Trwa ładowanie...
d443jeo

Artykuły z dnia: 2015.04.29 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 GPW - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 2. 00:19 BIOFACTORY - Biofactory SA - Raport roczny za 2014 rok (4/2015) - EBI
 3. 00:19 BIOFACTORY - Biofactory SA - Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. (3/2015) - EBI
 4. 00:19 LW BOGDANKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 5. 23:33 LW BOGDANKA S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału ...
 6. 23:20 USA/ Wall Street - negatywnie zaskoczył odczyt PKB
 7. 23:03 PROGRES INVESTMENT - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment ... - EBI
 8. 22:33 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (12/2015)
 9. 22:18 DTP S.A. - Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach spółki zależnej ? zabezpieczenie umowy kredytow ...
 10. 22:18 GPW - Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spół ...
 11. 22:03 SECO/WARWICK S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zw ...
 12. 22:03 DTP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. wraz z projektami uhcw ...
 13. 21:48 SECO/WARWICK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 26 maja ...
 14. 21:48 LENTEX - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłat ...
 15. 21:33 SECO/WARWICK S.A. - Raport roczny R 2014
 16. 21:33 LENTEX - Umorzenie akcji własnych spółki zależnej Gamrat oraz rejestracja przez sąd obniżenia kap ...
 17. 21:25 Instalacja do wytwarzania innowacyjnego produktu w Kędzierzynie-Koźlu
 18. 21:18 SECO/WARWICK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 19. 21:03 PROCAD S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (13/ ...
 20. 21:03 PZ CORMAY S.A. - Zawarcie umowy zastawu rejestrowego (znacząca umowa) (25/2015)
 21. 21:03 KREZUS SA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus S.A. (12/2015)
 22. 21:03 PROCAD S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2015)
 23. 21:03 KREZUS SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus S.A. (11/ ...
 24. 21:03 PZ CORMAY S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (znacząca umowa) (24/2015)
 25. 21:03 PROCAD S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. (9/2015)
 26. 21:03 PROCAD S.A. - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. (10/2015)
 27. 21:03 PROCAD S.A. - Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2014 (11/2015)
 28. 21:03 PROCAD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 kwiet ...
 29. 21:03 PZ CORMAY S.A. - Zawarcie ugody z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej (23/2015)
 30. 21:03 COMP - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 31. 20:48 COMP - Raport roczny R 2014
 32. 20:35 Sejmowa podkomisja zbada postępowanie upadłościowe SKOK Wołomin
 33. 20:33 AMERICAN HEART - ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY DLA OBLIGACJI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. ... - EBI
 34. 20:33 KERDOS GROUP - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (50/2015)
 35. 20:33 BANCO SANTANDER S.A. - Information on "Santander Dividendo Elección" (50/2015)
 36. 20:24 Facebook chce promować małe firmy
 37. 20:18 ENERGA - Informacja o niezastosowaniu przez spółkę ENERGA SA zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowa ... - EBI
 38. 20:03 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zawieszenie procesu nabywania przez emitenta własnych papierów ...
 39. 19:48 PAMAPOL S.A. - Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoś ...
 40. 19:48 UniCredit - OFFER FOR THE REPURCHASE OF SUBORDINATED NOTES ISSUED BY UNICREDIT (29/2015)
 41. 19:48 PROCHEM - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez PROCHEM S.A. w roku 2014 ( ...
 42. 19:33 GROCLIN - Odwołanie prognozy wyników finansowych. (9/2015)
 43. 19:18 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="c ...
 44. 19:18 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="center ...
 45. 19:18 INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH -
 46. 19:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH -
 47. 19:05 Opole/ Karpiński: rozbudowa EO ma realny wpływ na rynek pracy
 48. 19:03 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (14/2015)
 49. 19:03 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ...
 50. 18:48 ZAMET INDUSTRY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 51. 18:48 ENERGA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zghromadzenie ENERGA SA (8/2015)
 52. 18:48 Black Lion Fund - Wniesienie nieruchomości do spółki celowej - SOHO TETRIS (18/2015)
 53. 18:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wniesienie udziałów do spółki zależnej (19/2015)
 54. 18:48 ZAMET INDUSTRY S.A. - Raport roczny R 2014
 55. 18:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ...
