdził taryfę dla energii elektrycznej na 2012 dla TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
 12. 21:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Colorpack GmbH Berlin Verpackungen mit S...
 13. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 16 grudnia, 20.15
 14. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 16 grudnia, 20.15
 15. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 16 grudnia, 20.15
 16. 20:33 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryf dla energii elektrycznej (63/2...
 17. 20:15 Fitch bierze sześć krajów strefy euro pod obserwację
 18. 20:10 Polska otrzymała projekt umowy międzyrządowej
 19. 20:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 20. 19:48 Kino Polska TV S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (52/2011)
 21. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:33 ATMGRUPA - Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polską S.A. (18/2011)
 23. 19:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (135/2011)
 24. 19:15 Nowa taryfa PGNiG nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2012
 25. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 26. 19:03 Godzina przeceny
 27. 19:03 NETIA - Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znacznej wartości przez Emitenta d...
 28. 19:01 Mieć miedź albo nie mieć, oto jest pytanie
 29. 18:53 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 30. 18:53 ING TFI ma poniżej 5 proc. Orco Property Group
 31. 18:53 Producenci piwa nadal oszukują. Posypały się kary
 32. 18:48 ERG - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (58/2011)
 33. 18:38 Transakcje pakietowe
 34. 18:38 MSP poinformowało o rezygnacji w oferty wtórnej PKO BP (opis)
 35. 18:33 ORCO PROPERTY GROUP - Ogłoszenie Orco Property Group z dn. 16.12.2011. Zawiadomienie o posiadaniu...
 36. 18:33 ELSTAROIL - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 stycznia 2012 roku (53/2...
 37. 18:30 MSP poinformowało o rezygnacji w oferty wtórnej PKO BP
 38. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 39. 18:23 MSP poinformowało o rezygnacji w oferty wtórnej PKO BP (aktl.)
 40. 18:18 ELSTAROIL - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elstar Oils SA na dzień 11 ...
 41. 18:18 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (77/2011)
 42. 18:08 MSP poinformowało o rezygnacji w oferty wtórnej PKO BP
 43. 18:03 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 44. 18:03 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB Tunnplat AB...
 45. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 46. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2116,03 pkt (-2,10%)
 47. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 48. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 16.12.2011
 49. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 50. 17:48 PKOBP (PKO BP SA) - Informacja od Skarbu Państwa o podjęciu przez Skarb Państwa i Bank Gospodarst...
 51. 17:48 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o poziomie Ochrony Kapitału (26...
 52. 17:46 Polska giełda super niezależna
 53. 17:38 GPW: DM BOŚ Animatorem akcji spółki FITEN
 54. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 55. 17:38 Work Service przesuwa na II '12 zapisy na akcje serii L
 56. 17:33 BNP PARIBAS PL - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (26/2011)
 57. 17:33 ELSTAROIL - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki stanowiącego łącznie 100% udzi...
 58. 17:33 NFI EMF - Transakcje na akcjach NFI EMF zapewniające mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. (34/2011)
 59. 17:26 Tygodniowy komentarz do rynku złotego – ratingi, dane i przetarg
 60. 17:25 URE zaakceptował wzrost cen u czterech z sześciu sprzedawców energii
 61. 17:23 GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki STAR FITNESS
 62. 17:23 GPW: NWAI DOM MAKLERSKI animatorem BBI ZENERIS NFI
 63. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 16 grudnia, 17.00
 64. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 16 grudnia, 17.00
 65. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 16 grudnia, 17.00
 66. 17:21 Mała zmienność eurodolara, złoty poniżej silnych oporów
 67. 17:19 Zmienne nastroje, dane makro bez znaczenia
 68. 17:18 ELSTAROIL - Uzyskanie przez Archer Daniels Midland Nederland zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i K...
 69. 17:15 Zawieszenie broni na giełdach
 70. 17:05 Koniec świata w 2012? Raczej koniec Europy!
