Trwa ładowanie...
d30lc8o

Artykuły z dnia: 2014.12.31 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 POLFA SA - Informacja istotna (54/2014) - EBI
 2. 23:18 ARTNEWS - Przekształcenie ARTNEWS LLC (87/2014) - EBI
 3. 23:03 ARTNEWS - Sprzedaż obrazów z galerii ?Abbey House Gallery? - aktualizacja informacji (86/2014) - EBI
 4. 23:00 USA/Spadki na Wall Street na ostatniej sesji w roku
 5. 21:30 Stratfor: w 2015 r. Ukraińców czeka bardzo trudna sytuacja gospodarcza
 6. 21:03 DSS S.A. - Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz Prezesa Zarzą ...
 7. 20:48 EXAMOBILE - Aneks do umowy pożyczki udzielonej przez Examobile S.A. (27/2014) - EBI
 8. 20:33 W INVESTMENTS - Rezygnacja osób zarządzających (44/2014)
 9. 19:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2014)
 10. 18:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie osoby zobowiązanej o nabyciu akcji (36/2014)
 11. 18:33 Copernicus Yachts Group - Odwołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta. (33/2014) - EBI
 12. 18:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 13. 18:18 GTC - Informacja o obniżeniu stanu posiadania akcji Globe Trade Centre SA poniżej progu 5% przez ...
 14. 18:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające ...
 15. 17:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (27/2014)
 16. 17:48 QUMAK S.A. - Złożenie przez Spółkę zamówienia spełniającego kryterium umowy znaczącej (69/2014)
 17. 17:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 18. 17:33 ART & BUSINESS MAGAZINE - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni ... - EBI
 19. 17:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2014)
 20. 17:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 21. 17:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 22. 17:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2014)
 23. 17:18 COMECO - Zmiany w Zarządzie Emitenta (6/2014) - EBI
 24. 17:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 25. 17:18 AUTO-SPA - Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku (42/2014) - EBI
 26. 17:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2014)
 27. 17:03 DTP S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (29/2014)
 28. 17:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 29. 17:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (26/2014)
 30. 16:48 BOA S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (22/2014)
 31. 16:48 BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (23/2014)
 32. 16:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 33. 16:48 FAM - Decyzja zarządu o restrukturyzacji segmentu konstrukcji przemysłowych. (68/2014)
 34. 16:48 PZ CORMAY S.A. - Wszczęcie śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki (97/2014)
 35. 16:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (26/2014)
 36. 16:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 37. 16:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają ...
 38. 16:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2014)
 39. 16:33 SYMBIO POLSKA - Opóźnienie w publikacji raportu bieżącego (40/2014) - EBI
 40. 16:33 EKOBOX - Zawarcie znaczącej umowy (34/2014) - EBI
 41. 16:33 JR INVEST - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Spółce zależnej (89/2014) - EBI
 42. 16:33 JHM DEVELOPMENT S.A. - Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego JHM DEVELOPMENT S.A. (58/2014)
 43. 16:25 Dolnośląskie/ Dzięki inwestycjom w LSSE powstanie ponad 540 miejsc pracy
 44. 16:18 PZ CORMAY S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie (96/2014)
 45. 16:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii G ROBYG S.A. ( ...
 46. 16:18 Columbus Capital - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Spółce zależnej. (182/2014) - EBI
 47. 16:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (65/2014)
 48. 16:10 DT: zniesienie zakazu eksportu ropy z USA może doprowadzić do wojny rynkowej
 49. 16:05 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa
 50. 16:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 51. 16:03 PZ CORMAY S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69a ustawy o ofercie (94/2014)
 52. 16:03 PZ CORMAY S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie (95/2014)
 53. 15:48 PAGED - ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej - korekta (62/2014)
 54. 15:48 HUTMEN - Zawiadomienie osób zobowiązanych (32/2014)
 55. 15:48 PZ CORMAY S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie (93/2014)
 56. 15:48 HUTMEN - Zawiadomienia o stanie posiadania akcji Hutmen S.A. (31/2014)
 57. 15:33 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółek zależnych ?Modern Fashioner Sp. z o.o., oraz Modern Style ...