 56. 18:33 PTI S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (16/2015)
 57. 18:33 AGORA - Zbycie akcji przez członka rady nadzorczej Spółki (5/2015)
 58. 18:33 AMREST - RB 55/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dz ...
 59. 18:33 PILAB - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect. (10/2015) - EBI
 60. 18:23 Akcjonariusze Magellana zdecydowali o wypłacie 1,85 zł dywidendy na akcję
 61. 18:23 ZWZ Magellana podniosło wartość programu emisji obligacji do 750 mln zł
 62. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 63. 18:23 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek
 64. 18:23 Kalendarium ISBnews
 65. 18:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Wybór podmiotu uprawnionego do badan ...
 66. 18:18 ALUMETAL S.A. - Informacja o otrzymaniu oświadczeń o objęciu akcji (16/2015)
 67. 18:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (56/2015)
 68. 18:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania spra ...
 69. 18:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU - Wybór podmiotu uprawnionego do badania spr ...
 70. 18:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Wybór podmiotu uprawnionego do badania ...
 71. 18:18 COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - Przekroczenie progu 5 % (17/2015)
 72. 18:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Wybór podmiotu uprawnionego do badan ...
 73. 18:10 UKE: cztery spółki w konkursie na operatora telewizyjnego multipleksu 8
 74. 18:08 Akcjonariusze Open Finance zdecydują 26 maja o niewypłacaniu dywidendy
 75. 18:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Wybór podmiotu uprawnionego do badan ...
 76. 18:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Wybór podmiotu uprawnionego do badan ...
 77. 18:03 MAGELLAN S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (51/2015)
 78. 18:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warsza ...
 79. 18:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Wybór podmiotu uprawnionego do badan ...
 80. 18:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Wybór podmiotu uprawnionego do badan ...
 81. 18:03 MAGELLAN S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Magellan S.A. w sprawie dy ...
 82. 17:55 KGHM Polska Miedź: dywidenda za 2014 r. wyniesie 4 zł na akcję (aktl.)
 83. 17:53 Zysk netto Introl wzrósł r/r do 24,44 mln zł w 2014 r.
 84. 17:53 SMT odwołało NWZ zaplanowane na 20 maja, projekty uchwał chce dołączyć do ZWZ
 85. 17:50 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa
 86. 17:48 MAGELLAN S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.04.2015 ...
 87. 17:48 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. do Zarządu ...
 88. 17:48 TELEMEDYCYNA - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obr ... - EBI
 89. 17:48 SMT SA - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT SA (14/2015)
 90. 17:48 DELKO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 91. 17:48 TELEMEDYCYNA - Jednostkowy raport roczny Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2014 (11/2015) - EBI
 92. 17:48 OPEN FINANCE S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ...
 93. 17:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU (9/2015)
 94. 17:40 WIG20 na zamknięciu środowej sesji spadł o 1,08 proc.
 95. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 1,08% na zamknięciu w środę
 96. 17:33 Biogened Spółka Akcyjna - Raport roczny Biogened S.A. za 2014 rok (4/2015) - EBI
 97. 17:33 DELKO S.A. - Raport roczny R 2014
 98. 17:33 MOSTOSTAL WROCŁAW SA - Zmiana stanu posiadania akcji (11/2015)
 99. 17:33 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Wybór podmiotu uprawnionego do badan ...
 100. 17:33 INTROL S.A. - Raport roczny R 2014
 101. 17:33 MOSTOSTAL WROCŁAW SA - Molmedica S.A. - informacje o nabyciu i zbyciu znacznych pakietów akcj (10 ...
 102. 17:33 SUMMA LINGUAE - Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji obligacji Spółki (23/2015) - EBI
 103. 17:23 BGŻ utworzył rezerwy na łącznie 56 mln zł, a BNP Paribas Polska na 49 mln zł
 104. 17:23 BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja
 105. 17:18 INTROL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 106. 17:18 ZETKAMA SA - Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki. (6/2015)
 107. 17:18 EUROSNACK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. (8/2015) - EBI
 108. 17:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia ... - EBI
 109. 17:18 INFOSCAN - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r. (9/2015) - EBI
 110. 17:15 Śląskie/ Prace nad przygotowaniem konkursów RPO
 111. 17:15 Kary w zawieszeniu i 200 tys. zł grzywny dla b. szefów WGI Consulting
 112. 17:10 W środę złoty nieznacznie osłabł wobec CHF i EUR, ale zyskał względem USD
 113. 17:05 PKO BP: polska gospodarka może w br. rozwijać się w tempie 3,8 proc. (aktl.)
