Trwa ładowanie...
d43m5m3

Artykuły z dnia: 2015.04.09 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 ORPHEE - POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE) W GENEWIE (33/2015) - EBI
 2. 23:18 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - Zawiadomienia od osób zobowiązanych z mocy art. 160 ustawy z dnia ...
 3. 23:03 ORION - Śmierć członka Rady Nadzorczej (16/2015) - EBI
 4. 23:03 ORION - Raport roczny za rok 2014 (15/2015) - EBI
 5. 22:55 Projekt noweli o zawodzie lekarza weterynarii do dalszych prac w komisjach
 6. 22:45 USA/Na Wall Street najpierw spadki, potem lekkie wzrosty
 7. 22:40 Sejm uchwalił nowe Prawo restrukturyzacyjne, które ma pomóc ratować firmy (opis)
 8. 22:15 Sejm przyjął większość poprawek Senatu do noweli ws. odwróconego VAT
 9. 22:15 Foteliki samochodowe dla dzieci. Nowe przepisy precyzujące zasady przewozu dzieci
 10. 22:05 Sejm zgodził się na ratyfikację zmian w systemie tzw. zasobów własnych UE
 11. 22:03 CSY - Nabycie aktywów o istotnej wartości (5/2015) - EBI
 12. 22:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (27/2015)
 13. 22:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (28/2015)
 14. 21:50 Sejm uchwalił przepisy dot. sprzedaży bezpośredniej przez rolników
 15. 21:48 FOREVER ENTERTAINMENT - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (18/2015) - EBI
 16. 21:35 Sejm zmienił przepisy dot. składek na ubezpieczenie społeczne
 17. 21:33 ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (17/2015)
 18. 21:33 GEOINVENT - Podpisanie umowy o współpracy. (16/2015) - EBI
 19. 21:33 ELZAB - Rezygnacja osoby zarządzającej i osoby nadzorującej oraz powołanie osoby zarządzającej (9 ...
 20. 21:10 Sejm uchwalił nowe Prawo restrukturyzacyjne, które ma pomóc ratować firmy (krótka)
 21. 20:48 ECERAMICS - Rejestracja zmiany siedziby Emitenta oraz Statutu Spółki. (17/2015) - EBI
 22. 20:35 Opole/ Inwestowaniem w regionie zainteresowane firmy z Niemiec i USA
 23. 20:33 01CYBERATON - Powołanie Prokurenta w Spółce 01CYBERATON S.A. (11/2015) - EBI
 24. 20:10 Śląskie/Japońsko-polska firma otworzyła fabrykę pierogów gyoza (aktl.)
 25. 20:05 Śląskie/Obrady ws. wyboru nowego prezesa JSW będą kontynuowane 20 kwietnia
 26. 20:03 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwo ...
 27. 19:50 Święcicki: we wtorek niejawne posiedzenie podkomisji ws. SKOK-ów
 28. 19:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC ?Otmuchów? S.A. na dzień 6 maja ...
 29. 19:48 01CYBERATON S.A. - Zwiększenie stanu posiadania przez głównego akcjonariusza MAX WELT HOLDINGS LT ...
 30. 19:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (28/2015)
 31. 19:25 Sejm/ Komisje za zmianami dot. finansowania oświetlenia dróg
 32. 19:18 PILAB - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału doce ... - EBI
 33. 19:05 Rządowy projekt zmieniający zasady programu MdM trafił do podkomisji
 34. 19:03 PILAB S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego ...
 35. 19:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja o zawiadomieniach, o których mowa w art. 160 ustawy o instru ...
 36. 18:53 Ponad połowa Polaków ekstra pieniądze wydałaby na jeden cel
 37. 18:48 JR INVEST - Sprostowanie do raportów bieżących nr 18/2015 z dnia 01.04.2015 oraz nr 19/2015 z dni ... - EBI
 38. 18:33 Columbus Capital - Sprostowanie do raportów bieżących nr 17/2015 z dnia 01.04.2015 oraz nr 18/201 ... - EBI
 39. 18:18 ABC DATA S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (67/2015)
 40. 18:18 ATENDE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (5/2015)
 41. 18:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ogłoszenie wymagane przez Kodeks spółek handlowych (13/2015)
 42. 18:10 TK: przepis o audycie wewnętrznym - niezgodny konstytucją
 43. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 44. 18:08 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek
 45. 18:08 Kalendarium ISBnews
 46. 18:03 GETIN - Informacja o przydziale akcji w ofercie Idea Bank S.A. (21/2015)
 47. 18:03 IDEA BANK S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii M i warunkowa rejestracja akcji istniejących ...
