Trwa ładowanie...
d2spo8i

Artykuły z dnia: 2015.03.19 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 POLMED S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 2. 00:48 OPEN FINANCE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 3. 00:33 BERLING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 4. 00:19 CAPITAL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 5. 00:18 OPEN FINANCE S.A. - Raport roczny R 2014
 6. 00:18 CAPITAL - Raport roczny R 2014
 7. 00:03 INTEGER.PL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 8. 23:48 CPD S.A. - Raport roczny R 2014
 9. 23:33 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (58/2015)
 10. 23:33 ABC DATA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 11. 23:33 CPD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 12. 23:33 ABC DATA S.A. - Raport roczny R 2014
 13. 23:25 USA/Niewielkie spadki na Wall Street, rynek analizuje komunikat Fed
 14. 23:18 INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Sp ...
 15. 23:18 HAWE - Zawarcie umowy sprzedaży akcji Mediatel S.A. (RB-13/2015) (13/2015)
 16. 23:18 HAWE - Zawarcie umowy sprzedaży akcji Mediatel S.A. (RB-12/2015) (12/2015)
 17. 23:03 INTEGER.PL S.A. - Raport roczny R 2014
 18. 23:03 MEDIATEL - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki zależnej o znaczącej wartości (RB ...
 19. 22:48 GETBACK - Emisja obligacji serii J (7/2015) - EBI
 20. 22:48 GETBACK - Emisja obligacji serii I_02 (6/2015) - EBI
 21. 22:48 ECOTECH S.A. - Informacja o zwołaniu NWZA na dzień 20 kwietnia 2015r (5/2015) - EBI
 22. 22:48 Call Center Tools - Wybór biegłego rewidenta (7/2015) - EBI
 23. 22:33 MOLMEDICA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (5/2015) - EBI
 24. 22:33 ORPHEE SA - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (12/2015)
 25. 22:33 ORPHEE SA - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 2) USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ ( ...
 26. 22:33 ORPHEE SA - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 2) USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ ( ...
 27. 22:18 ORPHEE SA - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 W ZW. Z ART. 160 UST. 2 PKT 1) USTAWY O OBROCI ...
 28. 22:03 ENEA - Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie dywidendy (7/2015)
 29. 21:48 TORPOL S.A. - Podpisanie aneksu do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przez E ...
 30. 21:48 ORPHEE - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 W ZW. Z ART. 160 UST. 2 PKT 1) USTAWY O OBROCIE ( ... - EBI
 31. 21:48 ORPHEE - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (26/2015) - EBI
 32. 21:48 ORPHEE - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 2) USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (25/ ... - EBI
 33. 21:48 CD PROJEKT SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 34. 21:48 CD PROJEKT SA - Raport roczny R 2014
 35. 21:33 ORPHEE - OTRZYMANIE INFO. PRZESŁANEJ NA PODSt. ART. 69 UST. 1 PKT 2) i ART. 69 UST. 2 PKT 2) W Z ... - EBI
 36. 21:33 ORPHEE - OTRZYMANIE INFORMACJI PRZESŁANEJ NA PODSTAWIE ART. 69 UST. 1 PKT 2) USTAWY O OFERCIE PUB ... - EBI
 37. 21:30 Wyróżnienia Pro Polonia Opulenta - dla wicepremiera i dziennikarki PAP
 38. 21:18 CAPITAL PARK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 39. 21:03 MEDIATEL - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 marca 20 ...
 40. 20:48 WIELTON S.A. - Złożenie oferty wiążącej zakupu aktywów we Włoszech (6/2015)
 41. 20:48 CAPITAL PARK S.A. - Raport roczny R 2014
 42. 20:33 PROGRES INVESTMENT - Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich (7/2015) - EBI
 43. 20:20 Zarząd woj. śląskiego przyjął program rozwoju szkolnictwa zawodowego
 44. 20:03 ERBUD S.A. - Złożenie pozwu o o zapłatę odszkodowania przeciw Cemex Polska sp. z o.o. z siedzibą ...
