Trwa ładowanie...
d3oy3jt

Artykuły z dnia: 2015.03.05 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 WERTH-HOLZ - Raport roczny za rok okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 (8/2015) - EBI
 2. 23:48 BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie istotnych umów dotyczących projektu Centrum Praskie KONESER - przys ...
 3. 23:10 USA/Wzrosty na Wall Street po komentarzach prezesa EBC
 4. 23:03 INNO-GENE S.A. - Uzyskanie środków finansowych na kontynuację projektu POIG (7/2015) - EBI
 5. 22:48 ALUMETAL S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za ...
 6. 22:33 CALL CENTER TOOLS - Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną (3/2015)
 7. 22:33 Call Center Tools - Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną (6/2015) - EBI
 8. 22:18 ORPHEE - ZMIANA TERMINÓW OKREŚLONYCH W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI OPUB ... - EBI
 9. 22:18 ORPHEE - OTRZYMANIE INFORMACJI PRZESŁANEJ NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 1) USTAWY O OFERCIE PUB ... - EBI
 10. 22:18 ORPHEE - OTRZYMANIE INFORMACJI PRZESŁANEJ NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 1) W ZW. Z ART. 87 UST. ... - EBI
 11. 22:03 MIKROKASA - Pierwszy dzień notowania obligacji serii L1 (6/2015) - EBI
 12. 22:03 ORPHEE - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (17/2015) - EBI
 13. 22:03 MIKROKASA - Raport roczny za rok obrotowy 2014 (5/2015) - EBI
 14. 22:03 ORPHEE - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (15/2015) - EBI
 15. 22:03 ORPHEE - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (16/2015) - EBI
 16. 21:48 ORPHEE - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (14/2015) - EBI
 17. 21:48 EMC - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (34/2015)
 18. 21:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (45/2015)
 19. 21:48 ABC DATA S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki przez klientów BZ WBK ...
 20. 21:33 ORPHEE SA - OTRZYMANIE INFORMACJI PRZESŁANEJ NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 1) USTAWY O OFERCIE ...
 21. 21:33 ORPHEE SA - OTRZYMANIE INFORMACJI PRZESŁANEJ NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 1) W ZW. Z ART. 87 U ...
 22. 21:03 ORPHEE SA - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (5/2015)
 23. 21:03 ORPHEE SA - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (4/2015)
 24. 20:48 ORPHEE SA - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (3/2015)
 25. 20:48 ORPHEE SA - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (2/2015)
 26. 20:05 Bez poprawek Senatu do ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 27. 20:00 Bez poprawek Senatu do ustawy dotyczącej rozwoju lokalnego
 28. 19:50 W Senacie bez poprawek do ustawy o rozwoju obszarów wiejskich
 29. 19:33 YAWAL S.A. - Postanowienie o umorzeniu postępowania (3/2015)
 30. 19:18 ALIOR BANK S.A. - Utrzymanie na niezmienionym poziomie ratingu Banku nadanego przez agencję Fitch ...
 31. 19:15 Senat za refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców spóźnionych z płatnością
 32. 19:03 BNP PARIBAS PL - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum inform ...
 33. 19:03 BGŻ SA - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego ...