 58. 15:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Uchwała Zarządu w sprawie przydziału Obligacji na okaziciela serii ... - EBI
 59. 15:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Uchwała Zarządu w sprawie przydziału Obligacji imiennych serii F7 ( ... - EBI
 60. 15:33 MONNARI TRADE S.A. - Znacząca umowa ? linia kredytowa (42/2014)
 61. 15:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Uchwała Zarządu w sprawie przydziału Obligacji imiennych serii F6 ( ... - EBI
 62. 15:33 GRUPA DUON S.A. - Informacja o transakcji zawartej przez insidera (34/2014)
 63. 15:25 "FT"/Koncerny naftowe tną płace kontrahentów na Morzu Płn.
 64. 15:20 Niewielkie osłabienie złotego w sylwestrową środę
 65. 15:20 Dolnośląskie/ Na terenie KSSEMP powstanie 700 miejsc pracy
 66. 15:18 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną ( ...
 67. 15:18 PAGED - ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej (62/2014)
 68. 15:18 TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (64/2014)
 69. 15:18 NOVAVIS - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A (72/2014) - EBI
 70. 15:18 AMREST - RB 145/2014 Wykup i umorzenie obligacji (145/2014)
 71. 15:18 Black Lion Fund - Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez SOHO TETRIS sp. z o.o. s.k.. (31/2014)
 72. 15:03 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. (47/2014)
 73. 15:03 INTAKUS S.A. - Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta (82/2014)
 74. 15:03 STARHEDGE S.A. - WYCENA AKCJI SPÓŁKI G-ENERGY S.A. (91/2014)
 75. 15:03 TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 76. 15:03 JR INVEST - Odstąpienie od Porozumienia Inwestycyjnego (88/2014) - EBI
 77. 15:03 MR HAMBURGER S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na ...
 78. 15:03 INTAKUS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INT ...
 79. 14:48 MR HAMBURGER S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej l ...
 80. 14:48 GREMI MEDIA - Zawarcie porozumień do znaczących umów (26/2014)
 81. 14:48 GO TFI S.A. - Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez Wiceprezesa Zarządu (2/2014)
 82. 14:48 GO TFI SA - Nabycie akcji spółki GO TFI S.A. przez Wiceprezesa Zarządu (14/2014) - EBI
 83. 14:48 IDM SA - Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu (67/2014)
 84. 14:33 GREMI MEDIA - Zawarcie porozumienia w sprawie terminu spłaty wierzytelności. (25/2014)
 85. 14:33 FLY.PL - Zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (16/ ... - EBI
 86. 14:33 FLY.PL - Zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (15/ ... - EBI
 87. 14:33 KLEBA INVEST - Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta ? KI Projekt 5 Sp. z o.o. ... - EBI
 88. 14:33 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej ...
 89. 14:33 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosó ...
 90. 14:33 FLY.PL S.A. - Zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie. ...
 91. 14:33 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosó ...
 92. 14:18 2C PARTNERS - Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii D (70/2014) - EBI
 93. 14:18 FLY.PL S.A. - Zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie. ...
 94. 14:18 TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej (39/2014)
 95. 14:15 Dolnośląskie/ Rekordowy rok w historii WSSE
 96. 14:08 NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów utrzymały się na poziomie 0,2% w XII
 97. 14:08 Przegląd informacji ze spółek
 98. 14:08 Kalendarium ISBnews
 99. 14:03 MIDVEN - Życiorysy członków Rady Nadzorczej (27/2014) - EBI
 100. 14:03 BEST III NS FIZ - Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ (34/2014) - EBI
 101. 14:03 PRYMUS S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% (1 ...
 102. 14:03 TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej (38/2014)
 103. 14:03 VISTAL GDYNIA S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy (51/2014)
 104. 13:48 FOTA S.A. - Utrata kontroli nad spółką zależną od Emitenta ? ART-GUM sp. z o.o. z siedzibą w Maza ...
 105. 13:48 FOTA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia ...
