Trwa ładowanie...
d2unwj0

Artykuły z dnia: 2014.12.02 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 JANTAR DEVELOPMENT - Planowana transakcja odwrotnego przejęcia Emitenta (31/2014) - EBI
 2. 23:48 JANTAR DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzw ...
 3. 23:03 SCANMED MULTIMEDIS - Przekazanie uchwały WZA w sprawie tekstu jednolitego umowy Spółki (55/2014) - EBI
 4. 23:03 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK S.A. (40/2014)
 5. 23:03 JSW S.A. - Emisja obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji - uzupełnienie (33/2 ...
 6. 22:35 Wzrosty w USA po dobrych wynikach sprzedaży firm motoryzacyjnych
 7. 22:18 MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Zmiany w Zarządzie Spółki (26/2014) - EBI
 8. 22:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (163/2014)
 9. 21:18 KERDOS GROUP - Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej (114/2014)
 10. 21:03 WIKANA - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami WIKANA S.A. (95/2014)
 11. 21:03 KERDOS GROUP - Zawarcie znaczącej umowy (113/2014)
 12. 21:03 KERDOS GROUP - Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej (112/2014)
 13. 21:03 ERG - ERG S.A. Korekta do RB nr 39/2014 z dnia 02 grudnia 2014 Projekty uchwał NWZ na dzień 29 g ...
 14. 21:03 PIK - informacja na temat publikacji zapytań inwestorów dot. emitenta (33/2014) - EBI
 15. 21:03 REMEDIS - Emisja obligacji serii EN1 (47/2014) - EBI
 16. 20:48 REMEDIS - Ziszczenie się warunku w umowie pożyczki (46/2014) - EBI
 17. 20:18 ERG - ERG S.A. Korekta do RB nr 38/2014 z dnia 02 grudnia 2014 Zwołanie NWZ na dzień 29 grudnia ...
 18. 20:05 Płock/Nową elektrociepłownię PKN Orlen zbuduje konsorcjum Siemens
 19. 19:55 Minister spraw wewnętrznych spotkała się ze związkowcami
 20. 19:48 REGNON S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (23/2014)
 21. 19:48 ORPHEE - Zawarcie istotnej umowy (74/2014) - EBI
 22. 19:25 Związkowcy PKN Orlen nie godzą się na zmianę systemu brygadowego
 23. 19:03 PKNORLEN - Zawarcie umów na budowę i na serwis elektrociepłowni w Płocku (287/2014)
 24. 19:03 BANKBPH - Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji Banku BPH przez DRB Holdings B.V. (25/ ...
 25. 18:48 VISTULA GROUP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula ...
 26. 18:33 PETROLINVEST S.A. - Wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgr ...
 27. 18:33 LOKATY BUDOWLANE - Informacja o wyborze biegłego rewidenta (30/2014) - EBI
 28. 18:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zakończenie prac eksploracyjnych na obszarach koncesyjnych ?Gaworzyce-Radw ...
 29. 18:18 VERBICOM - VERBICOM - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną. (55/2014) - EBI
 30. 18:18 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia (34/2014)
 31. 18:12 Wzrosty na GPW - komentarz po sesji
 32. 18:10 WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,21 proc. do 2446,32 pkt
 33. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 34. 18:08 Kalendarium ISBnews
 35. 18:07 Czy będzie przedświąteczny rajd? - komentarz posesyjny
 36. 18:03 MENNICA SKARBOWA - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2 ... - EBI
 37. 18:03 GEOINVENT - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem ... - EBI
 38. 17:53 ING BSK planuje emisję obligacji do kwoty 600 mln zł
 39. 17:48 INGBSK - Ogólne warunki drugiej emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląski ...
 40. 17:40 We wtorek złoty znów się wzmacniał
 41. 17:38 KNF zaleciła Bankowi BPH kontynuację programu naprawczego do końca I poł. 2016
 42. 17:33 CPD S.A. - Obniżenie kapitału zakładowego Spółki (27/2014)
 43. 17:33 SYGNITY - Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży (38/2014)
 44. 17:30 Śląskie/ Będą rozmowy u wojewody ws. zwalnianych prawie 500 osób z JZR
 45. 17:25 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek
 46. 17:23 Indeks WIG20 wzrósł o 1,21% na zamknięciu we wtorek
 47. 17:18 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (144/2014) - EBI
 48. 17:18 STAR FITNESS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co ...
