Trwa ładowanie...
d33vuhs

Artykuły z dnia: 2011.11.02 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 NETIA - Netia SA ogłasza wyniki za III kwartał 2011 roku (56/2011)
 2. 00:48 NETIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 3. 00:33 NETIA - Aktualizacja prognozy Netii za 2011 rok (55/2011)
 4. 00:18 P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 5. 23:18 DSS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2011
 6. 22:18 NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 26 października do 1 listopada 201...
 7. 21:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (78/2011)
 8. 21:18 MEGARON S.A. - Dane sprzedaży Megaron S.A za październik 2011 roku oraz przychody ze sprzedaży pr...
 9. 21:18 E-ENERGO S.A. - Zmiana stanu posiadania (16/2011)
 10. 20:48 Kino Polska TV S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (43/2011)
 11. 20:48 SKOTAN S.A. - Powołanie na nową kadencję Prezesa Zarządu Skotan S.A. (17/2011)
 12. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 2 listopada, 20.00
 13. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 2 listopada, 20.00
 14. 20:38 Fed może skupować obligacje zabezpieczone hipotekami - Bernanke
 15. 20:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Ogłoszenie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "...
 16. 20:33 Kino Polska TV S.A. - Otrzymanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Kino Polska...
 17. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 2 listopada, 20.00
 18. 19:53 Fed obniżył prognozę wzrostu gospodarczego w USA w 2012 roku
 19. 19:38 LOT szacuje straty z powodu awaryjnego lądowania
 20. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.10.2011
 21. 19:38 PLL LOT ws. wznowienia rejsów (komunikat)
 22. 19:25 LOT szacuje straty z powodu awaryjnego lądowania
 23. 19:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 24. 19:23 Wyniki Asseco Business Solutions w III kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 25. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 19:18 EMPERIA - Realizacja drugiego programu skupu akcji własnych (78/2011)
 27. 19:18 GINO ROSSI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (70/2011)
 28. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 19:08 Polska wejdzie do strefy euro dopiero za kilka lat - prezes NBP
 30. 19:03 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Raport kwartalny Q 3/2011
 31. 19:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (98/2011)
 32. 19:00 UNESCO prosi, by USA kontynuowały finansowanie tej organizacji
 33. 18:50 Rozpoczął się miniszczyt ws. Grecji
 34. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 35. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 36. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 37. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 38. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 39. 18:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Raport kwartalny Q 3/2011
 40. 18:48 E-KIOSK S.A. - Przekroczenie progu liczby głosów przez akcjonariusza (13/2011)
 41. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 42. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 43. 18:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 44. 18:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 45. 18:23 GPW: zmiana nazwy spółki
 46. 18:18 HMSG S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dn. 28 listopada 2011 r. (4/2011)
 47. 18:08 Transakcje pakietowe
 48. 18:08 Roszczenie DPTG o dodatkowe 280 mln koron odszkodowania jest bezzasadne - TP
 49. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 2.11.2011
 50. 18:08 Na GPW spadkowa sesja, WIG 20 może podejmować próby marszu w górę (analiza)
 51. 18:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 2 listopada, 17.00
 52. 18:08 Przychody Grupy LPP w X '11 wyniosły ok. 263 mln zł, wzrost o 23 proc. r/r
 53. 18:08 Polkomtel otrzymał 1,753 mld zł pożyczki na zastąpienie krótkoterminowego długu
 54. 18:08 Duża zmienność i mała płynność oczekiwana na FX, ceny SPW stabilne (opis)
 55. 18:08 Puławy chcą wypłacić 3,06 zł dywidendy na akcję
 56. 18:08 Przychody NG2 w X '11 wyniosły 173,9 mln zł, wzrost o 11,4 proc. r/r
 57. 18:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 2 listopada, 17.00
 58. 18:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 2 listopada, 17.00
 59. 18:08 Fed zdecydował o pozostawieniu głównej stopy procentowej bez zmian, oczekuje umiarkowanego wzrostu
 60. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 61. 18:05 Obama nie pomoże zadłużonej Europie
 62. 18:05 Szczelinowanie wywołało trzęsienie ziemi?
 63. 18:03 EUROTEL S.A. - Informacja o aneksie do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe. (33/2011)
 64. 18:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights and size of share capital (5...
