Trwa ładowanie...
d139ha5

Artykuły z dnia: 2015.04.15 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 BUDOPOL - Zawarcie umowy o ustanowienie depozytu notarialnego (15/2015)
 2. 00:03 BUDOPOL - Zmiana umowy o ustanowienie depozytu notarialnego (14/2015)
 3. 23:50 USA/ Wzrosty na Wall Street
 4. 23:18 MEDIATEL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgroma ...
 5. 23:18 WIELTON S.A. - Zawarcie umowy dotyczącej aktywów we Włoszech (10/2015)
 6. 23:18 MEDIATEL - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia ...
 7. 22:48 PCZ S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta (6/2015)
 8. 22:33 BLOOBER TEAM S.A. - Zwiększenie stanu posiadania akcji (7/2015)
 9. 22:18 APS ENERGIA - Raport skonsolidowany Grupy APS Energia za rok obrotowy 2014 (7/2015) - EBI
 10. 22:03 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu (2/2015)
 11. 22:03 APS ENERGIA - Raport roczny APS Energia SA za rok obrotowy 2014 (6/2015) - EBI
 12. 22:03 VISTULA GROUP - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 15 ...
 13. 22:03 MCI - Sprzedaż akcji w kapitale zakładowym ?Netia? S.A. - (informacja poufna) (11/2015)
 14. 22:03 ECOTECH S.A. - Raport bieżący za marzec 2015r (6/2015) - EBI
 15. 21:48 GEOINVENT - Podpisanie umów objęcia akcji serii B,C,D i E (20/2015) - EBI
 16. 21:48 GEOINVENT - Zmiana adresu Emitenta. (21/2015) - EBI
 17. 21:48 GEOINVENT - Podpisanie aneksu do umowy potrącenia wierzytelności z dnia 24.02.2015 roku na kwotę ... - EBI
 18. 21:48 GEOINVENT - Podpisanie umów konwersji wierzytelności na kwotę 169.300 zł (18/2015) - EBI
 19. 21:33 GEOINVENT - Podjęcie uchwał Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelow ... - EBI
 20. 21:18 EVEREST INVESTMENTS S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały o podwyż ...
 21. 21:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (9/2015)
 22. 21:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (8/2015)
 23. 20:48 ABPOL COMPANY - Wprowadzenie produktów Abpol do sieci handlowej Słoneczko - Spar (15/2015) - EBI
 24. 20:48 AGROWILL GROUP AB - The agenda of ordinary shareholders meeting of Agrowill Group, AB which will ...
 25. 20:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2014 rok (7/2015)
 26. 20:33 ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Otrzymanie korekty zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie ins ...
 27. 20:33 ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Informacje Akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie (16/2015)
 28. 20:18 INVICO - Wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy (10/2015) - EBI
 29. 20:18 APANET - Informacja o rozwiązaniu umowy spółki zależnej na dostawę i konfigurację systemu zarządz ... - EBI
 30. 20:18 APANET - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (9/2015) - EBI
 31. 20:18 EQUITIER - Raport miesięczny za marzec 2015 (9/2015) - EBI
 32. 19:48 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za ...
 33. 19:48 GTC - Stanowisko Zarządu Globe Trade Centre S.A. dotyczące wezwania ogłoszonego przez LSREF III G ...
 34. 19:48 WIELTON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 35. 19:25 Komisje Senatu zaproponowały zaostrzenie kar za nielegalne reklamy
 36. 19:18 Admiral Boats - Zakończenie subskrypcji Obligacji serii K spółki Admiral Boats S.A (11/2015) - EBI
 37. 19:18 FAMUR S.A. - Uzgodnienie planu połączenia FAMUR S.A. i ZMG GLINIK sp. z o.o. ? korekta raportu nr ...
 38. 19:03 MAKOLAB - Korekta prognozy sprzedaży w I kwartale 2015 r. (12/2015) - EBI
 39. 19:03 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (31/2015)
 40. 19:03 CDRL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 maja 2015 r ...
