Trwa ładowanie...
d7v1isi

Artykuły z dnia: 2015.04.21 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 NTT SYSTEM S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 18 maja ...
 2. 23:33 ECOTECH S.A. - Informacja o odbyciu się NWZA spółki w dniu 20 kwietnia 2015r. (7/2015) - EBI
 3. 23:33 PLAYMAKERS - Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.04 ... - EBI
 4. 23:18 KERDOS GROUP - Rejestracja zmiany wspólnika (46/2015)
 5. 23:18 MEDIATEL - Złożenie wniosku do KDPW S.A. w procedurze scalenia akcji Spółki (RB-23/2015) (23/2015)
 6. 23:03 ALTUS TFI S.A. - Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo ...
 7. 23:03 KERDOS GROUP - Zawarcie znaczącej umowy - potrącenie wierzytelności pieniężnych (45/2015)
 8. 23:03 KERDOS GROUP - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki (44/2015)
 9. 22:55 USA/Nieduży spadek S&P 500, w centrum uwagi wyniki spółek
 10. 22:18 PILAB - Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H oraz I (Completion ... - EBI
 11. 22:03 MIT - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 w zakresie powołanych czł ...
 12. 21:33 PLASTBOX - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (22/2015)
 13. 21:33 PROGRES INVESTMENT - Treść uchwał podjętych przez NWZ Progres Investment SA w dniu 14 kwietnia 20 ... - EBI
 14. 21:33 BUDOPOL - Otrzymanie wniosku od Akcjonariusza Emitenta o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadz ...
 15. 21:33 PLASTBOX - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (21/2015)
 16. 21:25 Ekspert: w ramach TTIP prawdopodobne zmiany w międzynarodowym arbitrażu handlowym
 17. 21:18 mBank - XXVIII ZWZ mBanku S.A. - projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 (26/2 ...
 18. 20:48 URSUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (12/2015)
 19. 20:33 URSUS S.A. - Otrzymanie kolejnej płatności w ramach umowy z METEC (11/2015)
 20. 20:10 Opole/ Ruszyło betonowanie fundamentu jednej z kotłowni Elektrowni Opole
 21. 20:03 i3D - Emisja obligacji serii BA2 (13/2015) - EBI
 22. 19:33 ARCUS S.A. - Umowa znacząca (2/2015)
 23. 19:33 GREMI MEDIA - Raport roczny R 2014
 24. 19:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (35/2015)
 25. 19:33 THE FARM 51 GROUP - Spłata emisji obligacji serii F (15/2015) - EBI
 26. 19:25 Potrzebne inwestycje, by odsunąć niebezpieczeństwo niedoboru mocy
 27. 19:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Publication of Final Terms (50/2015)
 28. 19:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (49/2015)
 29. 18:55 Sektor kogeneracji w Polsce oczekuje stabilnej perspektywy wsparcia
 30. 18:48 MERCOR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (3/2015)
 31. 18:45 MF: udział BGK i PIR w inwestycjach zw. z planem Junckera do 8 mld euro (opis3)
 32. 18:33 BEDZIN - Nabycie akcji przez osobę nadzorującą. (24/2015)
 33. 18:18 EZO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ...
 34. 18:18 UniCredit - UniCredit: Board of Directors resolutions (22/2015)
 35. 18:18 BEDZIN - Transakcje na instrumentach finansowych Elektrociepłowni ?Będzin? S.A. dokonane przez Cz ...
 36. 18:18 IDEA BANK S.A. - PODSUMOWANIE KOSZTÓW EMISJI AKCJI SERII M ? UZUPEŁNIENIE RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 2/ ...
 37. 18:08 Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie 1,22 zł dywidendy na akcję
 38. 18:08 AgustaWestland przewartościuje rolę PZL-Świdnik w grupie po decyzji MON
 39. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 40. 18:08 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę
 41. 18:08 Kalendarium ISBnews
 42. 18:03 BEDZIN - Zbycie akcji przez Spółkę Energoutech 2 sp. z o.o. (22/2015)
 43. 18:03 ABC DATA S.A. - Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej (68/ ...
 44. 18:03 FAM - Spełnienie się warunków dotyczących znaczącej umowy. (32/2015)
 45. 18:03 EZO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ...
 46. 18:03 POLWAX S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 21 kwietnia 2015 rok ...
 47. 18:03 BEST - Nabycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości od jednostki zależnej (26/2015)
 48. 18:03 PROCHEM - Ustanowienie przez Prochem S.A. poręczenia kredytu. (9/2015)
 49. 18:03 BEDZIN - Zbycie akcji przez Spółkę Energoutech 2 sp. z o.o. (21/2015)
 50. 18:00 Sejmowa komisja dyskutowała o polityce hazardowej państwa
 51. 18:00 CERT Polska: wiecej ataków na użytkowników bankowości online w 2014 r.