 114. 17:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (20/2015)
 115. 17:03 BGŻ SA - Wskazanie dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ...
 116. 17:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (19/2015)
 117. 17:03 WILBO - Zawarcie umowy ramowej z Grupą Bałtycką Sp. z o.o. (13/2015)
 118. 17:03 EUROSNACK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. (1/2015)
 119. 17:03 BGŻ SA - Utworzenie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia oraz rezerwy związanej z likwidacją ...
 120. 17:03 BNP PARIBAS PL - Utworzenie rezerwy związanej z likwidacją oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. ...
 121. 17:03 PHARMENA - Akceptacja przez Radę Nadzorczą propozycji wypłaty dywidendy za 2014 rok (18/2015) - EBI
 122. 16:55 MG kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o OZE
 123. 16:53 Obligacje WB Electronics o wartości 80 mln zł zadebiutują na Catalyst 4 maja
 124. 16:48 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Temat: Informacja nt. umów zawartych przez spółkę zależną z podwykonawcą ( ...
 125. 16:48 BOOMERANG - Istotna umowa (8/2015) - EBI
 126. 16:48 WIND MOBILE - Zmiany w Zarządzie Wind Mobile S.A. (21/2015) - EBI
 127. 16:48 WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej (13/2015)
 128. 16:38 JLL: Całkowity popyt na powierzchnie magazynowe sięgnął 585 tys. m2 w I kw.
 129. 16:38 RN Elektrobudowy powołała zarząd z J. Faltynowiczem jako prezesem
 130. 16:23 Grupa Lotos odzyskała ok. 100 mln USD z nakładów na projekt Yme
 131. 16:23 Grupa Lotos chce osiągnąć 10% udziału w rynku detalicznym w tym roku
 132. 16:18 TALEX - Odstępstwo od stosowania zasad Dobrych Praktyk (2/2015) - EBI
 133. 16:18 ELBUDOWA - Powołanie Zarządu ELEKTROBUDOWY SA (13/2015)
 134. 16:18 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY MAJ ...
 135. 16:18 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.- DYWIDENDA (7/2015) - EBI
 136. 16:18 TALEX - Wypłata dywidendy (12/2015)
 137. 16:18 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJ ... - EBI
 138. 16:18 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zg ...
 139. 16:08 Akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy
 140. 16:03 PA NOVA - Informacja o trwałym niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych n ... - EBI
 141. 16:03 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIA S.A. - TREZ UCHWAA PODJTYCH NA ZWZA ... - EBI
 142. 16:03 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Acquisition-disposal of a large shareholding Clearstream Banking ...
 143. 16:03 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (9/2015)
 144. 16:03 BUWOG AG - Information on Trading in Financial Instruments (6/2015)
 145. 15:53 Grupa Lotos wyda na projekt wydobywczy B8 ok. 200 mln zł mniej niż zakładano
 146. 15:53 Grupa Lotos może przedstawić nową strategię we wrześniu
 147. 15:50 Piechociński: chcemy większego zaangażowania kapitału emirackiego w Polsce (aktl.)
 148. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 149. 15:48 mBank - XXVIII ZWZ mBanku S.A. ? uchwała w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy) (29/2 ...
 150. 15:48 mBank - XXVIII ZWZ mBanku S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na obradach Wa ...
 151. 15:48 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (39/2015)
 152. 15:48 mBank - XXVIII ZWZ mBanku S.A. - uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Walne Zgromadzenie A ...
 153. 15:48 HANDLOWY - Informacja o rezygnacji Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. (9/2015)
 154. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 155. 15:48 PROGRES INVESTMENT - Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ze strony akcj ... - EBI
 156. 15:48 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Acquisition-disposal of a large shareholding Clearstream Banking ...
 157. 15:48 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Acquisition-disposal of a large shareholding Clearstream Banking ...