 41. 19:03 XORIGO-UPOS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Exorigo-Upos S. ... - EBI
 42. 18:53 MG: Deflacja w kwietniu zmaleje do 1,3% r/r
 43. 18:53 MG: Najszybciej w I-II rósł eksport przemysłu lekkiego i drzewnego - po 6% r/r
 44. 18:48 GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku- Ogłoszenie o zwo ...
 45. 18:48 GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dz ...
 46. 18:38 MF: Deficyt budżetu wyniósł 16,7 mld zł po marcu, tj. 36,2% planu wg wst. danych
 47. 18:38 MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 22,7% do końca marca
 48. 18:35 Zarząd Kółek Rolniczych chce odwołać prezesa, bo dopuścił do zadłużenia
 49. 18:33 GRUPA EXORIGO-UPOS - Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 ... - EBI
 50. 18:33 SOBIESKI - BELVEDERE?S NEW EXECUTIVE COMMITTEE IS UP AND RUNNING (5/2015)
 51. 18:33 EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta (15/2015)
 52. 18:33 INCANA SA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2015 ... - EBI
 53. 18:25 Prezes Gaz-Systemu Jan Chadam p.o. prezesa Polskiego LNG (opis)
 54. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 55. 18:23 Kalendarium ISBnews
 56. 18:23 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek
 57. 18:20 MF: deficyt budżetu po marcu wyniósł 16 mld 703,5 mln zł (aktl.)
 58. 18:18 WAWEL SA - Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej (8/2015)
 59. 18:08 Zarząd Benefit Systems rekomenduje 9,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.
 60. 18:03 TAXUS FUND - Podpisanie umowy odnośnie gwarancji zysku dla Inwestorów emisji publicznej akcji ser ... - EBI
 61. 18:03 VIVID GAMES - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki Vivid Games S.A. (14/2015) - EBI
 62. 17:55 Prezes Gaz-Systemu Jan Chadam p.o. prezesa Polskiego LNG (krótka)
 63. 17:55 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa
 64. 17:53 Dom Development ma umowę z Erbudem na budowę osiedla wartości 63,65 mln zł
 65. 17:49 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji. ...
 66. 17:49 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (3/2015)
 67. 17:48 HOLLYWOOD - Przejęcie spółki Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. (6/2015) - EBI
 68. 17:45 RPP: w najbliższych kwartałach dynamika cen pozostanie ujemna (aktl.)
 69. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 1,66% na zamknięciu w środę
 70. 17:33 ŻYWIEC - Rezygnacja osoby nadzorującej (10/2015)
 71. 17:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (14/2015)
 72. 17:33 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 73. 17:23 MSP oczekuje dalszej poprawy wyników PLL LOT w br. i strategii rozwoju
 74. 17:20 Piechociński o wyroku TK: to dobre i potrzebne orzeczenie
 75. 17:05 Deflacja odpuszcza, ale wolniej od oczekiwań ekonomistów (aktl.)
 76. 17:03 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawezwanie do próby ugodowej (5/2015)
 77. 17:03 ATLANTIS - Zawiadomienie w przedmiocie umorzenia akcji własnych (11/2015)
 78. 17:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zamiar wypłaty dywidendy za rok 2014 (18/2015)
 79. 17:03 IDEA BANK S.A. - WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA ...
 80. 16:55 Eksperci: Prawo prasowe nie przystaje do standardów europejskich
 81. 16:53 Belka: NBP nie przewiduje wpłaty do budżetu zysku za 2014 r.