 71. 16:53 MNiSW: nagrody dla mistrzów polskiej nauki (komunikat)
 72. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.12.2011
 73. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 16:53 Fitch wycofuje ratingi TP SA
 75. 16:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 16:53 Możliwe umocnienie PLN na początku tygodnia; na FI stabilnie (opis)
 77. 16:53 Fitch wycofuje ratingi TP SA (opis)
 78. 16:48 BBI DEVELOPMENT NFI - Informacja w przedmiocie zawarcia nowej umowy inwestycyjnej w projekcie dew...
 79. 16:48 COMP - Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GP...
 80. 16:48 TALEX - Zawarcie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (28/2011)
 81. 16:48 MAKRUM S.A. - Zawarcie aneksu do Memorandum of Understanding przez spółkę zależną (47/2011)
 82. 16:48 GANT - Zawarcie umowy kredytowej (informacja poufna) (94/2011)
 83. 16:40 Emerytury nie wzrosną przez najbliższe 30 lat!
 84. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:38 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 71,8 mld zł
 86. 16:33 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (93/2011)
 87. 16:33 SIMPLE - Publikacja informacji o zarejestrowaniu przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakł...
 88. 16:33 DEBICA - Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Waln...
 89. 16:33 ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza (40/2011)
 90. 16:33 IMPEXMET - Korekta zawiadomienia z dnia 20 października 2011 roku (78/2011)
 91. 16:33 EUROHOLD BULGARIA AD - Eurohold Bulgaria - first day of trading (5/2011)
 92. 16:33 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 i budże...
 93. 16:33 ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza (39/2011)
 94. 16:25 10 szokujących prognoz na 2012
 95. 16:23 PEP prognozuje 74 mln zł zysku netto i 131 mln zł EBITDA w 2012 r.
 96. 16:23 Oferta konsorcjum Wasko wybrana do budowy sieci szerokopasmowej woj. dolnośląskiego
 97. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:20 Praca w policji - jakie zarobki?
 99. 16:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (159/2011)
 100. 16:18 PEPEES - Powództwa Perły o uchylenie uchwała ZWZ z 2010 r. i o ustalenie nieistnienia organów Spó...
 101. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 103. 16:03 ECHO - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (61/2011)
 104. 16:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (73/2...
 105. 16:03 NEUCA - Zawarcie znaczącej umowy (64/2011)
 106. 16:03 UniCredit - PUBLICATION OF THE REGISTRATION DOCUMENT (116/2011)
 107. 16:03 PEPEES - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez TRADO S.A (46/2011)
 108. 16:03 UniCredit - BOND ISSUE" UNICREDITO ITALIANO SpA ? CPI FIXED- FLOATER 23.02.2013 ? Serie 02/06"(co...
 109. 15:53 UOKIK ws. zgody na koncentrację (komunikat)
 110. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:53 UOKIK ws. parafii w Bydgoszczy i Chełmży (komunikat)
 112. 15:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7359,00 USD za tonę
 114. 15:53 Multimedia podwyższyły cenę kupna Stream Communications od MNI do 153 mln zł z 141 mln zł
 115. 15:48 PEPEES - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez ACP Sp. z o.o. (45/2011)
 116. 15:48 WASKO S.A. - Wybór oferty Konsorcjum WASKO S.A., Fonbud Sp. z o. o. i Jacek Dudek TELNET S. K. A...
 117. 15:48 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Korekta prognozy wyników INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok 2011 (34/2011)
 118. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:38 KGHM zbył na rzecz Netii 100 proc. akcji Telefonii Dialog
 120. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 121. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 15:33 HELIO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 123. 15:33 SYNKRET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w związku ze zm...
