Trwa ładowanie...
d1c87tf

Artykuły z dnia: 2015.04.01 - finanse.wp.pl

 1. 01:55 Nieświeże jaja. Sprawdź, co kupujesz
 2. 01:55 Nieświeże jaja. Sprawdź, co kupujesz
 3. 23:18 BORYSZEW - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 ...
 4. 23:18 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (24/2015)
 5. 23:18 BORYSZEW - Termin i porządek obrad ZWZ Boryszew S.A. (50/2015)
 6. 22:50 USA/ Spadki na giełdach po słabszych od oczekiwań danych makro
 7. 22:48 BS SANOK - Przydział obligacji nowej emisji Serii PBS0325 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (6/ ... - EBI
 8. 22:48 EZO S.A. - Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji akcji serii I (17/2015) - EBI
 9. 22:18 EZO S.A. - Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji obligacji serii H (16/2015) - EBI
 10. 22:18 EZO S.A. - Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji obligacji serii G (15/2015) - EBI
 11. 21:48 HAWE - Zbycie akcji własnych przez spółkę zależną. (RB-15/2015) (15/2015)
 12. 21:45 W kwietniu odbędzie się ZWZ akcjonariuszy PKN Orlen
 13. 21:40 Kopacz: ma nadzieję, że gazoport ruszy do końca kadencji
 14. 21:33 INTERCAPITAL PROPERTY - Annual Audited Non-Consolidated Financial Report for 2014 (9/2015) - EBI
 15. 21:18 PCC ROKITA S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie dywidendy (8/2015)
 16. 21:18 PAMAPOL S.A. - Otrzymanie zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego o uznaniu oferty PAMAPOL S.A. za ...
 17. 21:03 APANET - Informacja o możliwości rozwiązania umowy spółki zależnej na dostawę i konfigurację syst ... - EBI
 18. 20:48 PRIME MINERALS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S. ...
 19. 20:33 GROCLIN - Nabycie oraz zbycie aktywów o znacznej wartości. (8/2015)
 20. 20:33 PRIME MINERALS - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. z ... - EBI
 21. 20:33 GRUPA JAGUAR - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii E (8/2015) - EBI
 22. 20:18 PCZ - Zmiany w Zarządzie Spółki (10/2015) - EBI
 23. 20:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając ...
 24. 20:03 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi ...
 25. 20:03 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr ...
 26. 20:03 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i ...
 27. 20:03 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 28. 20:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające ...
 29. 20:03 TABLEO S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA TABLEO S.A. w dniu 1 kwietnia 201 ...
 30. 19:48 FAMUR S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Nadzw ...
 31. 19:48 MIT - Nabycie akcji Spółki przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Emitenta. (11/2015)
 32. 19:48 Tableo Spółka Akcyjna - Powołanie członka Rady Nadzorczej. (8/2015) - EBI
 33. 19:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (51/2015)
 34. 19:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 35. 19:33 Tableo Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych na NWZA TABLEO S.A. w Iławie w dniu 1 kwietnia 201 ... - EBI
 36. 19:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie pakietu umów w związku z realizacją projektu centrum handlowego w ...
 37. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (6/2015)
 38. 19:18 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 39. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 40. 19:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (7/2015)
 41. 19:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką zależną O ...
 42. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (6/2015)
 43. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 44. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 45. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (6/2015)
 46. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (6/2015)
 47. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 48. 18:48 PKNORLEN - Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 28 kwietnia 2015 roku (50/2015)
 49. 18:48 K2 INTERNET S.A. - Przyjęcie polityki dywidendowej K2 Internet S.A. (8/2015)
 50. 18:48 PKNORLEN - Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 28 kwietnia 2015 roku (49/2015)
 51. 18:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (6/2015)
 52. 18:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 53. 18:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego ...
 54. 18:33 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer ...
 55. 18:33 K2 INTERNET S.A. - Propozycja Zarządu ?K2 Internet? S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2015 roku, ...
 56. 18:33 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (34/2015)
 57. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (6/2015)
 58. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 59. 18:23 Kalendarium ISBnews
 60. 18:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - Zawiadomienie o transakcjach dyrektorów/osób pełniących funkcje kierown ...