 45. 20:03 IQ PARTNERS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 46. 19:48 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (23/2015) - EBI
 47. 19:48 IQ PARTNERS S.A. - Raport roczny R 2014
 48. 19:33 PLAZA CENTERS N.V. - Full Year results for the year ended 31 December 2014 (3/2015)
 49. 19:04 JSW S.A. - Raport roczny R 2014
 50. 19:03 JSW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 51. 19:00 Gdańsk/ Wybrano konsorcjum, które zagospodaruje Wyspę Spichrzów
 52. 18:48 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 53. 18:48 PMPG POLSKIE MEDIA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 54. 18:48 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Raport roczny R 2014
 55. 18:48 PMPG POLSKIE MEDIA - Raport roczny R 2014
 56. 18:43 Kumulacja w Lotto
 57. 18:33 PTI S.A. - Raport roczny R 2014
 58. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 59. 18:23 Kalendarium ISBnews
 60. 18:20 Senacki projekt nowelizacji dot. dekretu Bieruta - do komisji w Sejmie
 61. 18:18 MAKORA - Informacja o wszczęciu egzekucji komorniczej wobec Emitenta (5/2015) - EBI
 62. 18:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wypowiedzenie umowy znaczącej zawartej z jednostką zależną od Emitenta ...
 63. 18:08 Zysk netto Magellana wzrósł r/r do 50,25 mln zł w 2014 r.
 64. 18:08 Zysk netto Dekpolu wzrósł r/r do 10,06 mln zł w IV kw. 2014 r.
 65. 18:03 ALTUS TFI S.A. - Zmiana daty publikacji raportu rocznego Spółki za 2014 r. (25/2015)
 66. 18:03 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładow ...
 67. 18:03 MAGELLAN - Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku (1/2015) - EBI
 68. 18:03 DE MOLEN SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta De Molen S.A. (7/2015) - EBI
 69. 17:53 Indeks WIG20 wzrósł o 1,72% na zamknięciu w czwartek
 70. 17:53 Presco Group rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.
 71. 17:53 Zysk netto Infovide-Matrix wyniósł 1,78 mln zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 72. 17:53 Zysk netto Selvity wyniósł 5,85 mln zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 73. 17:50 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek
 74. 17:48 DE MOLEN SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta De Molen S.A. (6/2015) - EBI
 75. 17:48 DE MOLEN SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta De Molen S.A. (5/2015) - EBI
 76. 17:48 COPERNICUS - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta (8/ ... - EBI
 77. 17:48 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Uchwała Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w sprawie wydania rekomendacji ...
 78. 17:40 Zgoda UOKiK na przekazanie czterech kopalń KW do SRK (korekta)
 79. 17:38 Zarząd Magellana rekomenduje dywidendę wysokości 1,85 zł na akcję za 2014 r.
 80. 17:35 WIG20 na zamknięciu w czwartek wzrósł o 1,72 proc.
 81. 17:34 SELVITA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 82. 17:34 MAGELLAN S.A. - Raport roczny R 2014
 83. 17:34 POLENERGIA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (13/2015)
 84. 17:34 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 85. 17:34 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Raport roczny R 2014
 86. 17:33 POLENERGIA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (13/2015)
 87. 17:33 DEKPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2014
 88. 17:33 MEGA SONIC - Rejestracja zmian w KRS, w tym rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (16/2015) - EBI
 89. 17:33 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S ...