 49. 17:15 Specjalna podkomisja kończy prace nad projektem ustawy o OZE
 50. 17:15 Opolskie/ Prawie 40,5 mln zł na remonty dróg lokalnych w 2015 roku
 51. 17:08 NWZ Fortuny zdecydowało o objęciu przez Pera Widerstroma funkcji prezesa
 52. 17:08 mDM obniżył rekomendację Rovese do 'sprzedaj', wycena 1,37 zł
 53. 17:03 BANKBPH - Przedłożenie projekcji finansowych (24/2014)
 54. 17:03 Kolejna sesja dla dolara
 55. 17:03 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier ...
 56. 16:57 Dolar mocny na całej linii
 57. 16:55 Ceny nowych mieszkań w przyszłym roku wzrosną nieznacznie.
 58. 16:55 MIR przekazało Komisji Europejskiej uzgodniony Program Polska Wschodnia
 59. 16:53 KNF zaleca do 50% zysku na dywidendę bankom z TCR od 12,5% do 15,5%
 60. 16:48 BORYSZEW - Tekst jednolity Statutu Boryszew S.A. (82/2014)
 61. 16:33 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2014)
 62. 16:33 ALUMAST - Zawarcie istotnej umowy (35/2014) - EBI
 63. 16:33 LEASING-EXPERTS - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii E/ Resolution of the Board on ... - EBI
 64. 16:25 UOKiK: gumki do bransoletek są bezpieczne, na zawieszki trzeba uważać
 65. 16:20 Porozumienie: Granica polsko-białoruska ma być bardziej przyjazna
 66. 16:18 INVESTMENT FRIENDS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Waln ...
 67. 16:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 68. 16:15 NIK położy większy nacisk na kontrole skuteczności i efektywności
 69. 16:08 T-Mobile liczy na 350 tys. klientów SVOD we współpracy z TVN do końca 2015 r.
 70. 16:05 Fundacja Batorego: rząd źle przygotowuje ustawy
 71. 16:03 MERITUM BANK - Powołanie członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A. (27/2014) - EBI
 72. 16:03 MERITUM BANK - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A. (28/2014) - EBI
 73. 16:03 WIKANA - Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta, wyznaczenie Dnia Referencyjnego (94/2014)
 74. 16:03 UNIMA 2000 S.A - Aneks do znaczącej umowy (30/2014)
 75. 16:03 ROBINSON EUROPE S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ROBINSON EU ...
 76. 16:03 LS TECH-HOMES - Wybór biegłego rewidenta (24/2014) - EBI
 77. 15:55 MF: Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową
 78. 15:53 Grodno ustaliło cenę emisyjną na 3 zł, zapisy w dniach 3-5 grudnia
 79. 15:53 MF: Dług krajowy spadł do 482,0 mld zł na koniec listopada
 80. 15:53 SI-Consulting chce mieć 50 mln zł przychodów za rok i 100 mln za 3-4 lata
 81. 15:48 MOSTALZAB - Zwiększenie wartości znaczącej umowy spółki zależnej Emitenta (82/2014)
 82. 15:48 MBF Group - Zawarcie z akcjonariuszami wstępnej umowy ograniczającej zbywalność akcji MBF Group S ... - EBI
 83. 15:48 PRODUKTY KLASZTORNE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA P ...
 84. 15:48 MEGA SONIC - Realizacja kolejnego zamówienia w ramach umowy znaczącej (57/2014) - EBI
 85. 15:45 Rząd zgodził się powiększyć SSE w Mielcu o ponad 110 ha
 86. 15:40 Rząd przyjął przepisy o recyklingu pojazdów
 87. 15:38 Akcjonariusze Alior Banku zgodzili się na emisję na przejęcie Meritum Banku
 88. 15:33 PRODUKTY KLASZTORNE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (16/2014)
 89. 15:33 PRODUKTY KLASZTORNE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (17/2014)
 90. 15:33 NORDIC DEVELOPMENT - Korekta Raportu Bieżącego nr 20/2014 z dnia 17.11.2014. (21/2014) - EBI
 91. 15:33 PRODUKTY KLASZTORNE S.A. - Zawiadomienie od Prezesa Zarządu (15/2014)
 92. 15:33 INVENTUM TFI SA - Powołanie Prokurenta Spółki (109/2014)
 93. 15:33 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjny ...
 94. 15:33 NEWAG S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn ...
