Trwa ładowanie...
d2x82w0

Artykuły z dnia: 2015.03.27 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 SARE Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego pr ... - EBI
 2. 23:03 GOLDWYN CAPITAL - Zmiany w Radzie Nadzorczej (8/2015) - EBI
 3. 22:48 MILESTONE MEDICAL - Consolidated Annual Report for year ended December 31, 2014 (13/2015) - EBI
 4. 22:25 USA/ Na Wall Street umiarkowane odbicie po wcześniejszych spadkach
 5. 22:18 Bloober Team Spółka Akcyjna - Upublicznienie akcji serii D Bloober Team S.A. (24/2015) - EBI
 6. 22:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 rok. (25/2015) - EBI
 7. 22:03 CCC - Podpisanie umowy znaczącej (12/2015)
 8. 21:33 BLOOBER TEAM S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji (6/2015)
 9. 21:33 PCC ROKITA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA oraz treść ...
 10. 21:18 BLOOBER TEAM S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji (5/2015)
 11. 21:03 PILAB - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registered amendments of Association of the Company) ... - EBI
 12. 21:03 PILAB - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii G (4/2015) - EBI
 13. 21:03 BLOOBER TEAM S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji (4/2015)
 14. 20:48 PETROLINVEST S.A. - Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu List ...
 15. 20:33 KERDOS GROUP - Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości (29/2015)
 16. 20:18 MCI - Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w kapitale zakładowym ?Netia? S.A. - (info ...
 17. 20:18 LOGZACT - Informacja o podpisanej umowie gwarancji (5/2015) - EBI
 18. 20:18 ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (8/2015)
 19. 20:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień ...
 20. 19:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (30/2015)
 21. 19:33 HEFAL SERWIS - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu (6/2015) - EBI
 22. 19:33 MYSŁAW - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 marca 2015 roku (10/2015) - EBI
 23. 19:33 CI GAMES S.A. - Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaczącej (6/2015)
 24. 19:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (15/2015)
 25. 18:48 ESOTIQ & HENDERSON - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2015)
 26. 18:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (19/2015)
 27. 18:48 AMREST - RB 26/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 28. 18:48 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (46/2015)
 29. 18:48 CONCEPT LIBERTY GROUP - Zmiana biegłego rewidenta (4/2015) - EBI
 30. 18:33 LENA LIGHTING - Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Luxmat Sp.zo.o. (8/2015)
 31. 18:33 BANCO SANTANDER S.A. - Information concerning the transaction made by the obliged person (38/2015)
 32. 18:33 JWW INVEST - Skonsolidowany raport roczny za 2013 (7/2015) - EBI
 33. 18:18 GETIN - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2015)
 34. 18:18 LENA LIGHTING - Podpisanie aktu założycielskiego spółki zależnej Luxmat Investment Sp.zo.o. (7/2015)
 35. 18:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Kon ...
 36. 18:15 Opolskie/ 290 mln zł na inwestycje przeznaczy w br. Grupa Azoty ZAK SA
 37. 18:10 OECD: Polska powinna ułatwić dłuższą aktywność zawodową osób starszych (aktl.)
 38. 18:08 Spółka zależna mBanku sprzedała 100% BRE TUiR na rzecz podmiotu z grupy AXA
 39. 18:08 Akcjonariusze GTC zdecydują 23 IV o emisji do 140 mln akcji z prawem poboru
 40. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 41. 18:08 Kalendarium ISBnews
 42. 18:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (63/2015)
 43. 18:03 GETIN - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 marca 2015 (13/2015)
 44. 18:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. (?ZWZ?) oraz proje ...
 45. 18:03 MYSŁAW - Skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 rok (9/2015) - EBI
 46. 17:45 WIG20 na zamknięciu w piątek spadł o 0,14 proc.
 47. 17:45 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek
 48. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 0,14% na zamknięciu w piątek
 49. 17:33 GTC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2015 r. (8/2015)
 50. 17:33 CYFROWE CENTRUM - Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. (7/2015) - EBI
 51. 17:33 MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (12/2015)
 52. 17:33 OPTIZEN LABS - Oddalenie apelacji w sporze z Prezesem UOKiK (12/2015) - EBI
 53. 17:33 AB INTER RAO LIETUVA - AB INTER RAO Lietuva Management Board adopted a decision on analysis and a ...
