Trwa ładowanie...
d30lc8o

Artykuły z dnia: 2014.12.15 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 DANKS - Raport miesięczny za listopad 2014 (44/2014) - EBI
 2. 23:48 NTT SYSTEM S.A. - Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring (27/2014)
 3. 23:33 ELZAB - Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy (30/2014)
 4. 23:33 PYLON - Raport miesięczny Pylon Spółka Akcyjna za listopad 2014 (54/2014) - EBI
 5. 23:25 USA/Spadki na Wall Street, o kierunku indeksów decyduje ropa naftowa
 6. 23:18 VENO S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na ...
 7. 22:48 VENO - Korekta raportu 35/2014 (36/2014) - EBI
 8. 22:48 MPL VERBUM - Raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2014/2015 (13/2014) - EBI
 9. 22:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (173/2014)
 10. 22:33 ATON-HT - Raport miesięczny Spółki ATON-HT za listopad 2014r. (30/2014) - EBI
 11. 22:18 01CYBERATON S.A. - Informacja o stanie zaangażowania głównych akcjonariuszy (34/2014)
 12. 21:21 Mieszkania wciąż tanieją
 13. 21:15 Badanie: gracze komputerowi to głównie mężczyźni poniżej 30. roku życia
 14. 20:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do znaczącej umowy kredytowej ...
 15. 20:48 IMMOFINANZ AG - (37/2014)
 16. 20:48 ORCO PROPERTY GROUP - Wybór nowego CFO Grupy (48/2014)
 17. 20:35 W PKN Orlen wstępne porozumienie ze związkami ws. restrukturyzacji
 18. 20:18 ORION - Raport miesięczny - listopad 2014 (29/2014) - EBI
 19. 20:04 Wielki Wyścig WP: Do Wrocławia najszybciej samolotem
 20. 20:03 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Informacja o spełnieniu się niektórych warunków zawieszających z umowy s ...
 21. 19:48 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zmiana umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Meta ...
 22. 19:35 Mleczarzom grozi ponad 200 mln euro kary; Polska chce rat; KE niechętna (aktl.)
 23. 19:33 ASM GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...
 24. 19:33 BUMECH S.A. - Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami ZWG S.A. w związku ze zbliżającym ...
 25. 19:18 TECHMADEX - Spełnienie się warunków istotnej umowy (36/2014) - EBI
 26. 19:15 Wrocław/ Rada wierzycieli zgodziła się na sprzedaż FagorMastercook (aktl.)
 27. 19:03 ZWG Spółka Akcyjna - Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami ZWG S.A. w związku ze zbliż ... - EBI
 28. 18:48 ASM GROUP - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM GROUP S.A. (2 ... - EBI
 29. 18:48 PTI S.A. - Wprowadzenie obligacji serii D do obrotu na Catalyst (28/2014)
 30. 18:40 Producentom mleka grozi ponad 200 mln euro kary; Polska chce rat
 31. 18:35 Balin Energy, poszukiwawcza spółka w ramach projektu PKN Orlen, do likwidacji
 32. 18:33 MONNARI TRADE S.A. - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 15 grudnia 2014 r. (36/2014)
 33. 18:33 ENERGA - Informacja o niezastosowaniu przez spółkę ENERGA SA zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowa ... - EBI
 34. 18:25 Ucieczka kapitału z giełd - popołudniowy komentarz giełdowy
 35. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 36. 18:23 Kalendarium ISBnews
 37. 18:22 Załamanie na finiszu - komentarz po sesji
 38. 18:20 Tylko dwa słowa - popołudniowy komentarz walutowy
 39. 18:09 Dyktat ropy naftowej - komentarz po sesji
 40. 18:08 Kerdos wyemitował obligacje serii I o wartości nominalnej 13,22 mln zł
 41. 18:05 Świetne dane o produkcji w USA, ale...