 34. 19:00 Jedna poprawka Senatu do ustawy chroniącej altany przez rozbiórką
 35. 18:48 PLAYMAKERS - Informacja dotycząca Animatora Rynku (5/2015) - EBI
 36. 18:33 CCC - Zmiana umów znaczących (11/2015)
 37. 18:33 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 38. 18:33 BYTOM - Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii N Bytom S.A. przez KDPW (7/2015)
 39. 18:33 CCC - Podpisanie umowy znaczącej (10/2015)
 40. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 41. 18:23 Kalendarium ISBnews
 42. 18:18 ALUMETAL S.A. - Zawarcie umowy o znacznej wartości (6/2015)
 43. 18:18 BANKBPH - Uzupełnienie i poprawienie projekcji finansowych (3/2015)
 44. 18:08 Darley Energy ponownie skarży Polskę do KE ws. przyznania KGHM koncesji k/ Pucka
 45. 18:08 Loyd rozpoczął dziś zapisy na obligacje serii D o wartości do 8 mln zł
 46. 18:03 YELLOW HAT S.A. - Zmiana stanu posiadania ? przekroczenie progu 50% (4/2015)
 47. 18:03 YELLOW HAT S.A. - Zawiadomienie o transakcji sprzedaży akcji przez podmiot powiązany (3/2015)
 48. 17:55 Sawicki: celem jest zwiększenie dochodów rolników
 49. 17:48 YELLOW HAT S.A. - Zmiana stanu posiadania - zejście poniżej 5% (2/2015)
 50. 17:48 REDAN - Złożenie w KNF prospektu emisyjnego (6/2015)
 51. 17:45 WIG20 na zamknięciu sesji w czwartek wzrósł o 0,76 proc.
 52. 17:45 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek
 53. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,76% na zamknięciu w czwartek
 54. 17:33 YELLOW HAT - Zmiana stanu posiadania ? przekroczenie progu 50% (8/2015) - EBI
 55. 17:33 MILESTONE MEDICAL - Milestone Medical Announces the Start of Epidural Instrument Clinical Trials ... - EBI
 56. 17:30 Czwartek pod znakiem dalszego umacniania złotego
 57. 17:25 ZPP donosi do prokuratury na ministra finansów; MF uważa, że to absurd
 58. 17:23 Ophthalmic ma umowę licencyjną z Milestone Scientific Inc. i Astoria Capital
 59. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 60. 17:05 Woszczyk: fundusz modernizacji na projekty z najwyższą stopą zwrotu (aktl.)
 61. 17:03 LOYD - Emisja obligacji serii D (9/2015) - EBI
 62. 17:03 PMPG POLSKIE MEDIA - Korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PMPG ...
 63. 16:53 Korki i utrudnienia na drogach kosztowały kierowców 3,6 mld zł w 2014 (aktual.)
 64. 16:50 Nvidia zapowiada nową konsolę
 65. 16:48 BEST III NS FIZ - Przedterminowy wykup obligacji serii I na żądanie Emitenta (2/2015) - EBI
 66. 16:48 EMC - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok (33 ...
 67. 16:48 ART & BUSINESS MAGAZINE - Podpisanie umowy z Animatorem Rynku (20/2015) - EBI
 68. 16:45 Woszczyk: ustawa o OZE wprowadza rynkową selekcję projektów
 69. 16:35 UZP: powstał zespół do przygotowania wzorcowych praktyk w zamówieniach
 70. 16:33 GKS GieKSa Katowice - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach ... - EBI
 71. 16:30 Ekspert: nie powinniśmy się skupiać tylko na kosztach polityki klimatycznej
 72. 16:30 Warszawa przedstawi swoją ofertę na targach inwestycyjnych w Cannes
 73. 16:23 Zamówienia w przemyśle USA spadły o 0,2% m/m w styczniu
 74. 16:23 Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 2,8% m/m w I - dane finalne
 75. 16:18 ALIOR BANK S.A. - Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Banku (18/2015)
 76. 16:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 77. 16:18 ARAMUS - Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (6/2015) - EBI
 78. 16:18 Rubicon Partners SA - Wstępna niewiążąca oferta zakupu akcji/obligacji Miraculum SA (8/2015)
 79. 16:18 ADVOCULAR - Zawarcie przez podmiot zależny Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. umowy licencyjnej ze s ... - EBI
 80. 16:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 81. 16:13 Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym
 82. 16:05 Zysk PGNiG w 2014 r. wyniósł ponad 2,8 mld zł (aktl.)
