Trwa ładowanie...
d2nrh7h

Artykuły z dnia: 2015.03.31 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 LEASING-EXPERTS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwie ...
 2. 23:48 LEASING-EXPERTS - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia ... - EBI
 3. 23:48 ERG - ERG S.A. Rezygnacja Członka Zarządu (12/2015)
 4. 23:35 USA/Spadki na Wall Street
 5. 23:33 ESOTIQ & HENDERSON - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (4/2015)
 6. 23:18 SKOTAN S.A. - Odstąpienie od kontynuacji projektu "Weryfikacja wartości probiotycznych w żywych d ...
 7. 23:18 ORCO PROPERTY GROUP - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ORCO Property Group za rok obrotowy k ...
 8. 23:18 ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (11/2015)
 9. 23:18 BIOERG Spółka Akcyjna - Rezygnacja Prezesa Zarządu (4/2015) - EBI
 10. 23:03 ORCO PROPERTY GROUP - Oświadczenie prasowe Zarządu w sprawie wyników finansowych w roku 2014 (60/ ...
 11. 23:03 ESOTIQ & HENDERSON - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (3/2015)
 12. 22:48 MARSOFT - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok. (4/2015) - EBI
 13. 22:33 ERNE VENTURES - Inwestycja w spółkę działającą w sektorze gier komputerowych (9/2015) - EBI
 14. 22:33 BERLING S.A. - Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (5/2015)
 15. 21:48 ADIUVO INVESTMENT - Rejestracja akcji serii F, G i J w KRS (3/2015) - EBI
 16. 21:48 PTI S.A. - Zakończenie negocjacji dotyczących nabycia akcji Hawe S.A. (14/2015)
 17. 21:33 PTI S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (13/2015)
 18. 21:33 MEDIATEL - Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 marca 20 ...
 19. 21:33 PTI S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (12/2015)
 20. 21:18 INVENTI S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrum ...
 21. 21:18 PCC EXOL S.A. - Wypowiedzenie umowy znaczącej (2/2015)
 22. 21:18 PILAB - Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ... - EBI
 23. 21:05 Opolskie/ Region zaczyna wydatkować unijne pieniądze na lata 2014-2020
 24. 21:03 SESCOM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walny ...
 25. 20:48 SESCOM S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 marca 2015 rok ...
 26. 20:48 PKP CARGO S.A. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (18/2015)
 27. 20:33 Sescom Spółka Akcyjna - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 marc ... - EBI
 28. 20:33 SPC GROUP - Rozszerzenie oferty marki PremiumHouse. (8/2015) - EBI
 29. 20:18 MOBILE PARTNER S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Mobil ...
 30. 20:18 W INVESTMENTS - Zawarcie przez spółki zależne umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znacz ...
 31. 20:03 VISTULA GROUP - Rezygnacja osoby zarządzającej (18/2015)
 32. 20:03 KOMPUTRONIK S.A. - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego (10/2015)
 33. 20:03 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Zawieszenie działalności przez spółkę powiązaną z Emitentem (4/2015) - EBI
 34. 19:48 IPO - Planowane zamknięcie transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta w przeciągu kilku tygodni (10 ... - EBI
 35. 19:48 PKOBP (PKO BP SA) - Polityka dywidendowa oraz zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dla PKO Bank ...
 36. 19:33 SYNTHOS - Ustalenie warunków emisji obligacji typu senior notes o wartości nominalnej 50.000.000 ...
 37. 19:33 BLIRT - Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. badań i rozwoju / Zmiana funkcji Członka Zarządu (4/2015) - EBI
 38. 19:33 VISTULA GROUP - Zawarcie znaczących umów (17/2015)
 39. 19:24 Nowe przepisy w sprawie mleka uderzą nas po kieszeniach?
 40. 19:18 INGBSK - Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 41. 19:18 FERRUM - Zawarcie z Bankiem Millennium S.A. porozumienia dotyczącego przedłużenia terminu wymagal ...