 42. 18:03 MIRACULUM S.A. - Zakończenie spłaty zobowiązań układowych (92/2014)
 43. 18:03 KERDOS GROUP - Przydział Obligacji serii I (126/2014)
 44. 18:03 MIDAS - Wpisanie do rejestru zastawów zastawu na aktywach znacznej wartości (34/2014)
 45. 17:55 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek
 46. 17:48 DREWEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki (55/2 ...
 47. 17:48 DREWEX S.A. - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2014 roku (56/2014)
 48. 17:48 DREWEX S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 15 grudnia 2014 roku (54/2014)
 49. 17:45 Przymusowy wykup akcji Rafinerii Trzebinia w związku z konsolidacją
 50. 17:40 Ceny wciąż idą w dół. RPP w rozterce?
 51. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 1,63% na zamknięciu w poniedziałek
 52. 17:35 WIG20 na zamknięciu sesji spadł 1,63 proc. do 2321,57 pkt
 53. 17:33 TRANS POLONIA S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. prz ...
 54. 17:33 TRANS POLONIA S.A. - Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji (41/2014)
 55. 17:33 SELVITA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa ...
 56. 17:33 BYTOM - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (44/2014)
 57. 17:33 2C PARTNERS - Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu (65/2014) - EBI
 58. 17:33 EZO S.A. - Incydentalne naruszenie zasady ładu korporacyjnego (45/2014) - EBI
 59. 17:33 ZASTAL SA - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji V emisji (22/2014)
 60. 17:33 COMECO - Wprowadzenie akcji serii C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect ... - EBI
 61. 17:33 EFICOM - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej EFICOM S.A. (44/2014) - EBI
 62. 17:23 NZW SIA Balin Energy z grupy PKN Orlen podjęło uchwałę o likwidacji spółki
 63. 17:18 EZO S.A. - Raport miesięczny EZO S.A. za listopad 2014 roku (44/2014) - EBI
 64. 17:18 PKNORLEN - ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (291/2014)
 65. 17:15 Analitycy MG: deflacja pogłębi się w grudniu
 66. 17:15 Mazowsze/ Pierwsze czytanie budżetu na 2015 rok
 67. 17:15 Wrocław/ Rada wierzycieli zgodziła się na sprzedaż FagorMastercook
 68. 17:10 GUS: w listopadzie deflacja w wysokości 0,6 proc. rdr (opis2)
 69. 17:03 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej ...
 70. 17:03 PKNORLEN - Otwarcie postępowania likwidacyjnego SIA Balin Energy (290/2014)
 71. 17:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 72. 17:00 Neneman: tegoroczne wpływy z akcyzy bliskie założeniom z budżetu
 73. 16:55 InPost ponownie wybrany przez Centrum Usług Wspólnych
 74. 16:48 UNIMOT - Rejestracja przez Sąd akcji serii E, F, G i H. (79/2014) - EBI
 75. 16:35 Szczecin/Gotowa konstrukcja hali w fabryce fundamentów farm wiatrowych
 76. 16:33 EUROSNACK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki (2 ...
 77. 16:33 EKOKOGENERACJA - Uchwalenie podwyższenia kapitału Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. (76/2014) - EBI
 78. 16:33 ARPSA - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ARP S.A. (25/2014) - EBI
 79. 16:18 JR INVEST - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta (80/2014) - EBI
 80. 16:18 E-MUZYKA - Raport miesięczny - listopad 2014r. (23/2014) - EBI
 81. 16:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta (136/ ...
 82. 16:08 Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB spadł do 57 pkt w grudniu
 83. 16:05 75 proc. podatek od nieujawnionych dochodów
 84. 16:03 FORTE - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (42/2014)
 85. 15:53 Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków
 86. 15:53 Inflacja bazowa przyspieszyła do 0,5% r/r w listopadzie wg analityków
 87. 15:53 Zatrudnienie wzrosło o ok. 0,9% r/r w listopadzie, płace o 3,6% wg analityków
 88. 15:53 Produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 1,3% m/m w listopadzie
 89. 15:53 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wzrosło do 80,1% w listopadzie
 90. 15:48 STAR FITNESS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych ( ...
