Trwa ładowanie...
dvvlmsj

Artykuły z dnia: 2014.12.19 - finanse.wp.pl

 1. 23:20 USA/Wzrosty na Wall Street na koniec tygodnia
 2. 22:48 RESBUD - Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej na nieruchomości Spółki (52/2014)
 3. 22:33 CENTURION FINANCE - Aneks do umowy pożyczki (48/2014) - EBI
 4. 22:33 CENTURION FINANCE - Aneks do umowy pożyczki (49/2014) - EBI
 5. 21:48 KREDYT INKASO S.A. - Objęcie przez jednostkę zależną certyfikatów inwestycyjnych stanowiących akt ...
 6. 21:48 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI - Sprostowanie raportu bieżącego nr 20/2014 (24/2014) - EBI
 7. 21:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja obligacji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowy ...
 8. 21:33 SEKA - Powołanie Prezesa Zarządu (25/2014) - EBI
 9. 21:33 BETOMAX POLSKA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (25/2 ...
 10. 21:33 AMREST - RB 138/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer ...
 11. 21:18 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group S.A. informuje o zbyciu udziałów Hospitality Invest s.a ...
 12. 21:18 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (83/2014)
 13. 21:18 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group S.A. informuje o planie restrukturyzacyjnym Suncani Hva ...
 14. 21:03 PIK S.A. - sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną (11/2014)
 15. 21:03 PIK S.A. - kupno akcji przez osobę zarządzającą (10/2014)
 16. 21:03 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group S.A. nabyło nową inwestycję na terenie Czech (49/2014)
 17. 21:03 SEKA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (24/2014) - EBI
 18. 21:03 SEKA - Rezygnacja Prezesa Zarządu (23/2014) - EBI
 19. 20:48 SILVA CAPITAL GROUP - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Silva Capital Group S.A. (41/2014) - EBI
 20. 20:48 SILVA CAPITAL GROUP - Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności czło ... - EBI
 21. 20:48 SEKA - Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finanso ... - EBI
 22. 20:33 CLOUD TECHNOLOGIES - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (17/2014) - EBI
 23. 20:33 IMPEXMET - Przedterminowy wykup obligacji (41/2014)
 24. 20:18 DASE S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (14/2014)
 25. 20:03 VENITI - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 (90/2014) - EBI
 26. 19:45 Częstochowa/ W 2015 r. ponad 70 przedsięwzięć z budżetu obywatelskiego
 27. 19:33 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (177/2014)
 28. 19:03 JR INVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST S.A. wraz z ...
 29. 19:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Extraordinary announcement (118/2014)
 30. 19:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Announcement of resolutions 19.12.2014 (117/2014)
 31. 19:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Capital decrease (116/2014)
 32. 19:00 Unipetrol dostał zgodę na odkupienie od ENI akcji Ceska Rafinerska
 33. 18:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Extraordinary announcement (115/2014)
 34. 18:48 LIBET S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną (osoby blisko związane) z Członkiem ...
 35. 18:48 LIBET S.A. - Przejęcie przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki k ...
 36. 18:48 KANIA - Przyjęcie do depozytu obligacji na okaziciela serii D (54/2014)
 37. 18:48 LIBET S.A. - Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki w dniu 18 grudnia 2014. (41/2014)
 38. 18:38 Pragma Faktoring przydzieliło 20 tys. obligacji o wartości 20 mln zł
 39. 18:38 Grupa Erbudu zrealizuje Farmę Wiatrową Radzyń Chełmiński za 43,7 mln zł netto
 40. 18:38 Przegląd informacji ze spółek
 41. 18:38 Kalendarium ISBnews
 42. 18:33 PZ CORMAY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w ...
 43. 18:33 LIBET S.A. - Zawiadomienia o zbyciu oraz o nabyciu akcji Spółki z dnia 18 grudnia 2014. (40/2014)
 44. 18:33 LIBET S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji ? zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki z dnia 18 gr ...