 95. 15:30 W I kw. 2015 r. możliwy wybór potencjalnego kupca pakietu kontrolnego TVN
 96. 15:23 Bank Pekao uruchomił płatności zbliżeniowe telefonem w technologii HCE
 97. 15:18 MBF Group - Podpisanie umowy z autoryzowanym doradcą (80/2014) - EBI
 98. 15:18 GRODNO - Uchwała zarządu w sprawie ceny emisyjnej akcji serii C (33/2014) - EBI
 99. 15:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola. (101/2014)
 100. 15:08 Polimex sprzeda Erbud Industry Centrum część aktywów za 2,4 mln zł netto
 101. 15:03 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2014)
 102. 15:03 JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (22/2014)
 103. 15:03 ALIOR BANK S.A. - Spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży ...
 104. 15:03 STALEXPORT AUTOSTRADY - Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o. zakończenie postępowania upadłościowe ...
 105. 14:53 Przychody Wojasa wzrosły o 26,1% r/r do 19,47 mln zł w listopadzie
 106. 14:40 Rząd negatywnie o projekcie PSL dot. przepisów o zadłużeniu samorządów
 107. 14:38 Rank Progress ma pozwolenie na budowę mieleckiej Galerii Aviator
 108. 14:38 Rząd zatwierdził kontrakty terytorialne dla województwa podkarpackiego
 109. 14:33 LEASING-EXPERTS - Przychody netto ze sprzedaży w październiku i listopadzie 2014 r. - wstępne dan ... - EBI
 110. 14:33 LEASING-EXPERTS - Sprzedaż produktów leasingowych w październiku i listopadzie 2014 r. ? wstępne ... - EBI
 111. 14:33 MR HAMBURGER - Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki (48/2014) - EBI
 112. 14:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia aktywów (194/2014)
 113. 14:33 FOTA S.A. - Postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia Referendarza Sądowego o nadanie kla ...
 114. 14:33 NEPTIS - Zawarcie istotnej umowy (32/2014) - EBI
 115. 14:33 WOJAS S.A. - Przychody osiągnięte w listopadzie 2014 roku (41/2014)
 116. 14:33 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding S.A. ( ...
 117. 14:20 Carrefour chce dobrze zarobić na wielodzietnych rodzinach
 118. 14:18 SKARBIEC HOLDING S.A. - Informacja o kosztach przeprowadzonej oferty publicznej akcji SKARBIEC HO ...
 119. 14:18 TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu nadzorczego( ...
 120. 14:08 Rząd zmienił granice Mieleckiej SSE, liczy na 5,7 tys. nowych miejsc pracy
 121. 14:03 SARE S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zawiadomienie o zwiększeniu ilo ...
 122. 14:03 06MAGNA - Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 1 grudnia 2014 roku (49/2014)
 123. 14:03 VISTAL GDYNIA S.A. - Łączna wartość umów zawartych z Budimex S.A. (44/2014)
 124. 13:53 Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 6,3 USD/b w listopadzie
 125. 13:48 PRYMUS - Przedłużenie terminu spłaty pożyczek (29/2014) - EBI
 126. 13:42 Wielka wpadka na stacji Tesco? Sprzedawali najtańsze paliwo w Polsce
 127. 13:38 RPP nie obniży stóp proc. w tym tygodniu, dalsze obniżki niepewne wg analityków
 128. 13:38 Aktywa OFE spadły o 2,3% m/m w listopadzie, gł. przez słabą kondycję GPW
 129. 13:33 ONICO S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (12/2014)
 130. 13:33 TRAKCJA PRKiI S.A. - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie sca ...
 131. 13:33 ONICO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (11/2014)
 132. 13:18 PROJPRZEM - Uzupełnienie informacji o nabyciu akcji przez Członka Zarządu (35/2014)
 133. 13:18 ONICO S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2014)
 134. 13:18 ADUMA - RAPORT BIEŻĄCY 20/2014 ? zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy w przedmiocie rozpoznania w ... - EBI
 135. 13:18 ONICO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (9/2014)
 136. 13:15 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-12-02
 137. 13:03 WEALTH BAY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki . (15/2014)
 138. 13:03 INDATA SOFTWARE - Podpisanie listu intencyjnego (61/2014) - EBI
 139. 12:48 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - II transza Programu Skupu akcji własnych (33/2014)
 140. 12:38 Eurocash uzyska 44,13% akcji Frisco dzięki umowom z funduszami MCI
 141. 12:38 Komputronik ocenia, że 2 mld zł przychodów w r.fin. 2014/2015 są w jego zasięgu
 142. 12:38 Dekpol liczy, że 2014 rok będzie równie udany jak ubiegły
 143. 12:33 NOVITA - zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (97/14)
 144. 12:18 OPEN FINANCE S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJN ...