 48. 18:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (40/2015)
 49. 18:03 DSS S.A. - Korekta do raportu bieżącego o numerze 9/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w ...
 50. 18:03 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 51. 18:03 MACROLOGIC - Transakcja osoby blisko związanej z osobą zarządzającą (11/2015)
 52. 17:55 Polska premiera BMW X5M i X6M; pojazdy z mobilną aplikacją (Dla PAP Technologie)
 53. 17:55 KW: podpisano umowę przedwstępną sprzedaży dwóch kopalń
 54. 17:53 Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję
 55. 17:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy względem pani Anny Schwark i ...
 56. 17:45 WIG20 na zamknięciu w czwartek wzrósł o 0,70 proc.
 57. 17:45 W czwartek złoty nie zdołał przekroczyć bariery 4 zł za euro
 58. 17:40 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek
 59. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,70% na zamknięciu w czwartek
 60. 17:38 SMT przydzieliło obligacje o wartości 18,3 mln zł
 61. 17:33 BEST III NS FIZ - Ogłoszenie o zamiarze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych serii B (5/2015) - EBI
 62. 17:33 DGA - Wykreślenie spółki DGA HCM Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego (12/2015)
 63. 17:30 KNF zezwoliła na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska
 64. 17:30 Etel: w maju konsultacje społeczne założeń nowej Ordynacji podatkowej
 65. 17:23 Bilfinger i konsorcjum PUT Intercor mają najtańsze oferty na obwodnicę Olsztyna
 66. 17:18 ORANGEPL - Decyzja Walnego Zgromadzenia dotycząca dywidendy. (18/2015)
 67. 17:18 ORANGEPL - Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% na WZA. (19/2015)
 68. 17:18 ORANGEPL - Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% na WZA. (19/2015)
 69. 17:18 ORANGEPL - Powołanie osób nadzorujących Orange Polska. (17/2015)
 70. 17:18 ORANGEPL - Decyzja Walnego Zgromadzenia dotycząca dywidendy. (18/2015)
 71. 17:18 ORANGEPL - Powołanie osób nadzorujących Orange Polska. (17/2015)
 72. 17:18 ORANGEPL - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. (16/2015)
 73. 17:18 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (15/2015)
 74. 17:18 ORANGEPL - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. (16/2015)
 75. 17:18 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (15/2015)
 76. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 77. 17:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do ...
 78. 17:18 SMT SA - Emisja obligacji serii F (12/2015)
 79. 17:18 HM INWEST S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest ...
 80. 17:18 HM INWEST - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 09.04.2015 r. ... - EBI
 81. 17:18 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 82. 17:03 BIOMAXIMA - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za marzec 2015 r. (6/2015) - EBI
 83. 17:03 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (56/2015)
 84. 17:03 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Je ...
 85. 17:03 BBI DEVELOPMENT SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. (16/2015)
 86. 17:03 BGŻ SA - Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeniem Banku ...
 87. 17:03 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pana Pa ...
 88. 17:03 BNP PARIBAS PL - Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeni ...
 89. 17:03 INTEGER.PL S.A. - Uzupełnienie raportów nr 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015 (13/2015)
 90. 16:53 NTT System rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 91. 16:50 Cichoń: projekt ws. administracji podatkowej na następnym posiedzeniu Sejmu
 92. 16:48 AC S.A. - Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez fundusze zarządzane przez ALTUS ...
 93. 16:48 IPFINVPL - IPF plc announcement on the exercise of shares and associated transactions under the I ... - EBI
 94. 16:48 IMAGIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa ...
 95. 16:48 IPFINVPL - IPF plc announces notification of change in ownership rights vested in Standard Life I ... - EBI
 96. 16:48 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans ...
 97. 16:48 BORYSZEW - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A. (55/2015)
 98. 16:48 IMPEXMET - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., zwołaneg ...
 99. 16:40 ARP i NCBiR wspólnie wspierają innowacyjne projekty (aktl.)
 100. 16:33 NTT SYSTEM S.A. - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 r i ...