 124. 15:33 HELIO S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji (13/2011)
 125. 15:33 PEP - Prognoza na rok 2012 (40/2011)
 126. 15:33 HELIO S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (15/2011)
 127. 15:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (207/2011)
 128. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 129. 15:33 HELIO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (14/2011)
 130. 15:30 Na rynku hurtowym w Broniszach towaru nie brakuje, ceny nie wzrosły
 131. 15:30 KGHM zbył na rzecz Netii 100 proc. akcji Telefonii Dialog
 132. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 133. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 15:23 MF przeprowadzi 19 XII przetarg odkupu bonów zapadających w 2012 roku o wartości 16,747 mld zł
 135. 15:23 Rada nadzorcza przyjęła strategię Kompanii Węglowej
 136. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 137. 15:20 Antykryzysowa misja MFW/UE na Węgrzech - skrócona
 138. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (234/2011)
 139. 15:18 NETIA - Terminy przekazania raportów okresowych za 2012 rok; zmiana terminu przekazania raportów ...
 140. 15:18 TU EUROPA SA - Informacja Zarządu (63/2011)
 141. 15:18 BIOMAXIMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA BioMaxima w dniu...
 142. 15:13 "Mam studia, dwie podyplomówki, a mój szef to burak"
 143. 15:10 Radziwiłł: dług polski daleki od przekroczenia progu 55 proc. PKB
 144. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (149/2011)
 146. 15:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (149/2011)
 147. 15:03 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zbycie akcji spółki Telefonia DIALOG S.A. (42/2011)
 148. 15:03 NETIA - Nabycie akcji spółki Telefonia Dialog S.A. (75/2011)
 149. 14:53 MS: minister J.Gowin na służbowej odprawie kierownictwa Służby Więziennej (komunikat)
 150. 14:53 MSP ogłosiło przetarg na doradcę prawnego w procesie sprzedaży akcji Ciechu
 151. 14:48 POLICE - Zawarcie aneksu do umowy z PGNiG S.A. na dostawy paliwa gazowego na wartość umowy znaczą...
 152. 14:48 95 proc. Polaków jest niezadowolonych ze swojej pensji!
 153. 14:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki COMP
 154. 14:38 GPW: Wykluczenie z obrotu akcji spółki NOVITUS
 155. 14:38 Liczba oddanych mieszkań w XI wzrosła o 9,5 proc. rdr - GUS
 156. 14:38 Komitet Koordynacyjny ds euro skierował na komitet RM Narodowy Plan Wprowadzenia Euro
 157. 14:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki FITEN
 158. 14:33 ECHO - Umowa kredytowa (60/2011)
 159. 14:33 JSW S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów. (41/2011)
 160. 14:25 Analitycy: na stacjach benzynowych przed świętami nadal drogo
 161. 14:25 Rynek spożywczy w br. - prawie 250 mld zł
 162. 14:25 Rynek spożywczy w br. - prawie 250 mld zł
 163. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 164. 14:23 Wynagrodzenie w XI wzrosło o 4,4 proc. rdr - GUS
 165. 14:23 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w XI spadła o 6,7 proc. rdr - GUS
 166. 14:23 Liczba rozpoczętych budów mieszkań w XI wzrosła o 12,6 proc. rdr - GUS
 167. 14:18 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (86/2011)
 168. 14:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami fi...
 169. 14:15 GUS: Wynagrodzenie w listopadzie wzrosło o 4,4 proc. rdr
 170. 14:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 14:08 MF w XI obserwował odpływ zagranicznych inwestorów z rynku długu, w XII znaczny napływ - Radziwiłł,
 172. 14:08 Na prezenty Polacy przeznaczą 364 zł - Pentor
 173. 13:55 800 mln dol. chcą zainwestować w Gazprom trzy japońskie banki
 174. 13:55 Polacy niechętni przyjęciu europejskiej waluty
 175. 13:53 Polska nie rozważa obecnie wejścia do ERM2 - Radziwiłł, MF
 176. 13:53 MON ws. członkostwa ŻW w Europejskich Siłach Żandarmerii (komunikat)
 177. 13:53 W '12 udział dyskontów w rynku spożywczym w Polsce przekroczy 15 proc. - PMR
 178. 13:53 Kurs euro/PLN na koniec '12 na poziomie 4,0 jest realny - Radziwiłł, MF
 179. 13:48 COMP - Decyzja GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego ak...