 52. 17:55 Komisarz Canete: konieczna integracja europejskiego rynku energetycznego
 53. 17:53 Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie 2,0 zł dywidendy na akcję
 54. 17:53 PEManagers wyemituje obligacje zamienne warte 5,85 mln euro dla AMC III MOON BV
 55. 17:50 KE zatwierdziła programy promujące produkty rolne - 5 mln euro dla Polski
 56. 17:49 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej ( ...
 57. 17:49 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (19/2015)
 58. 17:48 ICP GROUP - Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej ICP Group S.A. za 2014 rok. (14/2015) - EBI
 59. 17:48 SANWIL HOLDING SA - Informacja dot. postanowienia o zawarciu układu z wierzycielami w spółce zale ...
 60. 17:48 ICP GROUP - Raport roczny jednostkowy ICP Group S.A. za 2014 rok. (13/2015) - EBI
 61. 17:40 We wtorek spokojna sesja na rynku złotego
 62. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,17% na zamknięciu we wtorek
 63. 17:38 MON wybrało do testów śmigłowiec oferowany przez konsorcjum Airbusa
 64. 17:35 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek
 65. 17:33 POLWAX S.A. - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywide ...
 66. 17:33 PELION SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (13/2015)
 67. 17:30 WIG20 na zamknięciu we wtorek wzrósł o 0,17 proc.
 68. 17:18 EZO S.A. - Raport roczny jednostkowy EZO S.A. za 2014 rok (26/2015) - EBI
 69. 17:18 PELION SA - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Pelion S.A. (12/2015)
 70. 17:18 01CYBERATON - Gotowość zakupu nieruchomości i budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 ... - EBI
 71. 17:18 PELION SA - Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r. (11/2015)
 72. 17:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (14/2015)
 73. 17:18 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - Spełnienie warunków zawieszających zobowiązujących do emisji przez ...
 74. 17:10 Eksperci: TTIP obecnie niesie więcej zagrożeń niż szans dla Polski
 75. 17:03 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (46/2015)
 76. 16:48 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca ze spółkami grupy Deere (3/2015)
 77. 16:48 IMMOFINANZ AG - IMMOFINANZ AG: Change in stake of voting rights of PHI Finanzbeteiligungs und Inv ...
 78. 16:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Treść uchwał przegłosowanych na drugiej części NWZ zwołanego na dzień 13 k ...
 79. 16:33 ALCHEMIA - Zmiana terminu publikacji raportu skonsolidowanego i raportu jednostkowego za rok obro ...
 80. 16:23 MBO DC złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Emerson DC
 81. 16:23 MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 72,7 mld zł
 82. 16:20 Śląski SLD chce wsparcia rządu dla gmin zwracających podatek kopalniom
 83. 16:18 AMERICAN HEART - OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI (4/2015) - EBI
 84. 16:18 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Znaczne Pakiety akcji /zmiana stanu posiadania ? korekta numeru rapor ...
 85. 16:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia ... - EBI
 86. 16:15 TK rozwiał wątpliwości dot. karania za wystawianie fikcyjnych faktur
 87. 16:08 Akcjonariusze Asseco BS zdecydowali o 0,85 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 88. 16:08 MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,5% m/m do 802,8 mld zł w lutym
 89. 16:08 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Etos - właściciela marki Diverse
 90. 16:03 NTT SYSTEM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień ...
 91. 15:50 Halicki: rząd nie płaci pensji pracownikom administracji samorządowej
 92. 15:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solu ...
 93. 15:48 NOVITA - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 (11/15)
 94. 15:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco ...
 95. 15:48 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (19/2015)
 96. 15:48 2C PARTNERS - Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii I (26/2015) - EBI
 97. 15:38 ARP tworzy mechanizmy wsparcia firm również na okres po 2020 r.
 98. 15:35 Szczecin/ Powstaje teledysk o kobietach w branży IT
 99. 15:33 BIOMAXIMA - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2015 r. (7/2015) - EBI
 100. 15:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAMEX Obiekty Sportowe S. ...
 101. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 102. 15:33 KCI - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego KCI S.A. za rok 2014 (27/2015)
 103. 15:23 DI Investors podniósł wycenę Kredyt Inkaso do 34 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 104. 15:23 DI Investors obniżył rekomendację Kruka do 'neutralnie', wycenę w górę do 158 zł
 105. 15:23 MF zaoferuje obligacje o wartości 5-7 mld zł na przetargu w czwartek
 106. 15:18 IPFINVPL - Conclusion of Polish regulatory investigation re fees (52/2015) - EBI
 107. 15:15 Złoto dla rzetelnych firm
 108. 15:08 Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na prace na stadionie w Zabrzu za 11,7 mln zł
 109. 15:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport Bieżący nr 14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TA ... - EBI
 110. 15:03 ZUK - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (16/2015)
 111. 15:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Treść uchwał przegłosowanych na trzeciej części NWZ zwołanego na dzień 10 ...