 145. 12:18 ECERAMICS - Zawarcie umowy na dostawę linii do wypału ceramicznych osłon elektroizolacyjnych prze ... - EBI
 146. 12:18 AB INTER RAO LIETUVA - Announcement of the transactions concluded by managers in AB INTER RAO Lie ...
 147. 12:18 UNIMOT - Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania skonsolidowanego. (77/2014) - EBI
 148. 12:18 BAKALLAND S.A. - Zawarcie warunkowej umowy nabycia aktywów o znacznej wartości (63/2014)
 149. 12:18 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (121/2014)
 150. 12:18 MARKA - Umowa ? badanie sprawozdania finansowego. (53/2014) - EBI
 151. 12:08 Elektrotim: Konsorcjum Zeusa z najlepszą ofertą na obiekty wojskowe za 41 mln zł
 152. 12:03 EUROCASH - Temat: Eurocash inwestuje we Frisco.pl (55/2014)
 153. 12:03 JR INVEST - Ustanowienie hipoteki na rzecz Emitenta (76/2014) - EBI
 154. 12:03 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (120/2014)
 155. 12:03 ERG - ERG S.A. Zwołanie ZWZ na dzień 29 grudnia 2014 roku (38/2014)
 156. 12:03 LENTEX - Zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat (95/2014)
 157. 11:57 Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
 158. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 233/A/NBP/2014
 159. 11:50 Komentarz PLN: Lepszy PMI osłabił dług i nieznacznie wsparł PLN
 160. 11:48 Call Center Tools - Otrzymanie postanowienia o wpisie do KRS (29/2014) - EBI
 161. 11:48 BRASTER - Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Rosji patentu międzynarodowego (?Liquid-cr ... - EBI
 162. 11:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skup obligacji własnych (59/2014)
 163. 11:48 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty spółki zależnej ELEKTROT ...
 164. 11:38 NBP: Przeciętna płaca starczyła na 0,82 m2 mieszkania w dużym mieście w III kw.
 165. 11:38 Niebezpieczne łapanie okazji - raport poranny
 166. 11:33 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp ...
 167. 11:33 MNI - Informacja Zarządu spółki w przedmiocie umorzenia postępowania karnego w sprawie zakupu udz ...
 168. 11:33 TELESTRADA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do i ... - EBI
 169. 11:33 LS TECH-HOMES - Zawarcie porozumienia (23/2014) - EBI
 170. 11:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (41/2014)
 171. 11:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ESCO share transaction (113/2014)
 172. 11:33 INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem. (43/2 ...
 173. 11:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights (112/2014)
 174. 11:33 Polacy coraz częściej sięgają po piwa niszowe, lokalne i marki premium
 175. 11:27 Lepiej kupić teraz? Od nowego roku deweloperzy planują podwyżki cen
 176. 11:25 Wg 70 proc. Polaków bezpieczeństwo elektrowni jądrowej będzie wysokie (aktl.)
 177. 11:22 Wsparcie obronione - giełdowy komentarz poranny
 178. 11:18 INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (42/2014)
 179. 11:18 INVESTOR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (41/2014)
 180. 11:18 SOPHARMA AD - Current report 126 re insiders transactions (126/2014)
 181. 11:10 Dla 70 proc. Polaków bezpieczeństwo elektrowni jądrowej będzie wysokie
 182. 11:08 Oferta publiczna akcji HydroPhi rusza dziś, spółka chce pozyskać 3 mln zł
 183. 11:08 Impel IT łączy się z SI-Consulting, spółka liczy na podwojenie przychodów
 184. 11:08 Eurostat: Ceny producentów spadły o 1,3% r/r w strefie euro w październiku
 185. 11:06 Korekta na rynku ropy - komentarz walutowy
 186. 11:03 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (155/2014) - EBI
 187. 11:03 ALTA - Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A. (25/2014)
 188. 11:02 Rozgrywki przed EBC - poranny komentarz giełdowy
 189. 10:56 Nagłe wzmocnienie w końcówce notowań - analiza futures na WIG20
 190. 10:48 HOTBLOK - HOTBLOK S.A. ? rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. (2 ... - EBI
 191. 10:43 Pszenica najdroższa od pół roku
 192. 10:38 Eurocash sfinalizował przejęcie pakietu kontrolnego Inmedio od HDS Polska
 193. 10:33 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (124/2014)
 194. 10:23 Grupa Robyg wprowadzi 460 lokali w sprzedaży na warszawskiej Woli i Bemowie
 195. 10:18 CZERWONA TOREBKA S.A. - Informacja poufna ? złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia prze ...