 90. 17:33 MFOOD - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo przy realizacji emisji obligacji serii ... - EBI
 91. 17:25 W czwartek złoty tracił wobec dolara i franka
 92. 17:23 Akcjonariusze AC S.A. zdecydują 29 maja o wypłacie 2,3 zł na akcję dywidendy
 93. 17:18 MAGELLAN S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 (19/2015)
 94. 17:18 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną (10/2015)
 95. 17:18 DEKPOL S.A. - Korekta omyłek pisarskich w raporcie okresowego za IV kwartał 2014 (24/2015)
 96. 17:08 Capital Park: Średnia stopa redukcji w ofercie obligacji serii E wyniosła 38,1%
 97. 17:03 MEGA SONIC - Rejestracja w KRS zmiany siedziby Spółki (15/2015) - EBI
 98. 17:00 GUS: w lutym najwięcej podrożał żywiec wieprzowy w skupie
 99. 16:48 AC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. (8/2015)
 100. 16:48 Columbus Capital - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta (16/2015) - EBI
 101. 16:48 BEST - Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii K4 (20/2015)
 102. 16:48 BIO PLANET - Wprowadzenie do obrotu akcji serii C (2/2015) - EBI
 103. 16:40 Atlas Arena już wymaga modernizacji i usunięcia niedoróbek
 104. 16:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy z MBank SA (3/2015)
 105. 16:33 OPTEAM S.A. - Podpisanie przez OPTeam S.A. aneksu do umowy poręczenia. (9/2015)
 106. 16:30 Polska drugim krajem UE zainteresowanym dopłatami do przechowywania mięsa
 107. 16:19 1 procent dla potrzebujących - jak przekazać?
 108. 16:18 IPFINVPL - IPF plc?s launch of denominated notes and the publication of Final Terms (26/2015) - EBI
 109. 16:18 UNIMA 2000 S.A - Zawarcie znaczącej umowy (9/2015)
 110. 16:18 AMREST - RB 19/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 111. 16:18 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (4/2015)
 112. 16:15 Opole/ 18 firm wynajmie pomieszczenia w Parku Naukowo-Technologicznym
 113. 16:12 Specyficzni doradcy, nowy fundusz i koniec stagnacji w życiówce. Aviva ogłasza wyniki
 114. 16:08 Echo ma ponad 25 mln euro kredytu inwestycyjnego na wrocławski West Gate
 115. 16:05 ARIMR rozpoczyna wypłatę rekompensat za dziki
 116. 16:03 SONEL S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy akcjonariuszom SONEL S.A. (3/2015)
 117. 16:03 C&C ENERGY SA - Sąd stwierdził upadek ostatniego zabezpieczenia udzielonego Contanisimo Limit ...
 118. 15:55 Wiceprezes PKN Orlen: w Europie zniknie 10 rafinerii, wymienia się Możejki (aktl.)
 119. 15:53 Cena maksymalna akcji w IPO Idea Banku została ustalona na 32,0 zł
 120. 15:53 KNF: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli spadł do 6,8 mld zł w 2014 r.
 121. 15:53 Techland: Liczba graczy Dying Light sięgnęła 3,2 mln osób w 45 dni od premiery
 122. 15:53 Niemiecki producent felg Uniwheels może wejść na GPW
 123. 15:50 Zgoda UOKiK na przekazanie czterech kopalń KW do SRK
 124. 15:48 ELECTROCERAMICS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ...
 125. 15:48 GTC - Ponowne powołanie Ereza Boniel jako członka Zarządu Globe Trade Centre S.A. na kolejną trzy ...
 126. 15:48 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier ...
 127. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 128. 15:48 GTC - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (6/2015)
 129. 15:45 Wiceprezes PKN Orlen: w Europie zniknie 10 rafinerii, wymieniane są Możejki
 130. 15:40 Łódzkie/ Za 125 mln zł powstać ma nowy zakład Vandemoortele Polska
 131. 15:38 Redan liczy na poprawę wyników w br., nie planuje dywidendy za 2014 r.
 132. 15:33 ECHO - Umowa kredytowa podmiotu zależnego od Emitenta (7/2015)
 133. 15:33 FERRUM - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (17/2015)
 134. 15:23 Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii spadł do +5,0 pkt w marcu
 135. 15:19 Warszawa znajdzie się na planszy gry Monopoly
 136. 15:18 NEUCA - Transakcja na akcjach Spółki (66/2015)
 137. 15:08 NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w lutym głosowali Bratkowski i Osiatyński
 138. 15:08 BZ WBK: Hiszpania może wejść do Top 10 polskich rynków eksportowych
 139. 15:03 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki ? zmniejszenie udziału poniżej progu ...