 42. 19:18 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (22/2015)
 43. 19:18 INGBSK - Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję. (12/2015)
 44. 19:05 Gorzów Wlkp./ Od czerwca mieszkańcy zapłacą więcej za wywóz śmieci
 45. 19:03 EMC - Powołanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA (42/2015)
 46. 19:03 INGBSK - Informacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r. (11/2015)
 47. 19:03 SYGNITY - Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadających na Zwyczajnym Wa ...
 48. 19:03 ELKOP - Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki (13/2015)
 49. 19:03 INGBSK - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. (10/2015)
 50. 19:03 BBI DEVELOPMENT SA - Uchwała Zarządu BondSpot S.A. oraz Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia ...
 51. 19:03 ELKOP - Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki (12/2015)
 52. 19:03 ELKOP - Zmniejszenie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Spółki (11/2015)
 53. 19:03 G-ENERGY - Porozumienie w sprawie nabycia udziałów Spółki kapitałowej (7/2015) - EBI
 54. 19:03 BRASTER - Raport Roczny za rok 2014 (30/2015) - EBI
 55. 18:48 INGBSK - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. (9/2015)
 56. 18:33 GLOBAL COSMED S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze przejęcia podmiotu trzeciego. (4/2015)
 57. 18:33 EMC - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad ...
 58. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 59. 18:23 Kalendarium ISBnews
 60. 18:18 SYGNITY - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ...
 61. 18:18 KLEBA INVEST - Wykup obligacji serii D, F i BU (10/2015) - EBI
 62. 18:18 EMC - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 r. (40/2015)
 63. 18:18 C&C ENERGY SA - Raport roczny R 2013
 64. 18:18 FAM - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A. ...
 65. 18:15 MŚ deklaruje rozpoczęcie prac na programem ochrony morświna
 66. 18:15 Wkrótce ruszy budowa elektrociepłowni PKN Orlen w Płocku
 67. 18:10 Olsztyn/ Woda z kranu uznana za produkt regionalny
 68. 18:10 Podkomisja sejmowa: SKOK-iem im. Św. Jana z Kęt rządził kierowca
 69. 18:08 T-Mobile Polska cofa autoryzacje dla 21 punktów prowadzonych przez Eurotel
 70. 18:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (29/2015)
 71. 18:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (27/2015)
 72. 18:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (26/2015)
 73. 18:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (28/2015)
 74. 18:03 FAM - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A. ...
 75. 18:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (25/2015)
 76. 18:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (24/2015)
 77. 18:03 EUROTEL S.A. - Informacja dotycząca redukcji sieci sprzedaży (12/2015)
 78. 18:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (31/2015)
 79. 18:03 AMREST - RB 28/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 80. 18:03 BS CIECHANÓW - Raport roczny za 2014 rok obrotowy (2/2015) - EBI
 81. 17:50 WIG20 na zamknięciu we wtorek spadł o 0,02 proc.
 82. 17:48 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej (16/2015)
 83. 17:48 IPO - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (9/2015) - EBI
 84. 17:48 Black Lion Fund - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa ...
 85. 17:48 THE FARM 51 GROUP - Korekta raportu 8/2015 z dnia 24 marca 2015 roku dotyczącego zamknięcia subsk ... - EBI
 86. 17:48 THE FARM 51 GROUP S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (4/2015)
 87. 17:48 STANUSCH TECHNOLOGIES - Raport Roczny za 2014 rok (13/2015) - EBI
 88. 17:45 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek
 89. 17:45 Bronisze/ Ceny nowalijek przez świętami zbliżone do ubiegłorocznych
 90. 17:38 Indeks WIG20 zniżkował o 0,02% na zamknięciu we wtorek
 91. 17:33 IPO - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 marca 2015 ro ... - EBI
 92. 17:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie umowy przeniesienia udziałów ze spółki stowarzyszonej (16/2015)
 93. 17:33 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (21/2015)
 94. 17:33 Black Lion Fund - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2015 r. Tekst ...