 45. 18:33 YURECO SA - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (60/2014) - EBI
 46. 18:33 HB REAVIS FINANCE PL - Annoucement on entering into sale agreement (14/2014) - EBI
 47. 18:23 Orbis ma kredyt do kwoty 480 mln zł na przejęcie portfela 46 hoteli od Accor
 48. 18:23 Odbicie w Moskwie - komentarz posesyjny
 49. 18:18 PZ CORMAY S.A. - Przerwa w obradach NWZA oraz treść uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu 19.12. ...
 50. 18:18 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlano-projektowych dla potrzeb rea ...
 51. 18:18 EUROSYSTEM - Zbycie nieruchomości (17/2014) - EBI
 52. 18:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z MBank S.A. (42/2014)
 53. 18:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej (57/2014)
 54. 18:18 VERBICOM - VERBICOM - podpisanie istotnej umowy (62/2014) - EBI
 55. 18:13 Odpoczynek po burzliwym tygodniu
 56. 18:11 Komentarz tygodniowy Catalyst: Komentarz tygodniowy Catalyst: Maksymalnie 150 bps spreadu
 57. 18:08 Robert Pydzik zastąpił Sławomira Horbaczewskiego na stanowisku prezesa Wikany
 58. 18:08 Kredyt Inkaso ma umowę na obsługę funduszu sekurytyzacyjnego Altus TFI
 59. 18:05 W piątek trwała wyprzedaż złotego, kurs coraz niżej
 60. 18:03 IGORIA TRADE S.A. - Temat: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ...
 61. 18:03 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 15 December 2014 and 19 December 2014 ...
 62. 18:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Pragma Faktoring S.A. ? zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji ser ...
 63. 18:03 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (43/2014)
 64. 18:03 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier ...
 65. 18:03 ORBIS - Zawarcie umowy kredytu (38/2014)
 66. 18:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych PGE Polska Grupa E ...
 67. 17:53 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 68. 17:53 Spółka PKN Orlen ma zgodę urzędową na przejęcie od ENI akcji Česká Rafinérská
 69. 17:48 WIKANA - Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A., kontynuujące obrady po przerwie, w dniu 19 grudni ...
 70. 17:48 WIKANA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ WIKANA S.A ...
 71. 17:48 VERBICOM - VERBICOM - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną (61/2014) - EBI
 72. 17:48 BAKALLAND S.A. - Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji a ...
 73. 17:48 TECHMADEX - Realizacja warunków umowy inwestycyjnej (39/2014) - EBI
 74. 17:48 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarząd ...
 75. 17:48 BANCO SANTANDER S.A. - Information concerning the transaction made by the obliged person (3/2014)
 76. 17:45 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek
 77. 17:40 Wasiak: pierwszy konkurs z programu "Polska Cyfrowa" - do końca roku
 78. 17:38 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 79. 17:38 Obligacje PZU Finance AB na 500 mln euro zadebiutują na Catalyst w poniedziałek
 80. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 0,86% na zamknięciu w piątek
 81. 17:33 CD PROJEKT SA - Zbycie akcji spółki zależnej w ramach grupy kapitałowej CD PROJEKT (21/2014)
 82. 17:33 UniCredit - AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION (62/2014)
 83. 17:33 SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (22/2014)
 84. 17:33 TECHMADEX S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 85. 17:25 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 0,86 proc. do 2310,88 pkt
 86. 17:23 ING Bank Śląski wyemitował 5-letnie obligacje o wartości 300 mln zł
 87. 17:23 Sygnity wyemitowało trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł
 88. 17:18 MURAPOL - Zawarcie znaczącej umowy (29/2014) - EBI
 89. 17:18 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów n ...