 140. 15:00 Komisja: posłowie krytykują projekt PSL ws. obrotu ziemią (aktl.)
 141. 14:53 SRK ma zgodę UOKiK na przejęcie kopalń od Kompanii Węglowej
 142. 14:53 Feerum ma portfel o wartości 55,5 mln zł na 2015 z wysokim potencjałem wzrostu
 143. 14:50 Senat/ Poprawki do ustawy dotyczącej odwróconego VAT na telefony i tablety
 144. 14:48 HUTMEN - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (14/2015)
 145. 14:48 GETIN - Publikacja aneksu do prospektu emisyjnego Idea Bank S.A. (10/2015)
 146. 14:45 Podlaskie/ 4,5 mln zł z UE dla gmin na wodociągi czy kanalizację
 147. 14:38 Impexmetal przeznaczy na inwestycje w Aluminium Konin 100 mln zł w ciągu 3 lat
 148. 14:38 Redan: Spółka TXM planuje IPO do końca br., oferta warta kilkadziesiąt mln zł
 149. 14:35 Eksperci: internet rzeczy to duża szansa, ale niesie pewne zagrożenia
 150. 14:23 'Minutes' RPP: Deklaracja o końcu cięć nie zamyka drogi do ew. modyfikacji stóp
 151. 14:23 'Minutes': Część RPP obawia się, że inwestycje, PKB będą słabsze niż w projekcji
 152. 14:23 Impexmetal spodziewa się wzrostu przychodów i zysku netto w tym roku
 153. 14:18 ALCHEMIA - Informacja dotycząca umów znaczących. (35/2015)
 154. 14:15 Google Play wprowadza kategorie wiekowe
 155. 14:15 Senat za ułatwieniem spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych
 156. 14:10 Komisja: posłowie krytykują projekt PSL ws. obrotu ziemią
 157. 14:05 W Polsce brakuje wykwalifikowanych pracowników
 158. 14:03 NEWAG S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (12/2015)
 159. 13:53 ZUS przekazał w ub. tygodniu do OFE 97,27 mln zł
 160. 13:53 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 291 tys. w USA
 161. 13:48 SOPHARMA AD - Notifications for disclosure of share participation 31 190315 (31/2015)
 162. 13:48 IndygoTech Minerals S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (14/2015)
 163. 13:48 POWER MEDIA S.A. - Realizacja Programu Motywacyjnego - Zbycie akcji własnych przez Power Media S. ...
 164. 13:48 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dot ...
 165. 13:38 NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL spowolniło w IV kw.
 166. 13:38 Idea Bank chce mieć wskaźnik C/I 50-55% na koniec 2016 r., dwucyfrowe ROE
 167. 13:35 Senatorowie chcą większej przejrzystości instytucji gospodarki budżetowej
 168. 13:33 MEGA SONIC - Podpisanie przez Emitenta umowy na dostawę tabletów przemysłowych dla Kolei Mazowiec ... - EBI
 169. 13:33 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (13/2015)
 170. 13:33 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekrocze ...
 171. 13:33 01CYBERATON S.A. - Informacja o zmianie stanu zaangażowania głównych akcjonariuszy i przekroczeni ...