 95. 17:33 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - <p align=" ...
 96. 17:33 WAWEL SA - Zawarcie umów lokat terminowych (7/2015)
 97. 17:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - <p al ...
 98. 17:23 Selvita ma umowę z Aptuit dot. badań przygotowujących SEL24 do fazy klinicznej
 99. 17:23 Ghelamco skupi się na dokończeniu kluczowych projektów, planuje centra handlowe
 100. 17:19 EXCELLENCE - Raport roczny Excellence S.A. za rok 2014 (5/2015) - EBI
 101. 17:18 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Objęcie akcji i wykup obligacji Spółki (22/2015)
 102. 17:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przyjęcie programu emisji i emisję ...
 103. 17:18 MBANK HIPOTECZNY - Sprawozdanie roczne z działalności mBanku Hipotecznego SA za rok 2014 (1/2015)
 104. 17:18 MBANK HIPOTECZNY - Sprawozdanie roczne z działalności mBanku Hipotecznego SA za rok 2014 (1/2015)
 105. 17:18 ALUMAST - Raport roczny za 2014 rok (7/2015) - EBI
 106. 17:15 Wtorkowa sesja pozytywna dla złotego głównie w stosunku do euro
 107. 17:03 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp ...
 108. 17:03 GMINA BRZESKO - Uchwalenie budżetu Gminy Brzesko na rok 2015 (2/2015)
 109. 17:03 IMPERA - Powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A. (10/2015)
 110. 17:03 HEFAL SERWIS - Rezygnacja Prezesa Zarządu (7/2015) - EBI
 111. 17:03 TELESTRADA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do i ... - EBI
 112. 17:03 FLY.PL - Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2 ... - EBI
 113. 17:03 GMINA BRZESKO - Data przekazania raportu okresowego - rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w ...
 114. 17:03 STANDREW - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 kwietnia 201 ... - EBI
 115. 17:03 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Raport roczny R 2014
 116. 17:03 SERINUS ENERGY INC. - AIF (Roczny Formularz Informacyjny) - polska wersja językowa (11/2015)
 117. 17:03 01CYBERATON - Przejęcie firmy KG XLVI Sp. z o.o. przez 01CYBERATON S.A. Nabycie firmy Solarian Sp ... - EBI
 118. 17:00 Unipetrol ma zgodę na przejęcie od ENI akcji Ceska Rafinerska
 119. 16:55 MF: państwowy dług publiczny na koniec 2014 r. wyniósł 826 mld 745,8 mln zł
 120. 16:53 UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły o 8,68% r/r wg masy w lutym
 121. 16:53 Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 4,6% w styczniu
 122. 16:53 NBP: Zysk netto banków spadł o 7% r/r do 2,43 mld zł w I-II br.
 123. 16:48 EKOKOGENERACJA - Podjęcie przez podmiot stowarzyszony uchwały w sprawie określenia warunków emisj ... - EBI
 124. 16:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (9/2015)
 125. 16:48 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez Członka Zarządu (7/2015)
 126. 16:48 STANDREW S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 kwietni ...
 127. 16:48 GMINA BRZESKO - Uchwalenie budżetu Gminy Brzesko na rok 2015 (2/2015) - EBI
 128. 16:48 CFI HOLDING S.A. - Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta (22/2015)
 129. 16:48 RAIFFEISENPL - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Raiffeisen Bank Polska S.A. z pełnionej funkcji ... - EBI
 130. 16:48 JSW S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A. (20/2015)
 131. 16:45 Pomoc żywnościowa połączona z aktywizacją ubogich
 132. 16:45 Resort finansów sfinansował już 57 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych
 133. 16:38 MF: Dług sektora general government spadł do 50,2% PKB na koniec 2014 r.