 101. 16:33 IMAGIS - Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 8 kwietnia 2015 r. (14 ... - EBI
 102. 16:25 Ostapiuk: nie będzie ustawy antyodorowej, tylko kodeks dobrych praktyk
 103. 16:25 MF: dwa konsorcja zainteresowane organizacją Loterii Paragonowej
 104. 16:23 Bank BGŻ i BNP Paribas Bank Polska mają zgodę KNF na połączenie
 105. 16:23 KNF wskazała warunki działania w Polsce oddziału TF Bank AB ze Szwecji
 106. 16:23 Bank BGŻ ma zgodę KNF na przejęcie TFI BNP Paribas Polska
 107. 16:03 DEKPOL S.A. - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z 7R LOGISTIC Kraków Kokotów (29/2015)
 108. 16:03 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BPS S.A. ...
 109. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 110. 16:03 SIMPLE - Zawarcie umowy znaczącej ? umowy podwykonawczej w ramach realizacji zamówienia publiczne ...
 111. 16:03 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (41/2015)
 112. 16:00 Śląskie/ Japońsko-polska firma otworzyła fabrykę pierogów gyoza
 113. 15:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź ...
 114. 15:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 115. 15:48 FORTE - ustanowienie zastawu rejestrowego (8/2015)
 116. 15:41 Tak rosną opłaty za konta i operacje w bankach
 117. 15:35 1,3 mld zł GDDKiA planuje przeznaczyć na południową obwodnicę Olsztyna
 118. 15:33 APLISENS S.A. - Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzesk ...
 119. 15:20 Bieńkowska: wspólny rynek UE nie działa, problemem jest biurokracja
 120. 15:20 UZP: e-zamówienia publiczne przyniosą oszczędności zamawiającym
 121. 15:18 MEDICA PRO FAMILIA - Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2015 (10/2015) - EBI
 122. 15:03 BAUMAL GROUP - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (6/2015) - EBI
 123. 15:03 NAVIMOR-INVEST - Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy spółki. (11/2015) - EBI
 124. 15:03 BRASTER - Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Japonii. (32/2015) - EBI
 125. 15:03 INDOS - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014 (3/2015) - EBI
 126. 14:53 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 281 tys. w USA
 127. 14:48 JWW INVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWW Invest S.A. z siedz ...
 128. 14:40 100 tys. zł dla najlepszego start-upu na rzecz przyjaznych miast
 129. 14:33 Columbus Capital - Columbus Capital S.A. wykaz akcjonariuszy powyżej 5 % na NWZA (26/2015) - EBI
 130. 14:33 DEKPOL S.A. - Umowy kredytu inwestycyjnego z Getin Noble Bank (28/2015)
 131. 14:26 Opony letnie - jak wybrać i nie przepłacić?
 132. 14:18 VEDIA - Kolejne istotne zamówienie z Hiszpanii (16/2015) - EBI
 133. 14:18 COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - COLUMBUS CAPITAL S.A. wykaz akcjonariuszy powyżej 5 % na NWZA (13/2 ...
 134. 14:18 BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (10/2015)
 135. 14:18 AURUM SA - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (17/2015)
 136. 14:18 UNITED - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (16/2015) - EBI
 137. 14:08 Obligacje Indosu o wartości 6 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek
 138. 14:05 Leszczyna: SKOK-i są bezpieczne; środki gwarantowane przez BFG
 139. 14:03 ARCTIC PAPER S.A. - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2015 roku (3/2015)
 140. 14:03 UniCredit - OFFER FOR THE REPURCHASE OF SUBORDINATED NOTES ISSUED BY UNICREDIT (12/2015)
 141. 14:03 WIND MOBILE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na ...
 142. 13:55 MŚ: właścicielem gruntów pod rzekami pozostanie Skarb Państwa
 143. 13:53 ARP i NCBR mają list intencyjny ws. wsparcia innowacyjnych projektów
 144. 13:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Otwarcie likwidacji Unifundu Niestandaryzowanego Sekur ...
 145. 13:48 WIND MOBILE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzie ... - EBI
 146. 13:48 FAMUR S.A. - Pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia (13/2015)
 147. 13:45 ARP i NCBiR wspólnie wspierają innowacyjne projekty
 148. 13:45 Szczurek: obecny poziom złotego nie jest groźny dla gospodarki i firm
 149. 13:38 KNF: Wartość kredytów wzrosła o 7,5% r/r, depozytów - o 10,2% w lutym
 150. 13:38 Grupa Lotos zwiększyła liczbę stacji paliw do 445
 151. 13:33 Columbus Capital - CLC ? wyrażenie zgody przez WZA na sprzedaż akcji oraz rozwiązanie umów lock-u ... - EBI
 152. 13:33 FAMUR S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (12/2015)
 153. 13:33 JWW INVEST - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JWW Inve ... - EBI
 154. 13:23 Były prokurator skazany za napad na bank
 155. 13:23 Wskaźnik wyprzedzający CLI OECD dla Polski spadł do 100,38 pkt w lutym
 156. 13:23 Szczurek: Złoty na tych poziomach nie jest zagrożeniem dla prognoz PKB na 2015r.