 65. 18:03 LIBET S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku. (22/2011)
 66. 18:03 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 8 z dnia 2 listopada 2011 r...
 67. 18:00 Fed zdecydował o pozostawieniu głównej stopy procentowej bez zmian
 68. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2355,68 pkt (-0,67%)
 69. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 70. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,21 proc. z 4,30 proc. - NBP
 71. 17:48 PUŁAWY - Propozycja Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. dot. dywidendy za rok obrotowy 2010/...
 72. 17:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi. (76/2011)
 73. 17:48 AC S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011
 74. 17:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 75. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 76. 17:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 77. 17:48 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 78. 17:45 Odreagowanie po silnej przecenie
 79. 17:42 Złoty odrabia straty, PMI pomaga
 80. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 81. 17:33 FAM - Zawarcie umów kredytowych (59/2011)
 82. 17:27 To tylko chwilowe odreagowanie?
 83. 17:24 Twarde stanowisko przywódców UE ws. referendum
 84. 17:18 S.S.I. - Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na N...
 85. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.10.2011
 86. 17:05 W.Brytania ostrożna ws. podatku od transakcji finansowych
 87. 17:03 KBC POLAND JUMPER 4 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - terminy przekazywania raportów okresowych (1...
 88. 16:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:53 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 90. 16:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 91. 16:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (136/2011)
 92. 16:48 MEDIATEL - Zmiana terminu publikacji raportów za III kwartał 2011r. (40/2011)
 93. 16:45 PGNiG podpisało umowę z Gaz-Systemem
 94. 16:35 Szef KE apeluje do polityków Grecji o jedność i straszy konsekwencjami
 95. 16:33 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (17/2011)
 96. 16:33 WIND MOBILE S.A. - Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (6/2011)
 97. 16:33 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 7 z dnia 2 listopada 2...
 98. 16:33 MEDIATEL - Emisja obligacji serii R i S (39/2011)
 99. 16:30 EFSF zawiesza emisję obligacji dla Irlandii
 100. 16:23 PLL LOT w sprawie odwołanych rejsów - wykaz (komunikat)
 101. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:18 WIND MOBILE S.A. - Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (5/2011)
 104. 16:18 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (70/2011)
 105. 16:18 PGF - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (149/2011)
 106. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:05 Biedronka rośnie w siłę
 109. 16:03 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...
 110. 16:00 Rząd m.in. o Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych
 111. 16:00 Negocjują budowę siłowni atomowej
 112. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:50 Nowy rząd chce wygasić stare reaktory atomowe w 2015 roku
 114. 15:50 B. wiceminister oskarżony o nieprawidłowości przy przetargach na ziemię
 115. 15:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (47/2011)
 116. 15:48 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku (47/2011)
 117. 15:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto fundu...
 118. 15:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (46/2011)
 119. 15:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (45/2011)
 120. 15:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto fundusz...
 121. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 122. 15:48 INFOSYSTEMS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji INFSOSYSTEMS S.A. przez akcjonariusza (4/2011)
 123. 15:44 Takie rzeczy tylko w T-Mobile
 124. 15:40 Wprowadzono nowy banknot o nominale 50 funtów
 125. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 126. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7925,50 USD za tonę
 127. 15:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 15:33 AERFINANCE PLC - Zmiana stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (3/2011)
 129. 15:33 PGF - Skup akcji własnych (148/2011)
 130. 15:33 AMICA - Realizacja Programu Wykupu Akcji Własnych w okresie od dnia 25 października do dnia 31 p...
 131. 15:30 Europa pożałuje wdrożenia III pakietu energetycznego
 132. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 133. 15:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 134. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 135. 15:23 Budimex na razie nie zbuduje Fabryki Wież Wiatrowych
 136. 15:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 15:18 IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie udziału (68/2011)
 138. 15:18 NG2 - Raport miesięczny za październik 2011 (47/2011)
 139. 15:18 QUMAK-SEKOM S.A. - Umowa spełniająca kryterium umowy znaczącej (40/2011)
 140. 15:09 Jak uzyskać wsparcie pracowników?