 90. 17:18 RAFAKO - Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. (52/2014)
 91. 17:18 Columbus Capital - Nabycie akcji własnych (172/2014) - EBI
 92. 17:18 TECHMADEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (20/2014)
 93. 17:18 WIKANA - Uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Zarządzie Emitenta (102/2014)
 94. 17:18 MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (24/2014)
 95. 17:18 NETIA - Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowy ...
 96. 17:03 AMREST - RB 137/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer ...
 97. 17:03 S4E - Zawarcie istotnej umowy (18/2014) - EBI
 98. 17:03 ARTERIA S.A. - Wypowiedzenie umowy znaczącej (12/2014)
 99. 17:03 STAR FITNESS - Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F, G i H (34/2014) - EBI
 100. 17:00 Opolskie/ Sejmik przyjął budżet województwa na rok 2015
 101. 16:48 EUROCASH - Udzielenie poręczenia przez spółkę zależną (60/2014)
 102. 16:48 INGBSK - Emisja drugiej serii obligacji własnych ING Banku Śląskiego S.A. w ramach Programu ustan ...
 103. 16:48 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (295/2014)
 104. 16:48 SYGNITY - Emisja obligacji Sygnity w ramach Programu. (39/2014)
 105. 16:48 ONICO S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (18/2014)
 106. 16:38 UPC przejęło Azart-Sat, sprzedającego klientom 19 tys. usług
 107. 16:35 TNS Polska: 49 proc. za, 40 proc. przeciwko wprowadzeniu w Polsce euro
 108. 16:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (294/2014)
 109. 16:33 TECHMADEX S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 110. 16:33 AerFinance - Sprzedaż pakietu akcji przez spółkę zależną // Sale of shares by a subsidiary (35/2014) - EBI
 111. 16:33 ONICO S.A. - Zmiana stanu posiadania (17/2014)
 112. 16:33 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: Financial calendar 2015 (/)
 113. 16:33 ONICO S.A. - Zmiana stanu posiadania (16/2014)
 114. 16:33 AUTO-SPA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym W ...
 115. 16:33 VIGO SYSTEM S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana stany posiadania (11/2014)
 116. 16:23 mDM obniżył rekomendację Cyfrowego Polsatu do 'redukuj', wycenę do 22,00 zł
 117. 16:18 TECHMADEX S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 118. 16:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 119. 16:18 AUTO-SPA - Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru ... - EBI
 120. 16:18 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Decyzja Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia ...
 121. 16:18 Bowim - Zawarcie umowy ubezpieczenia należności krajowych i zagranicznych z KUKE S.A. (59/2014)
 122. 16:18 AUTO-SPA - Treść zatwierdzonych zmian w Statucie Spółki przez NWZA z 18 grudnia 2014 r. (39/2014) - EBI
 123. 16:18 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udział ...
 124. 16:18 ONICO S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (15/2014)
 125. 16:18 ECA - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (81/2014) - EBI
 126. 16:18 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (144/2014)
 127. 16:18 AUTO-SPA - Treść uchwał podjętych przez NWZA z 18 grudnia 2014 r. (38/2014) - EBI
 128. 16:18 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (143/2014)
 129. 16:18 ATAL - Wybrane dane skonsolidowane za okres od dnia 01.01.2014r do dnia 30.09.2014r. (36/2014) - EBI
 130. 16:10 MF liczy, że projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi w styczniu do Sejmu
 131. 16:08 Grupa Azoty: Odpisy w ZAK obniżą zysk netto Grupy o 32 mln zł w tym roku
 132. 16:05 Strona społeczna apeluje do rządu o rozmowy ws. dialogu społecznego (aktl.)
 133. 16:03 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (142/2014)
 134. 16:03 KCI - Porozumienie o zakończeniu warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A ...
 135. 16:03 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (41/2014)
 136. 16:03 MIESZKO - Nabycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej. (37/2014)
 137. 16:03 CAPITAL PARK S.A. - Zawarcie aneksów do znaczących umów przez jednostkę zależną od EmitentaZawarc ...