 82. 16:53 Akcjonariusze Ferro zdecydują 19 maja o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję
 83. 16:53 Oferta Budimeksu za 41 mln zł wybrana na dokończenie obwodnicy Hrubieszowa
 84. 16:53 KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę Obligacje.pl
 85. 16:50 Zmiany w obowiązkach informacyjnych rewolucją dla NewConnect
 86. 16:48 IPO - Zawarcie umów objęcia akcji serii D i E (13/2015) - EBI
 87. 16:48 ASSETUS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (16/2015)
 88. 16:48 ASSETUS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (15/2015)
 89. 16:48 AMREST - RB 45/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 90. 16:38 Belka: Zjawiska wzrostu i spadku kursu złotego są naturalne
 91. 16:38 Polnord złożył w KNF prospekt w związku z publicznym programem emisji obligacji
 92. 16:38 Zysk netto Fortuna Entertainment wzrósł r/r do 15,93 mln euro w 2014 r.
 93. 16:33 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (48/2015) - EBI
 94. 16:33 BEDZIN - Nabycie akcji Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. z s ...
 95. 16:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 96. 16:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 97. 16:25 Deflacja odpuszcza, ale wolniej od oczekiwań ekonomistów
 98. 16:25 Samorząd skorzysta z Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją
 99. 16:23 RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, marcowe cięcie wystarczające
 100. 16:20 Zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek cieszą inwestorów, ale martwią emitentów
 101. 16:18 AFORTI HOLDING - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (7/2015) - EBI
 102. 16:18 FERRO S.A. - Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (8/2015)
 103. 16:15 Zmiany w raportowaniu spółek giełdowych, wzrosną kary
 104. 16:08 Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB wzrósł do 56 pkt w kwietniu
 105. 16:05 Podlaskie/ Decyzja o utworzeniu tzw. obszaru zagrożenia w zw. z ASF
 106. 16:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (44/2015)
 107. 16:03 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - AGM notice - explanatory notes (5/2015)
 108. 16:03 IPO - Korekta raportu nr 11/2015 - Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki (12/2015) - EBI
 109. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 110. 15:53 Grupa Jaguar pozyskała ponad 2,2 mln zł z emisji obligacji
 111. 15:53 Idea Bank zadebiutuje w czwartek na rynku głównym GPW
 112. 15:53 Vistal Gdynia dostarczy elementy konstrukcji na przebudowę Mostu Łazienkowskiego
 113. 15:50 GUS: w marcu ciągle deflacja, ale mniejsza niż w lutym - wyniosła 1,5 proc. rdr (opis)
 114. 15:48 FERRO S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2015 r. (7/2 ...
 115. 15:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 116. 15:48 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (44/2015)
 117. 15:48 FAST FINANCE S.A. - Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia (10/2015)
 118. 15:38 Wratislavia-BIO wykupi 21 maja przedterminowo obligacje o wartości 33 mln zł
 119. 15:38 PLL LOT analizują 120 kierunków, z których wybiorą nowe połączenia na 2016 r.
 120. 15:38 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA spadło do 78,4% w marcu
 121. 15:33 ZPUE - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy (9/2015)
 122. 15:33 ENERGOINSTAL S.A. - Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję. (20/2015)
 123. 15:33 ALTA - Zmiana adresu siedziby ALTA S.A. (6/2015)
 124. 15:33 ICP GROUP - Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2014 r. ( ... - EBI
 125. 15:23 mBank i Allegro będą wspólnie oferować rachunki bankowe
 126. 15:23 Produkcja przemysłowa w USA spadła o 0,6% m/m w marcu
 127. 15:20 Pomorskie ma nowe logo i strategię promocyjną
 128. 15:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (31/2015)
 129. 15:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Bancruptcy EC-Energetyka (32/2015)
 130. 15:18 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (62/2015)
 131. 15:15 GUS: po lutym br. nadwyżka w handlu zagranicznym przekroczyła 1,5 mld euro
 132. 15:10 MF: deficyt budżetu po marcu wyniósł 16 mld 703,5 mln zł
 133. 15:08 InfoSCAN zadebiutuje na NewConnect w czwartek
 134. 15:05 Jakubiak po werdykcie TK: banki poszukaja rozwiązań, zabezpieczajacych ich interesy
 135. 15:03 IPO - Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki (11/2015) - EBI
 136. 15:03 VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach ...