 180. 13:48 ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (24/2011)
 181. 13:38 VHP zmieni nazwę na PGNiG Termika
 182. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 183. 13:38 Fitch umieścił ratingi TU Europa na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym
 184. 13:35 Ile w Polsce zarabia naukowiec?
 185. 13:33 PELION - Skup akcji własnych (170/2011)
 186. 13:33 POLICE - Zakończenie w Komisji Europejskiej postępowania w sprawie wniosku zgłaszającego pomoc pu...
 187. 13:30 Od poniedziałku część pociągów TLK z obowiązkową rezerwacją
 188. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 189. 13:23 A.pl Internet w IV kw. 2012 r. planuje osiągnąć próg rentowności
 190. 13:23 PPIM ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Alma Market
 191. 13:18 ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania. (29/2011)
 192. 13:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą (62/2011)
 193. 13:18 IGROUP - Zawarcie umowy świadczenia usług animatora emitenta. (68/2011)
 194. 13:08 UOKiK: kredyt konsumencki - od poniedziałku nowe zasady (komunikat)
 195. 13:08 MSP zadowolone z pracy prezesa KGHM, nie widzi powodów do jego odwołania - Gawlik
 196. 13:08 Polska daleko od przekroczenia progu 55 proc. długu publicznego do PKB - Radziwiłł, MF
 197. 13:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 6 gr
 198. 13:08 Enea Operator wyda do poł. '13 700 mln zł na przyłączenie ok. 1000 MW w wietrze
 199. 13:03 MNI - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. (95/2011)
 200. 12:56 Bezrobocie na koniec 2011 r. może być poniżej 12,4 proc.
 201. 12:48 HYGIENIKA - Korekta RB 50/2011 sprostowanie błędu pisarskiego (50/2011)
 202. 12:48 ALMA - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% (26/2011)
 203. 12:48 PEP - Uzupełnie raportu nr 37/2011 (39/2011)
 204. 12:48 5TH AVENUE HOLDING S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 205. 12:45 Siedzą codziennie po godzinach. Czy zarabiają więcej?
 206. 12:45 Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową
 207. 12:38 Fiten zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek, 19 grudnia
 208. 12:33 POZBUD T&R S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 52/2011 z dnia 15.12.2011 r. - Wykaz akcjonariuszy...
 209. 12:33 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (24/2011)
 210. 12:23 Trigon DM rekomenduje "kupuj" EKO Holding, cena docelowa 5,8 zł
 211. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 243/A/NBP/2011
 212. 12:18 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych. (93/2011)
 213. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 214. 12:08 ING OFE wnioskuje o wypłatę przez Puławy 5 zł dywidendy na akcję
 215. 12:08 MF liczy, że na przetargu odkupu bonów uda się odkupić 10-20 proc. z oferty ok. 16,7 mld zł -
 216. 12:05 "Bezrobocie na koniec 2011 r. może być poniżej 12,4 proc."
 217. 12:03 TELL - Asymilacja akcji. (42/2011)
 218. 12:03 RUCH CHORZÓW S.A. - Nabycie akcji przez członków Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. (27/2011)
 219. 12:03 ANTI S.A. - Podpisanie umowy na zaświadczenie usług doradczych w projekcie "Restrukturyzacja płat...