 138. 16:03 OT LOGISTICS - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (59/2014)
 139. 16:00 CE/Rosyjskie banki zaczynają odczuwać skutki dewaluacji rubla
 140. 15:53 Magellan wyemitował 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 60 mln zł
 141. 15:48 KREDYT INKASO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy serwisowej (46/2014)
 142. 15:48 FOTA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia w dniu 13 marca 2014 ...
 143. 15:48 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (160/2014)
 144. 15:48 INTEGER.PL S.A. - Podjęcie przez zarząd BondSpot S.A. uchwały nr 267/14 w sprawie wprowadzenia do ...
 145. 15:48 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2014 roku (43/2014)
 146. 15:48 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (159/2014)
 147. 15:48 2C PARTNERS - Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii G do obrotu na Catalyst (68/2014) - EBI
 148. 15:48 MR HAMBURGER - Zakończenie działania punktu gastronomicznego. (51/2014) - EBI
 149. 15:47 Nowe prawo może podnieść ceny mieszkań
 150. 15:45 Strona społeczna apeluje do rządu o rozmowy ws. dialogu społecznego
 151. 15:39 Chodzisz po bankach przed Bożym Narodzeniem? Na Wielkanoc możesz nie dostać kredytu
 152. 15:38 NWZ Cyfrowego Polsatu zdecyduje 16 I o programie emisji 1 mld zł obligacji
 153. 15:38 Electrolux zwiększył produkcję o ponad 250 tys. sztuk r/r w tym roku
 154. 15:38 W 2015 r. Europa zagrożona lokalnymi wyborami. Polska zyska na ropie nawet 1 proc. PKB
 155. 15:33 EGB INVESTMENTS - Rozpoczęcie emisji obligacji serii AD w ramach realizowanego przez Spółkę Progr ... - EBI
 156. 15:33 MEGARON S.A. - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 (3 ...
 157. 15:33 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (92/2014)
 158. 15:33 GRUPA AZOTY SA - Informacja o planowanym odpisie aktualizującym w spółce zależnej (74/2014)
 159. 15:33 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej ...
 160. 15:33 FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (47/2014)
 161. 15:30 GUS: w grudniu poprawiły się nastroje konsumentów
 162. 15:25 NIK: niektóre z lubuskich gmin mają problemy z finansowaniem inwestycji komunalnych
 163. 15:21 Jaki był mijający rok dla portfeli Polaków? Jak będzie wyglądał przyszły?
 164. 15:18 WAWEL - Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Wawel S.A. w okres ... - EBI
 165. 15:18 2C PARTNERS - Zakończenie subskrypcji prywatnej obligacji serii H (66/2014) - EBI
 166. 15:15 Morgan Stanley/Recesja w Rosji zaszkodzi Europie Centralnej
 167. 15:10 Pomorskie/ Ponad 30 mld zł w ramach Kontraktu Terytorialnego
 168. 15:05 Wawel, CD Projekt, CCC - sygnały techniczne DM BOS
 169. 15:03 NOVITA - zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (105/14)
 170. 15:03 RADPOL S.A. - Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia (43/2014)
 171. 15:03 ASM GROUP - Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego ... - EBI
 172. 15:03 NOVITA - zawiadomienie dot. zmiany stanu posiadania akcji Novity S.A. (104/14)
 173. 15:03 STOMIL SANOK SA - Zawarcie transakcji zabezpieczających. (27/2014)
 174. 15:03 K&K HERBAL POLAND - Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A. (33/2014) - EBI
 175. 15:03 IMPEL - Zawarcie umów z Getin Noble Bank S.A. na łączną wartość umowy znaczącej (19/2014)
 176. 14:55 GUS: firmy gorzej oceniają koniunkturę w grudniu
 177. 14:53 GUS: Wynik netto ubezpieczycieli spadł o 30,8% r/r do 5,6 mld zł w I-III kw.