 83. 16:05 MF: w sobotę dzień otwarty w urzędach skarbowych
 84. 16:03 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (5/2015)
 85. 16:03 YELLOW HAT - Zmiana stanu posiadania - zejście poniżej 5% (6/2015) - EBI
 86. 16:03 BROWAR GONTYNIEC - Pierwszy dzień notowań i rejestracja akcji serii D1 w KDPW (9/2015) - EBI
 87. 16:03 PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Eni (34/2015)
 88. 15:56 "Piórko 2015". Biedronka robi konkurencję dla nagrody Nike
 89. 15:53 Tell sfinalizował przejęcie Cursora i Divante
 90. 15:50 Grabowski: nie widzę większych zagrożeń wzrostu cen energii po 2020 r. (aktl.)
 91. 15:48 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2015)
 92. 15:33 ALUMETAL S.A. - Informacja o umowach o znacznej wartości (5/2015)
 93. 15:18 NOVITA - Przeprowadzenie wyceny akcji Lentex S.A. i Novita S.A. oraz otrzymanie rekomendacji doty ...
 94. 15:10 Gazociąg Hermanowice-Strachocina będzie kosztował ok. 300 mln zł
 95. 15:03 POLENERGIA - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (10/2015)
 96. 15:03 DAYLI POLSKA - Rozwiązanie znaczącej umowy przez spółkę dominującą (8/2015) - EBI
 97. 15:03 FAST FINANCE S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (2/2015)
 98. 15:03 LENTEX - Przeprowadzenie wyceny akcji Lentex SA i Novita SA oraz otrzymanie rekomendacji dotycząc ...
 99. 15:03 PROCAD S.A. - Aktualizacja umowy znaczącej (4/2015)
 100. 15:00 MAC: administracja do 30 maja ma dostosować strony www do niepełnosprawnych
 101. 14:55 Woszczyk: fundusz modernizacji na projekty z najwyższą stopą zwrotu
 102. 14:53 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 320 tys. w USA
 103. 14:53 Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 4,1% kw/kw w IV kw.
 104. 14:53 AmRest Polska kupi operatorów kawiarń Starbucks w Rumunii i Bułgarii
 105. 14:53 Wydajność pracy w USA spadła o 2,2% kw/kw w IV kw.
 106. 14:48 TELL - Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości. (11/2015)
 107. 14:48 4FUN MEDIA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonarius ...
 108. 14:38 Auchan ma zgodę UOKiK na zbycie 8 hipermarketów na rzecz Schiever
 109. 14:35 Zysk PGNiG w 2014 r. wyniósł ponad 2,8 mld zł
 110. 14:33 4FUN MEDIA S.A. - Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej 4fun Media S.A. nowej kadencji (4 ...
 111. 14:33 4FUN MEDIA S.A. - Uchwały podjęte podczas obrad NWZA 4fun Media S.A.- wybór członków rady na nową ...
 112. 14:25 Woszczyk: w Europie potrzebujemy taniej atrakcyjnej energii
 113. 14:18 NEUCA - Podwyższenie kapitału zakładowego (51/2015)
 114. 14:18 BEST - Podsumowanie oferty obligacji serii K3 ? uzupełnienie informacji. (12/2015)
 115. 14:18 Bałtycki Bank Spółdzielczy - Raport roczny za 2014 rok obrotowy (2/2015) - EBI
 116. 14:18 LENTEX - Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu spółki zależnej Gamrat ze skutkiem na dzień 31 g ...
 117. 14:08 Bank BGŻ: Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 48% r/r w 2014 r.
 118. 14:03 AMREST - RB 17/2015 Umowa Zakupu Udziałów ? Marinopoulos Coffee Companies (17/2015)
 119. 14:03 RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie zastawu na udziale spółki zależnej Emitenta (24/2015)
 120. 14:00 Grabowski: nie widzę zagrożeń wzrostu cen energii po 2020 r.