 158. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 159. 15:38 Uniwheels przydzielił wszystkie akcje, debiut przewidywany na 8 maja
 160. 15:38 RN Voxel powołała zarząd na kolejna kadencję w niezmienionym składzie
 161. 15:38 Nysa wyemituje obligacje w celu sfinansowania nabycia terenów po ZSD
 162. 15:38 ZUS przekazał w ub. tygodniu do OFE 40,7 mln zł
 163. 15:35 "Solidarność" RI przedłuża protest pod KPRM do 12 maja
 164. 15:33 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ...
 165. 15:33 KPPD - Wybór biegłego rewidenta na lata 2015-2016. (8/2015)
 166. 15:33 KRUK S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E (17/2015)
 167. 15:23 Akcjonariusze Hydrobudowy zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy
 168. 15:18 IZO-BLOK S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. (3/2015)
 169. 15:18 BRIJU S.A. - Transakcje na wartośc umowy znaczącej (19/2015)
 170. 15:18 eCARD S.A. - Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych (3/2015)
 171. 15:18 DEKPOL S.A. - Cesja zaległych należności Spółki (31/2015)
 172. 15:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 8/2015 o ...
 173. 15:18 WIND MOBILE - Skonsolidowany i jednostkowy Raport Roczny Wind Mobile S.A. za rok 2014 (20/2015) - EBI
 174. 15:18 ORBIS - Treść Uchwały Rady Nadzorczej zawierającej ocenę sytuacji Spółki (7/2015)
 175. 15:10 PKO BP: polska gospodarka może w br. rozwijać się w tempie 3,8 proc.
 176. 15:03 SWISSMED - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2015 r. ? marzec 2 ...
 177. 15:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (24/2015)
 178. 15:03 DEKPOL S.A. - Cesja zaległych należności Spółki (3/2015)
 179. 15:03 CCC - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 (17/2015)
 180. 15:03 DM WDM SA - Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję (7/2015)
 181. 15:03 LOYD - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (15/2015) - EBI
 182. 15:03 PRIME MINERALS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycza ...
 183. 15:03 VOXEL S.A. - powołanie Zarządu na kolejną kadencję (11/2015)
 184. 14:53 Wzrost PKB w USA wyniósł 0,2% kw/kw w I kw. 2015 r. wg I szacunku
 185. 14:53 Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 2,9 zł dywidendy na akcję
 186. 14:53 Akcjonariusze Energi zdecydowali o wypłacie 1,44 zł dywidendy na akcję
 187. 14:48 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (48/ ...
 188. 14:48 VOXEL S.A. - wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, ...
 189. 14:48 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MED - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecie ... - EBI
 190. 14:48 PBS Finanse SA - Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ...
 191. 14:48 ELBUDOWA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA (12/2015)
 192. 14:48 LS TECH-HOMES - Rozwiązanie istotnej umowy. (8/2015) - EBI
 193. 14:48 GANT - Wykluczenie z obrotu akcji Emitenta (14/2015)
 194. 14:48 PBS Finanse SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. ...
 195. 14:48 VOXEL S.A. - wybór przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, ...
 196. 14:48 PBS Finanse SA - Uchwały walnego zgromadzenia. (8/2015)
 197. 14:38 HORTICO - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 29 maja 2015 r. (6/2 ... - EBI
 198. 14:38 VOTUM - Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Prakty ... - EBI
 199. 14:38 EGB INVESTMENTS - Wprowadzenie obligacji serii AE (1/2015) na Catalyst. (35/2015) - EBI
 200. 14:38 ENERGA S.A. - Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2014 rok (7/2015)
 201. 14:38 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (7/2015)
 202. 14:38 ASSECO POLAND - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmio ...
 203. 14:38 PRIME MINERALS - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (19/2015) - EBI
 204. 14:38 TOYA S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy ? znaczne pakiety akcji (14/2015)
 205. 14:38 ABS INVESTMENT S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów (7/2015)
 206. 14:38 POLICE - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "P ...
 207. 14:38 MENNICA - Temat: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadz ...
 208. 14:37 WANDALEX - Transakcja pakietoewa na akcjach Spółki (28/2015)
 209. 14:25 BGK: w 2015 r. nowe umowy w ramach "Inwestycji Polskich" na 6 mld zł (aktl.)