 61. 18:18 BEST II NS FIZ - Wykup certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ (3/2015) - EBI
 62. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (7/2015)
 63. 18:18 INFOSYSTEMS - Zmiana w Zarządzie INFOSYSTEMS SA (5/2015) - EBI
 64. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 65. 18:18 APATOR - Spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie nabycia 100% udziałów w sp ...
 66. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PKO BP S.A. (8/2015)
 67. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. (7/2015)
 68. 18:15 Bydgoszcz/ Brak porozumienia w sprawie formy prawnej ZIT
 69. 18:15 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa
 70. 18:08 Elzab wyemitował obligacje serii A/2015 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł
 71. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 72. 18:03 IMAGIS - Otrzymanie przez Emitenta pisemnej informacji akcjonariusza Emitenta (11/2015) - EBI
 73. 17:53 Strata netto Agory wyniosła 12,57 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 74. 17:48 ELZAB - Emisja Obligacji serii A/2015 (8/2015)
 75. 17:48 LOKUM DEWELOPER - Uchwały podjęte przez ZWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 31 marca 2015 r. oraz pow ... - EBI
 76. 17:48 FON - Rejestracja zmian Statutu Spółki - Obniżenie kapitału zakładowego Spółki (18/2015)
 77. 17:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Banku Millenni ...
 78. 17:48 FERRUM - Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia termi ...
 79. 17:48 RAWLPLUG - Aneks do znaczącej umowy kredytowej z BNP Paribas Polska S.A. (6/2015)
 80. 17:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Banku Millenni ...
 81. 17:48 ALIOR BANK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Banku (33/2015)
 82. 17:48 POLFA SA - Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 ... - EBI
 83. 17:48 CAM MEDIA S.A. - Powołanie osób zarządzających (15/2015)
 84. 17:46 Firma ze Śląska zebrała pieniądze na gogle do wirtualnej rzeczywistości. Wyprzedzą Facebooka?
 85. 17:40 WIG20 na zamknięciu w środę spadł o 0,14 proc.
 86. 17:38 Qumak otrzyma 2,7 mln zł zaległego wynagrodzenia od Komendy Głównej Policji
 87. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 0,14% na zamknięciu w środę
 88. 17:35 Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Hydrobudowy Gdańsk S.A.
 89. 17:35 120 tys. dolarów dla polskiej firmy na gogle VR
 90. 17:33 PIK - zawiązanie spółki zależnej (15/2015) - EBI
 91. 17:33 POLFA SA - Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014 ... - EBI
 92. 17:33 AGORA - Raport roczny R 2014
 93. 17:33 ALIOR BANK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Banku (32/2015)
 94. 17:33 AGORA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 95. 17:33 GNBAP - Raport roczny za rok obrotowy 2014 (5/2015) - EBI
 96. 17:33 CUBE.ITG S.A. - Umowa limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Pol ...
 97. 17:30 Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową
 98. 17:23 Wiatromill zmniejszył zamówienie dla konsorcjum Erbudu o 94 mln zł do 157 mln zł
 99. 17:18 M.W. TRADE - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA (18/2015)
 100. 17:18 ZASTAL SA - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z dalszej pracy w Zarządzie Spółki (6/2015)
 101. 17:18 MAKARONY POLSKIE S.A. - Rekomendacja wypłaty dywidendy (7/2015)
 102. 17:18 CAM MEDIA S.A. - Rezygnacja osób zarządzających (14/2015)
 103. 17:18 HELIO S.A. - Znacząca umowa ? przekroczenie progu obrotów z kontrahentem (1/2015)
 104. 17:18 KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 105. 17:18 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - ...
 106. 17:18 HYDROPHI - Zawarcie porozumienia inwestycyjnego (9/2015) - EBI
 107. 17:15 Opole/ Woszczyk: w spółce PGE EJ1 będzie czterech partnerów
 108. 17:08 Getin Holding będzie uczestniczył w ofercie Idea Banku obejmując nowe akcje
 109. 17:03 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych - korekta (84/2014)
 110. 17:03 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (28/2015)
 111. 17:03 SUNEX - Zawarcie aneksów do umów na budowę i wyposażenie hali produkcyjnej (6/2015) - EBI
 112. 17:03 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce ...
 113. 17:03 HYDROPHI - Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta (8/2015) - EBI
 114. 17:03 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - < ...