 134. 16:35 Sondaż: tylko 41 proc. rolników otrzymujących dopłaty ubezpiecza uprawy
 135. 16:34 Eksperci zapewniają: "E" dodawane do jedzenia nie szkodzą
 136. 16:33 VISTAL GDYNIA S.A. - Ustanowienie zastawu na rzecz PKO BP S.A. (15/2015)
 137. 16:33 CFI HOLDING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta (21/2015)
 138. 16:33 ADVOCULAR - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (10/2015) - EBI
 139. 16:33 GETIN - Aktualizacja informacji poufnej (17/2015)
 140. 16:33 GMINA BRZESKO - Data przekazania raportu okresowego - rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w ... - EBI
 141. 16:33 AITON CALDWELL - Raport roczny Aiton Caldwell SA za 2014 r. (12/2015) - EBI
 142. 16:30 Będzie łatwiej rozwiązać spór z przedsiębiorcą; rząd przyjął projekt zmian
 143. 16:23 Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję
 144. 16:23 Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board wzrósł do 101,3 pkt w marcu
 145. 16:20 Pomorskie/ 215 mln zł na inwestycje w infrastrukturę energetyczną
 146. 16:18 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmio ...
 147. 16:15 Eksperci: podwyżka akcyzy na napoje spirytusowe nie przyniosła efektów
 148. 16:10 Ponad 3 mln zł rekompensat za dziki na kontach rolników
 149. 16:10 Prezydenci Polski i Finlandii o dalszej współpracy ekonomicznej
 150. 16:08 Spółka PKN Orlen przejmie 32,45% Česká Rafinérská od ENI w II kwartale
 151. 16:08 Redukcja w transzy otwartej w IPO PEManagers przekroczyła 90%
 152. 16:03 mBank - Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych (23/2015)
 153. 16:03 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn ...
 154. 16:03 SELVITA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Selvita S.A. (10/2015)
 155. 16:03 DENT-A-MEDICAL - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (6/2015) - EBI
 156. 16:03 STANUSCH TECHNOLOGIES - Zawarcie aneksów do umów pożyczek (12/2015) - EBI
 157. 16:03 2C PARTNERS - Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii D i G (22/2015) - EBI
 158. 16:03 EFICOM-SINERSIO - Podpisanie istotnej umowy (10/2015) - EBI
 159. 16:03 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Raport roczny spółki za 2014 rok (3/2015) - EBI
 160. 15:55 UOKiK chce reformy eliminowania niedozwolonych zapisów z umów
 161. 15:55 Rząd: administracja ma wspierać podatników w wypełnianiu obowiązków
 162. 15:53 MF sfinansowało już 57% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok
 163. 15:53 RN Feerum pozytywnie zaopiniowała propozycję przeznaczenia 2 mln zł na dywidendę
 164. 15:48 ARRINERA - Powołanie członka Rady Nadzorczej (11/2015) - EBI
 165. 15:48 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (17/2015)
 166. 15:48 EFICOM-SINERSIO - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eficom-Sinersio S.A. (9/2015) - EBI
 167. 15:48 RAINBOW TOURS S.A. - Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez Rainbow Tours S.A. z firmą En ...
 168. 15:48 HUTMEN - Zawiadomienie osób zobowiązanych (17/2015)
 169. 15:48 RAINBOW TOURS S.A. - Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez Rainbow Tours S.A z firmami T ...