 141. 15:08 Od stycznia zdolność kredytowa spadnie nawet o 40%
 142. 15:04 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach (107/2011)
 143. 15:04 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 144. 15:04 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w liczbie głosów...
 145. 14:58 Wolą być bezrobotni niż pracować w bankach
 146. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 14:53 Veniti zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 8 listopada
 148. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 14:50 Początkujący przedsiębiorca musi wybrać: niski ZUS albo prawo do zasiłku
 150. 14:48 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Aneks do umowy znaczącej. (35/2011)
 151. 14:48 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Korekta raportu nr 35 z dnia 31.10.2011 r. pt. aneks do umowy znaczącej...
 152. 14:48 BUDIMEX - Budowa fabryki wież wiatrowych ? niespełnienie się warunków zawieszających wejście w ży...
 153. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 14:33 MERCOR S.A. - Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej i transakcji z...
 155. 14:33 E-KIOSK S.A. - Przekroczenie progu liczby głosów przez akcjonariusza (12/2011)
 156. 14:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (160/2011)
 157. 14:33 MERCOR S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży we wrześniu 2011 (36/2011)
 158. 14:33 Źródło sukcesu miliardera
 159. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 160. 14:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 161. 14:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 162. 14:08 Zużycie energii elektrycznej w X wzrosło o 2,3 proc. rdr - PSE Operator
 163. 14:03 EUROFAKTR - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 164. 14:03 E-KIOSK S.A. - Przekroczenie progu liczby głosów przez akcjonariusza (11/2011)
 165. 14:03 TU EUROPA SA - Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r...
 166. 14:00 Ekonomiści: zamieszanie ws. Grecji odbije się na walutach regionu
 167. 13:53 PLL LOT w sprawie odwołanych rejsów (komunikat)
 168. 13:53 W listopadzie początek V edycji konkursu SEG "Złota Strona Emitenta"
 169. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 13:48 JAGO - Zmiana stanu posiadania (66/2011)
 172. 13:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (85/2011)
 173. 13:48 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (107/2011)
 174. 13:46 CBOS: co dziewiąty Polak pracował za granicą w ciągu ostatnich 10 lat
 175. 13:38 Zysk Mastercard w III kw. 2011 5,63 USD na akcję, spodziewano się 4,82 USD
 176. 13:33 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WDB Broke...
 177. 13:33 MAKRUM S.A. - Negocjacje dot. sprzedaży udziałów w spółce zależnej (43/2011)
 178. 13:33 COGNOR S.A. - połączenie spółek zależnych (48/2011)
 179. 13:33 Cykl życia pracownika w organizacji
 180. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 181. 13:18 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (22/2011)
 182. 13:18 MENNICA - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - sprostowanie omyłki pisarskiej (9...
 183. 13:18 TVN - GRUPA ITI I GRUPA TVN ZAWIERAJĄ STRATEGICZNE PARTNERSTWO Z GRUPĄ CANAL+ (109/2011)
 184. 13:18 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-110/2011) (110/2011)
 185. 13:08 B.Handlowy w IV kw. spodziewa się utrzymania lub poprawy NPL w segmencie korporacyjnym (opis)
 186. 13:08 Sygnity na początku '12 wprowadzi na rynek rozwiązania dla małych i średnich firm
 187. 13:08 Wg stanu na 31.10 podpisano umowy na budowę 1950 km dróg krajowych - Min. Infrastruktury
 188. 13:03 MIT - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (87/2...
 189. 13:01 Ile zarabiają: pracownicy marketów w Polsce i w Wielkiej Brytanii?
 190. 12:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji i PDA spółki BINARY HELIX SA
 191. 12:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji SCO-PAK SA
 192. 12:53 MS: tablica pamiątkowa w hołdzie Matce Nieznanego Żołnierza (komunikat)
 193. 12:53 Praca w nocy - czy to się opłaca?
 194. 12:45 Niewielki spadek bezrobocia
 195. 12:38 W tygodniu od 24 do 30 X FootFall Index Polska spadł o 4,3 proc. rdr
 196. 12:38 B. Handlowy podtrzymuje politykę wypłacania dywidendy
 197. 12:32 Kompetencje pracowników są kluczem do rozwoju firmy
 198. 12:23 B.Handlowy w IV kw. spodziewa się utrzymania lub poprawy NPL w segmencie korporacyjnym
 199. 12:18 LANGLOO.COM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na NWZ (2/...