 220. 12:03 FERRO S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki (67/2011)
 221. 11:58 Bariery w działalności firm MSP
 222. 11:53 Kurs A.pl Internet wzrósł w debiucie na NewConnect o 18,67 proc. do 8,9 zł
 223. 11:53 Jeżeli zima będzie łagodna, bezrobocie na koniec '11 może być poniżej 12,4 proc. - Ostrowska, MPiPS
 224. 11:53 Już w lutym może być "stress" związany z potrzebami refinansowymi rządów i banków - Nowotny z EBC
 225. 11:48 CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza (73/2011)
 226. 11:38 Erste obniżył rekomendację dla KGHM do "redukuj", cenę docelową do 105 zł
 227. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 228. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 229. 11:38 Koszty pracy w Polsce w III kw. '11 wzrosły o 5,5 proc. rdr - Eurostat
 230. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 231. 11:33 VISTULA GROUP - Emisja obligacji serii B (14/2011)
 232. 11:33 BARCLAYS BANK PLC - Invitation to purchase securities for cash: update (26/2011)
 233. 11:33 PUŁAWY - ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2011 r. - projekt uchwa...
 234. 11:33 "Zwolniłem 40 bankowców, którzy byli palantami"
 235. 11:23 W tygodniu od 5 do 11 XII drożały wieprzowina, bydło i żyto - ZSRIR (tabela)
 236. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 237. 11:20 SLD: będzie wniosek do TK ws. tegorocznego budżetu
 238. 11:18 AZOTY TARNÓW - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-M...
 239. 11:18 EUROMARK POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. w d...
 240. 11:18 FERRO S.A. - Informacja o wykupie i umorzeniu 990 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki...
 241. 11:08 Do końca roku stabilizacja cen zbóż- PZPRZ
 242. 11:08 Udział Polski w pożyczce dla MFW 6,27 mld euro, 3,14 proc. całości - WSJ
 243. 11:05 Żyją z byle jakiej pensji. Ile ubóstwa w Polsce?
 244. 11:03 AZOTY TARNÓW - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościca...
 245. 11:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (230/2011)
 246. 11:03 EUROMARK POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euromark Polska S.A. (21/2011)
 247. 10:57 Gaz łupkowy - nowa branża na rynku pracy
 248. 10:56 Praca stewardessy - kto może zarabiać?
 249. 10:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (86/2011)
 250. 10:48 UNIMA 2000 S.A - Mabycie akcji własnych (27/2011)
 251. 10:38 MG: Rosja w WTO dzięki staraniom polskiej prezydencji (komunikat)
 252. 10:38 Projekt ustawy podwyższającej składkę rentową o 2 pkt proc. wysłany do Sejmu - CIR
 253. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na II - 104,39-104,41 USD za baryłkę
 254. 10:38 Raiffeisen obniżył cenę docelową akcji Cinema City do 32 zł, rekomenduje "trzymaj"
 255. 10:38 CIR: od lutego wzrośnie składka rentowa (komunikat)
 256. 10:35 Tusk: konsultacje nad budżetem zgodne z prawem
 257. 10:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 258. 10:33 E-ENERGO S.A. - Temat: zbycie pakietu akcji (29/2011)
 259. 10:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (106/2011)
 260. 10:33 E-ENERGO S.A. - Zbycie pakietu akcji (30/2011)
 261. 10:32 Włosi uciekają do Polski
 262. 10:30 Od lutego wzrośnie składka rentowa
 263. 10:23 KGHM stać na wypłatę godziwej dywidendy, zaczynającej się od 3 mld zł - minister skarbu
 264. 10:18 PBG - Płatność II raty Ceny za 100% udziałów w MULTAROS Trading Company Limited,z siedzibą w Niko...
 265. 10:18 CENTRUM KLIMA S.A. - zawiadomienie od akcjonariusza (104/2011)
 266. 10:17 Choinka, pomarańcze i karp, czyli handel w PRL
 267. 10:17 Praca tymczasowa a Boże Narodzenie
 268. 10:08 Możliwe lepsze nastroje w piątek, EURPLN na koniec tygodnia jednak powyżej 4,50
 269. 10:06 Spadek awersji do ryzyka pomaga złotemu
 270. 09:53 URE chce w piątek podjąć decyzje ws. zatwierdzenia wniosków taryfowych sprzedawców energii
 271. 09:43 Wygasanie kontraktów
 272. 09:38 URE może wezwać PGNiG do kolejnej korekty wniosku taryfowego
 273. 09:37 Poczuła się wypalona. Pozwała szefa i otrzymała odszkodowanie
 274. 09:35 Dane lepsze, eurodolar wciąż nisko
 275. 09:33 EUROSYSTEM S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgr...