 137. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (38/2015)
 138. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (37/2015)
 139. 15:03 FERRO S.A. - Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 20 ...
 140. 14:59 Biedronka zażądała od dostawców mleczarskich obniżenia cen. Sprawa trafiła aż do Ewy Kopacz
 141. 14:55 Służba Celna ostrzega przed groźnymi dla zdrowia zabawkami z przemytu
 142. 14:53 Wskaźnik nastrojów NY Empire State spadł do -1,19 pkt w kwietniu
 143. 14:53 IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń do TFI wyniosło 2,7 mld zł w marcu
 144. 14:53 PLL LOT chce wypracować 124 mln zł wyniku na działalności podstawowej w 2015 r.
 145. 14:50 Uruchomienie e-PUAP2 znów przesunięte, tym razem do końca maja
 146. 14:48 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (61/2015)
 147. 14:48 PRYMUS - Zakup nieruchomości przez MP Project Invest sp. z o.o - spółkę celową Emitenta (11/2015) - EBI
 148. 14:45 Solidarność RI przedłuża swój protest do 30 kwietnia
 149. 14:38 GUS: Eksport w USD na Ukrainę spadł o 31,2% r/r, do Rosji - o 39,7% w I-II
 150. 14:33 REMAK - Spełnienie warunków umożliwiających wejście w życie znaczącej umowy . (16/2015)
 151. 14:33 UNIBEP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych ...
 152. 14:33 EGB INVESTMENTS - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2014. (28/2015) - EBI
 153. 14:23 PLL LOT miał 99,4 mln zysku z działalności podstawowej w 2014 r.
 154. 14:23 GUS: Eksport wzrósł o 2,2% r/r, import spadł o 4,3% w I-II
 155. 14:23 GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 7,4% r/r do 7,47 mld euro w I-II
 156. 14:20 GUS: w marcu deflacja wyniosła 1,5 proc. licząc rok do roku (krótka)
 157. 14:18 BROWAR GONTYNIEC - Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą (12/2015) - EBI
 158. 14:08 GUS: Deflacja wyniosła 1,5% r/r w marcu; konsensus: -1,3% r/r
 159. 14:08 GUS: Deflacja wyniosła 1,5% r/r w marcu, największy spadek m/m cen żywności
 160. 14:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta (24/2015)
 161. 14:03 IMPEL - Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Impel S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Waln ...
 162. 14:03 EMPERIA - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holdi ...
 163. 14:03 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (6/2015)
 164. 13:53 PGE sprzedała po 10% udziałów w PGE EJ na rzecz KGHM, Tauronu i Enei
 165. 13:53 Atal wprowadził do sprzedaży 99 mieszkań w projekcie Masarska 8 Apartamenty
 166. 13:53 Work Service: Jedna piąta Polaków rozważa emigrację zarobkową
 167. 13:53 EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami
 168. 13:48 POWER PRICE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Price S.A. (5/2015) - EBI
 169. 13:45 Fortum nie rezygnuje z planów budowy w Płocku elektrociepłowni
 170. 13:40 Celnicy: uwaga na niebezpieczne środki ochrony roślin z przemytu
 171. 13:38 Mysław wycofał z KNF prospekt emisyjny dot. przejścia na rynek główny i emisji
 172. 13:38 Hetan Technologie liczy na osiągnięcie 15 tys. klientów do końca roku
 173. 13:33 INDOS - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania. (5/2015) - EBI
 174. 13:33 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (12/2015)
 175. 13:33 TERMOEXPERT - Realizacja zlecenia (3/2015) - EBI
 176. 13:25 Targi World Food Warsaw - 180 wystawców z 28 krajów
 177. 13:25 Debata PAP: kogeneracja może poprawić jakość powietrza w Polsce
 178. 13:20 Fiasko drugiego przetargu na zakup Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych
 179. 13:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (12/2015)
 180. 13:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sprzedaż udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (2/2015)
 181. 13:18 ENEA - Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. (10/2015)
 182. 13:18 KAMPA - Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2015 roku (7/2015) - EBI
 183. 13:18 ŻYWIEC - Rezygnacja osoby nadzorującej (9/2015)
 184. 13:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wszczęcie ogólnego postępowania upadłościowego. (57/2015)
 185. 13:15 RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian (aktl.)