 157. 13:23 Arrinera chce wprowadzić do sprzedaży polski supersamochód w tym roku
 158. 13:03 ORZEŁ - Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa za ... - EBI
 159. 13:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Director/PDMR Shareholding (39/2015)
 160. 13:03 Columbus Capital - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (24/2015) - EBI
 161. 12:53 Rada nadzorcza ES-System proponuje 0,35 zł dywidendy na akcję
 162. 12:50 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-09
 163. 12:38 GPW: Debiutów tyle co rok wcześniej, ale większe firmy i oferty
 164. 12:38 Sprzedaż nowych funduszy Pioneera wyniosła prawie 670 mln zł w marcu
 165. 12:33 MEDICA PRO FAMILIA - Raport miesięczny za miesiąc Marzec 2015 r. (9/2015) - EBI
 166. 12:33 OT LOGISTICS - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spół ...
 167. 12:33 NOTORIA SERWIS - Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych za 2014 rok (5/2015) - EBI
 168. 12:23 KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych LYNX Sp. z o. o.
 169. 12:23 KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 4,8% r/r do 2,49 mld zł w lutym
 170. 12:18 ES-SYSTEM S.A. - Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dy ...
 171. 12:18 Columbus Capital - CLC ? wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (23/2015) - EBI
 172. 12:18 AMREST - RB 39/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 173. 12:18 IGORIA TRADE - Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej (9/2015) - EBI
 174. 12:08 MF sprzedało na przetargu obligacje za 3,8 mld zł, popyt sięgnął 4,2 mld zł
 175. 12:08 Raiffeisen Polbank chce otworzyć ponad 200 tys. nowych kont do końca br.
 176. 12:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Holding(s) in Company (38/2015)
 177. 12:03 ES-SYSTEM S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji (5/2 ...
 178. 12:03 DSS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w przedmiocie przekazani ...
 179. 12:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (26/2015)
 180. 12:00 Tabela kursów średnich NBP nr 68/A/NBP/2015
 181. 11:38 Poczta Polska ma 4-letni kontrakt na obsługę Sejmu wartości ok. 1 mln zł
 182. 11:33 ERG - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2015 z 16 marca 2015 roku (raport bieżący nr 5/2015) (5 ...
 183. 11:23 Nietypowa impreza na Stadionie Narodowym
 184. 11:23 Bank BPH wprowadził płatności zbliżeniowe w technologii NFC
 185. 11:18 ZUK - Zawarcie znaczącej umowy z PGNiG Termika S.A. (9/2015)
 186. 11:18 Columbus Capital - Columbus Capital S.A. ? treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 8 kwietnia 20 ... - EBI
 187. 11:18 LETUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( ...
 188. 11:18 ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (16/2015)
 189. 11:03 KRUK S.A. - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu KRUK S.A. za I kwartał 2015 roku. (12 ...
 190. 10:53 DM BZ WBK rekomenduje 'kupuj' dla Polenergii, wycena 41,3 zł
 191. 10:53 Grupa Capital Park i Akron Group mają umowę joint venture dla projektu w Gdańsku
 192. 10:48 NOVAVIS S.A. - Korekta raportu ESPI nr 11/2015 (2/2015)
 193. 10:48 AMREST - RB 38/2015 Nabycie akcji AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnyc ...
 194. 10:47 Ulga internetowa. Kto jeszcze może skorzystać?
 195. 10:38 Kwestia Iranu sprzyja spadkom cen ropy w długoterminowej perspektywie
 196. 10:33 CEZ, a.s. - The International Court of Arbitration has rejected the vast majority of claims of El ...