 54. 17:33 POLWAX S.A. - Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej (13/2015)
 55. 17:30 Lekkie osłabienie złotego na koniec tygodnia
 56. 17:18 INVISTA S.A. - Nabycie obligacji własnych (6/2015)
 57. 17:18 MOBILE PARTNER - Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Walnego Zgromadzenia? (9/2015) - EBI
 58. 17:18 HERKULES S.A. - Nabycie akcji spółki Viatron S.A. (6/2015)
 59. 17:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Aneks do umowy kredytowej - umowa znacząca (2/2015)
 60. 17:18 IMMOFINANZ AG - IMMOFINANZ AG: Disclosure pursuant to section 83 para 2 no 4 Austrian Stock Excha ...
 61. 17:18 RYBNIK - Raport roczny za 2014 rok (3/2015)
 62. 17:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (14/2015)
 63. 17:15 MŚ i MIR za skuteczniejszą ochroną morświna (aktl.)
 64. 17:03 ORGANIC - Zmiana daty przekazania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2014 r. (7 ... - EBI
 65. 17:03 BIPROMET S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza 90% ogólnej liczby głosów w Spó ...
 66. 17:03 LEONIDAS CAPITAL - Uchwała Zgromadzenia Wspólników T-Bull Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapit ... - EBI
 67. 17:03 FLY.PL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Fly.pl S.A. (11/2015) - EBI
 68. 16:55 OECD: Polska powinna ułatwić dłuższą aktywność zawodową osób starszych
 69. 16:48 FLY.PL - Zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki Fly.pl S.A. (10/2015) - EBI
 70. 16:38 Oferta PUT Intercor najkorzystniejsza na odcinek S8 pod Warszawą za 437 mln zł
 71. 16:33 PPUH VIG Sp. z o.o. - Wypłata zaległych odsetek serii B (13/2015) - EBI
 72. 16:33 FLY.PL S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Fly.pl S.A. (5/2015)
 73. 16:33 FLY.PL S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki Fly.pl S.A. (4/2015)
 74. 16:33 BNP PARIBAS PL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (19/2015)
 75. 16:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (23/ ...
 76. 16:33 TECHMADEX - Korekta Raportu rocznego za 2014 r. (17/2015) - EBI
 77. 16:23 Work Service wyemituje obligacje serii S o wartości do 20 mln zł
 78. 16:18 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (13/2015)
 79. 16:18 PBS Finanse SA - Nabycie znacznych pakietów akcji. (3/2015)
 80. 16:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNI ...
 81. 16:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zamierzone zmiany Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (7/2015)
 82. 16:18 EVEREST FINANSE - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok (4/2015) - EBI
 83. 16:05 MŚ i MIR za skuteczniejszą ochroną morświna
 84. 16:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC D ...
 85. 16:03 PBG - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w upadłości układowe ...
 86. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 87. 16:03 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (34/2015) - EBI
 88. 16:03 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypa ...
 89. 16:03 ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. (8/2015)
 90. 15:53 ATM Grupa rekomenduje 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 91. 15:53 GPW dopuściła obligacje Kerdos o wartości 13,2 mln zł do obrotu na Catalyst
 92. 15:48 GTC - Sprawozdanie w sprawie stosowania ładu korporacyjnego za rok 2014 (1/2015) - EBI
 93. 15:48 AURUM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2015 r. (15/2015)
 94. 15:48 WORK SERVICE S.A. - Podjęcie przez Zarząd Work Service S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji Sp ...
 95. 15:40 Sawicki: potrzebna większa współpraca w obliczu zmian na rynku mleka
 96. 15:33 LEASING-EXPERTS - Zakup obligacji własnych serii E/ Purchase of own bonds series E (15/2015) - EBI
 97. 15:33 MEGARON S.A. - Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A. (8 ...
 98. 15:33 ROTOPINO.PL - Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku (4/2015) - EBI
 99. 15:33 ATMGRUPA - Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy (3/2015)
 100. 15:18 KERDOS GROUP - Uchwała GPW dotycząca wprowadzenia na Catalyst obligacji na okaziciela serii I (28 ...