 178. 14:53 EBOR współfinansuje III fazę farmy wiatrowej w Darłowie kwotą 256 mln zł
 179. 14:48 BEDZIN - Nabycie akcji przez osobę nadzorującą. (78/2014)
 180. 14:48 K&K HERBAL POLAND S.A. - Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A. (9/2014)
 181. 14:48 BEDZIN - Zbycie akcji przez Energoutech 2 sp. z o.o. (76/2014)
 182. 14:48 BEDZIN - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą. (77/2014)
 183. 14:48 BEDZIN - Transakcje na instrumentach finansowych Elektrociepłowni Będzin SA dokonane przez Członk ...
 184. 14:48 BEDZIN - Transakcje na instrumentach finansowych Elektrociepłowni Będzin SA dokonane przez Członk ...
 185. 14:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Uprawomocnienie się postanowienia sądu o wykreśleniu spółki zależnej Emitenta ...
 186. 14:38 Jak zrobić bezpieczne zakupy w sieci
 187. 14:38 GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -12,5 pkt w grudniu
 188. 14:38 GUS: Zbiory zbóż podstawowych i mieszanek wzrosły o 12,6% r/r w 2014 r.
 189. 14:38 GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 10,4% r/r do 13,04 mld zł w I-III kw.
 190. 14:35 Analitycy przewidują dalsze spadki cen na stancjach benzynowych
 191. 14:33 TECHMADEX - Wniosek o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu (38/2014) - EBI
 192. 14:33 PCZ - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii H (29/2014) - EBI
 193. 14:33 SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI - Wyznaczenie daty Zgr ...
 194. 14:33 BEST - Zawarcie umowy znaczącej przez BEST S.A. (49/2014)
 195. 14:33 KRUK S.A. - Spełnienie się warunku zawieszającego umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z Banki ...
 196. 14:23 GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do -19 pkt w grudniu
 197. 14:23 GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym spadł do -1 pkt w grudniu
 198. 14:23 GUS: Najlepsza koniunktura w usługach w sekcji finanse i ubezpieczenia w XII
 199. 14:23 Jacek Kalisz został prezesem Centrum Bankowości Prywatnej PKO BP
 200. 14:18 IMMOFINANZ AG - Acquisition of shares by a member of the Supervisory Board (44/2014)
 201. 14:18 CDRL S.A. - Transakcje na instrumentach finansowych Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp d ...
 202. 14:10 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-12-19
 203. 14:08 Spółka Kofoli ma warunkową umowę zakupu 75% Radenskiej za 51,8 mln euro
 204. 14:08 BM Reflex: Spadki cen paliw będę kontynuowane w świątecznym tygodniu
 205. 14:08 GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł o 5 pkt do -2 pkt w XII
 206. 14:03 ELEKTROMONT - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014. (65/2014) - EBI
 207. 14:03 POZBUD T&R S.A. - Podpisanie aneksu do Umowy podwykonawczej zawartej ze spółką Torpol S.A. (4 ...
 208. 14:03 MYSŁAW S.A. - Lista akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników ...
 209. 14:03 MADKOM - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok (60/2014) - EBI
 210. 13:48 HYDROTOR - Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka Zarządu (47/2014)
 211. 13:48 2C PARTNERS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA (9/2014)
 212. 13:48 PLAZA CENTERS N.V. - Result of Rights Offering (38/2014)
 213. 13:48 TORPOL S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy podwykonawczej (51/2014)
 214. 13:48 MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którym Liderem jest MIRBUD S.A. (50/2014)
 215. 13:45 Tylko niektórzy zadłużeni we franku mogą skorzystać na decyzjach SNB
 216. 13:33 AMICA - Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna (51/2014)
 217. 13:33 LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z dostawcą (35/2014) - EBI
 218. 13:33 NANOTEL - Wykup obligacji serii D (51/2014) - EBI
 219. 13:33 ADUMA - RAPORT BIEŻĄCY 24/2014 ? Rezygnacje z Pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej emitenta ... - EBI
 220. 13:33 LABO PRINT - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014 (34/2014) - EBI
 221. 13:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 222. 13:18 TOYA S.A. - Aneks do znaczącej umowy (52/2014)
 223. 13:18 FORTE - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną do przekazania informacji ...