 112. 15:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 13/2015 - Wybór oferty Tamex (13/2015) - EBI
 113. 14:48 BRASTER - Ochrona znaku towarowego BRASTER SCANNER oraz BRASTER TESTER w Japonii (34/2015) - EBI
 114. 14:48 RAFAMET - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 r. ...
 115. 14:48 MBF Group - Podpisanie istotnej umowy ramowej (19/2015) - EBI
 116. 14:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki o ... - EBI
 117. 14:48 ADVADIS S.A. - Zawarcie znaczącej warunkowej umowy cesji (6/2015)
 118. 14:38 EBOR udostępni polskim firmom 250 mln euro środków na energooszczędne inwestycje
 119. 14:33 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 120. 14:33 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (24/2015)
 121. 14:30 Warmińsko-mazurskie/ Rozbudowa przejścia granicznego Gołdap-Gusiew
 122. 14:25 MF: udział BGK i PIR w inwestycjach zw. z planem Junckera do 8 mld euro (opis2)
 123. 14:25 ETO: skuteczne zarządzanie funduszami UE to wsparcie dla reform krajów Unii
 124. 14:18 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby ...
 125. 14:15 Sejm/Konferencja: Polska musi mieć własną strategię rozwoju wsi
 126. 14:08 Grupa Żywiec proponuje dalsze 20 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 127. 14:08 Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 19 maja o wypłacie 7,03 zł dywidendy na akcję
 128. 14:03 SMS Kredyt Holding S.A. - Istotna umowa dotycząca przeniesienia akcji spółki zależnej na rzecz Em ... - EBI
 129. 13:53 Polskie i litewskie spółki i giełdy mają porozumienie ws. połączenia LitPol Link
 130. 13:53 Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali o 2,46 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 131. 13:53 ARP przeznaczy ok. 400 mln zł na pożyczki dla firm w br., część kwoty dla Śląska
 132. 13:48 EO NETWORKS - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 korekta raportu bie ... - EBI
 133. 13:48 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łą ...
 134. 13:48 MARKA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Marka S.A. (1/2015)
 135. 13:48 PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hi ...
 136. 13:33 KLON S.A. - Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (12/2015) - EBI
 137. 13:33 PUŁAWY - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. ...
 138. 13:33 ORZEŁ - Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa za ... - EBI
 139. 13:33 PLASTBOX - Zbycie pakietu akcji ? spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA (20/2015)
 140. 13:33 PUŁAWY - Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy (14/2015)
 141. 13:33 KLON S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ KLON S.A. w dniu 20.04.2015r. (11/2015) - EBI
 142. 13:33 PUŁAWY - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S. ...
 143. 13:25 MSZ: polski eksport do Afryki wzrósł o 37 proc. w latach 2012-2014
 144. 13:25 Grabowski: unijny kompromis ws. polityki energetycznej korzystny dla Polski
 145. 13:25 Szczurek: jest szansa na odmrożenie płac w budżetówce w 2016 r. (aktl.)
 146. 13:23 Grupa Cyfrowy Polsat rozważa refinansowanie w najbliższym czasie
 147. 13:18 ŻYWIEC - Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2014. (13/ ...
 148. 13:15 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-21
 149. 13:05 Uczestnicy EKG: nowe otwarcie w relacjach gospodarczych z Chinami
 150. 13:03 PKP CARGO S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. w sprawie ...
 151. 12:53 C&W: W Polsce powstanie 642 tys. m2 powierzchni handlowej w latach 2015-2016
 152. 12:53 JP Morgan podniósł wycenę akcji GPW do 53,0 zł, rekomenduje 'przeważaj'
 153. 12:48 PGNIG - Lista akcjonariuszy po ZWZ PGNiG SA z dnia 16 kwietnia 2015 roku (36/2015)
 154. 12:48 DROP S.A. - Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie za 2006 rok (4/2015)
 155. 12:48 HANDLOWY - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 rok (8/2015)
 156. 12:45 MF: udział BGK i PIR w inwestycjach zw. z planem Junckera do 8 mld euro (opis)
 157. 12:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (26 ...
 158. 12:33 PGNIG - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA ? uzupełnienie raportu bieżącego (35/2015)
 159. 12:33 VIGO SYSTEM S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału ...
 160. 12:33 OPEN FINANCE S.A. - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH (25/2015)
 161. 12:33 MAGELLAN S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej (38/2015)
 162. 12:33 OT LOGISTICS - Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Odra Ll ...
 163. 12:18 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (37/ ...