 101. 15:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Informacja o powołaniu członków Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. (11/2015)
 102. 15:10 MG: z Funduszu Modernizacji możemy mieć między 8 a12 mld zł
 103. 15:08 Volkswagen zwiększy zatrudnienie w Poznaniu o nawet 900 osób
 104. 15:08 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 105. 15:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (30/2015)
 106. 15:03 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (2 ...
 107. 15:03 BGE S.A - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (5/2015)
 108. 15:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (49/2015)
 109. 15:03 EFIX DOM MAKLERSKI - Planowane zmiany statutu EFIX Dom Maklerski S.A. (12/2015) - EBI
 110. 15:03 MAKLERSKI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 24.04.2015 ... - EBI
 111. 14:50 Podkarpackie/ Zakłady mięsne w Jarosławiu szukają pracowników
 112. 14:48 ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (7/2015)
 113. 14:48 BGE S.A - Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji (4/2015)
 114. 14:48 BANCO SANTANDER S.A. - Certificate of resolutions of the ordinary general shareholders' meeting h ...
 115. 14:48 BANCO SANTANDER S.A. - Press release in relation to the ordinary general shareholders' meeting of ...
 116. 14:48 BGE S.A - Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji (3/2015)
 117. 14:40 Schetyna: zapisy TTIP powinny być znane w tym roku (aktl.)
 118. 14:33 Uwaga na karty płatnicze. Złodzieje coraz sprytniejsi
 119. 14:33 BGE S.A - Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji (2/2015)
 120. 14:33 HUTMEN - Projekty uchwał ZWZ Hutmen S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. (16/2015)
 121. 14:33 KOFOLA - Korekta raportu - finalizacja transakcji zakupu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną ...
 122. 14:33 LC CORP S.A. - Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (20/2015)
 123. 14:33 LC CORP S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (21/2015)
 124. 14:33 POWER MEDIA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (4/2015)
 125. 14:26 Ostatni moment na zaplanowanie majówki. Będzie już tylko drożej
 126. 14:23 BM Reflex: Benzyna i autogaz mogą drożeć w nadchodzącym tygodniu
 127. 14:23 GUS: Wynik netto ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w 2014 r.
 128. 14:18 GLOBAL CITY HOLDINGS - Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce public ...
 129. 14:18 DEKPOL S.A. - Podpisanie aneksu do umowy z 7R Logistic SA (26/2015)
 130. 14:18 HUTMEN - Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. (15/2015)
 131. 14:18 AMREST - RB 25/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 132. 14:18 EFIX DOM MAKLERSKI - Raport roczny za 2014 r. (10/2015) - EBI
 133. 14:18 BGE - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie (11/2015) - EBI
 134. 14:08 CDRL zarekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 135. 14:03 BGE - Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji (10/2015) - EBI
 136. 14:03 PRIME MINERALS - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (15/2015) - EBI
 137. 14:03 GOLDWYN CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ (3/ ...
 138. 14:03 BGE - Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji (9/2015) - EBI
 139. 14:03 WAWEL - Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Wawel S.A. wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za 2 ... - EBI
 140. 14:03 BGE - Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji (8/2015) - EBI
 141. 13:55 W Gdańsku utworzono Okręgowy Urząd Górniczy
 142. 13:53 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 143. 13:48 IMAGIS - Otrzymanie przez Emitenta informacji akcjonariusza Emitenta złożonej w trybie art. 6 § 5 ... - EBI
 144. 13:48 CDRL S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok. (8/2015)
 145. 13:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (48/2015)
 146. 13:47 Jak dużo Polska przegra na silnym złotym?
 147. 13:38 Wzrost PKB w USA wyniósł 2,2% kw/kw w IV kw. 2014 r. wg finalnych danych
 148. 13:38 Akcjonariusze Asseco CE zdecydowali o wypłacie 0,47 euro dywidendy na akcję
 149. 13:37 Jak dużo Polska przegra na silnym złotym?
 150. 13:23 Bank Pocztowy chce mieć ponad 1 mln rachunków klientów na koniec roku
 151. 13:23 Grupa Azoty Police zwiększy przychody o 2 mld rocznie dzięki instalacji PDH
 152. 13:18 ASSECO CENTRAL EUROPE - Major Shareholders at the Ordinary General Meeting of Shareholders (8/2015)
 153. 13:18 ASSECO CENTRAL EUROPE - The resolution on distribution of the profit and payment of dividends pas ...