 196. 10:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (193/2014)
 197. 10:18 EUROCASH - Umowa nabycia 51% udziałów w Inmedio sp. z o.o. (54/2014)
 198. 10:15 PIP: w 2015 r. pod lupę inspektorów pracy trafi 88 tys. podmiotów
 199. 10:08 Dom Development rozpoczyna sprzedaż 251 mieszkań II etapu Osiedla Wilno II
 200. 09:53 Dekpol rusza z ofertą publ. 9 XII, chce pozyskać ok. 70 mln zł z nowej emisji
 201. 09:48 VERBICOM - VERBICOM - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną (54/2014) - EBI
 202. 09:48 HYDROPHI - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D (56/2014) - EBI
 203. 09:48 MEDIACAP - MEDIACAP SA zrealizuje kampanię za ponad 870 tys. EUR (41/2014) - EBI
 204. 09:40 Konsumenci szukają oszczędności, kupując online
 205. 09:33 Victoria Dom Spółka Akcyjna - Podpisanie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (11/2014) - EBI
 206. 09:23 Rynek walutowy pod znakiem wyczekiwania na środową decyzję RPP
 207. 09:23 Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI spadła do 3,05 mld zł w XI
 208. 09:18 HERKULES S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji Herkules S.A. przez Akcjonariusza (36/2014)
 209. 09:18 GRUPA JAGUAR - Umowy w zakresie rewitalizacji nieruchomości w Gdyni (12/2014) - EBI
 210. 09:18 BANK POCZTOWY - Wykup obligacji serii D5 (29/2014) - EBI
 211. 09:03 BANK POCZTOWY - Wykup obligacji serii D4 (28/2014) - EBI
 212. 09:03 AGROWILL GROUP AB - Group companies of Agrowill Group, AB fulfill its obligations of restructurin ...
 213. 09:03 ECA - Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych AB S.A. (76/2014) - EBI
 214. 09:03 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2014 r. ...
 215. 08:55 Mundurowi znaleźli sposób na przepisy
 216. 08:53 TFI PZU przejęło spółkę Elvita Jaworzno III od grupy Tauron
 217. 08:48 ALTA - List intencyjny w sprawie sprzedaży Deweloperowi działek w projekcie Siewierz Jeziorna (24 ...
 218. 08:48 DYWILAN S.A. - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umorzenia ...
 219. 08:48 GRUPA JAGUAR - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C (11/2014) - EBI
 220. 08:38 Energa-Operator: 3 firmy chcą kontraktu na energię na pokrycie różnicy bilans.
 221. 08:38 Mikrokasa wyemituje obligacje serii M o max. wartości 3 mln zł
 222. 08:38 Plaza Centers: Prawa poboru w notowaniach na giełdach w Londynie i Warszawie
 223. 08:33 KRKA - Change in total number of shares with voting rights (62/2014)
 224. 08:23 Grupa Azoty może zrealizować pierwsze z negocjowanych przejęć w 2015 r. - prasa
 225. 08:23 MSP: Terminal naftowy w Gdańsku wybudowany już w ponad 40%
 226. 08:23 Bioton ma umowę z Biomm dot. komercjalizacji insulin ludzkich na terenie Brazyli
 227. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (150/2014)
 228. 08:15 Rolnicy chcą przywrócenia uboju rytualnego
 229. 08:08 Najbliższe dni na GPW będą zależeć od RPP i EBC
 230. 08:05 Część firm będzie musiała przygotowywać raporty nt. swojej polityki CSR
 231. 08:03 MOL - Receipt of payment for Shaikan crude oil exports (67/2014)
 232. 07:38 Zysk netto Komputronika wzrósł r/r do 8,11 mln zł w I poł. r.fin. 2014/2015
 233. 07:38 Strata netto Swissmedu wyniosła 0,97 mln zł w II kw. r.fin. 2014/2015
 234. 07:23 Przegląd prasy
 235. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 236. 06:33 REGNON S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (22/2014)
 237. 05:20 Polacy ruszyli do sklepów po krajowe jabłka
 238. 03:55 Na e-zakupach kartą nie zapłacimy
 239. 02:35 Gazowy raj