Trwa ładowanie...
du2xn6m

Artykuły z dnia: 2014.12.11 - finanse.wp.pl

 1. 22:55 W USA indeksy w górę, pomagają lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży
 2. 22:48 ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady ...
 3. 22:33 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (171/2014)
 4. 21:33 MNI - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta (41/2014)
 5. 21:03 MIT - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta (20/2014)
 6. 20:03 BBI DEVELOPMENT SA - Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo w projekcie Złota 44 w Warszawie. (46 ...
 7. 19:55 Premier Kopacz spotkała się z kierownictwem MIR
 8. 19:35 Czek dla sieniora
 9. 19:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...
 10. 19:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...
 11. 18:50 KW wycofuje się decyzji o odebraniu emerytom tony węgla za 2014 r. (aktl.)
 12. 18:48 V GROUP S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki (24/2014)
 13. 18:48 VENITI - Otrzymanie istotnego zamówienia w ramach marki VENITI Business Travel (88/2014) - EBI
 14. 18:48 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii H, I, J , K i L ( ... - EBI
 15. 18:45 Od 14 grudnia nowy rozkład jazdy pociągów
 16. 18:38 Kruk wyemitował 35 tys. obligacji serii U3 wartości 35 mln zł
 17. 18:38 Przegląd informacji ze spółek
 18. 18:38 Kalendarium ISBnews
 19. 18:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Uchwała Zarządu w sprawie przydziału Obligacji na okaziciela serii ... - EBI
 20. 18:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Uchwała Zarządu w sprawie przydziału Obligacji na okaziciela serii ... - EBI
 21. 18:33 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Emisja obligacji serii F6 (35/2014) - EBI
 22. 18:23 Rada nadzorcza Inter Cars ponownie powołała na prezesa Roberta Kierzka
 23. 18:23 ING TFI połączyło się z ING Investment Management Polska
 24. 18:18 KERNEL HOLDING S.A. - NOTIFICATION OF TRANSACTION BY AN INSIDER (41/2014)
 25. 18:18 MAKOLAB - Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji MakoLab S.A. serii A (39/2014) - EBI
 26. 18:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Reje ...
 27. 18:03 KRUK S.A. - Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. (6 ...
 28. 18:03 KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (123/2014)
 29. 17:56 Na GPW niewielki zwrot akcji
 30. 17:55 Podział spółek z Grupy Tauron i ArcelorMittal
 31. 17:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii C Kino Polska TV
 32. 17:50 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek
 33. 17:48 KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (122/2014)
 34. 17:48 POLNORD - Emisja obligacji Spółki (44/2014)
 35. 17:48 FOREVER ENTERTAINMENT - Sądowa rejestracja połączenia spółek Forever Entertainment S.A. i Madman ... - EBI
 36. 17:48 KERDOS GROUP - Złożenie przez Kerdos Group S.A oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipoteki ...
 37. 17:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie ...
 38. 17:47 Negatywna passa przełamana - komentarz po sesji
 39. 17:45 Nagrody w 20. edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolnych
 40. 17:45 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł 0,34 proc. do 2379,60 pkt
 41. 17:38 Indeks WIG20 zwyżkował o 0,34% na zamknięciu w czwartek
 42. 17:38 Sąd zarejestrował wydzielenie majątku spółek Taurona i ArcelorMittal do Tameh
 43. 17:33 KERDOS GROUP - Udzielenie przez spółki zależne poręczeń kredytów udzielonych Kerdos Group S.A (12 ...
 44. 17:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 45. 17:25 Piechociński: polityka klimatyczno-energetyczna - ważne trzy cele
 46. 17:18 OPEN FINANCE S.A. - POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A. (111/2014)
 47. 17:18 GRUPA LOTOS - Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii D Grupy LOTOS S. ...