 154. 13:08 Kerdos liczy na przejęcie ok. 25 drogerii w II kwartale
 155. 13:08 Kerdos chce zwiększyć sieć w Luksemburgu do 40 drogerii w 3 lata
 156. 13:03 LANGLOO.COM - Podpisanie umowy partnerskiej związane z rozszerzeniem działalności (9/2015) - EBI
 157. 13:03 Perma-Fix Medical - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014 (9/2015) - EBI
 158. 13:03 ASSECO CENTRAL EUROPE - Resolutions passed by the Ordinary General Meeting of Shareholders (6/2015)
 159. 13:03 ARPSA - Publikacja jednostkowego raportu rocznego ARP S.A. za 2014 rok (8/2015) - EBI
 160. 13:00 Firmy pożyczkowe: raport Federacji Konsumentów o chwilówkach niekompletny
 161. 12:50 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-03-27
 162. 12:50 Mordor na Domaniewskiej. Jedyna taka dzielnica w Polsce
 163. 12:48 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez PROC ...
 164. 12:48 SYGNITY - Odnowienie linii kredytowej przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (11/ ...
 165. 12:40 Grupa Azoty wybuduje nową instalację propylenu w Policach
 166. 12:38 Bank Pocztowy planuje emisje obligacji na ok. 350 mln zł w tym roku
 167. 12:38 Bank Pocztowy chce utrzymać w tym roku poziom zysku netto z 2014 r.
 168. 12:33 EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (29/2015)
 169. 12:33 BS KNURÓW - Informacja o Zebraniu Przedstawicieli (3/2015) - EBI
 170. 12:30 Związki górników i energetyków: nie dla unii energetycznej bez węgla
 171. 12:23 Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 23 IV o wydaniu 101,11 mln zł na dywidendę
 172. 12:23 Grupa Azoty dopina finansowanie inwestycji w Policach, możliwy udział PIR
 173. 12:18 PRAGMA INKASO - Informacja o trwałym niestosowaniu przez PRAGMA INKASO S.A. zasad ?Dobrych Prakty ... - EBI
 174. 12:18 SYMBIO POLSKA - Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii H na rynku Ne ... - EBI
 175. 12:18 INGBSK - Zawarcie znaczącej umowy. (8/2015)
 176. 12:18 STALPROFI - Treść sprawozdań Rady Nadzorczej Stalprofil SA (15/2015)
 177. 12:18 STALPROFI - Rekomendacja Rady Nadzorczej Stalprofil SA, dotycząca propozycji podziału zysku za ro ...
 178. 12:03 AGROTOUR S.A. - Przekroczenie progu powyżej 55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. (7/ ...
 179. 12:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. (29/2015)
 180. 12:03 CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW - Porozumienie w sprawie obligacji (3/2015) - EBI
 181. 12:03 ASSETUS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (14/2015)
 182. 12:03 AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta (6/2015)
 183. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 060/A/NBP/2015
 184. 11:53 Rada nadzorcza PKP PLK ogłosiła postępowanie na wybór prezesa zarządu
 185. 11:50 Wasiak: ponad 9 mld euro na inwestycje niskoemisyjne w latach 2014-2020
 186. 11:48 VEDIA - Informacja o istotonym zamówieniu z Hiszpanii (14/2015) - EBI
 187. 11:48 INC - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014 (7/2015)
 188. 11:48 KETY - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uc ...
 189. 11:48 ASSETUS - Podpisanie umów kredytowych przez spółkę zależną. (5/2015) - EBI
 190. 11:33 INVICO - Podpisanie listu intencyjnego z inwestorem branżowym (8/2015) - EBI
 191. 11:33 INVICO - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 27 kwietnia 2015 r. (7 ... - EBI
 192. 11:33 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (47/2015)
 193. 11:33 BORYSZEW - Przekroczenie progu 5% na WZ Boryszew SA (46/2015)
 194. 11:33 GOLDWYN CAPITAL - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Goldwyn Capital S.A. (7/2015) - EBI
 195. 11:33 INVICO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 27 kwietnia 2015 ...
 196. 11:23 Perma-Fix Medical ma zapewnione środki na ukończenie projektu Tc-99m
 197. 11:19 Ratownicy medyczni będą wyjeżdżać do pacjentów z... bronią i paralizatorem?