 200. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 201. 12:08 Dom Development wprowadził do sprzedaży kolejne 132 lokale z projektu Wilno
 202. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 212/A/NBP/2011
 203. 12:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (58/2011)
 204. 11:58 Niedźwiedzie wracają do gry
 205. 11:55 Czarne chmury kłębią się nad Półwyspem Apenińskim
 206. 11:53 DPTG chce dodatkowo 280 mln koron duńskich od TP za niezapłacone odszkodowanie
 207. 11:53 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 208. 11:53 Wielka ofensywa Biedronki
 209. 11:48 Sprawa grecka na tapecie
 210. 11:48 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2011 roku (7...
 211. 11:46 W co gra Papandreou?
 212. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 213. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 214. 11:38 Bruce Willis inwestuje w polskie nieruchomości
 215. 11:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Pierwsze udane szczelinowanie na Ukrainie (51/2011)
 216. 11:33 MABION S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (14/2011)
 217. 11:33 LANGLOO.COM S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 218. 11:33 BBI DEVELOPMENT NFI - Informacja o otrzymaniu przez BBI Development NFI SA zawiadomienia o transa...
 219. 11:27 Na rodzeniu zarabiają nawet 70 tys. zł
 220. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 221. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 222. 11:23 KBC Securities podtrzymał rekomendację "trzymaj" dla PGNiG, podniósł cenę docelową do 4,17 zł
 223. 11:23 Indeks Koniunktury Budowlanej PMR spadł w II poł. roku do minus 2,4 pkt. - PMR
 224. 11:23 KBC Securities obniżył cenę docelową Lotosu do 24 zł
 225. 11:23 KBC Securities obniżył cenę docelową dla MOL-a do 21.400 HUF, podtrzymał "kupuj"
 226. 11:18 ZASTAL SA - Rejestracja przez sąd zmiany w KRS dot. wartości nominalnej warunkowego podwyższenia ...
 227. 11:08 KBC Securities podniósł rekomendację PKN Orlen do "kupuj", wycena 42,5 zł
 228. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na XII - 110,53-110,55 USD za baryłkę
 229. 11:05 Prasa: Papandreu postawił wszystko na jedną kartę
 230. 11:03 PRAGMA INKASO S.A. - Stan zastawu ? zabezpieczenie obligacji (65/2011)
 231. 11:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 232. 11:02 Równowagi między domem a pracą nie będzie bez dobrej woli szefa
 233. 10:48 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (74/2011)
 234. 10:38 Sytuacja operacyjna na Lotnisku Chopina - godzina 10 (komunikat)
 235. 10:38 Comarch ma kontrakt z Agencją Rynku Rolnego za 7 mln zł netto
 236. 10:38 Stopy procentowe w Islandii w górę o 25 pkt bazowych
 237. 10:33 MOL - Number of voting rights (58/2011)
 238. 10:23 Wartość emisji długu nieskarbowego na koniec III kw. wzrosła o 42,4 proc. rdr - Fitch
 239. 10:23 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 2,6 proc. - PUDS
 240. 10:23 Ceny surowców rolnych i energetycznych na świecie powodem wyższego CPI w II kw. - MF
 241. 10:18 APLISENS S.A. - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał ...
 242. 10:13 McDonald's podnosi ceny!
 243. 10:10 W Niemczech w październiku bezrobocie wzrosło do 7 proc.