 91. 15:48 FORTE - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (41/2014)
 92. 15:48 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (1 ...
 93. 15:48 HORTICO S.A. - Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane ...
 94. 15:48 MINOX - Uzupełnienie raportu nr 10/2014 w sprawie zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą. (57/2014) - EBI
 95. 15:48 STAR FITNESS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych ...
 96. 15:48 ELKOP - Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta ...
 97. 15:48 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (156/2014)
 98. 15:45 Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym
 99. 15:45 Nalewajk: drób, mleko i owoce, w tym jabłka, to nasze produkty do Azerbejdżanu
 100. 15:40 MF: po listopadzie deficyt budżetu wyniósł 52,1 proc. planu na ten rok
 101. 15:38 Oferta konsorcjum Budimeksu za 639 mln zł netto najkorzystniejsza na odcinek S3
 102. 15:33 PHARMENA S.A. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta (6/2014)
 103. 15:33 POWER PRICE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. (13/2014) - EBI
 104. 15:33 HORTICO - Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane prze ... - EBI
 105. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 106. 15:33 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (28/2014)
 107. 15:33 YELLOW HAT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ (12/2014)
 108. 15:33 NOVITA - Negatywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchw ...
 109. 15:33 UNIMA 2000 S.A - Korekta raportu bieżącego nr 31/2014 z 12.12.2014r. (31/2014)
 110. 15:33 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (27/2014)
 111. 15:33 MUZA - Skup akcji własnych (45/2014)
 112. 15:30 Prezydent podpisał nowelę ustawy o ewidencji producentów
 113. 15:20 Śląskie/ Ponad 170 projektów i 5 mln zł w budżecie obywatelskim w Tychach
 114. 15:18 PROJPRZEM - Zawarcie umów o dostawę i montaż konstrukcji stalowych (36/2014)
 115. 15:18 EUROSNACK S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROSNACK S.A. w dn ... - EBI
 116. 15:18 BUDIMEX - Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól - Legnica, zadanie V ? powzięcie inform ...
 117. 15:18 KPPD - Dostawy surowca w 2015 r. - umowa z RDLP Szczecinek. (18/2014)
 118. 15:10 W. Brytania/ Przybywa upadłości wśród firm z sektora usług dla branży naftowej
 119. 15:10 Prezydent podpisał nowelę ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 120. 15:08 MF: Deficyt budżetu wyniósł 24,77 mld zł po XI, tj. 52,1% planu wg wst. danych
 121. 15:08 MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 94,7% do końca listopada
 122. 15:08 MF miało do dyspozycji 5,92 mld euro środków walutowych na koniec listopada
 123. 15:08 Enea obniżyła wartość programu emisji obligacji do 3 mld zł
 124. 15:05 GUS: w listopadzie deflacja w wysokości 0,6 proc. rdr (opis)
 125. 15:03 08OCTAVA - Aktualizacja informacji poufnej (14/2014)
 126. 15:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczb ...
 127. 14:55 MIR: wydaliśmy ponad 315 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013
 128. 14:55 Pietrewicz: w ciągu dwóch lat chcemy podwoić polsko-indyjskie obroty handlowe
 129. 14:55 MIR zakończył prace nad zmianami w programie MdM
 130. 14:53 Grzegorz Szymański objął funkcję prezesa Arval Polska z grupy BNP Paribas
 131. 14:50 Federacja Konsumentów: Polacy są konserwatystami na rynku mediów
 132. 14:48 ORZEŁ - ORZEŁ SA: Informacje dotyczące wniosku o ustanowienie zarządcy z jednoczesnym wnioskiem o ... - EBI
 133. 14:48 EKOKOGENERACJA - Sprostowanie do tytułu Komunikatu Bieżącego nr-73/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. ... - EBI
 134. 14:38 Comarch dostarczy A4WP system do testów w standardzie ładowania bezprzewodowego
 135. 14:35 Opolskie/ Zidentyfikują i opiszą tereny zdegradowane w regionie
 136. 14:35 Stefan Niesiołowski: kłamstwo, nienawiść i głupota przesłaniem marszu PiS
 137. 14:33 Columbus Capital - Spłata raty pożyczki przez Spółkę zależną (165/2014) - EBI
 138. 14:33 ENEA - Obniżenie wartości Programu Emisji Obligacji w ramach umowy programowej. (35/2014)
 139. 14:33 Bowim - Nabycie akcji własnych przez Emitenta (58/2014)
 140. 14:33 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez podmiot kontrolowany przez członka Rady Nadzorcz ...