 276. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 277. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 278. 09:22 Inwestorzy złapali drugi oddech
 279. 09:18 HYGIENIKA - Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału i zmiany statutu (50/2011)
 280. 09:18 PEP - Powołanie wiceprezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję (38/2011)
 281. 09:15 Ustalenia szczytu UE to "komedia euro"
 282. 09:12 Szli do pracy, spotkała ich śmierć
 283. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2176,24 pkt (+0,69%)
 284. 09:08 UniCredit obniżył cenę docelową dla akcji KGHM do 111 zł z 163 zł
 285. 09:08 Societe Generale obniżył cenę docelową akcji KGHM do 121,1 zł
 286. 09:08 W XI liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów spadła rdr o 20,5 proc. - ACEA
 287. 09:07 Informacje ze spółek
 288. 09:05 Polskie sklepy wypowiadają wojnę Coca-Coli
 289. 09:03 KGHM zaważył na minusowym wyniku
 290. 09:00 Byki wciąż niepewne swego
 291. 08:55 Poranny komentarz rynkowy XTB - świetne dane z USA
 292. 08:53 Początek notowań na GPW zapowiada się wzrostowo (opinia)
 293. 08:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 294. 08:52 Okres wyczekiwania trwa w najlepsze
 295. 08:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 296. 08:48 DROZAPOL - Skup akcji własnych (103/2011)
 297. 08:47 Miedziowy podatek ciąży kontraktom
 298. 08:46 Allegro odmówiło McDonaldowi. Jest precedens!
 299. 08:45 Polska w europejskiej piwnej czołówce
 300. 08:38 Warszawa, na prośbę MF, kupi bony skarbowe za 550 mln zł; odkup w styczniu - "GW"
 301. 08:33 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (92/2011)
 302. 08:33 POZBUD T&R S.A. - Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pozbud T&R S.A. na spółkę ...
 303. 08:26 Becikowe z badaniami od 12. a nie od 10. tygodnia ciąży
 304. 08:23 Morgan Stanley podwyższył rekomendację dla CEDC do "równoważ"
 305. 08:19 Prześwietlenie pracodawców
 306. 08:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 307. 08:17 Nie masz paragonu? I tak możesz oddać towar!
 308. 07:53 Kino Polska TV kupiła za 2,6 mln zł udziały w Cyfrowym Repozytorium Filmowym
 309. 07:53 Fundusze Investors TFI mają poniżej 5 proc. ZPC Otmuchów
 310. 07:50 NBP: płacenie kartami musi stanieć
 311. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 16 grudnia
 312. 07:16 Cyfrowa telewizja naziemna: jest opóźnienie
 313. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 XII - 30 XII
 314. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 16.12 - 14.11.2012
 315. 06:29 Leasing konsumencki zacznie działać, ale powoli
 316. 06:28 Pracownicy-złodzieje rujnują polską gospodarkę
 317. 06:20 Prokuratorzy w przedszkolach
 318. 05:59 Absurdalne przepisy. 100 tys. osób ma problem
 319. 05:49 Ranking najbiedniejszych pracowników
 320. 05:41 W pracy kradniemy na potęgę
 321. 05:40 Rząd pozbawił 100 tys. osób prawa do zasiłku dla bezrobotnych
 322. 05:30 Każdy Włoch na hazard wydaje rocznie ponad 1000 euro
 323. 04:15 Becikowe z badaniami od 12. tygodnia ciąży
 324. 03:50 Klauzula zdrowego rozsądku
 325. 03:30 Budżet obronny uchwalony, czeka na podpis Obamy
 326. 03:00 Pół miliarda na polski Disneyland
 327. 02:25 Rozkręca się wietrzenie foteli w spółkach skarbu