 224. 13:18 TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o nabyciu obligacji własnych Emitenta (36/2014)
 225. 13:18 FORTE - zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (45/2014)
 226. 13:18 FORTE - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (44/2014)
 227. 13:05 Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy (aktl.)
 228. 13:05 Złotówka najsłabsza od ponad roku. Putin "zabrał" dwa miliardy!
 229. 13:03 FORTE - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (43/2014)
 230. 13:03 KOFOLA - Warunkowa umowa zakupu akcji Radenska d.d. przez spółkę zależną (22/2014)
 231. 13:03 MNI - Korekta raportu bieżącego nr 47/2014 - Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na ...
 232. 12:50 Sejm uchwalił ustawę o rybołówstwie morskim
 233. 12:48 SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie public ...
 234. 12:48 SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie public ...
 235. 12:48 SOPHARMA AD - Minutes of EGM of Shareholders of Sopharma AD - 19.12.2014 (134/2014)
 236. 12:48 BS-GBS BANK BARLINEK - Zmiany w Zarządzie Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku (12/2014) - EBI
 237. 12:48 ORZEŁ - Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa za ... - EBI
 238. 12:48 SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie public ...
 239. 12:48 PRAGMA INKASO S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Ink ...
 240. 12:38 Sawala z DM W Investments: Początek roku na GPW będzie zyskowny
 241. 12:33 SUNTECH - Umowa z nowym klientem z rynku telekomunikacyjnego (39/2014) - EBI
 242. 12:33 PHARMENA S.A. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta (7/2014)
 243. 12:33 SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie public ...
 244. 12:33 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (52 ...
 245. 12:33 PRAGMA INKASO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A ...
 246. 12:33 UNIMA 2000 S.A - Objęcie udziałów przez Spółkę zależną (35/2014)
 247. 12:33 SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (13 ...
 248. 12:33 UNIMA 2000 S.A - Zbycie udziałów w Spółce zależnej (34/2014)
 249. 12:25 Śląskie/ Tauron Ciepło zmodernizował ponad 30 km sieci ciepłowniczej
 250. 12:20 Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy
 251. 12:20 Wasiak: będziemy wspierać Ukrainę w modernizacji transportu
 252. 12:20 Świąteczne triki sklepów
 253. 12:18 ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (21/2014)
 254. 12:18 UNIMA 2000 S.A - Objęcie udziałów w Spółce zależnej (33/2014)
 255. 12:18 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (29/2014)
 256. 12:18 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (74/2014)
 257. 12:18 SAPLING S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (12 ...
 258. 12:18 IMMOFINANZ AG - Acquisition of shares by a member of the Supervisory Board (43/2014)
 259. 12:18 ENERGA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgr ...
 260. 12:18 DORADCY24 S.A. - Korekta raportu nr 25/2014 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o ...