 170. 15:48 MINERAL MIDRANGE - Raport roczny MINERAL MIDRANGE za rok 2014 (5/2015) - EBI
 171. 15:48 GEOINVENT S.A. - Zwiększenie stanu posiadania powyżej 10% (7/2015)
 172. 15:35 Gdańsk/ Do 2023 r. zagospodarowanie północnej części Wyspy Spichrzów
 173. 15:33 LEONIDAS CAPITAL - Uchwała Zgromadzenia Wspólników Tap2C Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia Tap ... - EBI
 174. 15:33 LEONIDAS CAPITAL - Pozytywna weryfikacja GPW ? wyjście z segmentu NewConnect High Liquidity Risk ... - EBI
 175. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 176. 15:33 CI GAMES S.A. - Spłata kredytu i rozwiązanie znaczącej umowy (7/2015)
 177. 15:30 Rząd za uproszczeniem sprawozdań finansowych małych firm
 178. 15:25 Toruń/Dzięki projektom w ramach RPO ma spaść bezrobocie i wzrosnąć PKB
 179. 15:23 MF zaoferuje obligacje za 20-28 mld zł na 5-6 przetargach w II kw. 2015 r.
 180. 15:23 Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie
 181. 15:18 Rubicon Partners SA - Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2014 roku (11/2015)
 182. 15:18 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zabezpieczenie majątku Spółki poprzez ustanowienie tym ...
 183. 15:18 ARRINERA S.A. - zmiana stanu posiadania (6/2015)
 184. 15:18 FEERUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. (3/2015)
 185. 15:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości (52/2015)
 186. 15:18 LOYD - Emisja obligacji serii D - zakończenie oferowania i przydział obligacji (12/2015) - EBI
 187. 15:18 BRIJU S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (12/2015)
 188. 15:18 Black Lion Fund - Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (14/2015)
 189. 15:15 ING Bank Śląski w 2016 r. inaczej obliczy ryzyko dla klientów indywidualnych
 190. 15:15 Śledztwo dotyczące przebudowy drogi nr 91 we Włocławku
 191. 15:08 MF zaoferuje obligacje za 7-14 mld zł na 2 przetargach w kwietniu
 192. 15:05 Gorzów Wlkp./ Intensywne prace na budowie bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni
 193. 15:03 TRAVELPLANET - Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z dnia 16 października 2014 roku (3/2015)
 194. 15:03 PKNORLEN - ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ...
 195. 15:03 BGE S.A - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (7/2015)
 196. 14:53 Wikana oczekuje zysku netto i 'znaczącego' wzrostu przychodów w tym roku
 197. 14:48 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 198. 14:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Odstąpienie od umowy. (51/2015)
 199. 14:48 RUCH CHORZÓW - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Ruch Chorzów S.A. z/s w C ... - EBI
 200. 14:48 IMPERA - Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014. (9/2015)
 201. 14:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiana warunkowej umowy sprzedaży. (50/2015)
 202. 14:48 PRESTO - Prognoza wyniku finansowego na lata 2016-19 (13/2015) - EBI
 203. 14:48 BGE - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (13/2015) - EBI
 204. 14:38 TelforceOne: Priorytety to marża, nowe produkty i rynki oraz redukcja zadłużenia
 205. 14:38 TelforceOne planuje otwarcie showroomu we Wrocławiu w połowie roku
 206. 14:38 TelforceOne: Rynek sprzedaży komórek sięgnął ok. 9,5 mln sztuk w 2014 r.
 207. 14:35 Dodatkowe 25 mln zł na infrastrukturę Kieleckiego Parku Technologicznego
 208. 14:33 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (14/2015)
 209. 14:33 BGE S.A - Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji (6/2015)
 210. 14:33 POWER PRICE - Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015) - EBI
 211. 14:33 BEDZIN - Nabycie akcji. (14/2015)
 212. 14:33 EVEREST FINANSE - Półroczne sprawozdanie finansowe za II półrocze 2014 r. w układzie narastającym ... - EBI
 213. 14:33 BEDZIN - Zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o. (13/2015)
 214. 14:23 NBP: Eksport wzrósł o 4,1% r/r, import wzrósł o 6,6% r/r w IV kw.
 215. 14:23 NBP: Zadłużenie zagr. Polski wzrosło do 289,66 mld euro na koniec 2014 r.
 216. 14:23 Inno-Gene wprowadzi do Polski nowe testy prenatalne firmy Premaitha
 217. 14:18 REMAK - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 kwietnia 20 ...