 210. 14:23 Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 0,3% r/r w kwietniu wg wstępnych danych
 211. 14:23 Zaawansowanie prac w Elektrowni Opole wynosi 11%, zgodnie z harmonogramem
 212. 14:18 ART NEW MEDIA - Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (7/2015) - EBI
 213. 14:18 HORTICO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 29 maja 2015 r. ...
 214. 14:18 KETY - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (25/2015)
 215. 14:18 POLICE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" ...
 216. 14:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Zakończenie oferty publicznej i przydział obligacji serii AK (35/2015) - EBI
 217. 14:18 TOYA S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy ? znaczne pakiety akcji (13/2015)
 218. 14:18 PRIVATE EQUITY MANAGERS - Informacja o stosowaniu przez Private Equity Managers S.A. zasad wynika ... - EBI
 219. 14:18 TOYA S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy ? znaczne pakiety akcji (12/2015)
 220. 14:15 KGHM Polska Miedź: dywidenda za 2014 r. wyniesie 4 zł na jedną akcję
 221. 14:08 Moody's: Obniżenie deficytu general government pozytywne dla ratingu Polski
 222. 14:03 TALEX - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu ...
 223. 14:03 TOYA S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy ? znaczne pakiety akcji (11/2015)
 224. 14:03 WISTIL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 225. 13:48 REMAK - Wykaz akcjonariuszy na WZA lista powyżej 5%. (18/2015)
 226. 13:48 BGE S.A - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym ...
 227. 13:48 MINERAL MIDRANGE S.A. - Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału (5/2015)
 228. 13:48 MINERAL MIDRANGE - Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału (11/2015) - EBI
 229. 13:48 REMAK - Uchwały podjęte przez WZA. (17/2015)
 230. 13:48 MOTORICUS - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 (2/2015) - EBI
 231. 13:35 Łódź/ Najwcześniej jesienią darmowe WiFi w komunikacji miejskiej
 232. 13:33 WEALTH BAY - Korekta Raportu Kwartalnego za IV Kwartał 2014r. (5/2015) - EBI
 233. 13:33 TALEX - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (10/2015)
 234. 13:25 W warmińsko-mazurskim uprawa konopi włóknistych na 158 ha
 235. 13:23 IBnGR podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,5% w 2015 r.
 236. 13:23 Akcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję
 237. 13:18 GRODNO - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 (14/2015) - EBI
 238. 13:18 MEDORT - Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA 31.12.2014/31.03.2015 (2/2015) - EBI
 239. 13:18 ELEKTROMONT - Istotna informacja (20/2015) - EBI
 240. 13:18 STANDREW S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 2/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmni ...
 241. 13:18 WANDALEX - Skup akcji własnych (27/2015)
 242. 13:00 JSW chce w dwa lata zejść z kosztami wydobycia węgla do 80 dolarów (aktl.)
 243. 13:00 BGK: w 2015 r. nowe umowy w ramach "Inwestycji Polskich" na 6 mld zł
 244. 12:55 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-29
 245. 12:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Dywidenda za rok 2014 (13/2015)
 246. 12:48 ESKIMOS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...
 247. 12:38 Portfel zamówień Budimeksu w budownictwie ogólnym wynosi 2,2 mld zł
 248. 12:38 BGK podpisze w ramach IP umowy o wartości 6 mld zł, planuje 2 emisje obligacji
 249. 12:33 ASSETUS - Informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect ( ... - EBI
 250. 12:33 FERRUM - Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrze ...
 251. 12:33 MEDIATEL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2015 roku - porządek, mater ...
 252. 12:33 CI GAMES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Waln ...
 253. 12:33 INDYKPOL SA - Transakcje na akcjach (10/2015)
 254. 12:33 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...
 255. 12:33 EGB INVESTMENTS - Nabycie przez EGB Investments S.A. Certyfikatów Inwestycyjnych Plejada Wierzyte ... - EBI
 256. 12:33 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - <font ...
 257. 12:30 JSW chce w dwa lata zejść z kosztami wydobycia węgla do 80 dolarów
 258. 12:23 BESI rozpoczął rekomendowanie Comarchu od 'kupuj' i wyceny 167,2
 259. 12:18 MIKROKASA - Wprowadzenie obligacji serii K do obrotu na Catalyst (14/2015) - EBI
 260. 12:13 UOKiK przed majówką przypomina o zasadach bezpiecznego grillowania
 261. 12:08 PBG przyjęło nowe propozycje układowe i skierowało je do sądu
 262. 12:05 Tabela kursów średnich NBP nr 82/A/NBP/2015
 263. 12:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiana warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ...