 244. 10:08 UOKiK: UPC Polska i Multimedia Polska naruszyły obowiązek informacyjny (komunikat)
 245. 10:08 Eksport w II kw. zaskoczył pozytywnie; struktura wzrostu PKB bardzo korzystna - MF
 246. 10:08 DM IDM SA obniżył cenę docelową Farmacolu do 30,6 zł
 247. 10:08 DM IDM SA obniżył cenę docelową dla akcji Cersanitu do 8 zł
 248. 10:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 249. 10:08 DM IDM obniżył cenę docelową akcji Polimeksu do 1,53 zł, podtrzymuje "sprzedaj"
 250. 10:05 UOKiK: UPC Polska i Multimedia Polska naruszyły obowiązek informacyjny
 251. 10:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenia obligacji serii A (213/2011)
 252. 10:02 Greckie referendum na świeczniku
 253. 09:54 Politycy znowu w grze
 254. 09:44 Odroczony spadek
 255. 09:38 Kino Polska TV planuje skup do 1.387.000 akcji własnych
 256. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 257. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w październiku '11 wyniósł 51,7 pkt vs 50,2 pkt we wrześniu '11 - HSBC
 258. 09:33 Warszawska giełda traci po informacjach z Grecji
 259. 09:29 Świadczenia socjalne dla pracowników - bez VAT
 260. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 261. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 262. 09:23 Jago złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
 263. 09:23 LOT dostanie po kieszeni
 264. 09:21 Grecy chcą referendum
 265. 09:20 HSBC: wskaźnik PMI dla Polski w październiku wyniósł 51,7 pkt
 266. 09:18 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (55/2011)
 267. 09:17 Informacje ze spółek
 268. 09:12 Powrót do konsolidacji?
 269. 09:10 Chevron rozpoczął w Polsce wiercenia w poszukiwaniu gazu łupkowego
 270. 09:08 Zysk netto grupy B.Handlowego w III kw. powyżej oczekiwań, kurs może rosnąć (opinia)
 271. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2318,35 pkt (-2,24%)
 272. 09:08 Def. sektora rządowego i samorządowego w I półroczu wyniósł 33,1 mld zł - MF
 273. 09:03 AT WIG20
 274. 08:53 URE niepokoi się możliwą wielkością podwyżki cen gazu - Woszczyk, URE
 275. 08:53 POLSAT OFE informuje
 276. 08:48 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez PRDiM - podmiotu z Grupy Kapitałowej Emitenta (140/2011)
 277. 08:48 COAL ENERGY S.A. - Correction of current report no 17/2011- Audited consolidated annual financial...
 278. 08:46 Grecja w centrum uwagi. Powrót do spadków
 279. 08:44 Byki przegrały giełdowe referendum
 280. 08:40 Grecy otwierają Puszkę Pandory?
 281. 08:38 Goldman Sachs obniżył cenę docelową dla PKN Orlen do 45,4 zł
 282. 08:38 Zysk netto grupy B.Handlowego w III kw. '11 wyniósł 182,7 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
 283. 08:36 Inwestorzy sprowadzeni na ziemię
 284. 08:33 JAGO - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (65/2011)
 285. 08:33 Kino Polska TV S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S...
 286. 08:32 Wraca temat Grecji
 287. 08:17 W co piątej rodzinie dzieci w wakacje pracowały zarobkowo
 288. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 2. listopada
 289. 08:08 Wyniki B.Handlowego w III kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 290. 08:08 Zysk netto grupy B.Handlowego w III kw. '11 wyniósł 182,7 mln zł, wobec konsensusu 169,8 mln zł
 291. 08:06 Coraz więcej oszukanych wędlin
 292. 08:05 Wielki kryzys trwa, a politycy dostaną miliony
 293. 07:58 Leszek Czarnecki poluje na DnB Nord
 294. 07:56 Gminy łupią mieszkańców
 295. 07:48 HANDLOWY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 296. 07:08 TVN i Canal+ stworzą wspólną platformę cyfrową DTH
 297. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 XI - 30 XI
 298. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 2.11 - 29.12.2011
 299. 07:08 TVN i Canal+ stworzą wspólną platformę cyfrową DTH
 300. 06:52 Z łupków Polska dostanie grosze
 301. 06:45 Dobroczynny SMS lepiej wysłać z własnej komórki
 302. 06:33 INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny Q 3/2011
 303. 06:15 Zyski płyną za granicę
 304. 05:50 PGNiG odwraca jamalski gazociąg
 305. 04:50 O. Rydzyk oddał fiskusowi 5,4 mln zł
 306. 04:45 Grecki rząd chce referendum ws. pomocy
 307. 04:05 Transport daleki od kryzysu
 308. 03:30 Musimy się pospieszyć, by zarobić na łupkach
 309. 02:50 Polska 2014 - gaz, gaz i jeszcze raz gaz
 310. 02:25 Znikną najmniej popularne pociągi