 186. 13:05 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-15
 187. 13:05 Łódź/ Nieruchomości pod "Bramę Miasta" ponownie wystawione na sprzedaż
 188. 13:03 WRATISLAVIA-BIO - Przedterminowy wykup obligacji serii D (2/2015) - EBI
 189. 12:55 RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian
 190. 12:53 RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami
 191. 12:48 BORUTA-ZACHEM - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji serii B ( ... - EBI
 192. 12:48 PLASMA SYSTEM - Prognoza finansowa na rok 2015 (7/2015) - EBI
 193. 12:48 URSUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (10/2015)
 194. 12:46 Do kogo po pracę? Oto firmy, które najchętniej zatrudniają
 195. 12:38 SPC: Produkcja cementu spadła o 0,2% r/r, sprzedaż wzrosła o 0,5% w marcu
 196. 12:35 Grudziądz/ Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na 2016 rok
 197. 12:33 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - <hea ...
 198. 12:33 ENAP - Zawarcie znaczących umów z Podwykonawcą Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław. (3/2015)
 199. 12:33 MBANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne serii HPA25 (14/2015)
 200. 12:33 MBANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne serii HPA25 (14/2015)
 201. 12:33 THE FARM 51 GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na N ...
 202. 12:33 MBANK HIPOTECZNY - Potwierdzenie ratingu dla hipotecznych listów zastawnych serii HPA25. (13/2015)
 203. 12:33 MBANK HIPOTECZNY - Potwierdzenie ratingu dla hipotecznych listów zastawnych serii HPA25. (13/2015)
 204. 12:18 K&K HERBAL POLAND - Podpisanie umowy z Adesso Nutraceuticals na dystrybucję wyrobu medycznego NoS ... - EBI
 205. 12:18 BLACK PEARL - Wniosek kierowany do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w dniu ref ... - EBI
 206. 12:18 OPTEAM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. (12/2015)
 207. 12:18 SONEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. (5/2015)
 208. 12:18 MYSŁAW - Wycofanie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego (11/2015) - EBI
 209. 12:18 KBJ Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości (5/2015) - EBI
 210. 12:08 Inflacja bazowa wynosiła nadal 0,4% r/r w marcu wg analityków
 211. 12:03 K&K HERBAL POLAND - Wprowadzenie akcji serii E Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku N ... - EBI
 212. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 072/A/NBP/2015
 213. 11:53 Wynik netto Warimpeksu wyniósł minus 35,3 mln euro w ub.r. wg wstępnych danych
 214. 11:53 Coal Energy zmniejszył produkcję węgla o 84,4% r/r do 7,67 tys. ton w marcu
 215. 11:48 GKS GieKSa Katowice - Zmiana daty przekazania raportu rocznego (8/2015) - EBI
 216. 11:38 Eurostat: Nadwyżka w handlu zagr. strefy euro wyniosła 20,3 mld euro w lutym
 217. 11:33 COAL ENERGY S.A. - March FY2015 production update (6/2015)
 218. 11:23 Rynek czeka na wypowiedzi członków RPP na temat kursu złotego
 219. 11:18 WARIMPEX - Ad hoc release: Preliminary results (4/2015)
 220. 11:03 ENERGOINSTAL S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (19/2015)
 221. 11:03 BLACK PEARL - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Black Pearl S.A. (8/2015) - EBI
 222. 11:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015r.dotyczącego Zwoła ...