 141. 14:25 GUS: w listopadzie deflacja w wysokości 0,6 proc. rdr (krótka)
 142. 14:25 UOKiK nałożył karę na spółkę Harmedy za nieuczciwe praktyki rynkowe
 143. 14:23 Cube.ITG ma umowę dotyczącą przejęcia firmy ITMED
 144. 14:23 UKE zakwalifikował wszystkich 6 chętnych do II etapu aukcji na LTE
 145. 14:20 W 2015 roku gorzowski szpital zamierza zainwestować ponad 120 mln zł
 146. 14:18 ACTION S.A. - Umowy znaczące z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (54/2014)
 147. 14:18 TVN - Transakcja sprzedaży i kupna akcji TVN S.A. przez podmiot kontrolowany przez członka Rady N ...
 148. 14:18 BEDZIN - Połączenie spółek Energoutech 2 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Akcjonariusza Spó ...
 149. 14:18 MOSTALZAB - Aktualizacja informacji o ustanowieniu hipoteki (84/2014)
 150. 14:18 DROP S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (28/2014)
 151. 14:10 Neneman: walka z wyłudzeniami VAT jednym z priorytetów w 2015 r.
 152. 14:08 NBP: Deficyt na rachunku C/A to 435 mln euro w X, konsensus: -331 mln euro
 153. 14:08 NBP: Eksport wzrósł o 3,2% r/r, import wzrósł o 3,4% w październiku
 154. 14:08 GUS: Deflacja wyniosła 0,6% r/r w listopadzie wobec oczekiwanych -0,5%
 155. 14:08 GUS: Deflacja to 0,6% r/r w XI, największy wpływ m/m: ceny transportu, łączności
 156. 14:03 MOSTALZAB - Zwiększenie wartości znaczącej umowy zawartej z BASF Polska (83/2014)
 157. 13:55 MAE: zużycie węgla na świecie będzie rosnąć, ale ceny - niekoniecznie
 158. 13:48 EMC - Zmiana znaczącej umowy w ?EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławi ...
 159. 13:48 VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (31/2014)
 160. 13:48 WIND MOBILE - Holiday Inn udoskonala obsługę gości z iLumio (46/2014) - EBI
 161. 13:33 TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (124/2014)
 162. 13:33 Columbus Capital - Podpisanie dziewiętnastu umów przez spółkę zależną. (164/2014) - EBI
 163. 13:33 HEFAL SERWIS - Zawiadomienie o wyborze oferty Spółki (52/2014) - EBI
 164. 13:33 JR INVEST - Podpisanie dziewiętnastu umów przez spółkę zależną (79/2014) - EBI
 165. 13:33 PKP chwali się sukcesem Pendolino. Tymczasem pasażerowie domagają się powrotu tańszych pociągów
 166. 13:18 CUBE.ITG S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy pod warunkiem zawieszaj ...
 167. 13:18 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (28/2014)
 168. 13:18 MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 169. 13:18 EKOKOGENERACJA - Korekta komunikatu bieżącego 71/2014 (74/2014) - EBI
 170. 13:18 GRUPA RECYKL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (25/2014) - EBI
 171. 13:15 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-12-15
 172. 13:03 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (106/2 ... - EBI
 173. 12:53 BGK: MdM może wykorzystać 80% limitu zaplanowanego na 2015 r.
 174. 12:48 CNT S.A. - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie ? zwiększenie ...