 115. 17:00 Środowa sesja korzystna dla złotego względem głównych walut
 116. 16:55 Katowice/ Plac kwiatowy na przebudowywanym rynku otwarty
 117. 16:55 Trwa nabór wniosków do Samorządowego Programu Pożyczkowego
 118. 16:53 Obligacje Kerdos o wartości 13,2 mln zadebiutują na Catalyst w czwartek
 119. 16:48 EDISON - Wypowiedzenie umowy przez Autoryzowanego Doradcę (3/2015) - EBI
 120. 16:48 KRUK S.A. - Zawarcie ze spółką zależną umowy znaczącej oraz informacja o wartości umów zawartych ...
 121. 16:48 ERBUD S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i urucho ...
 122. 16:48 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - <b ...
 123. 16:48 TECHMADEX - Zawarcie istotnej umowy (18/2015) - EBI
 124. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 125. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 126. 16:45 Święcicki: A.Duda powinien wyjaśnić sprawę wniosku do TK z 2009 roku (aktl.)
 127. 16:33 HM INWEST - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (7/2015) - EBI
 128. 16:33 2C PARTNERS - Zawarcie umowy nabycia nieruchomości (23/2015) - EBI
 129. 16:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 130. 16:33 GETIN - Informacja o zamiarze udziału w ofercie Idea Bank S.A. (18/2015)
 131. 16:30 Prof. Zaleska: okres niskich stóp procentowych kiedyś się skończy (aktl.)
 132. 16:23 Ghelamco ma najemców na 30% powierzchni Warsaw Spire, chce mieć 50% na koniec br
 133. 16:23 KNF zaleciła BZ WBK tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.
 134. 16:23 Wydatki na inwestycje budowlane w USA spadły o 0,1% w lutym
 135. 16:23 Wskaźnik ISM dla przemysłu USA spadł do 51,5% w marcu
 136. 16:18 QUMAK S.A. - Zawarcie ugody do umowy znaczącej z Komendą Główną Policji (16/2015)
 137. 16:03 DSS S.A. - Informacja o wyborze biegłego rewidenta (10/2015)
 138. 16:03 KERDOS GROUP - W sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na ...
 139. 16:03 HAWE - Zakończenie obowiązywania Listów Intencyjnych. (RB-14/2015) (14/2015)
 140. 16:03 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (37/2015)
 141. 16:03 JHM DEVELOPMENT S.A. - Podpisanie kolejnej umowy kredytowej z Alior Bank S.A. (12/2015)
 142. 16:00 AMW sprzedała działki w Krakowie za ponad 26 mln zł
 143. 16:00 Resort infrastruktury przekazał uwagi do Kodeksu Budowlanego
 144. 15:55 Podkarpackie/ Powstał nowy budynek w inkubatorze technologicznym
 145. 15:55 Kosiniak-Kamysz: będą konsultacje społeczne projektu o Radzie Dialogu Społecznego
 146. 15:53 Przychody CCC wzrosły o 7,6% r/r do 200,8 mln zł w marcu
 147. 15:53 Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 55,7 pkt w marcu wg finalnych danych
 148. 15:53 Przychody LPP wzrosły o 6% r/r do ok. 377 mln zł w marcu
 149. 15:48 VISTAL GDYNIA S.A. - Zarejestrowanie Spółki zależnej w Szwecji (16/2015)
 150. 15:48 ASTORIA CAPITAL - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (5/2015) - EBI
 151. 15:48 i3D - Zawarcie istotnej umowy (11/2015) - EBI
 152. 15:48 INC - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki (8/2015)
 153. 15:48 BZWBK - Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku Banku Zachodniego WBK S. ...
 154. 15:48 BZWBK - Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku Banku Zachodniego WBK S. ...
 155. 15:48 HETAN TECHNOLOGIES - Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect (7/2015) - EBI
 156. 15:48 GRUPA JAGUAR - Wykup obligacji serii A (7/2015) - EBI
 157. 15:48 COMPRESS - Zawarcie ramowej umowy o współpracy z Gremi Media SA (3/2015) - EBI
 158. 15:45 Święcicki: A.Duda powinien wyjaśnić sprawę wniosku do TK z 2009 roku
 159. 15:35 Wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące m.in. przypraw w barach mlecznych
 160. 15:33 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2015 roku (10/2015)
 161. 15:33 EKOKOGENERACJA - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2014 (32/2015) - EBI
 162. 15:33 FEERUM S.A. - Otrzymanie zamówienia o znacznej wartości (4/2015)
 163. 15:33 CCC - Raport miesięczny za marzec 2015 (13/2015)
 164. 15:25 Dolnośląskie/ Pięć firm otrzymało zezwolenia na prowadzenie działalności w WSSE
 165. 15:23 Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 28 IV o niewypłacaniu dywidendy
 166. 15:18 INTROL S.A. - Korekta wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy INTROL S.A. za 2014 rok ...
 167. 15:18 NEWAG S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (13/2015)
 168. 15:18 INVESTEKO - Częściowe rozliczenie znaczącego kontraktu (5/2015) - EBI
 169. 15:18 DENT-A-MEDICAL - Zawarcie zleceń o istotnej wartości (7/2015) - EBI
 170. 15:18 KERDOS GROUP - Odwołanie i powołanie Zarządu spółki Kerdos Group S.A. (31/2015)
 171. 15:18 IMPEXMET - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 20 ...
 172. 15:18 IMPEXMET - Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku (8/2015)
 173. 15:10 Sawicki: mamy ambicję stać się trzecim producentem mleka w UE
 174. 15:03 DM WDM SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (6/2015)
 175. 14:53 Walne CI Games zdecyduje 28IV o przelaniu zysku za 2014 na fundusz dywidendowy
 176. 14:48 EFICOM-SINERSIO - Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eficom-Sinersio S.A. (11/2015) - EBI
 177. 14:48 REMAK - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK SA (15/2015)
 178. 14:48 REMAK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK SA (14/2015)
 179. 14:48 PPUH VIG Sp. z o.o. - Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości i wykupu obligacji serii A (15 ... - EBI
 180. 14:48 AMREST - RB 30/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 181. 14:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (21 ...
 182. 14:48 COMPRESS S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji ComPress SA (3/2015)
 183. 14:48 TALEX - Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku (1/2015) - EBI
 184. 14:45 Elżbieta Łopacińska mianowana p.o. prezesa ZUS
 185. 14:38 Bio Planet może przejść na GPW z NC w ciągu 2-3 lat z emisją na nowe inwestycje
 186. 14:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 3,89 mln zł
 187. 14:38 DM BOŚ kończy rekomendowanie Global City Holdings, zaleca sprzedaż akcji
 188. 14:33 GRODNO - Podsumowanie kosztów oferty publicznej akcji serii C (11/2015) - EBI
 189. 14:33 COMPRESS S.A. - Transakcje na akcjach ComPress SA (2/2015)
 190. 14:33 IDEON S.A. - Kontynuacja procesu scalania akcji (8/2015)
 191. 14:33 EUROCASH - Warunkowa rejestracja w KDPW Akcji Motywacyjnych Serii M (10/2015)
 192. 14:25 MF: w 2014 r. deficyt budżetu państwa wyniósł 28 mld 977,5 mln zł
 193. 14:23 Grupa GPW podtrzymuje plan wprowadzenia futures na energię po wakacjach
 194. 14:23 mDom Maklerski rozpoczął rekomendowanie PCM od 'kupuj' i wyceny 65 zł
 195. 14:23 Zatrudnienie w USA wg ADP wzrosło o 189 tys. osób w marcu
 196. 14:18 AURUM SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii E (16/2015)
 197. 14:18 CI GAMES - Informacja o odstąpieniu przez Emitenta od stosowania niektórych zasad zawartych w Dob ... - EBI
 198. 14:18 DE MOLEN SA - Złożenie wniosku o upadłość Emitenta De Molen S.A. (8/2015) - EBI
 199. 14:08 GPW liczy na debiuty i promuje swoje 'rising stars' u inwestorów zagranicznych
 200. 14:08 GPW opracowuje kompleksowe podejście do wzmocnienia rynku NewConnect
 201. 14:03 INPRO S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (14/2015)
 202. 14:03 POLICE - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. (7/2015)
 203. 14:03 7R LOGISTIC - Emisja obligacji serii B przez spółkę zależną od Emitenta (3/2015) - EBI
 204. 13:48 NEUCA - Transakcja na akcjach Spółki (75/2015)
 205. 13:48 CI GAMES S.A. - Ogłoszenie Zarządu Spółki CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzen ...