 121. 14:00 UOKiK wydał zgody, które przybliżają Auchan do przejęcia sieci Real
 122. 13:55 Dla algorytmów rekomendacyjnych internauci są tylko częścią równania
 123. 13:55 Nowy Sącz/ Pierwszy rządowym projekt PPP w 2018 r. (aktl)
 124. 13:53 Zortrax rozpoczął sprzedaż w Indiach, Czechach, Irlandii, Gwatemali i Ukrainie
 125. 13:53 EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami
 126. 13:48 HYPERION S.A. - Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii C. (9/2015)
 127. 13:48 DAYLI POLSKA - Ustanowienie zastawu na udziałach (7/2015) - EBI
 128. 13:48 GEOINVENT - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (12/2015) - EBI
 129. 13:48 GEOINVENT - Zawiadomienie Akcjonariusza (11/2015) - EBI
 130. 13:48 SOPHARMA AD - Sopharma monthly February 2015 (26/2015)
 131. 13:38 Stalprofil rekomenduje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.
 132. 13:38 Korki i utrudnienia na drogach kosztowały kierowców 3,6 mld zł w 2014 r.
 133. 13:33 SOPHARMA AD - Current report 25 Medika AD above 30% (25/2015)
 134. 13:33 SOPHARMA AD - Current report 24 buy back 05032015 (24/2015)
 135. 13:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Wypłata odsetek obligacji serii D (4/2015) - EBI
 136. 13:33 ASSETUS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (8/2015)
 137. 13:30 Nowy Sącz/ Pierwszy rządowym projekt PPP w 2018 r.
 138. 13:25 Baranyay z EBI: w 2015 r. inwestycje EBI w Polsce na poziomie z ub.r.
 139. 13:25 Senat przerwał obrady; wznowi je o godz. 18.30
 140. 13:23 MTU Aero Engines Polska rozpoczęło kolejną inwestycję w SSE Euro-Park Mielec
 141. 13:18 TRICEPS.PL - Informacja o przychodach ze sprzedaży w lutym 2015 roku (6/2015) - EBI
 142. 13:18 STALPROFI - Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2014. (7/2 ...
 143. 13:10 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-03-05
 144. 13:03 POŁCZYN ZDRÓJ - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r. (1/2015) - EBI
 145. 12:53 Polnord wykupił przedterminowo obligacje serii I o wartości 20,0 mln zł
 146. 12:53 Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosła do ok. 15,3 mld zł w lutym
 147. 12:48 ORZEŁ - ORZEŁ SA: Zatwierdzenie listy wierzytelności (10/2015) - EBI
 148. 12:43 Chiny obniżają prognozy wzrostu
 149. 12:40 W Remontowej Shipbuilding położono stępkę promu dla armatora z Kanady
 150. 12:33 EBC SOLICITORS - Informacja na temat EBC Incubator sp. z o.o. (12/2015) - EBI
 151. 12:33 LEASING-EXPERTS - Sprzedaż produktów leasingowych w styczniu i lutym 2015 r. ? wstępne dane/ Sale ... - EBI
 152. 12:33 LEASING-EXPERTS - Przychody netto ze sprzedaży w styczniu i lutym 2015 r. - wstępne dane/ Net rev ... - EBI
 153. 12:27 Eurodolar na nowych minimach
 154. 12:23 KUKE: Liczba upadłości spadła o 10,8% r/r w lutym, prognoza na 2015 r.: -7,8%
 155. 12:23 PGNiG będzie aktywne na rynku akwizycyjnym, obserwuje Polskę i zagranicę
 156. 12:18 NORTH COAST - Zawiadomienie o nabyciu akcji. (15/2015)
 157. 12:15 Tabela kursów średnich NBP nr 44/A/NBP/2015
 158. 12:08 MF odkupiło obligacje za 400,6 mln USD na przetargu
 159. 12:08 Capex PGNIG w 2015 r. wyniesie ok. 4,3 mld zł, w kolejnych średnio 5 mld zł
 160. 12:03 NORTH COAST - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu. (14/2015)
 161. 12:03 NORTH COAST - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu. (13/2015)
 162. 12:03 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING - Zwiększenie zabezpiecznia transakcji towarami wrażliwymi przez Ekopo ... - EBI
 163. 12:03 NORTH COAST - Zawiadomienie o zbyciu akcji. (11/2015)
 164. 12:03 NORTH COAST - Zawiadomienie o zbyciu akcji. (12/2015)
 165. 11:55 Valve wchodzi na rynek konsol i rzeczywistości wirtualnej
 166. 11:53 PKP ma wstępne oferty zainteresowanych kupnem PKP Energetyka
 167. 11:48 LEASING-EXPERTS - Wypłata odsetek od obligacji serii B/ Payment of interest on the Series B bonds ... - EBI
 168. 11:48 LS TECH-HOMES S.A. - Transakcje zrealizowane przez osobę zobowiązaną (5/2015)
 169. 11:48 POLNORD - Przedterminowy wykup obligacji (10/2015)
 170. 11:38 KPMG: Rynek hoteli luksusowych i SPA wzrośnie do ponad 1,6 mld zł w 2017 r
 171. 11:38 Introl zakłada poprawę zysków przy niższych przychodach r/r w 2015 r.