 172. 13:25 Bez poprawek Senatu do ustawy o emeryturach i rentach z FUS
 173. 13:23 W tych branżach znajdziesz pracę
 174. 13:20 Projekt dotyczący nowych opłat na KNF trafił do podkomisji
 175. 13:20 Rządowy projekt noweli Prawa łowieckiego - do podkomisji
 176. 13:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Launch of GBP denominated 5.875% notes due 2022 (23/2015)
 177. 13:15 Piechociński: handel z Omanem rośnie, ale jego wielkość ciągle za mała
 178. 13:08 Kapsch planuje akcję promocyjną viaAuto, licząc na zmianę stanowiska rządu
 179. 13:01 Malezja uruchamia nowe linie lotnicze. Inwestują 1,5 mld dol
 180. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-03-19
 181. 12:38 Pragma Faktoring emituje obligacje serii G o wartości nominalnej do 10 mln zł
 182. 12:33 GRUPA JAGUAR - Uruchomienie sprzedaży apartamentów ? Projekt Gdynia-Kamienna Góra (6/2015) - EBI
 183. 12:33 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (12/2015)
 184. 12:23 Libet liczy na 10% wzrostu przychodów w tym roku, nadal szuka celów do przejęcia
 185. 12:23 Idea Bank chce wypłacać dywidendę w wysokości do 50% zysku od 2017 r.
 186. 12:18 01CYBERATON - Kwartalna rewizja portfela Indeksu NCIndex (8/2015) - EBI
 187. 12:18 INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółk ... - EBI
 188. 12:15 Małopolskie O ok. 30 proc. barszczu Sosnowskiego mniej
 189. 12:08 Robyg wprowadzi do sprzedaży ponad 2000 mieszkań w tym roku
 190. 12:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - PRAGMA FAKTORING S.A. - wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego ...
 191. 12:03 POLMAN - Raport roczny za rok obrotowy 2014 (3/2015) - EBI
 192. 12:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - PRAGMA FAKTORING S.A. ? emisja obligacji serii G (25/2015)
 193. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 54/A/NBP/2015
 194. 11:53 Eurostat: Koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o 3,3% r/r w IV kw.
 195. 11:53 Eurostat: Wskaźnik wakatów w strefie euro wzrósł do 1,8% w IV kw.
 196. 11:48 NANOTEL - Zakończenie emisji obligacji na okaziciela serii F (8/2015) - EBI
 197. 11:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (21/2015)
 198. 11:48 POZBUD T&R S.A. - Podpisanie aneksu do umowy zawartej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta na ...
 199. 11:38 Zysk netto Meritum Banku wzrósł o 281,5% r/r do 44,55 mln zł w 2014 r.
 200. 11:38 Spółka Taurona wypowiedziała umowy na dostawy energii z farm wiatrowych
 201. 11:38 Eurostat: Koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 1,1% r/r w IV kw.
 202. 11:35 Energa-Operator: system TETRA ma skrócić przerwy w dostawach prądu
 203. 11:23 Oferta publiczna akcji Idea Banku rusza dziś, debiut na GPW 16 kwietnia
 204. 11:23 Wskaźnik ZEW dla Polski spadł o 2,1 pkt m/m do 46,2 pkt w marcu
 205. 11:18 RADPOL S.A. - Rekomendacje Zarządu Radpol S.A. dotyczące wypłaty dywidendy za 2014 rok (7/2014)
 206. 11:15 NIK i Państwowa Inspekcja Pracy zacieśnią współpracę
 207. 11:03 RADPOL S.A. - Zamiar połączenia RADPOL S.A. i FINPOL ROHR Sp. z o.o. (6/2015)
 208. 11:03 BEST - Dopuszczenie obligacji serii K4 do obrotu giełdowego (18/2015)
 209. 11:03 TRICEPS.PL - Zawarcie umowy na uruchomienie jednostki franczyzowej pod marką Triceps.pl w Poznani ... - EBI
 210. 11:03 BEST - Dopuszczenie obligacji serii K3 do obrotu giełdowego (17/2015)
 211. 11:03 IPFINVPL - information regarding annual report 2014 and AGM notice (25/2015) - EBI
 212. 11:03 Zniesienie obowiązku meldunkowego stwarza problemy
 213. 11:01 Trudne czasy dla inwalidów. Zatrudnianie ich już się nie opłaca
 214. 10:53 Zysk EBITDA TMR wzrósł r/r do 5,50 mln euro w I kw. r.fin. 2014/2015
 215. 10:53 DM BDM rozpoczął rekomendowanie GTC od 'akumuluj' i wyceny 5,73 zł
 216. 10:48 FAM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. dniu 18 mar ...