 264. 12:03 VERBICOM - VERBICOM - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną (13/2015) - EBI
 265. 12:03 EGB INVESTMENTS - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał ... - EBI
 266. 11:38 mBank chce utrzymać marżę odsetkową netto powyżej 2% w tym roku
 267. 11:38 Budimex podtrzymuje chęć poprawy wyników r/r w tym roku
 268. 11:33 OPEN-NET S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA OPEN-NET S.A. w dniu 06.05.201 ...
 269. 11:33 BNP PARIBAS PL - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum inform ...
 270. 11:33 BGŻ SA - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum informacyjnego ...
 271. 11:23 DM BOŚ obniżył wycenę PCM do 57 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 272. 11:23 KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wzrósł do 106,4 pkt w IV
 273. 11:23 KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 100 pkt w kwietniu
 274. 11:23 BESI obniżyło wycenę PCM do 57 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' (aktualizacja)
 275. 11:18 PBG - Zatwierdzenie przez Spółkę oraz złożenie w Sądzie Propozycji Układowych. (13/2015)
 276. 11:18 ELEKTROTIM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień ...
 277. 11:18 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Lista uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa ...
 278. 11:18 INVICO S.A. - Korekta do raportu - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów ...
 279. 11:08 DM BOŚ podniósł wycenę Vistula Group do 2,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 280. 10:55 Terminal LNG w Świnoujściu - zmiany nie tylko po stronie polskiej
 281. 10:55 Samsung na czele światowych sprzedawców smartfonów w 2015 roku
 282. 10:53 mBank oczekuje spadku kosztu ryzyka r/r w tym roku poniżej 70 pb
 283. 10:53 Silny złoty czeka na nowe impulsy
 284. 10:48 KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY - Raport roczny Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujaw ... - EBI
 285. 10:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (28 ...
 286. 10:48 INVICO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA (2/2015)
 287. 10:38 mBank podtrzymuje cel emisji listów zastawnych na 1,5 mld zł na ten rok
 288. 10:38 mBank planuje emisję obligacji na kwotę 500 mln euro w tym roku
 289. 10:33 ESKIMOS - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo ... - EBI
 290. 10:23 mBank liczy na zysk netto za 2015 r. podobny do ubiegłorocznego
 291. 10:23 EBC: Podaż pieniądza M3 w strefie euro wzrosła o 4,6% r/r na koniec marca
 292. 10:23 DM BOŚ obniżył rekomendację JSW do 'sprzedaj', wycenę do 14,4 zł
 293. 10:23 DM BOŚ obniżył wycenę Bogdanki do 81 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'
 294. 10:23 DM BOŚ podniósł rekomendację Emperii do 'kupuj', wycenę do 74,2 zł
 295. 10:18 BIOTON - Częściowy wykup obligacji BIOTON S.A. serii B (7/2015)
 296. 10:08 Producent gier Jujubee chce zadebiutować na NewConnect w tym półroczu
 297. 10:03 NOVITA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami u ...
 298. 10:03 NEUCA - Wprowadzenie akcji do obrotu (99/2015)
 299. 10:03 SUMMA LINGUAE - Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji Summa Linguae S ... - EBI
 300. 10:03 FEERUM S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok (9 ...
 301. 09:53 Strata netto Warimpeksu wyniosła 35,31 mln euro w 2014 r. (sprostowanie)
 302. 09:53 RN Feerum powołała zarząd z D. Januszem jako prezesem na kolejną kadencję
 303. 09:50 Jak odroczyć zapłatę podatku?