 172. 11:33 CUBE.ITG S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ CUBE.ITG S.A. w dn ...
 173. 11:25 Sejm przyjął raporty rządu o pomocy publicznej dla przedsiębiorców
 174. 11:15 Piechociński: w 2015 r. wymiana handlowa Polski z Algierią przekroczy 1 mld dolarów (korekta)
 175. 10:54 Cinkciarz.pl podpisał umowę z KPMG
 176. 10:53 Steinhoff: Wyniki PGNiG za 2014 r. pokazują, że restrukturyzacja się opłaca
 177. 10:53 KIR rozliczyła ponad 130 mln transakcji o wartości 316 mld zł w lutym
 178. 10:48 HORTICO S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2015)
 179. 10:48 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (18/2015) - EBI
 180. 10:48 JANTAR DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Wa ...
 181. 10:48 JANTAR DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Wa ...
 182. 10:48 KRUK S.A. - Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M1 oraz N1 (7/2015)
 183. 10:35 Sejm za ratyfikacją Konwencji podatkowej z Bośnią i Hercegowiną
 184. 10:33 AMICA - Emisja obligacji (3/2015)
 185. 10:30 Sejm za ratyfikacją konwencji o wymaganiach dla załóg statków rybackich
 186. 10:23 Początek marca przynosi delikatny optymizm na rynku ropy naftowej
 187. 10:19 Komentarz PLN: RPP zaskoczyła, podbicie zmienności na PLN
 188. 10:18 BANCO SANTANDER S.A. - Information concerning the transactions made by the obliged persons. (30/2 ...
 189. 10:18 SKARBIEC HOLDING S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. (7/2015)
 190. 10:12 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 191. 10:10 Piechociński: w 2015 r. wymiana handlowa Polski z Algierią przekroczy 1 mld zł
 192. 10:08 Zarząd BNP Paribas Bank Polska porozumiał się ze związkami zawodowymi
 193. 10:08 Zysk netto Multimedia Polska spadł o 27,5% r/r do 51,3 mln zł w 2014 r.
 194. 10:05 Sejm przyjął informację na temat sytuacji w polskim rolnictwie
 195. 10:01 RPP nie lubi być przewidywalna - komentarz walutowy
 196. 10:00 Sejm za dalszymi pracami nad projektem dot. emisji gazów cieplarnianych
 197. 09:53 Szczurek: MF założy w budżecie utrzymanie stóp proc. bez zmian do końca 2016 r.
 198. 09:53 Przychody Wojasa wzrosły o 5,6% r/r do 12,24 mln zł w lutym
 199. 09:48 Wizja startu QE ciąży na euro - raport walutowy
 200. 09:45 Sejm za doprecyzowaniem zasad wyliczania kapitału początkowego
 201. 09:40 Senat za ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej UE z Gruzją
 202. 09:39 RPP rzuca koło ratunkowe - giełdowy komentarz poranny
 203. 09:35 Szczurek: w tym roku dynamika PKB zbliżona do wyniku z 2014 r.
 204. 09:33 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (18/2015) - EBI
 205. 09:30 Kolejny duży wzrost zapasów ropy w USA
 206. 09:23 Olympic kupił 2 kasyna w Estonii od Casino Cleopatra
 207. 09:23 Capital Park zwiększa bazę najemców, pomimo negatywnych trendów rynkowych
 208. 09:18 CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki (12/2015)
 209. 09:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Emisja i przydział obligacji serii G1 (3/2015) - EBI
 210. 09:05 Szczurek: stopy procentowe raczej nie zmienią się do końca 2016 r.
 211. 09:03 BNP PARIBAS PL - Porozumienie z jedną z organizacji związkowych działających w BNP Paribas Banku ...
 212. 08:53 Grupa Azoty, TVN, Asseco Poland, CCC i Lotos wejdą do indeksu FTSE Emerging
 213. 08:53 PGNiG rekomenduje 0,16 zł dywidendy na akcję za 2014 rok
 214. 08:48 JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 (4/2015)
 215. 08:45 Polska chce eksportować do Algierii m.in. owoce i warzywa oraz maszyny rolnicze
 216. 08:40 Algieria - szansa dla UE na większe uniezależnienie od surowców z Rosji
 217. 08:38 Doradcy Taurona rekomendują nabycie KWK Brzeszcze od SRK
 218. 08:38 Akcjonariusze Asseco SEE zdecydują 31 marca o wypłacie 0,4 zł dywidendy
 219. 08:33 JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publi ...
 220. 08:33 BGŻ SA - Porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w Banku Gospodarki Żywnościowej S. ...
 221. 08:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (50/2015)
 222. 08:33 PGNIG - Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok (14/2015)
 223. 08:23 Asseco Business Solutions proponuje 0,85 zł dywidendy na akcję
 224. 08:18 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG acquired the business activity of Estonian slot operator (/)
 225. 08:08 Bank BGŻ zarekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 rok
 226. 08:08 Fortuna miała wstępnie 15,9 mln euro zysku netto w 2014 r., wzrost o 2,3% r/r
 227. 08:08 Fortuna zapowiada 'znaczne ograniczenie' dywidendy ze względu na inwestycje
 228. 08:08 Zamówienia w przemyśle Niemiec spadły o 3,9% m/m w lutym
 229. 08:08 Fortuna: Wzrost zakładów do 730 mln euro i spadek EBITDA o 20-25% r/r w 2015r.
 230. 07:54 Polacy coraz chętniej piją whisky
 231. 07:53 Grupa Marvipol sprzedała 48 lokali netto i 125 samochodów w lutym
 232. 07:53 Zysk netto Banku BGŻ spadł r/r do 138,03 mln zł w 2014 r.
 233. 07:48 BGŻ SA - Raport roczny R 2014
 234. 07:48 BGŻ SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 235. 07:48 IGORIA TRADE - Raport roczny Igoria Trade S.A. za 2014 rok (4/2015) - EBI
 236. 07:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Wstępne niezrewidowane wyniki gospodarcze za rok 2014 (2/2015)
 237. 07:45 MF opracowuje przepisy ws. niepobierania podatku od umorzonych kredytów
 238. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 239. 07:38 Zysk netto PGNiG wyniósł 0,69 mld zł w IV kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 240. 07:38 Zysk netto Aplisens zmniejszył się r/r do 12,63 mln zł w 2014 r.
 241. 07:36 Polacy nie chcą mieć emerytur? Niemal na nie nie oszczędzają
 242. 07:29 Wyższych stawki VAT to 4 mld zł więcej z gospodarstw domowych
 243. 07:23 Przegląd prasy
 244. 07:23 RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków
 245. 06:48 PGNIG - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 246. 06:33 PGNIG - Raport roczny R 2014
 247. 06:33 APLISENS S.A. - Raport roczny R 2014
 248. 06:05 "Gazeta Wyborcza": Polak kinomaniak
 249. 06:03 MARVIPOL S.A. - Wybrane dane operacyjne segmentów deweloperskiego oraz motoryzacyjnego Grupy Marv ...
 250. 04:05 "Rzeczpospolita": Radzimy sobie bez Rosji