 106. 13:48 TRAKCJA PRKiI S.A. - Zmiany w składzie Zarządu (37/2014)
 107. 13:48 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej (55/2014)
 108. 13:45 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-12-31
 109. 13:33 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (59/2014)
 110. 13:33 KPPD - Dostawy surowca w I połowie 2015 r. - umowy z RDLP Szczecinek i RDLP Piła. (20/2014)
 111. 13:33 MR HAMBURGER - Rozszerzenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego sys ... - EBI
 112. 13:18 WORK SERVICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (113/2014)
 113. 13:18 PUŁAWY - Zawarcie umowy znaczącej z Grupą Kapitałową PGE (30/2014)
 114. 13:18 TELESTRADA S.A. - Informacja o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki Telestrada S.A. (51/2014)
 115. 13:18 WORK SERVICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (112/2014)
 116. 13:18 FUTURIS - Przydział obligacji serii W i U (62/2014) - EBI
 117. 13:18 EUROTEL S.A. - Informacja o zmianie zasad konsolidacji w ramach sprawozdań finasowych Emitenta. ( ...
 118. 13:18 TELESTRADA - Informacja o rozszerzeniu składu Zarządu Spółki Telestrada S.A. (51/2014) - EBI
 119. 13:15 Wciąż spadają ceny na stacjach paliw
 120. 13:03 EUROTEL S.A. - Informacja o istotnej umowie - Umowa zbycia 48,125% udziałów w spółce MEDIA Syste ...
 121. 13:03 WORK SERVICE S.A. - Zawarcie ze spółką zależną znaczącej umowy dotyczącej przeniesienia na rzecz ...
 122. 13:03 mBank - Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby ...
 123. 13:03 INTAKUS S.A. - Zbycie aktywów przez Spółkę zależną od Emitenta (81/2014)
 124. 13:03 LAUREN PESO POLSKA - Transza do projektu "Optymalizacja procesów proekologicznych w MMŚP" w rama ... - EBI
 125. 13:03 RUNICOM - Przydział obligacji serii A5 (72/2014) - EBI
 126. 13:03 LAUREN PESO POLSKA - Transza projektu "Czas na EKOprzedsiębiorstwo!" w ramach Programu Operacyjne ... - EBI
 127. 13:03 POLENERGIA - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych emitenta w zakresie obrotów handlowych po ...
 128. 13:03 INTAKUS S.A. - Zbycie aktywów przez Spółkę zależną od Emitenta (80/2014)
 129. 12:48 SKOTAN S.A. - Odstąpienie od kontynuacji projektu "Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania pre ...
 130. 12:48 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (88/2014)
 131. 12:48 MARKA - Uchwała nr 1476/2014 Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii D i E do ASO na rynku ... - EBI
 132. 12:33 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spó ... - EBI
 133. 12:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (33/2014)
 134. 12:33 EFICOM-SINERSIO - Zmiany w Zarządzie EFICOM S.A (48/2014) - EBI
 135. 12:33 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Rezygnacja Prezesa Zarządu (20/2014) - EBI
 136. 12:33 KCI - INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ KCI SA. (1/2014) - EBI
 137. 12:33 LASER-MED - LASER-MED S.A. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych emitenta (3 ... - EBI
 138. 12:33 BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną (91/2014)
 139. 12:33 BERLING - Informacje o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej sp ... - EBI
 140. 12:23 GDDKiA ogłosiła przetargi na dwa odcinki S8 w mazowieckim
 141. 12:18 INTELIWISE - Rezygnacja członka zarządu Pana Marka Trojanowicza (13/2014) - EBI
 142. 12:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 143. 12:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o pośrednim nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. (77/2014)
 144. 12:18 JUPITER - INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ JUPITER S.A. (1/ ... - EBI
 145. 12:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (166/2014)
 146. 12:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 147. 12:05 Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2014
 148. 12:03 MERCOR S.A. - Zawarcie aneksów do umów pożyczki oraz umowy pożyczki (22/2014)
 149. 12:03 INTEGER.PL S.A. - Przejęcie spółki Polska Grupa Pocztowa S.A. z siedzibą w Warszawie przez spółkę ...