 304. 09:48 PRIME MINERALS - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Pri ... - EBI
 305. 09:48 UniCredit - Press Release (28/2015)
 306. 09:48 AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (12/2015)
 307. 09:48 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Raport okresowy za I kwartał 2015 roku (13/2015) - EBI
 308. 09:33 FEERUM S.A. - Wybór Zarządu FEERUM S.A. na kolejną kadencję (8/2015)
 309. 09:33 PA NOVA - Opinia Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdań z d ... - EBI
 310. 09:33 PA NOVA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. za 2014 rok (1/2015) - EBI
 311. 09:33 DEPEND - Informacja na temat linii kredytowej. (17/2015) - EBI
 312. 09:33 FEERUM S.A. - Wybór Rady Nadzorczej FEERUM S.A. na kolejną kadencję (7/2015)
 313. 09:23 Stokrotka złożyła w UOKiK wniosek ws. przejęcia części mienia FRAC i FEAC
 314. 09:18 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (47/ ...
 315. 09:08 Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 6,39 mld zł na koniec marca
 316. 09:03 AKCEPT FINANCE - Uzyskanie informacji o prolongacie kredytu (16/2015) - EBI
 317. 08:53 Zysk netto Bytom to 0,51 mln zł w I kw. 2015 r. wobec straty rok wcześniej
 318. 08:53 BSH złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie mienia Fagor Mastercook
 319. 08:53 ViaToll wygenerował 4,27 mld wpływów do końca marca
 320. 08:48 BYTOM - Raport kwartalny Q 1/2015
 321. 08:45 ARR poszukuje nowych rynków zbytu dla polskiej żywności
 322. 08:38 Zysk netto Warimpeksu spadł r/r do 73,85 mln zł w 2014 r.
 323. 08:23 Zysk netto mBank wzrósł r/r do 380,99 mln zł w I kw., konsensus: 349 mln zł
 324. 08:23 Zysk netto Mirbudu wzrósł r/r do 16,65 mln zł w 2014 r.
 325. 08:23 Akcjonariusze Selena FM zdecydują 29 maja o wypłacie 0,28 zł dywidendy na akcję
 326. 08:23 Zysk netto Budimex spadł r/r do 37,34 mln zł w I kw. 2015 r.
 327. 08:18 STANDREW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Waln ...
 328. 08:18 ART NEW MEDIA - Postanowienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego (6/2015) - EBI
 329. 08:08 Wynik operacyjny Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 283,5 mln zł w I kwartale
 330. 08:03 WARIMPEX - Annual Report 2014 (6/2015)
 331. 08:03 WARIMPEX - Raport Finansowy 2014 (6/2015)
 332. 08:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (98/2015)
 333. 08:03 BUDIMEX - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 334. 07:53 Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję
 335. 07:53 Nowym prezesem Energi został Andrzej Tersa
 336. 07:53 Akcjonariusze CI Games przeznaczyli zysk za 2014 r. na fundusz dywidendowy
 337. 07:53 CCC zamierza przeznaczać na dywidendę 33-66% zysku począwszy od zysku za 2014 r.
 338. 07:50 Brytyjczycy rozpoczynają produkcję grafenu na skalę przemysłową
 339. 07:48 RADPOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 340. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 341. 07:38 Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o 1,65 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 342. 07:38 Zysk netto Benefit Systems wzrósł r/r do 7,75 mln zł w I kw. 2015 r.
 343. 07:38 Zysk netto Asseco Business Solutions wzrósł r/r do 8,13 mln zł w I kw. 2015 r.
 344. 07:33 WARIMPEX - Ad Hoc Release (5/2015)
 345. 07:33 mBank - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 346. 07:33 WARIMPEX - Komunikat Ad Hoc (5/2015)
 347. 07:33 REGNON S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ...
 348. 07:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 349. 07:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Raport roczny R 2014
 350. 07:33 REGNON S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (13/2015)
 351. 07:23 Przegląd prasy
 352. 07:15 Piechociński: chcemy większego zaangażowania kapitału emirackiego w Polsce
 353. 06:50 Weterynaria: szczepienia lisów w 10 województwach
 354. 06:48 MOSTALPLC - Raport kwartalny SA-Q 1/2015
 355. 06:03 GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 356. 05:55 Badanie: fundacje nie lubią się tłumaczyć ze swoich finansów
 357. 04:05 "Gazeta Wyborcza": Ile jest warta praca domowa
 358. 02:00 "Puls Biznesu": Agencje pod szczególnym nadzorem
 359. 02:00 "Rzeczpospolita": Stare diesle zostaną w garażach
 360. 02:00 "Puls Biznesu": Parabanki już mogą się bać
 361. 02:00 Pusto w sieciach