Trwa ładowanie...
d3rlr7a

Artykuły z dnia: 2015.04.22 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 MCI - Zawarcie znaczących umów (13/2015)
 2. 00:03 ALIOR BANK S.A. - Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Alior Bank S.A. oraz Meritum Ban ...
 3. 00:03 ALIOR BANK S.A. - Uzgodnienie planu połączenia Alior Bank S.A. oraz Meritum Bank ICB S.A. (37/2015)
 4. 23:05 USA/ Wall Street na niewielkim plusie
 5. 23:05 Posłowie za dalszą pracą nad zmianami w umowach terminowych
 6. 22:18 DAYLI POLSKA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółka dominującą (19/2015) - EBI
 7. 22:03 DAYLI POLSKA - Zmiana znaczącej umowy (18/2015) - EBI
 8. 21:48 FLUID S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (6/2015)
 9. 21:33 MEDIATEL - Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w związku z procedurą scalenia akcji. (RB-25/2015) ( ...
 10. 21:33 SARE Spółka Akcyjna - Podpisanie zlecenia do umowy ramowej z VISA Europe Services Inc. (15/2015) - EBI
 11. 21:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opó ...
 12. 21:18 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Rozwiązanie istotnej umowy (10/2015) - EBI
 13. 21:18 GENESIS ENERGY - Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z Wierzycielami Genesis Energ ... - EBI
 14. 21:03 G-ENERGY - Publikacja jednostkowego raportu rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2014 (9/2015) - EBI
 15. 20:55 Kowalczyk: konsultacje strategii dla górnictwa w sierpniu-wrześniu
 16. 20:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (36/2015)
 17. 19:48 FUTURIS - Zawiązanie spółki zależnej Futuris Money S.A. z siedzibą w Warszawie (19/2015) - EBI
 18. 19:48 MEX POLSKA S.A. - Podpisanie listu intencyjnego (5/2015)
 19. 19:33 KAMPA S.A. - Informacja o zbyciu akcji Spółki (4/2015)
 20. 19:33 KAMPA S.A. - Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu (3/2015)
 21. 19:18 CUBE.ITG S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (23/2015)
 22. 19:18 ECHO - Raport roczny R 2014
 23. 19:15 Powstała inicjatywa, by zmienić przepisy dot. kredytów w walutach
 24. 18:45 Uzgodnienia ws. zaangażowania Bumaru-Łabędy przy podwoziach dla Kraba
 25. 18:35 Komorowski o TTIP: trzeba pilnować swoich interesów
 26. 18:33 ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% (18/2015)
 27. 18:23 ACE oczekuje pozytywnego wpływu wzrostu wolumenów na wyniki grupy w I kw.
 28. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 29. 18:23 Kalendarium ISBnews
 30. 18:18 IMPEXMET - Powołanie osób zarządzających (13/2015)
 31. 18:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Transakcja na znacznych pakietach akcji (16/2015)
 32. 18:18 UniCredit - Press Release (25/2015)
 33. 18:18 ASSETUS - Korekta raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 03.11.2014r. (8/2015) - EBI
 34. 18:03 GLOBAL COSMED S.A. - Znaczne pakiety akcji (7/2015)
 35. 18:03 ASSETUS - Korekta raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 26.11.2014r (7/2015) - EBI
 36. 18:00 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa
 37. 17:55 Komorowski o wspieraniu budownictwa dla młodych i rozwoju przedsiębiorczości (aktl.)
 38. 17:53 Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują 21 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2014
 39. 17:48 GLOBAL COSMED S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji ...
 40. 17:48 A.C.E. S.A. - Volume Sales in Q1 2015 (9/2015)
 41. 17:48 DECORA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015 (10/2 ...
 42. 17:48 GLOBAL COSMED S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach przez osobę mającą dostęp do informacji ...
 43. 17:48 ASSETUS - Uzupełnienie raportu o powołaniu członków organów Spółki. (6/2015) - EBI
 44. 17:48 DECORA - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? Włodzimierz Lesiński (9/2015)
 45. 17:45 Resort gospodarki chce zmienić ustawę o OZE
 46. 17:45 WIG20 na zamknięciu środowej sesji wzrósł o 0,43 proc.
 47. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 0,43% na zamknięciu w środę
 48. 17:35 Szefowie KW i KHW: wzrost wydajności pracy kluczowy dla opłacalności
 49. 17:33 DECORA - Wybór członka Rady Nadzorczej - Włodzimierz Lesiński (8/2015)
 50. 17:33 DECORA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr ...