 261. 12:18 Columbus Capital - Podsumowanie działalności Spółki w okresie roku 2014 (171/2014) - EBI
 262. 12:15 Maspex kupuje marki Agros Nova - jedna z największych akwizycji na rynku
 263. 12:08 Trinitybay Inv. i Falenta będą rozmawiać z PTI nt. sprzedaży akcji Hawe
 264. 12:05 W. Brytania/ "Czarny piątek" przyniósł rekordowe wyniki sprzedaży detalicznej
 265. 12:04 Księgarskie "packi" są chętnie kupowane na prezent dla najbliższych
 266. 12:03 FINARCH - Zawarcie listu intencyjnego ze spółkami TERRIFAST Limited z siedzibą w Nikozji oraz GRE ... - EBI
 267. 12:03 ENERGOINSTAL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (73/2014)
 268. 12:00 Dolnośląskie/ KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny
 269. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 246/A/NBP/2014
 270. 11:48 HELIO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 271. 11:48 KANCELARIA MEDIUS - Nabycie akcji własnych (105/2014) - EBI
 272. 11:48 4FUN MEDIA S.A. - Zawieszenie publicznej emisji Obligacji (16/2014)
 273. 11:48 NEUCA - Nabycie przychodni lekarskiej (189/2014)
 274. 11:48 HAWE - Powzięcie informacji o zawarciu listu intencyjnego (RB - 39/2014) (39/2014)
 275. 11:48 ELEKTROMONT - Podpisanie Aneksu (64/2014) - EBI
 276. 11:38 UKNF: Udział przeterminowanych kredytów w SKOK wzrósł o 9 pkt proc. w tym roku
 277. 11:33 ATENDE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (14/2014)
 278. 11:33 MNI - Powołanie osób nadzorujących. (48/2014)
 279. 11:33 MNI - Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S ...
 280. 11:33 Komentarz PLN: Złoty najsłabszy do euro od ponad 10-miesięcy
 281. 11:33 MNI - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 18 grudnia 2014 roku. ...
 282. 11:28 Świąteczne zwyczaje Polaków
 283. 11:28 Wiedźmy przyczynią się do wzrostów?
 284. 11:25 Globalny entuzjazm - giełdowy komentarz poranny
 285. 11:23 EBOR współfinansuje farmę wiatrową w Grudziądzu kwotą 99,75 mln zł
 286. 11:22 Analiza marcowej serii FW20H1520 - analiza futures na WIG20
 287. 11:18 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej (46/2014)
 288. 11:15 Aktywne zakończenie przedświątecznego tygodnia - komentarz walutowy
 289. 11:12 Byki zadomowiły się na giełdzie - poranny komentarz giełdowy
 290. 11:08 China Export Import Bank zainwestuje dodatkowy 1 mld USD w regionie CEE
 291. 11:07 Naimi: OPEC nie obetnie produkcji bez wsparcia innych producentów
 292. 11:03 BIOMASS ENERGY - Istotne informacje mające wpływ na działalność Emitenta (43/2014) - EBI
 293. 11:03 CNT S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną (52/2014)
 294. 10:53 UKNF: Wzrost PKB, niskie stopy dają szanse na dalszą poprawę wyników banków
 295. 10:48 MPAY - Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (24/2014) - EBI
 296. 10:38 Kurs akcji Selvity wzrósł o 0,73% na debiucie na rynku głównym, PDA - o 34,95%
 297. 10:35 Wielkopolskie/ KE zatwierdziła Regionalny Programy Operacyjny
 298. 10:33 PTI S.A. - Podpisanie listu intencyjnego (32/2014)
 299. 10:33 YURECO S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcjonariusza (11/2014)
 300. 10:33 MOSTALZAB - Zwiększenie wartości znaczącej umowy spółki zależnej Emitenta (85/2014)
 301. 10:33 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (51/2014)
 302. 10:25 Prezydent podpisał nowelizację ustawy śmieciowej
 303. 10:25 UOKiK ostrzega: Uważajcie na fajerwerki
 304. 10:23 EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 20,5 mld euro w X
 305. 10:18 YURECO SA - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (59/2014) - EBI
 306. 10:18 IDEON S.A. - Złożenie pisma wierzyciela o wycofanie wniosku w przedmiocie upadłości PEC Śrem (43/ ...