 175. 12:48 Bowim - Zawarcie aneksu do umowy kredytu z mBank S.A. (57/2014)
 176. 12:45 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 177. 12:45 Rosyjscy oszuści podszywają się pod polskie służby drogowe
 178. 12:42 Komentarz PLN: Złoty relatywnie stabilny, inflacja CPI w kalendarzu
 179. 12:38 Raiffeisen Polbank stał się jedynym udziałowcem Raiffeisen-Leasing Polska
 180. 12:37 Japonia zagłosowała za słabym jenem - walutowy raport poranny
 181. 12:35 Prezydent podpisał ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia
 182. 12:33 Bowim - Zawarcie aneksu do umowy współpracy z mBank S.A. (56/2014)
 183. 12:23 InPost wygrał przetarg na obsługę przesyłek dla CUW o wartości ok. 33 mln zł
 184. 12:18 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (72/2014)
 185. 12:18 AERFINANCE PLC - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na WAZA (5/2014)
 186. 12:18 STAR FITNESS - Informacja zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect" (33/2014) - EBI
 187. 12:18 STAR FITNESS - Zawarcie przez Emitenta umów pożyczek (32/2014) - EBI
 188. 12:10 UOKiK ukarał firmę Harmedy. Zapłaci 145 tys. zł kary
 189. 12:04 Rozczarowanie - giełdowy komentarz poranny
 190. 12:03 KANCELARIA MEDIUS - Nabycie akcji własnych (102/2014) - EBI
 191. 11:56 Podaż nie daje za wygraną - analiza futures na WIG20
 192. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 242/A/NBP/2014
 193. 11:48 ASSETUS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS. (34/2014) - EBI
 194. 11:48 Szansa na wzrostowe odreagowanie - Poranny komentarz giełdowy
 195. 11:47 Żywy karp tani jak barszcz. Świąteczna wojna cenowa
 196. 11:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (53/2014)
 197. 11:33 NWAIDM - Oświadczenie Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A. o rezygnacji z publikacji raportów miesięcz ... - EBI
 198. 11:33 CNT S.A. - Aktualizacja informacji (48/2014)
 199. 11:28 Jak nisko spadną ceny ropy? - komentarz walutowy
 200. 11:25 Niezmienna retoryka przedstawicieli OPEC
 201. 11:23 BESI: Wydzielenie aktywów infrastrukt. w Netii może przybliżyć podział spółki
 202. 11:20 Posiedzenie FOMC wydarzeniem tego tygodnia
 203. 11:18 EKOKOGENERACJA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień ... - EBI
 204. 11:08 Synektik spodziewa się poprawy wyników r/r w 2015 r., może wypłacić dywidendę
 205. 11:08 BESI podniosło wycenę Cyfrowego Polsatu do 29,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 206. 11:08 BESI obniżyło rekomendację Orange Polska do 'sprzedaj', a wycenę do 8 zł
 207. 11:06 Ciężarówka Coca-Coli pędzi przez Polskę
 208. 11:03 IndygoTech Minerals S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze zaoferowania akcji nowej emisji serii I je ...
 209. 10:53 BESI podniosło wycenę akcji TVN do 17,9 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 210. 10:53 BESI podniosło wycenę akcji Agory do 10,3 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 211. 10:53 Synektik nie wyklucza przejęć produktów lub części firm na rynku ochrony zdrowia
 212. 10:33 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajn ...