 150. 12:03 MORIZON S.A. - Korekta raportu ESPI 20/2014 - zmiana stanu posiadania akcjonariusza (27/2014)
 151. 12:03 AEDES - Zakończenie realizacji inwestycji przy ul. Miłkowskiego w Krakowie (46/2014) - EBI
 152. 12:03 MORIZON S.A. - Korekta raportu ESPI 19/2014 - zmiana stanu posiadania akcjonariusza (26/2014)
 153. 12:03 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ustalenie daty pierwszego notowania certyfi ...
 154. 12:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu (144/2014)
 155. 12:03 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych ser ...
 156. 12:03 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Informacja o Przedwstępnej Warunkowej Umowie Sprzedaży Prawa Użytkowan ...
 157. 12:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (11 ...
 158. 11:53 Budimex ma umowę na obwodnicę Bełchatowa za 118,4 mln zł netto
 159. 11:48 BNP PARIBAS PL - Zmiana znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (41/ ...
 160. 11:48 MIRACULUM S.A. - Zakończenie okresu delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności ...
 161. 11:48 MIRACULUM S.A. - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (94/2014)
 162. 11:38 BM Reflex: Paliwa powinny nadal tanieć, spadki zniwelują na razie nową opłatę
 163. 11:33 ALFA STAR - Złożenie rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu (42/2014) - EBI
 164. 11:33 BUDIMEX - Budowa obwodnicy Bełchatowa ? nowy kontrakt Budimeksu SA (105/2014)
 165. 11:33 KANCELARIA MEDIUS - Nabycie akcji własnych (109/2014) - EBI
 166. 11:30 Warmińsko-mazurskie/ Blisko 3,9 mln zł za szkody wyrządzone przez bobry i wilki
 167. 11:23 Złoty kończy 2014 rok osłabieniem do głównych walut
 168. 11:23 Szczurek: Polska nie jest jeszcze gotowa na euro
 169. 11:18 MOMO - Wydanie pozwolenia na budowę automatycznej stacji paliw MOMO w Natolinie. (53/2014) - EBI
 170. 11:18 RADPOL S.A. - Połączenie RADPOL S.A. i WIRBET S.A. (48/2014)
 171. 11:18 PRYMUS - Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (31/2014) - EBI
 172. 11:18 ALFA STAR - Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku Newconnect. ( ... - EBI
 173. 11:18 EUROSNACK S.A. - Nabycie akcji przez osobę nadzorujcą (25/2014)
 174. 11:11 Od nowego roku zmiany dla kredytobiorców
 175. 11:03 WORK SERVICE S.A. - Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (110/2014)
 176. 11:03 EUROSNACK S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (24/2014)
 177. 11:03 Columbus Capital - Odstąpienie przez Emitenta od Porozumienia Inwestycyjnego (181/2014) - EBI
 178. 10:53 NDI ma umowę na budowę odcinka linii kolejowej do lotniska Szymany za 61 mln zł
 179. 10:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (197/2014)
 180. 10:48 WIKANA - Wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną (106/2014)
 181. 10:48 WIKANA - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (105/2 ...
 182. 10:48 WANDALEX - Skup akcji własnych (31/2014)
 183. 10:33 EUROSNACK S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (23/2014)
 184. 10:33 GRAJEWO - Zawarcie transakcji FX forward (39/2014)
 185. 10:33 KOMPAP - Rejestracja połączenia spółek ?GRAND? Sp. z o.o. i ?FRANET? Sp. z o.o. (62/2014)
 186. 10:21 Trzy lata i po kłopocie? Już obowiązuje nowe prawo o likwidacji zadłużenia
 187. 10:20 Lidzbark/ Kolejny przetarg na dokończenie prac w Termach Warmińskich
 188. 10:18 MCI - Informacja o udziele kobiet i męźczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej MCI Management S.A. ... - EBI
 189. 10:18 SYMBIO POLSKA - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A. (39/2014) - EBI
 190. 10:03 SYMBIO POLSKA - Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 30 grudnia 2014 r. (38/2 ... - EBI
 191. 10:03 BORUTA-ZACHEM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA w ...