 198. 11:18 KETY - Zamierzone zmiany w Statucie Spółki (18/2015)
 199. 11:18 KETY - Program opcji menedżerskich (17/2015)
 200. 11:18 LOGZACT - Raport Roczny Logzact S.A. za 2014 rok (4/2015) - EBI
 201. 11:08 Dane z USA mogą zmienić lub wzmocnić obecny trend na złotym
 202. 11:08 Akcjonariusze Eurocash zdecydują 24 IV o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję
 203. 11:03 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (25/2015)
 204. 11:03 TABLEO S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA TABLEO S.A. w dniu 23 marca 2015 ...
 205. 10:48 EUROCASH - Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2014 (9/2015)
 206. 10:33 EUROCASH - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A. (7/2015)
 207. 10:33 EUROCASH - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A. (8/2015)
 208. 10:33 REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (12/2015)
 209. 10:33 ERG - ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (6/2015)
 210. 10:20 WWF: pamiętaj o Ziemi i na godzinę zgaś światło
 211. 10:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (24/2015)
 212. 10:18 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja S.A. (17/2015)
 213. 10:18 HYDROTOR - Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka Zarządu (5/2015)
 214. 10:03 EKOKOGENERACJA - Aktualizacja oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Ekokogene ... - EBI
 215. 09:53 BIEC: WWK spadł o 1,9 pkt, utrzymują się jednak pozytywne oczekiwania co do PKB
 216. 09:53 FBSerwis kupiło spółkę z branży gospodarowania odpadami, będą kolejne przejęcia
 217. 09:48 IndygoTech Minerals S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (17/2015)
 218. 09:48 BGE S.A. w upadłości układowej - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akc ...
 219. 09:48 WSIP SP. Z O.O. - Oprocentowanie obligacji serii WSIP01250917 w szóstym okresie odsetkowym (2/2015) - EBI
 220. 09:33 PRYMUS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzen ...
 221. 09:23 Ursus poszerza ofertę o nowy model ciągnika i liczy na wzrost sprzedaży w kraju
 222. 09:18 EBC SOLICITORS - Zbycie udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. (15/2015) - EBI
 223. 09:18 BGE - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BGE S.A. ... - EBI
 224. 09:18 DEKTRA S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna (4/2015)
 225. 09:08 BM BGŻ obniżyło rekomendację Tarczyńskiego do 'neutralnie', wycena 15,64 zł
 226. 09:08 BM BGŻ podwyższyło wycenę ZM Kania do 3,75 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 227. 09:05 BIEC: w marcu Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury - w dół
 228. 09:03 DEKTRA - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra SA (9/2015) - EBI
 229. 08:40 Schetyna: zapisy TTIP powinny być znane w tym roku
 230. 08:38 PGE, Tauron, Enea i Energa wśród zainteresowanych PKP Energetyką - prasa
 231. 08:23 Eurocash: Małe i średnie sklepy zdobywają siłę dzięki przedsiębiorczości Polski
 232. 08:11 Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej
 233. 08:08 Zysk netto Eurocash spadł r/r do 180,54 mln zł w 2014 r.
 234. 08:08 Murapol planuje emisję 300 tys. obligacji serii P o wartości 30 mln zł
 235. 08:02 Internauci uzbierali ponad 1,7 mln dolarów na grę
 236. 07:53 ZCh Police zrealizują instalację do produkcji propylenu o wartości 1,68 mld zł
 237. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 238. 07:53 Zysk netto Asbis Enterprises spadł r/r do 0,95 mln USD w 2014 r.
 239. 07:53 Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł r/r do 43,64 mln zł w 2014 r.
 240. 07:48 FERRATUM CAPITAL POLAND - Annual Report 2014 (10/2015) - EBI
 241. 07:48 NAVIMOR-INVEST - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (9/2015) - EBI
 242. 07:33 NAVIMOR-INVEST - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (1/2015)
 243. 07:33 EUROCASH - Raport roczny R 2014
 244. 07:23 Przegląd prasy
 245. 07:18 EUROCASH - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 246. 07:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (22/2015)
 247. 06:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (72/2015)
 248. 06:03 POLICE - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. (5/2015)
 249. 03:10 "Puls Biznesu": Przedsiębiorą obawiają się euro
 250. 02:05 "Puls Biznesu": Na wsi dawno nie było tak źle