 206. 13:48 OT LOGISTICS - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (15/2015)
 207. 13:48 KLEBA INVEST - KLEBA INVEST SA Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta (11/2015) - EBI
 208. 13:40 Prof. Zaleska: okres niskich stóp procentowych kiedyś się skończy
 209. 13:38 Raiffeisen Polbank złożył wniosek o licencję na bank hipoteczny
 210. 13:35 MG: do 15 kwietnia uwagi do projektu ws. kredytu na innowacje technologiczne
 211. 13:33 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów ...
 212. 13:33 PILAB - Nowa, kluczowa osoba w zespole PiLab (Key new person in PiLab) (7/2015) - EBI
 213. 13:33 POZBUD T&R S.A. - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaz ...
 214. 13:23 KHW ma porozumienie dot. restrukturyzacji z instytucjami finansowymi
 215. 13:18 TALEX - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień ...
 216. 13:18 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ...
 217. 13:18 JSW S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 31.03.2015 r. (2 ...
 218. 13:18 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosó ...
 219. 13:15 KHW podpisał porozumienie ws. zasad restrukturyzacji finansowej
 220. 13:15 Podlaskie/ Rolnicy złożyli wnioski o pomoc; rusza dodatkowy odstrzał dzików
 221. 13:08 Alior Bank wyemitował obligacje serii G o wartości 192,95 mln zł
 222. 13:05 Zniesienie kwot mlecznych: Brytyjczycy zaniepokojeni, Irlandczycy zadowoleni
 223. 13:03 AMREST - RB 29/2015 Sprzedaż akcji AmRest dokonana przez osobę mającą dostęp do informacji poufny ...
 224. 13:03 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Aktualizacja informacji nt. umów leasingu nieruchomości (14/2015)
 225. 13:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Director/PDMR Shareholding (33/2015)
 226. 13:03 ALIOR BANK S.A. - Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Banku (31/2015)
 227. 13:03 BS PŁOŃSK - Raport roczny wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (3/2015) - EBI
 228. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-01
 229. 12:48 MOMO - Raport miesięczny za marzec 2015 (9/2015) - EBI
 230. 12:48 PLATINUM - Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk (3/2015) - EBI
 231. 12:48 ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS - Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu udziałów (5/2015) - EBI
 232. 12:33 ALIOR BANK S.A. - Emisja obligacji serii G (30/2015)
 233. 12:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Uchwała podjęta na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ...
 234. 12:33 TALEX - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2015 r. (6/2015)
 235. 12:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów n ...
 236. 12:30 Mikołajki remontują drogę potrzebną kibicom sportów motorowych
 237. 12:23 KNF: Prokuratura w Warszawie umorzyła dochodzenie ws. Mintan
 238. 12:23 VAT od wielkanocnych prezentów dla pracowników
 239. 12:23 KIR ma zgodę NBP na prowadzenie Systemu Płatności Kartowych
 240. 12:20 Statistica: Mamy mapy UFO. Tu kosmici lądują najczęściej
 241. 12:18 DEPEND - Informacja na temat linii kredytowej. (14/2015) - EBI
 242. 12:08 Na rynku gruntów rolnych rozmiar ma znaczenie
 243. 12:03 ALTA - Aneks do umowy kredytowej TUP Property S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A. (5/2015)
 244. 12:03 INFOSCAN - Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect (5/2015) - EBI
 245. 12:03 PBS Finanse SA - Wykaz informacji przekazanych w 2014 r. (5/2015)
 246. 12:03 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (27/2015)
 247. 12:03 JSW S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A. (21/2015)
 248. 12:03 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Zmiana terminów przekazania raportów półrocznych oraz raportów roczn ...
 249. 12:00 Tabela kursów średnich NBP nr 63/A/NBP/2015
 250. 11:53 KNF dodała nowe ostrzeżenie publiczne dot. LewINVEST Michał Lewicz
 251. 11:48 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (26/2015)
 252. 11:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Total voting rights (32/2015)
 253. 11:48 MO-BRUK S.A. - Informacja o podpisaniu aneksów do umów kredytowych związanych z inwestycjami w Z ...
 254. 11:48 RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Sil ...
 255. 11:48 INVISTA S.A. - Nabycie obligacji własnych (8/2015)
 256. 11:48 RANK PROGRESS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Els ...
 257. 11:48 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (25/ ...