 307. 10:18 BIPROMET S.A. - Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A. (28/2014)
 308. 10:18 YURECO SA - Udzielenie pożyczki przez Emitenta (58/2014) - EBI
 309. 10:15 Firmowa wigilia nie podlega opodatkowaniu
 310. 10:11 Ubezpieczenia przydatne dla seniorów
 311. 10:08 Grupa Maspex kupi od Agros Nova zakłady i marki m.in. Łowicz, Krakus i Tarczyn
 312. 10:08 Akcjonariusze Tell zatwierdzili emisję akcji w celu przejęcia Cursora i Divante
 313. 10:08 Złoty może nadal tracić na wartości do końca roku
 314. 10:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (55/2014)
 315. 09:56 Zapomnij o wypłacie z AC jeśli nie zmieniasz opon na zimowe
 316. 09:48 BLOOBER TEAM S.A. - Korekta raportu bieżącego 4/2014 (5/2014)
 317. 09:48 IDM SA - Informacja o oddaleniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny apelacji od wy ...
 318. 09:35 Jak kupić bezpieczną zabawkę?
 319. 09:33 EUROSNACK S.A. - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2014 roku (35/ ... - EBI
 320. 09:33 BRIJU S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (46/2014)
 321. 09:33 INTROL S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży znaku towarowego LIMATHERM (36/2014)
 322. 09:33 INTROL S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży znaku towarowego INTROL (35/2014)
 323. 09:25 Lewandowski: potrzebne są zmiany w Radzie Gospodarczej przy premierze
 324. 09:23 Spółka zależna IMC wyemitowała obligacje o wartości nom. ok. 9,33 mln USD
 325. 09:23 Udziały Redanu w Adesso wzrosły do 74,9% po nabyciu akcji za 103 mln zł
 326. 09:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej ?Powiatowe Centrum Zdrowia? sp. z o.o. w Kowarach ...
 327. 09:18 POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA - Informacja o zakończeniu weryfikacji dokumentów w postępowaniu k ... - EBI
 328. 09:08 DM PKO BP obniżył wycenę Grupy Azoty do 53,95 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'
 329. 09:08 Spółka BBI Development sprzedała kompleks Plac Unii za maks. 226 mln euro
 330. 09:03 GORENJE D.D. - Gorenje repays commercial paper holders GRV02 (49/2014)
 331. 09:03 TELL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 18 grudnia 2 ...
 332. 09:03 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej (56/2014)
 333. 08:53 Jupiter wyemitował obligacje za 45 mln zł i wykupił papiery tej samej wartości
 334. 08:48 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (20/2014)
 335. 08:48 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Placement of bonds of series D and E, redemption of bonds of serie ...
 336. 08:48 REDAN - Nabycie przez Redan SA akcji Adesso SA (51/2014)
 337. 08:38 Bank Pocztowy wyemitował 4-letnie obligacje serii B4 o wartości nom. 170 mln zł
 338. 08:33 TELL - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (52/2014)
 339. 08:33 TELEMEDYCYNA - Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2014r. (28/2014) - EBI
 340. 08:33 AIRWAY MEDIX - Zakres stosowanych przez Airway Medix S.A. zasad Dobrych Praktyk (9/2014) - EBI
 341. 08:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (188/2014)
 342. 08:33 ZETKAMA SA - uzyskanie kontroli kapitałowej nad TECHMADEX S.A. (27/2014)
 343. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (159/2014)
 344. 08:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy handlowej (40/2014)
 345. 07:10 MRiRW: unijne pieniądze unowocześniły przetwórstwo ryb
 346. 07:08 Przegląd prasy
 347. 07:08 Notowania wybranych surowców mineralnych
 348. 07:08 Mediacap chce przejść na rynek główny GPW z NC w I poł. 2015, szykuje akwizycje
 349. 07:08 Capital Park wykupi przedterminowo obligacje serii A o wartości 50 mln zł
 350. 05:45 Emeryt - młody i zamożny?
 351. 05:05 "Gazeta Wyborcza": Akcyza wysuszyła strumień pieniędzy z wódki
 352. 04:20 "Puls Biznesu": Milionerzy nie mają gdzie mieszkać
 353. 03:20 "Metro": Sposób na klienta