 197. 10:33 BMPAG - BaFin approves restructuring plans (6/2015)
 198. 10:33 PRAGMA INKASO S.A. - Terminowy wykup obligacji serii C Pragma Inwestycje Sp. z o.o. (15/2015)
 199. 10:33 MIT - Informacja Zarządu Emitenta w przedmiocie scalenia akcji. (12/2015)
 200. 10:18 GRODNO S.A. - Korekta raportu 5/2015 z 10.03.2015 r. (6/2015)
 201. 10:18 IPFINVPL - IPF plc withdraws notes offer (41/2015) - EBI
 202. 10:18 Columbus Capital - CLC ? zbycie udziałów w 3FX (21/2015) - EBI
 203. 10:15 Pietrewicz: program energetyki jądrowej może być zrealizowany w terminie (korekta)
 204. 10:03 GOLDWYN CAPITAL - Realizacja prognozy wyników finansowych 2015 r. (10/2015) - EBI
 205. 10:03 NOVAVIS S.A. - Nabycie akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu. (11/2015)
 206. 09:53 Grupa Inpro podpisała 98 umów przedwstępnych netto w I kw. br.
 207. 09:48 UNITED - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki UNITED S.A. z ... - EBI
 208. 09:38 Kurs akcji PEManagers wzrósł o 12,3% na debiucie na rynku głównym GPW
 209. 09:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (22 ...
 210. 09:33 EASTSIDECAPITAL - Informacja na temat Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii (15/2015) - EBI
 211. 09:18 INBOOK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook ...
 212. 09:18 LENTEX - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 (15/2015)
 213. 09:18 INBOOK - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A. ... - EBI
 214. 09:18 AGROTOUR S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. (9 ...
 215. 09:08 ATM Grupa nie wyklucza przejęć w segmencie produkcji filmowej
 216. 09:08 ATM Grupa rozmawia z TVN o produkcji programów telewizyjnych dla tej stacji
 217. 09:08 ATM Grupa rozważa wprowadzenie AidemMedia na NewConnect
 218. 09:08 Ropczyce mają ekspertyzę potwierdzającą racjonalność zawartych opcji walutowych
 219. 09:03 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia ... - EBI
 220. 09:03 AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta (8/2015)
 221. 08:53 PCC Rokita planuje zainwestować ok. 130 mln zł w tym roku
 222. 08:53 Na GPW możliwe dalsze wzrosty
 223. 08:53 ATM Grupa może wyprodukować ponad 300 godz. programów TV w tym roku
 224. 08:53 PCC Rokita: Kolejne inwestycje w elektrolizę obniżą koszty o 20 mln zł rocznie
 225. 08:53 ATM Grupa: Nowy pakiet kontentu 'lifestyle' może dodać nawet 10% przychodów
 226. 08:48 Columbus Capital - CLC ? zrzeczenie się długu na rzecz 3FX (20/2015) - EBI
 227. 08:38 Przychody Redanu wzrosły o 21% r/r do 44 mln zł w marcu
 228. 08:38 DM PKO BP podniósł wycenę Dom Development do 47,35 zł, nadal zaleca 'trzymaj'
 229. 08:23 Boruta-Zachem zrezygnował z emisji obligacji do kwoty 20 mln zł
 230. 08:23 Comarch: Dwóch wiceprezesów złożyło rezygnacje z pełnionej funkcji
 231. 08:23 Ipopema 2 FIZAN zgłosiła Ryszarda Petru jako kandydata do RN Vistulii
 232. 08:23 Operator sieci odzieżowej Diverse może wejść na GPW - media
 233. 08:18 REDAN - Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w marcu 2015 r. (11/2015)
 234. 08:18 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 235. 08:08 Zysk netto Atalu wzrósł r/r do 132,65 mln zł w 2014 r.
 236. 08:08 Atal: Bank ziemi pozwala na 31 nowych inwestycji w najbliższych 2-3 latach
 237. 08:08 Atal sprzedał 315 mieszkań w I kwartale
 238. 08:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (83/2015)
 239. 07:51 Sklepy spożywcze szturmują rynek. Handel wraca na osiedla
 240. 07:48 INBOOK - Raport roczny za 2014 rok (6/2015) - EBI
 241. 07:48 Columbus Capital - Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. (19/2015) - EBI
 242. 07:40 Urzędnicy pomogą dziś rozliczyć PIT. Tu uzyskasz pomoc
 243. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 244. 07:38 Arctic Paper zawiązał rezerwę na 15,3 mln zł, która obciąży wynik grupy w I kw.
 245. 07:23 Przegląd prasy
 246. 06:45 Lubuskie/ Po dwóch latach przerwy znów zarybienia łososiem w DPN
 247. 05:50 W czwartek pracownicy MF pomogą rozliczyć się z fiskusem
 248. 04:35 "Dziennik Gazeta Prawna": Handel wraca na osiedla
 249. 02:35 "Puls Biznesu": Kowalski dłużej przetrwa bez pracy