 217. 10:48 POLNORD - Przedterminowy częściowy wykup obligacji (11/2015)
 218. 10:48 ORGANIC - Zawarcie umów z Bankiem BZ WBK S.A. (6/2015) - EBI
 219. 10:48 DENT-A-MEDICAL S.A. - Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie (1/2015)
 220. 10:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Wypowiedzenie umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę ...
 221. 10:33 PPUH VIG Sp. z o.o. - Wypłata odsetek seria B (12/2015) - EBI
 222. 10:33 WIND MOBILE - Nowe kontrakty Grupy Wind Mobile na rynku UK i USA (14/2015) - EBI
 223. 10:33 PPUH VIG Sp. z o.o. - Wykup obligacji serii A (11/2015) - EBI
 224. 10:33 PMPG POLSKIE MEDIA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie M ...
 225. 10:33 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Nowy Dyrektor Finansowy Spółki (4/2015)
 226. 10:33 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako naj ...
 227. 10:33 IMMOFINANZ AG - IMMOFINANZ: Report on the third quarter as of 31 January 2015 (7/2015)
 228. 10:23 Pegas zarekomenduje 1,15 euro dywidendy na akcję za 2014 r.
 229. 10:23 Produkcja węgla kamiennego spadła do 5,68 mln ton w styczniu br.
 230. 10:18 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - First quarter 2014/15 interim report (4/2015)
 231. 10:08 Biomed-Lublin otrzymał pierwsze partie drugiego z kluczowych preparatów
 232. 10:08 Pegas prognozuje 44,0-48,5 mln euro zysku EBITDA w tym roku
 233. 10:08 Zysk netto Ferro wzrósł o 10,1% r/r do 24,00 mln zł w 2014 r.
 234. 10:03 PHARMENA - Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2014 (13/2015) - EBI
 235. 10:03 PHARMENA - Jednostkowy Raport Roczny za rok 2014 (12/2015) - EBI
 236. 09:53 Zysk netto Pegas wzrósł o 1820% r/r i wyniósł 27,1 mln euro w 2014 r.
 237. 09:48 Nowa pomoc dla frankowiczów dopiero za rok
 238. 09:48 MERITUM BANK - Publikacja raportu rocznego Meritum Banku ICB S.A. za rok 2014 (13/2015) - EBI
 239. 09:38 Zysk netto Polwaksu wzrósł r/r do 22,41 mln zł w 2014 r.
 240. 09:33 NEW WORLD RESOURCES PLC - Lista notyfikacji opublikowanych przez Spółkę w 2014 roku. (18/2015)
 241. 09:33 NEW WORLD RESOURCES PLC - Informacja na temat publikacji Raportu Rocznego za rok 2014 oraz zawiad ...
 242. 09:33 ALDA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alda S.A. wraz z projektami uchw ... - EBI
 243. 09:23 Libet rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 r.
 244. 09:23 W Investments przyjął politykę wypłaty min. 30% zysku w formie dywidendy
 245. 09:23 Zysk netto Immofinanz spadł r/r do 79,2 mln euro w I-III kw. r. fin. 2014/15
 246. 09:18 ALDA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alda S.A. wraz z projektami ...
 247. 09:08 Wartość rezerw Serinusa wzrosła w Tunezji, spadła na Ukrainie w 2014 r.
 248. 09:08 Zysk netto Libetu wzrósł r/r do 8,88 mln zł w 2014 r.
 249. 09:08 Rynek walutowy żywo reaguje na decyzje Fed
 250. 09:03 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Informacja o zwiększeniu potencjału sprzedaży proppantów ceramiczny ... - EBI
 251. 09:03 VIVID GAMES - Wprowadzenie do sprzedaży gry Real Boxing w kanale KDDI. (10/2015) - EBI
 252. 08:53 Strata netto Serinus Energy zmniejszyła się r/r do 30,50 mln USD w 2014 r.