 192. 10:03 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (73/2014)
 193. 10:03 WADEX S.A. - ZAWARCIE UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI WADEX INVEST SP. Z O.O. (34/2014)
 194. 10:03 GC INVESTMENT - Wezwanie obligatariuszy serii W (62/2014) - EBI
 195. 10:03 WADEX S.A. - ZAWARCIE UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI WADEX-BUDOWA SP. Z O.O. (33/2014)
 196. 10:03 SYMBIO POLSKA - Powołanie Członka Zarządu Symbio Polska S.A. (37/2014) - EBI
 197. 10:03 HYDROPHI - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ Spółki (26/2014)
 198. 10:00 MF: na początku stycznia będą gotowe tezy nowej Ordynacji podatkowej
 199. 09:50 Podkarpackie/ Rekordowy rok w mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 200. 09:48 HYDROPHI - Zakończenie subskrypcji akcji serii D w ofercie publicznej (61/2014) - EBI
 201. 09:48 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (89/2014)
 202. 09:38 PKP oceniają, że do sprzedaży Galerii Katowickiej może dojść w 2015 roku
 203. 09:33 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej ? ...
 204. 09:33 WAKEPARK - Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (21/2014) - EBI
 205. 09:33 EKOKOGENERACJA - Wygaśnięcie emisji akcji serii H Ekokogeneracja S.A. w ramach Programu Motywacyj ... - EBI
 206. 09:33 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Avia Solutions Group AB financial reporting in 2015 (26/2014)
 207. 09:32 W przyszłym roku bezrobocie będzie nadal spadać, ale ceny powinny zacząć rosnąć
 208. 09:30 W 2014 r. w Polsce upadły 823 firmy
 209. 09:25 Kujawsko-Pomorskie/ Bezrobocie spadło, ale ciągle wysokie
 210. 09:18 WADEX S.A. - Zbycie aktywów o znacznej wartości (32/2014)
 211. 09:03 MOSTALZAB - Odwołanie prokury (88/2014)
 212. 09:01 10 proc. skontrolowanych przez UOKiK fajerwerków z nieprawidłowościami
 213. 09:00 W.Brytania/ Co trzeciej giełdowej spółce z sektora naftowego grozi bankructwo
 214. 08:57 Rzymskie pracownie szyjące stroje dla księży rezygnują z luksusu
 215. 08:53 Spółka ATM Grupy ma umowę na realizację sezonów 'Rancza' dla TVP za 16 mln zł
 216. 08:53 Emperia: Skup akcji spółki przez Elpro przedłużony do 31 marca
 217. 08:53 Szczurek: Deficyt budżetu centralnego może wynieść poniżej 30 mld zł w 2014 r.
 218. 08:48 Dni wolne i szanse na długi weekend w 2015 roku
 219. 08:42 Nowe możliwości dla najbardziej zadłużonych Polaków
 220. 08:38 Kerdos liczy na sprzedaż fabryki w Lublińcu za 35 mln zł już w styczniu
 221. 08:35 Eksperci: sankcje nałożone na Rosję nie są skuteczne
 222. 08:23 PKP Cargo ma umowę kupna 80% udziałów spółki AWT za ponad 445 mln zł
 223. 08:23 Netia oczekuje zwrotu podatku za 2003 r. po ponownej decyzji Izby Skarbowej
 224. 08:20 Ponad 800 nowych miejsc pracy w warmińsko-mazurskiej SSE
 225. 08:19 Od stycznia prostsze zasady rozliczania użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych
 226. 08:12 Od jutra możliwe e-zwolnienia lekarskie. ZUS liczy na oszczędności
 227. 07:55 Pięć miliardów na trzynastki dla urzędników
 228. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 229. 07:38 Przegląd prasy
 230. 06:05 "Gazeta Wyborcza": Eksport przygraniczny
 231. 05:40 "Gazeta Wyborcza": Szampany staniały o 20 proc.
 232. 04:40 "Rzeczpospolita": Prawnik z marketu
 233. 03:10 "Dziennik Gazeta Prawna": Firmy najwolniej płacą na Lubelszczyźnie
 234. 01:18 PKP CARGO S.A. - Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej nabycia przez PKP CARGO S.A. 80% udziałów w ...