 258. 11:45 Węglokoks otrzymał zgodę UOKiK na przejęcie Huty Pokój oraz WPE
 259. 11:40 MG opracuje plan bezpieczeństwa w dostępie do surowców nieenergetycznych (korekta)
 260. 11:38 IMC spodziewa się poprawy wyników w tym roku
 261. 11:38 IMC chce zredukować dług do 100 mln USD na koniec br.
 262. 11:38 Firmy Lubelszczyzny mogą zyskać 5,9 tys. miejsc pracy na kontrakcie PZL-Świdnik
 263. 11:35 Biedronka: to był udany, choć trudny rok
 264. 11:33 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (35/2015) - EBI
 265. 11:33 BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (9/2015)
 266. 11:33 AUTO-SPA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej/Resignation of a Member of the Supervisory Board (8 ... - EBI
 267. 11:23 PKN Orlen: IKS Solino rozbuduje system monitoringu w Kopalni Soli Mogilno
 268. 11:18 INVICO - Niedojście do skutku emisji obligacji serii A (9/2015) - EBI
 269. 11:18 BS-GBS BANK BARLINEK - Zbycie nieruchomości GBS Banku (5/2015) - EBI
 270. 11:15 Kraków/ Ponad 180 projektów w drugiej edycji budżetu obywatelskiego
 271. 11:08 Hortex ma zgodę UOKiK na przejęcie pięciu spółek sprzedających mrożonki
 272. 11:08 Węglokoks ma zgody na przejęcie WPE oraz Huty Pokój z Rudy Śląskiej
 273. 11:08 Coöperatief Avallon MBO II ma zgodę UOKiK na przejęcie Zaberd
 274. 11:08 Inpro wprowadziło do sprzedaży 130 lokali w inwestycji Chmielna Park w Gdańsku
 275. 11:03 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (4/2015)
 276. 11:03 IDEON S.A. - Zawieszenie notowań - informacja emitenta (7/2015)
 277. 10:53 Hortico sfinalizowało przejęcie PNOS, liczy na 19% wzrostu przychodów w 2015 r.
 278. 10:48 PROCAD S.A. - Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy (5/2015)
 279. 10:48 COLIAN HOLDING SA - Informacja o wyborze biegłego rewidenta (4/2015)
 280. 10:48 MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy ? korekta Raportu Bieżącego nr 6/2015 (6/2015)
 281. 10:38 W ile dni zarobimy na świąteczne wydatki?
 282. 10:33 Columbus Capital - Zamknięcie emisji w spółce zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. (17/2015) - EBI
 283. 10:33 JR INVEST - Zamknięcie emisji w spółce zależnej COLUMBUS ENERGY S.A. (18/2015) - EBI
 284. 10:33 BERLING S.A. - Korekta raportu nr 5 - Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (5/ ...
 285. 10:33 OT LOGISTICS - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. (14/2015)
 286. 10:33 SUMMA LINGUAE - Zawarcie istotnych umów (16/2015) - EBI
 287. 10:33 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING - Zawarcie umowy z Lotos Paliwa spółka z o.o. (5/2015) - EBI
 288. 10:33 SEVENET S.A. - Sevenet S.A. zawiadamia o zakupie znaczącego pakietu akcji spółki. (2/2015)
 289. 10:25 HSBC: wskaźnik PMI dla Polski spadł w marcu do 54,8 pkt.
 290. 10:25 Google zapowiada minikomputer współpracujący z każdym ekranem
 291. 10:18 AB INTER RAO LIETUVA - AB INTER RAO Lietuva announces about repayment of loans? amounts to its ma ...