 253. 08:53 Zysk netto Presco Group spadł r/r do 1,98 mln zł w 2014 r.
 254. 08:53 PCC Rokita podpisał list ze spółką zależną ws. budowy instalacji w Brzegu Dln.
 255. 08:53 Enel-Med rekomenduje 0,10 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 256. 08:48 UNITED S.A. - Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej (4/2015)
 257. 08:48 FOREVER ENTERTAINMENT - Premiera gry ?16-Bit Trader" na platformie Amazon App Store. (15/2015) - EBI
 258. 08:45 Seremet: ponad 2,2 tys. spraw dotyczących SKOK-ów; ich waga jest różna
 259. 08:38 Zysk netto BOŚ Banku wzrósł r/r do 65,91 mln zł w 2014 r.
 260. 08:38 Zysk netto Enel-Med wzrósł r/r do 41,54 mln zł w 2014 r.
 261. 08:33 GETIN - Publikacja prospektu emisyjnego Idea Bank S.A. (9/2015)
 262. 08:23 Strata netto Ulma to 5,59 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 263. 08:23 Zysk netto Global Cosmed wzrósł r/r do 9,15 mln zł w 2014 r.
 264. 08:23 PKM Duda rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 r.
 265. 08:23 Zysk netto PCC Rokita wzrósł r/r do 71,21 mln zł w 2014 r.
 266. 08:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 267. 08:18 PKOBP (PKO BP SA) - Raport bieżący nr 13/2015 ? Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. wł ...
 268. 08:18 PEPEES - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (1/ ... - EBI
 269. 08:18 LIBET S.A. - Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014. (4/2015)
 270. 08:18 LIBET S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 271. 08:18 PEGAS NONWOVENS S.A. - Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2014 r. (2/2015)
 272. 08:08 Zysk netto Robygu wzrósł r/r do 46,53 mln zł w 2014 r.
 273. 08:08 Zysk netto PKM Duda spadł r/r do 22,62 mln zł w 2014 r.
 274. 08:03 BOŚ SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 275. 08:03 LIBET S.A. - Raport roczny R 2014
 276. 08:03 BOŚ SA - Raport roczny R 2014
 277. 08:03 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (31/2015)
 278. 07:53 Pelion rekomenduje 3,00 zł dywidendy za akcję z zysku za 2014 r.
 279. 07:53 Marvipol chce sprzedać 550-600 mieszkań w tym roku
 280. 07:53 Zysk netto Redanu wzrósł r/r do 5,57 mln zł w 2014 r.
 281. 07:53 Dobre nastroje po posiedzeniu Fed mogą pomóc dziś GPWw kontynuacji zwyżki
 282. 07:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Raport roczny R 2014
 283. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 284. 07:33 REDAN - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 285. 07:33 REDAN - Raport roczny R 2014
 286. 07:33 FERRO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 287. 07:33 FERRO S.A. - Raport roczny R 2014
 288. 07:23 Przegląd prasy
 289. 07:18 ULMA Construccion SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 290. 07:18 ULMA Construccion SA - Raport roczny R 2014
 291. 07:15 Eksperci: spada spożycie soli w Polsce, ale nadal jest dwukrotnie za duże
 292. 06:55 KRD: w czwartek rusza "Wielkie Wiosenne Sprzątanie Długów"
 293. 06:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (65/2015)
 294. 05:33 ROBYG S.A. - Raport roczny R 2014
 295. 05:15 "Gazeta Wyborcza": Prokuratura zaczyna czyścić SKOK-i
 296. 05:05 Używane podbijają serca Polaków
 297. 03:55 "Dziennik Gazeta Prawna": Polski biznes zadłużony po uszy
 298. 03:15 "Puls Biznesu": Konstytucja dla firm zmiażdżona
 299. 01:33 GLOBAL COSMED S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 300. 01:03 GLOBAL COSMED S.A. - Raport roczny R 2014