 164. 12:08 Związek Pocztowy wnioskuje do UKE o dopuszczenie do konkursu na operatora
 165. 12:05 Tabela kursów średnich NBP nr 076/A/NBP/2015
 166. 12:03 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (38/2015)
 167. 11:53 Kerdos: Współpraca Meng z Carrefour to 2-3 razy większy biznes w Luksemburgu
 168. 11:53 IMC chce poprawiać efektywność, tworzy dział badań
 169. 11:48 FASING - Transakcje ze spółką Dubelow s.r.o. (12/2015)
 170. 11:48 STALPROFI - Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A. ...
 171. 11:48 AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (15/2015) - EBI
 172. 11:38 ARP zainwestuje 1,3 mld zł w innowacje w ciągu 5 lat, w maju ruszy PTT
 173. 11:33 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (19/2015)
 174. 11:33 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (18/2015)
 175. 11:23 Wskaźnik ZEW w Niemczech spadł do 53,3 pkt w kwietniu
 176. 11:18 BRIJU S.A. - Zawarcie umowy ramowej z mBank S.A. w zakresie gwarancji bankowych oraz ustanowienie ...
 177. 11:05 Kowalczyk: powstaną cztery nowe fundusze zarządzane przez PIR (krótka2)
 178. 11:03 VEDIA - Informacja o istotnym zamówieniu z Hiszpanii (20/2015) - EBI
 179. 11:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w ?AD.DRĄGOWSKI? S.A. ...
 180. 11:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w ?AD.DRĄGOWSKI? S.A. ...
 181. 10:53 Szczurek: Zaangażowanie BGK i PIR w unijny fundusz EFIS wyniesie do 8 mld euro
 182. 10:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w ?AD.DRĄGOWSKI? S.A. ...
 183. 10:48 KOMPUTRONIK S.A. - Prawomocność wpisów praw użytkowania wieczystego na rzecz Activa S.A. nabytyc ...
 184. 10:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych ?AD.DRAGOWSKI? S.A. (14 ...
 185. 10:47 Pendolino coraz bliżej Bielska-Białej i Gliwic. Możliwe, że pojedzie tam w wakacje
 186. 10:45 Szczurek: jest szansa na odmrożenie płac w budżetówce w 2016 r.
 187. 10:33 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych ?AD.DRAGOWSKI? S.A. (13 ...
 188. 10:33 MUZA - Skup akcji własnych (13/2015)
 189. 10:23 KGHM zwiększył wartość umowy z Mostostalem Zabrze o 55 mln zł netto
 190. 10:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych ?AD.DRAGOWSKI? S.A. (11 ...
 191. 10:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych ?AD.DRAGOWSKI? S.A. (12 ...
 192. 10:08 BESI obniżyło rekomendację Grupy Lotos do 'sprzedaj', a wycenę do 22,9 zł
 193. 10:03 ARTNEWS S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (15/2015)
 194. 09:55 MF: udział BGK i PIR w inwestycjach powiązanych z planem Junckera do 8 mld euro (krótka)
 195. 09:53 BESI podniosło wycenę PKN Orlen do 62 zł, nadal rekomenduje 'neutralnie'
 196. 09:53 DM BOŚ podniósł wycenę Orange Polska do 9,8 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'
 197. 09:48 MOSTALZAB - Otrzymanie zlecenia od KGHM Polska Miedź S.A. (23/2015)
 198. 09:48 EGB INVESTMENTS - Jednorazowe odstąpienie od zasady ładu korporacyjnego. (30/2015) - EBI
 199. 09:48 EGB INVESTMENTS - Jednostkowy raport roczny EGB Investments S.A. za rok 2014. (29/2015) - EBI
 200. 09:38 Złoty nadal silny, ale zejście poniżej 4 zł za euro będzie tylko epizodem
 201. 09:33 VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o ...
 202. 09:18 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty spółki zależnej ELEKTROT ...
 203. 09:18 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Raport roczny za 2014 rok (11/2015) - EBI
 204. 08:33 RYBNIK - Uzupełnienie raportu rocznego za 2014 rok (4/2015)
 205. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Polish Regulatory Investigation re fees concludes (48/2015)
 206. 08:08 Ulgi podatkowe 2014/2015
 207. 07:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (91/2015)
 208. 07:38 Wratislavia-Bio liczy na ok. 100 mln zł z IPO planowanego na 2016 rok
 209. 07:38 Rząd popiera unijne plany wprowadzenia minimalnej ceny alkoholu
 210. 07:38 AutomotiveSuppliers: Eksport polskiej branży motoryzacyjnej sięgnie 20 mld euro
 211. 07:38 Istnieją podstawy do dalszego optymizmu na giełdzie
 212. 07:08 Przegląd prasy
 213. 07:08 Notowania wybranych surowców mineralnych
 214. 06:20 Redyk owiec w Bieszczadach i Beskidzie Niskim
 215. 06:18 Rekord prędkości pociągu elektromagnetycznego. Projekt wart jest 70 mld euro.