 218. 14:18 BGE - Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji (12/2015) - EBI
 219. 14:18 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zmianie treści objętej raportem bieżącym nr 33/2013 - umowa zawart ...
 220. 14:15 Rząd przyjął projekt zmian w terminowych umowach o pracę
 221. 14:08 NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły nadal 0,2% w marcu
 222. 14:08 NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1971 mln euro deficytu w IV kw.
 223. 14:05 Facebook przeprowadza się do nowej siedziby
 224. 14:03 AMREST - RB 27/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich ...
 225. 14:03 ARTERIA S.A. - Wykaz raportów w 2014 roku (4/2015)
 226. 13:55 Pomorze Zachodnie/ Pierwsze konkursy RPO - w II kwartale 2015 r.
 227. 13:48 DGA - Skup akcji własnych ? podniesienie dziennego limitu skupu akcji (10/2015)
 228. 13:48 M10 - Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku (4/2015) - EBI
 229. 13:48 WODKAN - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ WODKAN S.A. w dniu 27 kwietnia 2015 r. oraz projekty uchwał na ...
 230. 13:38 Wikana planuje emisję obligacji w II kw. tego roku
 231. 13:38 Polwax sfinalizował zakup laboratoriów od Lotos Lab
 232. 13:33 MIT - Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 11,07 mln zł na rzecz spółki zależnej Emite ...
 233. 13:23 Wikana chce sprzedać ok. 300 mieszkań w tym roku
 234. 13:18 IndygoTech Minerals S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (20/2015)
 235. 13:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Rejestracja obniżenia kapitału w spółce zależnej (28/2015) - EBI
 236. 13:18 MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (6/2015)
 237. 13:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Wypłata odsetek oraz wykup obligacji (27/2015) - EBI
 238. 13:18 IMMOFINANZ AG - Announcement pursuant to section 93 para 2 and para 3 of the Austrian Stock Excha ...
 239. 13:18 LIBET S.A. - Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2014 roku. (5/2014)
 240. 13:18 POLWAX S.A. - Podpisanie umowy przyrzeczonej w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębior ...
 241. 13:18 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 (11/2015) - EBI
 242. 13:18 08OCTAVA - Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii C Octava FIZAN (3/2015)
 243. 13:15 UOKiK: z paliw płynnych najgorszej jakości jest olej napędowy
 244. 13:10 Podkarpackie/ Samorząd Rzeszowa zachęca do rozliczania PIT w mieście
 245. 13:03 DREWEX S.A. - Rejestracja w KRS kapitału warunkowego (12/2015)
 246. 13:03 WODKAN - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ WODKAN S.A. w dniu 27.04.2015r oraz projekty uchwał na ZWZ WOD ... - EBI
 247. 13:03 ELEKTROMONT - Istotna informacja (14/2015) - EBI
 248. 13:03 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 249. 13:03 MUZA - Skup akcji własnych (11/2015)
 250. 12:48 ART & BUSINESS MAGAZINE - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Art&Business Magaz ... - EBI
 251. 12:48 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej (5/2015)
 252. 12:45 FOB: Firmy w Polsce coraz częściej stawiają na odpowiedzialny biznes
 253. 12:45 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-03-31
 254. 12:36 Frank po 6 zł? Jeśli czarne scenariusze się spełnią
 255. 12:35 Pogoda przyczyną wstrzymania przeładunków w elbląskim porcie
 256. 12:33 ART NEW MEDIA - Postanowienie Sądu w sprawie zabezpieczenia majątku Emitenta (3/2015) - EBI
 257. 12:18 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji p ...
 258. 12:18 SITE - Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku (4/2015) - EBI
 259. 12:18 FERRO S.A. - Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji akcji zwykłych ...