 48. 17:18 INTERCARS - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. (34/2014)
 49. 17:18 MYSŁAW - Wypłata odsetek od obligacji serii A (43/2014) - EBI
 50. 17:18 INC - Nabycie akcji własnych (121/2014)
 51. 17:18 OPEN FINANCE S.A. - EMISJA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A. (110/2014)
 52. 17:05 W czwartek na rynku walutowym złoty bez większych zmian
 53. 17:03 QUMAK S.A. - Zamówienia spełniające kryterium umowy znaczącej (66/2014)
 54. 16:55 ARR: będą wysokie kary za przekroczenie kwot mlecznych
 55. 16:48 AMREST - RB 128/2014 Sprzedaż akcji AmRest dokonana przez osobę mającą dostęp do informacji poufn ...
 56. 16:48 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 57. 16:38 Konsorcjum w ramach PGZ chce budować dla wojska system 'Narew' warty 11 mld zł
 58. 16:36 Dobre dane o sprzedaży wsparły USD
 59. 16:33 TARCZYŃSKI S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (25/2014)
 60. 16:33 WAWEL SA - Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego (18/2014)
 61. 16:33 MBF Group - Zawarcie istotnej umowy na wykonanie aplikacji (82/2014) - EBI
 62. 16:25 Łódź/Największy producent AGD w kraju zapowiada zwiększenie mocy wytwórczych
 63. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela (154/2014)
 64. 16:18 MIDAS - Wpisanie do rejestru zastawów zastawu na aktywach o znacznej wartości (33/2014)
 65. 16:18 PBG - Zatwierdzenie list wierzytelności sporządzonych w postępowaniu upadłościowym PBG S.A. w upa ...
 66. 16:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Zakończenie likwidacji funduszu (105/2014) - EBI
 67. 16:18 MAGELLAN S.A. - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu Motywacyjnego 20 ...
 68. 16:18 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (123/2014)
 69. 16:18 FAM - Otrzymanie pozwu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały NWZ (60/2014)
 70. 16:15 MŚ uruchamia DesignEvo - nowy program wspierania inwestycji prośrodowiskowych
 71. 16:10 KW wycofuje się decyzji o odebraniu emerytom tony węgla za 2014 r.
 72. 16:05 Eksperci: Co czwarty produkt leczniczy sprzedawany jest bez recepty
 73. 16:03 EKOKOGENERACJA - Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. Listu Intencyjnego z Przedsiębiorstwem Ener ... - EBI
 74. 16:00 Tarnów chce włączyć 53 hektary terenów do krakowskiej SSE
 75. 15:55 NIK: możliwe dalsze opóźnienia w modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i Zbiornika Racibórz...
 76. 15:53 Ronson: Ewentualna sprzedaż naszych akcji wiąże się z restrukturyzacją U.Dori
 77. 15:48 GEOINVENT - Umowa o współpracy w ramach Śląskiego Klastra ITC (40/2014) - EBI
 78. 15:48 INSTALEXPORT - Informacja dotycząca procesu sprzedaży nieruchomości w Grodzisku Mazowieckim. (34/ ... - EBI
 79. 15:48 KETY - Znacząca umowa (66/2014)
 80. 15:48 MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 81. 15:45 Lubelskie/ Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki
 82. 15:42 Trzy miesiące nie dostawała przyznanej renty od ZUS. Wszystko było zgodnie z prawem?
 83. 15:35 NIK: możliwe dalsze opóźnienia w modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i Zbiornika Racibórz
 84. 15:33 JUPITER NFI SA - Wykup obligacji serii H (60/2014)
 85. 15:23 Capital Park chce uwolnić hipotekę ArtNorblin dzięki refinansowaniu obligacji
 86. 15:23 Global City Holdings i U. Dori Group rozważają sprzedaż akcji Ronsona
 87. 15:18 TELL - Zmiana zasad korekty rozliczeń ? aneks do umowy inwestycyjnej. (51/2014)
 88. 15:18 RONSON EUROPE N.V. - Raport bieżący Global City Holdings N.V. na temat rozważanych strategicznych ...
 89. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 90. 15:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 208/2014 - Wybór oferty spółki zależnej Emi ...
 91. 15:18 RONSON EUROPE N.V. - Komunikat U. Dori Group Ltd. na temat rozważanych strategicznych opcji sprze ...
 92. 15:18 QUMAK S.A. - Złożenie przez Spółkę zamówienia spełniającego kryterium umowy znaczącej (65/2014)
 93. 15:08 Marka 'Polska' na 20. miejscu na świecie, wyceniana na 602 mld USD
 94. 15:03 MERA - Skup akcji własnych (38/2014) - EBI
 95. 15:03 WORK SERVICE S.A. - Negocjacje w sprawie nabycia przez spółkę zależną od Work Service S.A. 100% u ...
 96. 15:03 FON - Ogłoszenie Emitenta związane z podjętą Uchwałą NWZ dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego ...
 97. 15:03 GLOBAL CITY HOLDINGS - Przegląd strategicznych opcji sprzedaży akcji Ronson Europe N.V. przez Glo ...
 98. 14:53 HydroPhi ma porozumienie z inwestorem z USA dotyczące objęcia akcji nowej emisji
 99. 14:53 Deloitte i DNB: Import używanych aut może zniechęcić inwestorów do Polski
 100. 14:48 ZWG Spółka Akcyjna - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta (48/2014) - EBI
 101. 14:45 PAIiIZ prowadzi 15 projektów badawczo-rozwojowych (aktl.)
 102. 14:45 Otwarto wyremontowany dworzec PKP w Rabce-Zdroju
 103. 14:38 Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,7% m/m w listopadzie
 104. 14:38 Polimex Energetyka podpisze w grudniu umowę na remont kotła dla EdF Polska
 105. 14:33 NEUCA - Wykaz akcjonariuszy (181/2014)
 106. 14:33 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej ...
 107. 14:33 mBank - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej ...
 108. 14:33 VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (30/2014)
 109. 14:20 PAIiIZ: Afryka to atrakcyjny rynek dla Polskich przedsiębiorców
 110. 14:20 PAIiIZ prowadzi 15 projektów badawczo-rozwojowych
 111. 14:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wybór oferty spółki zależnej Emitenta (208/2014)
 112. 14:10 MRiRW: wszystkie złowione ryby muszą być przywożone do portów
 113. 14:03 AMPLI - Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Wa ...
 114. 14:03 HYDROPHI - Zawarcie porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansow ... - EBI
 115. 14:03 SUNEX - Podpisanie umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za 2014 rok spółki SUNEX S.A. ... - EBI
 116. 14:03 POLMAN S.A. - informacja o nabyciu akcji przez prezesa zarządu (7/2014)
 117. 13:55 Grabowski: KE może zatwierdzić POIiŚ nawet po Nowym Roku
 118. 13:48 LENTEX - Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2014 (97/2014)
 119. 13:38 PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 0,8% r/r w listopadzie
 120. 13:38 Ronson sprzedał 25% mieszkań w inwestycji Impressio II we Wrocławiu
 121. 13:33 NOVITA - zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (100/14)
 122. 13:33 ES-SYSTEM S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (19/2014)
 123. 13:33 AerFinance - Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną i objęcie udziałów // Increas ... - EBI
 124. 13:33 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Krynicki Recykling S.A. (39/2014)
 125. 13:33 EUROCENT - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obli ... - EBI
 126. 13:30 Szef MF: musimy dbać także o beneficjentów janosikowego
 127. 13:23 Podaż pieniądza M3 wzrosła o ok. 7,9% r/r na koniec listopada wg analityków
 128. 13:23 Cacek przekonany, że Sfinks Polska wykona prognozę 332 mln zł przychodów w 2020r
 129. 13:18 LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z dostawcą ? Tuplex Sp. z o.o. (31/2014) - EBI
 130. 13:18 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 38/2014 ? Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawo ... - EBI
 131. 13:18 INDOS - Uzupełnienia do sprawozdań finansowych w 2015r (11/2014) - EBI
 132. 13:18 LOKUM DEWELOPER - Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catal ... - EBI
 133. 13:03 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych ...
 134. 13:00 KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin (aktl.2)
 135. 12:58 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 136. 12:51 Komentarz PLN: Lekkie osłabienie PLN przed aukcją LTRO
 137. 12:48 GRUPA LOTOS - Rejestracja praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów W ...
 138. 12:48 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych ...
 139. 12:48 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje kontraktowe z TUiR Allianz Polska SA (98/2014)
 140. 12:48 OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w listopadzie 2014 roku (54/2014)
 141. 12:48 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów ...
 142. 12:43 Czekając na impuls do zwrotu - walutowy raport poranny
 143. 12:40 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-12-11
 144. 12:39 Podaż nie odpuszcza - giełdowy komentarz poranny
 145. 12:38 Neuca sprzedała hurtownię farmaceutyczną w Bydgoszczy spółce Intra
 146. 12:34 Obowiązek meldunkowy jednak pozostanie? Reforma na zakręcie
 147. 12:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 10 grud ...
 148. 12:33 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (32/2014) - EBI
 149. 12:33 HUSSAR GRUPPA - Wyróżnienie Hussar Gruppa S.A. w rankingu Diamenty Forbesa 2015 (8/2014) - EBI
 150. 12:23 Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wzrosło do 67% średniej w UE w 2013 r.
 151. 12:18 AEDES - Zawarcie umów objęcia akcji wyemitowanych przez firmę deweloperską Sento S.A. (44/2014) - EBI
 152. 12:18 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ... - EBI
 153. 12:03 ECA - Korekta raportu nr 77/2014 z dnia 9 grudnia 2014 (79/2014) - EBI
 154. 12:03 NEUCA - Sprzedaż udziałów w spółce zależnej (179/2014)
 155. 12:03 INSTALKRK - Zawiadomienie o przekroczeniu 27% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (31 ...
 156. 12:03 FINARCH - Zawarcie listu intencyjnego ze spółką Nevua ltd (34/2014) - EBI
 157. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 240/A/NBP/2014
 158. 11:54 Wzrostowe odreagowanie w Europie
 159. 11:53 Dekpol prognozuje wzrost zysku netto o 16,6% do 20,7 mln zł w 2014 r.
 160. 11:50 Test kolejnego wsparcia technicznego - analiza futures na WIG20
 161. 11:48 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (30/2014)
 162. 11:48 LOKUM DEWELOPER - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2014) - EBI
 163. 11:43 Czy EBC spełni oczekiwania rynków? - komentarz walutowy
 164. 11:39 Zaskakujące raporty DoE i USDA
 165. 11:38 Pragma1 FIZ NFS kupił portfel 979 wierzytelności bankowych wartości 90,25 mln zł
 166. 11:33 PHARMENA - Raport miesięczny za listopad 2014 (63/2014) - EBI
 167. 11:23 W oczekiwaniu na wyniki przetargu TLTRO
 168. 11:18 PHARMENA - Planowane nowe produkty w dermatologii (62/2014) - EBI
 169. 11:18 HORTICO - Wybór oferty HORTICO SA w przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodnicz ... - EBI
 170. 11:17 Banki centralne w akcji
 171. 11:11 Nawet ponad 4% wzrostu PKB dzięki tańszej ropie.
 172. 11:05 KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin (aktl.)
 173. 11:03 PRAGMA INKASO S.A. - Nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNF ...
 174. 10:59 Pracownik ze Wschodu pilnie poszukiwany
 175. 10:55 Nadzór nad SKOK prowadzi KNF, nie MF, ale resort interesuje się sprawą
 176. 10:51 Co z pieniędzmi klientów?
 177. 10:47 Polacy przed świętami posiłkują się pożyczkami
 178. 10:38 DM PKO BP podniósł rekomendację Cyfrowego Polsatu do 'kupuj', wycenę do 28,4 zł
 179. 10:18 VISTULA GROUP - Zawiadomienie w sprawie zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Z ...
 180. 10:08 KGHM w konsorcjum które wygrało konkurs EIT na nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji
 181. 10:08 DM BOŚ obniżył rekomendację dla Forte do 'trzymaj', wycenę do 52,1 zł
 182. 09:38 Sfinks Polska chce otworzyć ok. 70 restauracji i mieć 21,4 mln zł zysku do 2020r
 183. 09:38 Akcjonariusze Kernela zdecydowali o wypłacie 0,25 USD na akcję dywidendy
 184. 09:38 Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 10,6% r/r do 355 mln zł w XI
 185. 09:38 UPC Polska chce kontynuować wzrost skali działalności i poprawiać efektywność
 186. 09:38 Jaroslava Hirschová została nowym CFO Fortuna Entertainment Group
 187. 09:33 Filharmonicy chcą strajkować
 188. 09:23 KNF zawiesiła od dziś działalność SKOK Wołomin
 189. 09:18 M.W. TRADE - Zawarcie umowy o MultiLinię z Bankiem Zachodnim WBK SA (78/2014)
 190. 09:18 CDRL S.A. - Transakcje na instrumentach finansowych Emitenta dokonane przez członka Rady Nadzorcz ...
 191. 09:08 Asseco złożyło w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Unizeto
 192. 09:08 Grupa inwestorów złożyła w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Polomarketu
 193. 09:08 Wikana: KDPW określił 19 grudnia jako dzień scalenia akcji
 194. 09:08 Strategia Ferrum zakłada łączny wzrost przychodów spółki o 200 mln zł do 2021 r.
 195. 09:08 URE: Ponad 385 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca października
 196. 09:03 SEVENET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA z dnia 04.12.2014r ...
 197. 08:53 Przecena na GPW może ulec pogłębieniu
 198. 08:53 Sąd ogłosił upadłość układową MNI Premium
 199. 08:48 AEDES - Nieziszczenie się warunku istotnej umowy (43/2014) - EBI
 200. 08:48 RAFAKO - Ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw RAFAKO S.A. (50/2014)
 201. 08:48 VIDIS - Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych (28/2014) - EBI
 202. 08:38 Euro zyskuje wobec złotego i całego koszyka walut na fali niepewności
 203. 08:33 FOREVER ENTERTAINMENT - Premiera gry ?Merchants of Kaidan" w Apple Mac App Store. (81/2014) - EBI
 204. 08:33 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udz ...
 205. 08:33 KERNEL HOLDING S.A. - INFORMATION ABOUT REAPPOINTMENT OF THE INDEPENDENT AUDITOR (40/2014)
 206. 08:33 KERNEL HOLDING S.A. - LIST OF SHAREHOLDERS HOLDING AT LEAST 5% OF TOTAL VOTES AT THE ANNUAL GENER ...
 207. 08:33 Columbus Capital - Realizacja umowy przez spółkę zależną. (160/2014) - EBI
 208. 08:33 VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o ...
 209. 08:33 KERNEL HOLDING S.A. - AGM APPROVES DIVIDEND OF USD 0.25 PER SHARE (38/2014)
 210. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 211. 08:33 HYDROTOR - Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązany (45/2014)
 212. 08:33 KERNEL HOLDING S.A. - RESOLUTIONS ADOPTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF KERNEL ...
 213. 08:25 W życie wchodzi część przepisów II transzy deregulacji zawodów
 214. 08:10 KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin
 215. 07:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (178/2014)
 216. 07:35 Świąteczne pierogi i grzybowa będą droższe
 217. 07:08 Przegląd prasy
 218. 07:08 Notowania wybranych surowców mineralnych
 219. 07:08 MF: Zadłużenie sektora finansów publ. wzrosło o 1,1% kw/kw w III kw.
 220. 06:50 MŚ: na koniec br. Lasy Państwowe mogą niemal podwoić swój zysk
 221. 06:20 Podkarpackie/ Niedźwiedzie ciągle aktywne; gągoły już zimują
 222. 04:55 "Gazeta Wyborcza": Podatki na karuzeli
 223. 04:05 "Dziennik Gazeta Prawna": Dzisiaj stłuczka, jutro pieniądze
 224. 03:05 Choinki w Neapolu - na łańcuchu i pod kłódką