 223. 11:03 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (9/2015)
 224. 11:03 WARIMPEX - Komunikat ad hoc: wstępny wynik finansowy (4/2015)
 225. 11:03 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicu ...
 226. 10:48 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (8/2015)
 227. 10:48 Bowim - Nabycie akcji własnych przez Emitenta (14/2015)
 228. 10:48 TERESA - Rekomendacja Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA SA dotycząca wypłaty dywidendy. (6/2015)
 229. 10:33 COPERNICUS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A ... - EBI
 230. 10:18 TERESA - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki PANI ...
 231. 10:08 BM Banku BGŻ rekomenduje 'kupuj' dla AmRest, wycena 142,42 zł
 232. 10:08 EY/ Oxford Economics: Wzrost PKB w strefie euro wyniesie 1,5% r/r w 2015 r.
 233. 10:08 BESI podniosło wycenę Alumetalu do 67,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 234. 10:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (26/2015) - EBI
 235. 10:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (87/2015)
 236. 09:53 EY/ Oxford Economics: Średnioroczna cena ropy spadnie do 55 USD/ b w tym roku
 237. 09:48 ASTARTA HOLDING - Notification on the transaction by the insider (6/2015)
 238. 09:33 MARKA - Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii J. (25/2015) - EBI
 239. 09:33 MARKA - Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii I. (24/2015) - EBI
 240. 09:33 ORZEŁ - Orzeł SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki (14/2015) - EBI
 241. 09:33 Ponad 70 procent nowych dróg z usterkami. Miażdżący raport NIK
 242. 09:23 JSW finalizuje proces zbycia udziałów w OPA-ROW
 243. 09:08 BIEC: WPI wzrósł w marcu, ale to jeszcze nie odwrót od tendencji deflacyjnych
 244. 09:08 IMC rozpoczęło wiosenną kampanię siewną na Ukrainie
 245. 09:05 BIEC: w kwietniu Wskaźnik Przyszłej Inflacji w górę
 246. 09:03 MFO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. (6/2015)
 247. 08:33 JSW S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 p ...
 248. 08:33 Luzacy, zamożni, zadłużeni. Oto stosunek Polaków do pieniędzy
 249. 08:33 EVEREST INVESTMENTS S.A. - Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie ogłoszonego wezwania na akcje Spół ...
 250. 08:23 Grupa MNI ma list intencyjny ws. sprzedaży centrum kolokacji
 251. 08:23 AHK: Polska po raz 3. z rzędu najlepszą lokalizacją inwestycji w regionie CEE
 252. 08:23 MOŚ: Inwestorzy zakończyli 2 otwory za gazem łupkowym od początku br.
 253. 08:23 Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 0,1% r/r w marcu wg finalnych danych
 254. 08:18 ERG - ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (21/2015)
 255. 08:10 Zachodniopomorskie/ Plaża w Międzywodziu będzie poszerzona
 256. 07:55 Szczurek: zmiany przepisów przywrócą równowagę w relacji konsument-bank
 257. 07:48 Pecety w odwrocie. Dominują urządzenia mobilne
 258. 07:38 Unibep zrealizuje centrum handlowe w Grodnie za 65,9 mln euro netto
 259. 07:25 Kielce/ Więcej czasu na zgłoszenia do budżetu obywatelskiego
 260. 07:23 Przegląd prasy
 261. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 262. 07:23 Deflacja CPI wyniosła 1,3% r/r w marcu wg analityków
 263. 06:45 2015: PC w odwrocie - dominują urządzenia mobilne
 264. 04:55 KRD: comiesięczne rachunki statystycznej rodziny warte są 920 zł
 265. 04:25 Wasiak: bramki na autostradach zostają
 266. 04:05 Koniec z kasą z ręki do ręki
 267. 03:35 L'Oreal wyda jeszcze w Polsce ponad 120 mln zł
 268. 03:20 Polska najatrakcyjniejsza w regionie