 260. 12:15 Łódź/Magistrat planuje budowę parkingów dla kilku tysięcy aut
 261. 12:10 Bucior: w przyszłym tygodniu kolejny etap konkursu na prezesa ZUS
 262. 12:08 Prokuratura w Gdańsku umorzyła postępowanie przeciw spółce Enovatis
 263. 12:08 KUKE: Eksport wzrósł o 5,3% r/r w lutym, wzrośnie o 9,0% w całym roku
 264. 12:08 Konsorcjum z Borutą-Zachem stara się o dofinansowanie w programie Horyzont 2020
 265. 12:03 BEDZIN - Zgoda UOKiK na dokonanie koncentracji. (12/2015)
 266. 12:03 APATOR - Złożenie rezygnacji przez pana Tomasza Habrykę z pełnienia funkcji członka Zarządu (13/ ...
 267. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 062/A/NBP/2015
 268. 11:53 Tendencja spadkowa w notowaniach złota trwa od czwartku
 269. 11:53 Work Service wyemitował obligacje serii S o wartości 20 mln zł
 270. 11:50 Eurostat: w lutym br. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 7,8 proc.
 271. 11:48 DSS S.A. - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej (9/2015)
 272. 11:38 UOKiK: 3,87% próbek paliw ciekłych nie spełniało norm w 2014 r.
 273. 11:33 DROZAPOL - Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S ...
 274. 11:33 BIO PLANET - Wyznaczenie pierwszego notowania na 1 kwietnia (3/2015) - EBI
 275. 11:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (2 ...
 276. 11:30 Fortum wybuduje w Zabrzu elektrociepłownię za 200 mln euro
 277. 11:23 Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 11,3% w lutym
 278. 11:23 Eurostat: Deflacja HICP w strefie euro szacowana jest na 0,1% r/r w marcu
 279. 11:23 Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 7,8% w lutym
 280. 11:18 WORK SERVICE S.A. - Dojście do skutku emisji obligacji Spółki serii S (12/2015)
 281. 11:03 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (49/2015)
 282. 11:03 INVISTA S.A. - Nabycie obligacji własnych (7/2015)
 283. 10:48 mBank - XXVIII ZWZ mBanku S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów (22/2015)
 284. 10:48 IMMOFINANZ AG - Notice pursuant to § 93 (1) of the Austrian Stock Exchange Act: Reduction of voti ...
 285. 10:48 LENTEX - Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A. (12/2015)
 286. 10:48 EUROHOLD BULGARIA AD - Annual Management Report and Financial Statements, 31.12.2014 (10/2014)
 287. 10:35 Sawicki: zniesienie limitów produkcji mleka wymusi przebudowę rynku
 288. 10:33 MONNARI TRADE S.A. - Akcjonariusze powyżej 5 % na NWZ w dniu 30 marca 2015 r. (15/2015)
 289. 10:33 SOPHARMA AD - SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 (35/2015)
 290. 10:33 RANK PROGRESS S.A. - Zbycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny (26/2015)
 291. 10:33 MENNICA SKARBOWA - Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy o podwyższeniu linii kredytowej (9/2015) - EBI
 292. 10:24 Dieta bezglutenowa odchudza głównie portfele
 293. 10:23 Złoty ma szansę umocnić się głównie do euro
 294. 10:18 MONNARI TRADE S.A. - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 30 marca 2015 r. (14/2015)
 295. 09:53 DM BOŚ dodał Netię, Neukę, Duon, BSC Drukarnia, Comp i Comarch do 'top picks'
 296. 09:48 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (15/2015)
 297. 09:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (4/2015)
 298. 09:33 KERDOS GROUP - Wykaz raportów bieżących i okresowych za 2014 (30/2015)
 299. 09:18 BZWBK - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wynik ...
 300. 09:18 BZWBK - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wynik ...
 301. 09:15 Podkarpackie/ Pszczoły opuszczają ule; są w słabej kondycji
 302. 09:08 Strata netto Buwog wyniosła 17,26 mln euro w III kw. r. fin. 2014/2015
 303. 09:03 TRAVELPLANET - Zawarcie umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opie ...
