Trwa ładowanie...
d45s9gn
espi

WISTIL - Wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust.1 przekazanych do Komisji Nadzoru...

WISTIL - Wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust.1 przekazanych do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości w 2013 r. (2/2014)
Share
d45s9gn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust.1 przekazanych do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości w 2013 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), Zarząd Spółki ?WISTIL? S.A. w Kaliszu , podaje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 cyt. ustawy , przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w 2013 roku. 1. RB 1/2013 z 17.01.2013 r. ? daty przekazywania w 2013 r. raportów okresowych. 2. QSr 4/2012 z 28.02.2013 r. ? skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 za IV kwartał 2012 r. 3. SA-R 2012 z 26.04.2013 r. ? Raport roczny za rok obrotowy 2012. 4. RS 2012 z 26.04.2013 r. ? Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012. 5. RB 2/2013 z 09.05.2013 r. ? Wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust.1 przekazanych do Komisji oraz do publicznej wiadomości w 2012 roku. 6. QSr 1/2013 z 15.05.2013 r. ? Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r. 7. RB 3/2013 z 17.05.2013 r. ? wybór
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 8. RB 4/2013 z 21.05.2013 r. ? zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. 9. RB 5/2013 z 21.05.2013 r. ? treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. 10. RB 6/2013 z 06.06.2013 r. ? Połączenie Spółek ? jednostek podporządkowanych Emitentowi. 11. RB 7/2013 z 13.06.2013 r. ? Informacja w sprawie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej 12. RB 8/2013 z 25.06.2013 r. ? treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. 13. RB 9/2013 z 25.06.2013 r. ? powołanie członków Zarządu na nową kadencję. 14. RB 10/2013 z 25.06.2013 r. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Spółki ?WISTIL" S.A. w dniu 25.06.2013 r. 15. SA-P z 30.08.2013 r. ? raport półroczny za I półrocze 2013 r. 16. PS z
30.08.2013 r. ? skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. 17. RB 11/2013 z 16.09.2013 r. o zmianie stanu posiadania akcji ?WISTIL?S.A. przez Członka Rady Nadzorczej ?WISTIL?S.A. 18. RB 12/2013 z 30.09.2013 r. o zmianie stanu posiadania akcji ?WISTIL?S.A. przez ?HAFT?S.A. 19. RB 13/2013 z 30.09.2013 r. Rejestracja zmian Statutu Spółki WISTIL S.A. 20. RB 14/2013 z 01.10.2013 r. o zmianie stanu posiadania akcji ?WISTIL?S.A. przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej ?WISTIL?S.A. 21. RB 15/2013 z 14.10.2013 r o zmianie stanu posiadania akcji ?WISTIL?S.A. przez Członka Rady Nadzorczej ?WISTIL?S.A. 22. QSr 3/2013 z 14.11.2013 r. ? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. 23. RB 16/2013 z 28.11.2013 r. ? ustanowienie zastawu rejestrowego. Jednocześnie Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że wszystkie wskazane wyżej informacje dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (www.wistil.pl ? link Wistil na giełdzie), przy czym niektóre informacje mogą być nieaktualne. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WISTIL SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
(62) 7686100 (62) 7576573
(telefon) (fax)
bos@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn