Trwa ładowanie...
d4b0mme

Artykuły z dnia: 2014.12.10 - finanse.wp.pl

 1. 23:18 REGNON S.A. - Sprostowanie informacji uzyskanej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (24/2014)
 2. 22:48 WIKANA - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji WIKANA S.A. oraz ustalenia dnia referencyj ...
 3. 22:48 ENEA - Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp ...
 4. 22:33 BALTONA S.A. - Korekta (uzupełnienie) raportu okresowego za III kwartał 2014 r. (62/2014)
 5. 21:33 NEMEX - Rejestracja spółki zależnej (65/2014) - EBI
 6. 21:33 HAWE - Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Spółki (Rb-38/2014) (38/2014)
 7. 21:33 DIGITAL AVENUE - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obro ... - EBI
 8. 21:18 PAMAPOL S.A. - Wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktori ...
 9. 21:03 BROWAR GONTYNIEC - Zmiana harmonogramu oferty akcji (48/2014) - EBI
 10. 20:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (170/2014)
 11. 20:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A. ...
 12. 20:33 ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (29/2014)
 13. 20:33 DE MOLEN SA - Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu 10.12.2014 roku (24/2014) - EBI
 14. 20:18 MAKOLAB - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku Ne ... - EBI
 15. 20:03 ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów (15/2014)
 16. 20:03 ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumen ...
 17. 19:18 MEDIACAP - Raport miesięczny za listopad 2014 (42/2014) - EBI
 18. 19:18 KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (119/2014)
 19. 19:18 KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ?Kerdos Group? S ...
 20. 19:03 KERDOS GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ?Kerdos Group? S ...
 21. 19:03 KERDOS GROUP - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (117/2014)
 22. 18:48 MIDVEN - Podpisanie listu intencyjnego (23/2014) - EBI
 23. 18:48 DE MOLEN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 10 gru ...
 24. 18:48 GEOINVENT - Otrzymanie kolejnych zleceń przez spółkę zależną od GeoInvent SA (38/2014) - EBI
 25. 18:45 Program MdM wypycha młodych na peryferia, deweloperzy chcą zmian zasad
 26. 18:35 AGH: od 10 lat ilość pyłów zawieszonych w Krakowie nie zmniejsza się
 27. 18:33 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumen ...
 28. 18:33 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Notice on registration of the amended Articles of Association of the co ...
 29. 18:20 Sawicki: nie ma dyskryminacji polskich produktów w Czechach
 30. 18:18 LIBET S.A. - Zawarcie aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we W ...
 31. 18:05 Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Holandii (aktl.2)
 32. 18:03 FERRUM - Przyjęcie Strategii restrukturyzacji operacyjnej i finansowej Grupy Kapitałowej FERRUM ( ...
 33. 18:03 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Wprowadzenie akcji serii H, I, J, K i L do alternatywnego systemu o ... - EBI
 34. 17:53 Przegląd informacji ze spółek
 35. 17:53 Kalendarium ISBnews
 36. 17:48 ECHO - Zawarcie umów przeniesienia własności akcji spółek zależnych Emitenta w ramach Grupy Kapit ...
 37. 17:48 Przeceny ciąg dalszy
 38. 17:48 FAMUR S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości (80/2014)
 39. 17:45 Bydgoszcz/ Kamień węgielny pod budowę Centrum Targowo-Wystawienniczego
 40. 17:45 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 1,11 proc. do 2371,43 pkt
 41. 17:45 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa
 42. 17:44 Pod presją otoczenia - komentarz posesyjny
 43. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 1,11% na zamknięciu w środę
 44. 17:33 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Przekazanie drugiej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy poży ...
 45. 17:30 Eksperci: tylko zachęty i kary mogą przekonać Polaków do obniżki emisji gazów z pieców domowych
 46. 17:18 ŻYWIEC - Rezygnacja osoby zarządzającej (52/2014)
 47. 17:18 AMREST - RB 126/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer ...
 48. 17:18 ALTA - Porozumienie TUP Property S.A. i DZ Bank AG S.A (26/2014)
 49. 17:15 Złoty w środę nieco w dół, przyczyny osłabienia nie leżą w kraju
 50. 17:08 RN Olympic przedłużyła kadencję prezesa i dyr. zarządzającego do końca 2017 r.
 51. 17:08 Sąd zarejestrował zmianę nazwy Point Group na PMPG Polskie Media
 52. 17:03 INC - Nabycie akcji własnych (120/2014)
 53. 17:03 SOLAR COMPANY S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku Miesięczne ...
 54. 17:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta skutkująca zmianą f ...
 55. 17:03 VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (28/2014)
 56. 17:03 EKOKOGENERACJA - Przeniesienie decyzji środowiskowej przez podmiot zależny (70/2014) - EBI
 57. 16:57 Euro nieco droższe przez przetargiem T-LTRO
 58. 16:55 Świnoujście/Polskie LNG wspiera inicjatywy mieszkańców
 59. 16:50 Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE (opis)
 60. 16:48 ARPSA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego ARP S.A. (24/2014) - EBI
 61. 16:48 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: Prolongation of terms of office for the CEO and COO (/)
 62. 16:45 Pomorskie/ W br. 8 inwestorów zadeklarowało ok. 2 tys. miejsc pracy
 63. 16:33 EKOKOGENERACJA - Utworzenie nowego podmiotu zależnego (69/2014) - EBI
 64. 16:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca z Aker Solutions (41/2014)
 65. 16:33 INTERCAPITAL PROPERTY - Interest and amortization payment on a corporate bond issue of the Compan ... - EBI
 66. 16:33 SKARBIEC HOLDING S.A. - Informacja o wyborze biegłego rewidenta (13/2014)
 67. 16:33 SKARBIEC HOLDING S.A. - Informacja o zakończeniu likwidacji funduszu Sezam VIII Funduszu Inwestyc ...
 68. 16:30 Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Holandii (aktl.)
 69. 16:30 Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych
 70. 16:25 Kontrola UOKiK: 23 proc. maszyn jest źle oznakowanych
 71. 16:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (60/2014)
 72. 16:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o wykreśleniu spółki zależnej Emitenta ...
 73. 16:14 Kredyt z 5-procentowym wkładem własnym tylko do końca roku. Spiesz się
 74. 16:08 Solar Company miało 10,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w listopadzie
 75. 16:05 GUS: deficyt w handlu zagranicznym wyniósł po październiku 1 mld 123,6 mln euro
 76. 16:03 DM IDM SA - Informacja o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy pozwu pr ...
 77. 16:03 MEGA SONIC - Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta (62/2014) - EBI
 78. 16:03 JUPITER NFI SA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (59/2014)
 79. 16:03 QUERCUS TFI S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (61/2014)
 80. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 81. 16:03 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2014)
 82. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 83. 15:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 84. 15:48 MOMO - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. (48/2014) - EBI
 85. 15:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 86. 15:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 87. 15:33 ROVESE S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu (29/2014)
 88. 15:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 89. 15:33 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 90. 15:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 91. 15:30 Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem
 92. 15:30 Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE (krótka)
 93. 15:25 Implanty z łódzkiej pracowni otrzymały certyfikat wolnej sprzedaży
 94. 15:20 Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Królestwie Niderlandów
 95. 15:18 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (289/2014)
 96. 15:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 97. 15:18 BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.37 (61/2014)
 98. 15:18 GKS GieKSa Katowice - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy d ... - EBI
 99. 15:18 DROZAPOL - Podpisanie aneksu do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej (38/2014)
 100. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 101. 15:18 LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z dostawcą Igepa Sp. z o.o. (30/2014) - EBI
 102. 15:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką CDI 1 Sp. z o.o. (134/2014)
 103. 15:03 HUTMEN - Zawiadomienia osób zobowiązanych (26/2014)
 104. 14:59 Kto skorzysta na świątecznym sezonie zakupowym?
 105. 14:55 17 grudnia komisja ds. Kodeksu budowlanego zbierze się z nowym szefem
 106. 14:48 UNIDEVELOPMENT - Raport bieżący nr 6/2014 - Zawarcie umowy kredytowej (6/2014) - EBI
 107. 14:48 BLUE TAX - Raport miesięczny - listopad 2014 r. (29/2014) - EBI
 108. 14:48 BS TYCHY - Oprocentowanie obligacji serii B w siódmym okresie odsetkowym. (8/2014) - EBI
 109. 14:48 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta (133/ ...
 110. 14:48 AITON CALDWELL - Informacja o zawarciu istotnej umowy (29/2014) - EBI
 111. 14:45 W. Brytania/ Co dziesiąty pracownik sektora naftowego może stracić pracę w ciągu pięciu lat
 112. 14:43 Banki będą chętnie udzielać kredytów
 113. 14:40 Karpiński: Umowa PGNiG i Qatargas pozwoli spokojnie dokończyć gazoport (aktl.)
 114. 14:38 Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,9 mld zł w XI – najwięcej w tym roku
 115. 14:35 Śląskie/ 21 wniosków o dotacje w przedostatnim naborze do PROW 2007-2013
 116. 14:33 PLASTPACK COMPANY - Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 (23/2014) - EBI
 117. 14:33 NANOTEL - Wykup obligacji serii A i B (47/2014) - EBI
 118. 14:33 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (91/2014)
 119. 14:33 ENERGOINSTAL S.A. - Informacja o transkacjach osób mających dostęp do informacjji poufnych. (70/2 ...
 120. 14:26 Byli esbecy wciąż ze skandalicznie wysokimi emeryturami
 121. 14:23 GUS: Eksport w USD na Ukrainę spadł o 25,1% r/r, do Rosji - o 10,5% w I-X
 122. 14:20 Police zainwestują w 2015 r. ok. 250 mln zł
 123. 14:08 HB Reavis i PKP rozpoczęły budowę Dworca Zachodniego w Warszawie
 124. 14:08 GUS: Eksport i import wzrosły po 4,8% r/r w styczniu-październiku
 125. 14:05 Grupa Lotos: pozyskane z emisji pieniądze trafią na inwestycje rozwojowe
 126. 14:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie ...
 127. 14:00 Sawicki: do końca tygodnia mogą zakończyć się negocjacje PROW (aktl.)
 128. 13:53 Przemysław Lutkiewicz powołany na wiceprezesa - dyrektora finansowego LPP
 129. 13:53 Sąd nie stwierdził zmowy cenowej w przetargu na dostawę usług drukowania dla ZUS
 130. 13:48 AGTES - Nabycie akcji własnych (18/2014) - EBI
 131. 13:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o zbyciu akcji OPONEO.PL S.A. (53/2014)
 132. 13:45 Sawicki: do końca tygodnia mogą zakończyć się negocjacje PROW
 133. 13:40 Raport PwC: W Polsce rośnie świadomość cyberzagrożeń
 134. 13:38 Port-Hotel ma list intencyjny ws. budowy hotelu w Porcie Lotniczym Katowice
 135. 13:38 Empik przyznaje: Chcieliśmy, żeby Facebook skasował bojkot
 136. 13:33 Columbus Capital - Spłata raty pożyczki przez Spółkę zależną (159/2014) - EBI
 137. 13:18 LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z odbiorcą (29/2014) - EBI
 138. 13:18 PEKAES - Zawiadomienie ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zwiększeniu stanu posiadania akcji PEKAES ...
 139. 13:18 RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej Emitenta (47/2014)
 140. 13:18 LPP - Powołanie nowego członka Zarządu LPP S.A. (36/2014)
 141. 13:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (10 ...
 142. 13:10 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-12-10
 143. 13:03 INTERSPORT S.A. - Wybór biegłego rewidenta (36/2014)
 144. 13:03 INTERSPORT S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (35/2014)
 145. 12:53 ZCh Police zmodernizują instalacje do produkcji amoniaku, mają umowę z INSC
 146. 12:48 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (77/2014)
 147. 12:48 INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automat ...
 148. 12:45 Raport UKE: spada liczba osób z dostępem do internetu
 149. 12:38 Cena emisyjna w ofercie akcji serii F Selvity została ustalona na 10,30 zł
 150. 12:38 Mercor chce wypłacić dywidendę atrakcyjniejszą niż przeciętna na rynku
 151. 12:33 POLBRAND - Informacja o wypłacie odsetek od obligacji serii G w dniu 10.12.2014 (28/2014) - EBI
 152. 12:25 Korekcyjne nastroje
 153. 12:23 Mercor zwiększył wartość pozyskanych kontraktów o 18% r/r w I półr. 2014/2015
 154. 12:20 Wrocław/ EIT+ zorganizuje węzeł wiedzy o surowcach naturalnych
 155. 12:18 INDEXMEDICA S.A. - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (7/2014)
 156. 12:18 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 157. 12:18 Selvita S.A. - Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji O ... - EBI
 158. 12:14 Komentarz PLN: Stabilizacja PLN w oczekiwaniu na impulsy
 159. 12:08 ZCh Police chcą pod koniec 2015 r. uruchomić nową kopalnię fosforytów w Senegalu
 160. 12:08 Dolar w odwrocie - walutowy raport poranny
 161. 12:03 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z ...
 162. 12:03 SELVITA S.A. - Selvita S.A. - ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, ostatecznej ...
 163. 12:03 SERINUS ENERGY INC. - Rozpoczęcie prac nad Moftinu-1002bis w Rumunii (53/2014)
 164. 12:03 DEPEND - Informacja na temat linii kredytowej. (32/2014) - EBI
 165. 12:00 Nowa Zelandia w centrum uwagi
 166. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 239/A/NBP/2014
 167. 11:55 Opole/ Zakończyła się przebudowa Małego Rynku
 168. 11:54 Polski złoty stabilny. - komentarz walutowy
 169. 11:48 KANCELARIA MEDIUS - Informacja o możliwości przekroczenia przez Kancelaria Medius S.A. progu 25% ... - EBI
 170. 11:47 Bezpieczeństwo kraju zagrożone przez policyjne L4?
 171. 11:42 Przełamane wsparcia - giełdowy komentarz poranny
 172. 11:38 BofA Merrill Lynch podniósł rekomendację dla Polski na 2015 r. do 'neutralnej'
 173. 11:38 Advanced Ocular Sciences ma wstępne porozumienie z inwestorem z USA
 174. 11:36 Jest nadzieja dla Wall Street - poranny komentarz giełdowy
 175. 11:35 MG i RCL: pracujemy nad poprawą jakości legislacji
 176. 11:33 Bloober Team Spółka Akcyjna - Premiera Basement Brawl na rynku chińskim (54/2014) - EBI
 177. 11:31 Niedźwiedzie z wyraźną przewagą - analiza futures na WIG20
 178. 11:28 Dynamiczny wzrost cen złota i srebra
 179. 11:23 Prezes GPW: Chcemy zawalczyć o pozycję w obrocie energią na skalę europejską
 180. 11:18 UNIMOT - Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2014 r. - wstępne dane (78/2014) - EBI
 181. 11:18 IDEON S.A. - Odtajnienie informacji (42/2014)
 182. 10:55 MIR przekazał Komisji Europejskiej program "Inteligentny Rozwój"
 183. 10:53 InPost Finanse będzie awizować przekazy pieniężne w PKO BP
 184. 10:48 DUDA - zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym ? zmiana informacji poufne ...
 185. 10:33 EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTE - Zawarcie wstępnego porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie po ... - EBI
 186. 10:33 BRASTER - Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 (101/2014) - EBI
 187. 10:23 CEE Equity Partners inwestuje w BKF University of Applied Sciences w Budapeszcie
 188. 10:18 EDISON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwycza ...
 189. 10:18 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki ... - EBI
 190. 10:08 Na rynku walutowym niewielkie wahania w oczekiwaniu na nowe impulsy
 191. 09:48 NAVIMOR-INVEST - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oddziału Spółki w ... - EBI
 192. 09:48 EKO EXPORT S.A. - Rejestracja Spółki- córki Eko Export S.A. w Kazachstanie ? Eko Innovations KZ ...
 193. 09:23 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 30,70 mln zł
 194. 09:23 DM BDM podniósł rekomendację Ronsona do 'trzymaj', wycenę - do 1,62 zł
 195. 09:08 PHN SPV 4 ma umowę j-v z Parzniew Partners B.V dot. budowy parku magazynowego
 196. 09:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (177/2014)
 197. 08:48 PHN S.A. - Zakończenie negocjacji w sprawie realizacji projektu Parzniew Logistic Hub (82/2014)
 198. 08:48 Columbus Capital - Udzielenie pożyczki spółce zależnej. (158/2014) - EBI
 199. 08:43 Noże z Lidla nowym hitem na Allegro?
 200. 08:38 Ghelamco przedłużyło do 15 grudnia zapisy na obligacje wartości do 50 mln zł
 201. 08:29 Potyczka księgarń o grudniowego klienta
 202. 08:23 RN Midasa powołał ponownie Krzysztofa Adaszewskiego na prezesa zarządu
 203. 08:18 ODLEWNIE - zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (11/2014)
 204. 08:15 Podkarpackie /Leśnicy przygotowani do zimowego dokarmiania zwierząt
 205. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (153/2014)
 206. 07:08 Przegląd prasy
 207. 07:08 Notowania wybranych surowców mineralnych
 208. 07:08 Karpiński: Chcemy dofinansować PIR, sprywatyzować PLL LOT i Węglokoks w 2015 r.
 209. 07:08 Karpiński: Warto rozważyć konsolidację polskiego sektora energetycznego
 210. 07:05 Dożywocie za przyjmowanie łapówek dla byłego wysokiego urzędnika
 211. 02:35 "Puls Biznesu": Polska - kraj biznesu z przymusu