 213. 10:10 Kosmiczne rachunki za prąd
 214. 10:08 ARR: Eksport cukru spadł o 13% r/r do 465 tys. ton w okresie X 2013 - IX 2014
 215. 10:08 Coal Energy zmniejszył produkcję węgla o 84,2% r/r do 10,5 tys. ton w XI
 216. 10:03 EQUITIER - Raport miesięczny za listopad 2014 (55/2014) - EBI
 217. 10:03 ROBINSON EUROPE - Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2013/2 ... - EBI
 218. 09:53 ARR: Wolumen eksportu produktów mleczarskich wzrósł o 26% r/r w I-IX
 219. 09:53 Rozpoczyna się tydzień bogaty w ważne dla złotego dane makroekonomiczne
 220. 09:48 COAL ENERGY S.A. - November FY2015 production update (24/2014)
 221. 09:38 ARR: Eksport zbóż wzrósł o 8% r/r do 1,4 mln ton w lipcu-wrześniu
 222. 09:38 ARR: Eksport wieprzowiny i wołowiny spadł, a drobiu wzrósł r/r w I-IX
 223. 09:30 "Szybko i wygodnie". Pierwsze wrażenia pasażerów z Pendolino
 224. 09:25 Opolskie/ Czesi przebudują wał przeciwpowodziowy po polskiej stronie
 225. 09:23 BIEC: WPI wzrósł w XII, niektóre jego składniki sugerują już wzrosty cen
 226. 09:23 DM BGŻ podniósł rekomendację ZM Henryk Kania do 'kupuj', wycenę do 3,37 zł
 227. 09:18 INSTALEXPORT - Wykup obligacji serii A3 (35/2014) - EBI
 228. 09:18 LZMO Spółka Akcyjna - Podjęcie decyzji o zaoferowaniu akcji nowej emisji serii D spółce IndygoTec ... - EBI
 229. 09:08 PKP IC: Pendolino wpłynie pozytywnie na wyniki już od początku 2015 r.
 230. 09:08 BM BGŻ podniosło wycenę Tarczyńskiego do 14,53 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 231. 09:05 BIEC: nieznacznie silniejsze oczekiwania firm na wzrost cen
 232. 09:03 ERBUD S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów w ERBUD S.A ...
 233. 09:03 ASTARTA HOLDING - Notification concerning purchase of shares within the Buyback program (32/2014)
 234. 08:53 Waryński sprzedał ok. 60% lokali w Mieście Wola i ok. 50% w Stacji Kazimierz
 235. 08:53 Dalmor i mLocum wystąpiły do UOKiK o zgodę na utworzenie wspólnego przedsięrcy
 236. 08:53 Robyg wykupi przedterminowo obligacje serii G i H warte razem 35 mln zł
 237. 08:48 MOMO - Raport miesięczny za listopad 2014 - 50% wzrost sprzedaży RdR (49/2014) - EBI
 238. 08:40 Do apteki z dowodem? Będą możliwe ograniczenia sprzedaży leków
 239. 08:38 PCC Consumer Products Kosmet przydzielił obligacje serii C o wartości 3 mln zł
 240. 08:38 Mikrokasa przydzieliła obligacje serii M o łącznej wartości nomin. 2,6 mln zł
 241. 08:38 Milestone Medical ma umowę na dystrybucję systemów znieczulenia w Chinach
 242. 08:33 ZUE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
 243. 08:23 Sąd umorzył 2 postępowania upadłościowe Polimeksu, rozprawa w kolejnym 13 I
 244. 08:23 Fitch podniósł perspektywę ratingów sektora utilities w regionie do stabilnej
 245. 08:23 Torpol: Upadłość Feroco nie wpłynie na realizację odcinka linii Kraków-Medyka
 246. 08:23 Qumak wykona prace za 12,5 mln zł netto w Porcie Lotniczym Mazury w Szymanach
 247. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (154/2014)
 248. 08:18 ZUE S.A. - Korekta (uzupełnienie) skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2014 r. (42/2 ...
 249. 08:18 ECERAMICS - Podjęcie decyzji o zaoferowaniu akcji nowej emisji serii J spółce IndygoTech Minerals ... - EBI
 250. 08:18 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Podjęcie decyzji o zaoferowaniu w akcji nowej emisji serii N spółce ... - EBI
 251. 07:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (183/2014)
 252. 07:08 Przegląd prasy
 253. 07:08 Notowania wybranych surowców mineralnych
 254. 07:08 Saldo obrotów bieżących wyniosło -331 mln euro w październiku wg analityków
 255. 07:08 Deflacja CPI wyniosła 0,5% r/r w listopadzie wg analityków