 292. 10:18 SEVENET S.A. - Sevenet S.A. zawiadamia o zakupie znaczącego pakietu akcji spółki. (1/2015)
 293. 10:09 Koszyk Wielkanocny zaskakuje. Tak tanio jeszcze nie było
 294. 10:08 Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł do 52,8 pkt w marcu wg fin. danych
 295. 10:08 Vistula wydzieliła działalność jubilerską W.Kruk do osobnej spółki
 296. 10:08 Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 52,2 pkt w III wg fin.danych
 297. 10:03 HORTICO - Zawarcie istotnej umowy ? zakup Przedsiębiorstwa PNOS (5/2015) - EBI
 298. 10:03 NANOTEL - Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą (10/2015) - EBI
 299. 09:53 Echo ma otworzyć Galerię Sudecką na wiosnę ze 100% wynajmem
 300. 09:38 Wawel Service pozyskał 11 mln zł z emisji obligacji, planuje debiut na GPW
 301. 09:38 Ergis odzyskał Trend Tapety od inwestora, chce odebrać pozostałe należności
 302. 09:38 GTC zawarło przedwstępną umowę sprzedaży Kazimierz Office Center za 42 mln euro
 303. 09:38 Echo kupuje działkę pod park handlowy w pobliżu Galerii Sudeckiej
 304. 09:23 Global Cosmed ma list intencyjny ws. nabycia 100% akcji Global Cosmed Group
 305. 09:23 Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 54,8 pkt w marcu
 306. 09:23 BIEC: WRP spadł o 0,2 pkt, spadek bezrobocia następuje powoli
 307. 09:23 Agora chce skupić do 2,23% akcji własnych po 12 zł za sztukę
 308. 09:23 Florida Investments z USA wejdzie na NewConnect przez odwrotne przejęcie IPO
 309. 09:18 STANUSCH TECHNOLOGIES - Otrzymanie zlecenia z firmy MEGA TRAVEL Sp. z o.o. (14/2015) - EBI
 310. 09:18 GTC - : Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Kazimierz Office Center (9/2015)
 311. 09:08 Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o skupie do 20% akcji własnych
 312. 09:08 LiveChat Software ma łącznie ponad 10 tys. klientów
 313. 09:05 BIEC: w kolejnych miesiącach umiarkowana poprawa na rynku pracy
 314. 08:48 WIKANA - Zbycie aktywów o znacznej wartości (12/2015)
 315. 08:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (74/2015)
 316. 08:48 GENESIS ENERGY - Genesis Energy SA Postanowienie sadu o zabezpieczeniu majątku poprzez ustanowien ... - EBI
 317. 08:48 INDATA SOFTWARE - Druga korekta Raportu Kwartalnego za czwarty kwartał 2014 r. nr. 7/2015 (13/2015) - EBI
 318. 08:48 INDATA SOFTWARE - Korekta Raportu Kwartalnego za trzeci kwartał 2014 r. nr. 60/2014 (12/2015) - EBI
 319. 08:48 INDATA SOFTWARE - Druga korekta Raportu Kwartalnego za drugi kwartał 2014 r. nr. 53/2014 (11/2015) - EBI
 320. 08:48 STALPROFI - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A. (16/2015)
 321. 08:38 Strata netto Orco zmniejszyła się r/r do 23,62 mln euro w 2014 r.
 322. 08:38 PTI zakończyło negocjacje ws. zakupu akcji Hawe, do transakcji nie dojdzie
 323. 08:23 Synthos wyemituje obligacje o wartości nominalnej 50 mln euro dla EBOR-u
 324. 08:23 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny 1,35 mln akcji serii E Komputronika
 325. 08:18 ERGIS S.A. - Ujawnienie informacji poufnej (3/2015)
 326. 08:08 RN ING Banku Śląskiego powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję
 327. 08:08 Skarbiec dostrzega rosnące przepływy pieniędzy do funduszy wysokomarżowych
 328. 08:03 ERGIS S.A. - Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia. (2/2015)
 329. 08:03 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A. (14/2015)
 330. 08:00 MG opracuje plan bezpieczeństwa w dostępie do surowców nieenergetycznych
 331. 07:53 Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję
 332. 07:53 KNF zaleciła PKO BP tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.
 333. 07:48 AGORA - Agora S.A. ogłasza ofertę skupu akcji (3/2015)
 334. 07:45 Lasy Podkarpacia ostoją dzikiej zwierzyny
 335. 07:38 Przegląd prasy
 336. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 337. 07:28 Polskie meble: producenci występują o megadotację dp Brukseli
 338. 07:18 Powstał bat na telemarketerów? Zobacz, jak ograniczyć niechciane telefony i spam
 339. 07:07 Wielki spadek długów w ZUS. Przedsiębiorcy... chętniej płacą
 340. 04:35 "Rzeczpospolita": Wielki spadek długów w ZUS
 341. 04:18 LOKUM DEWELOPER - Raport roczny za 2014 r. (7/2015) - EBI
 342. 04:05 "Rzeczpospolita": Pieniądze dla polskich mebli
 343. 03:18 LOKUM DEWELOPER - Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. (6/2015) - EBI