 304. 09:03 Bloober Team Spółka Akcyjna - Wyznaczenie daty premiery gry BRAWL (26/2015) - EBI
 305. 08:53 Trend wzrostowy na GPW traci impet, nadzieją na impuls - dane makroekonomiczne
 306. 08:48 KRKA - Notification on major holding of voting rights (13/2015)
 307. 08:48 FOREVER ENTERTAINMENT - Gra Sparkle 3: Genesis zakwalifikowana do wydania na platformie dystrybuc ... - EBI
 308. 08:48 ELKOP - Zamiar podziału Emitenta (10/2015)
 309. 08:38 Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła o 0,5% m/m w lutym
 310. 08:38 Bio Planet zadebiutuje na NewConnect w środę
 311. 08:38 Elzab zwiększył wartość emisji obligacji serii A/2015 do 25 mln zł
 312. 08:33 BUWOG AG - BUWOG AG: Results of the first nine months of Financial Year 2014/15 (4/2015)
 313. 08:33 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Zamiar podziału Emitenta (19/2015)
 314. 08:33 BRIJU S.A. - Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego (11/2015)
 315. 08:33 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zamiar podziału Emitenta (13/2015)
 316. 08:33 RESBUD - Zamiar podziału Emitenta (5/2015)
 317. 08:33 FON - Zamiar podziału Emitenta. (17/2015)
 318. 08:30 W. Brytania/ Bank Anglii przetestuje odporność banków na wstrząsy międzynarodowe
 319. 08:23 Rząd wycofał się z konsolidacji kolejowych przewoźników towarowych przez ARP
 320. 08:23 Polbrand przeprowadził emisję obligacji serii P o wartości 0,54 mln zł
 321. 08:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Rejestracja obligacji Chemoservis-Dwory S.A. (12/2015)
 322. 08:18 MABION S.A. - Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności MABION SA za 2014 rok (4/2015)
 323. 08:18 ATLANTIS - Zamiar podziału Emitenta (9/2015)
 324. 08:08 mBank: Sprzedaż BRE TUiR przełoży się na 193,5 mln zł zysku brutto w I kw.
 325. 08:08 Akcjonariusze Pekao zdecydują 30 kwietnia wypłacie o 10,0 zł dywidendy na akcję
 326. 08:08 Akcjonariusze mBanku zdecydują o 17 zł dywidendy/ akcję na wznowionym ZWZ 29 IV
 327. 08:08 ZM Kania przydzieliły obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł
 328. 07:59 Wojna o GMO w Stanach. Skomplikuje relacje z Unią?
 329. 07:53 ZCh Police rekomendują przeznaczenie 42 mln zł na dywidendę za 2014 r.
 330. 07:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (73/2015)
 331. 07:42 Bezpłatna komunikacja miejska. Kolejne miasto ją wprowadza
 332. 07:38 Przegląd prasy
 333. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 334. 07:33 INNO-GENE S.A. - zawarcie umowy z Premaitha Health plc w sprawie transferu technologii (11/2015) - EBI
 335. 07:12 Dwa lata więzienia za zjedzenie tego mięsa? Tego chcą obrońcy zwierząt
 336. 07:08 MF sprzedało 12-letnie euroobligacje za 1,0 mld euro przy 1,7 mld euro popytu
 337. 06:14 Obrońcy królików domagają się kary więzienia za sprzedaż ich mięsa i jego jedzenie
 338. 06:10 Wakacje będą droższe. I to o ile!
 339. 05:05 "Gazeta Wyborcza": Wyścig tanich zajączków
 340. 05:00 "Rzeczpospolita": Rewolucja u psychologów
 341. 03:45 "Dziennik Gazeta Prawna": Rośnie rynek reklamowy
 342. 03:15 Zielona herbata jedzie w świat