 51. 17:33 MONNARI TRADE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. na dzień 21 maj ...
 52. 17:33 UniCredit - Ordinary and Extraordinary Shareholders? Meeting 13th May 2015 - Directors? Report an ...
 53. 17:33 LENA LIGHTING - Wybór Biegłego Rewidenta (13/2015)
 54. 17:33 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (10/2015)
 55. 17:33 LENA LIGHTING - Informacja na temat Członków Rady Nadzorczej powołanych przez ZWZA w dniu 21 kwie ...
 56. 17:33 LENA LIGHTING - Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 21 kwietnia 2015 ...
 57. 17:33 DECORA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 kwietn ...
 58. 17:33 LENA LIGHTING - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Wal ...
 59. 17:30 Pomorskie firmy chcą realizować projekty dla branży kosmicznej
 60. 17:25 Środowa sesja na rynku walutowym przyniosła lekkie osłabienie złotego
 61. 17:23 Zamet Industry przejmie Fugo za 46 mln zł nie później niż do końca 2017 r.
 62. 17:18 LENA LIGHTING - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 ...
 63. 17:18 AMREST - RB 51/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich ...
 64. 17:18 IDEA BANK S.A. - KOMUNIKAT KDPW ? REJESTRACJA AKCJI IDEA BANK S.A. (14/2015)
 65. 17:18 mBank - Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. propozycji Zarządu odnośnie zmienionej rek ...
 66. 17:15 Komorowski o wspieraniu budownictwa dla młodych i rozwoju przedsiębiorczości
 67. 17:08 ZBP ostrzega przed skutkami likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego
 68. 17:05 Kluby za pracami w komisjach nad projektem o innowacyjności gospodarki
 69. 17:03 FON - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umorzenia akcji Emitenta. ...
 70. 17:03 Rubicon Partners SA - Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta (15/2015)
 71. 17:03 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu ...
 72. 17:03 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a VITOL SA. (9/2015)
 73. 17:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 74. 16:55 Kosiniak-Kamysz: w Polsce jest przestrzeń do tworzenia nowych miejsc pracy
 75. 16:55 Komisja infrastruktury za znowelizowaniem ustawy o gospodarce nieruchomościami
 76. 16:53 Akcjonariusze FM Forte zdecydują 19 maja o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję
 77. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc ...
 78. 16:48 IMAGIS - Odpowiedzi na pytania akcjonariusza (16/2015) - EBI
 79. 16:48 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (23/2015)
 80. 16:48 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów n ...
 81. 16:48 KERDOS GROUP - Rejestracja w KDPW obligacji serii J (47/2015)
 82. 16:48 PLATINUM - Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk (4/2015) - EBI
 83. 16:38 Konsorcjum Berger Bau z najtańszą ofertą na odcinek A1 w śląskim za 219 mln zł
 84. 16:33 MIDAS - Złożenie przez Aero2 Sp. z o.o. kolejnych zamówień na usługi świadczone przez Polkomtel, ...
 85. 16:23 Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wzrosła do 5,19 mln w marcu
 86. 16:23 Boruta Zachem liczy na 9,3 mln zł z emisji akcji serii B z prawem poboru
 87. 16:18 MARKA - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii H2. (26/2015) - EBI
 88. 16:18 KCI - Ogłoszenie KCI Spółka Akcyjna o zmianie terminu zwołanego raportem bieżącym nr 015/2015 w ...
 89. 16:18 SIMPLE - Korekta Ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 maja 2015 r. wr ...
 90. 16:18 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (66/2015)
 91. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (39/ ...
 92. 16:15 Skulich: widzimy słabość programu ochrony infrastruktury krytycznej
 93. 16:10 Szlęk: JSW czeka cięcie kosztów i odwrót od węgla energetycznego
 94. 16:03 KREDYT INKASO S.A. - Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy (9/2015)
 95. 16:03 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (23/2015)
 96. 16:03 FORTE - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (12/2015)
 97. 16:03 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z Rurtalbahn Cargo GmbH umów, które łącznie spełniają kryterium zn ...
 98. 16:03 MERITUM BANK - Unieważnienie dokumentów akcji Meritum Banku ICB S.A. (15/2015) - EBI
 99. 16:03 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z grupą kapitałową MSC umów, które łącznie spełniają kryterium zna ...
 100. 16:03 FORTE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (11/2015)
 101. 15:53 ARP powołała pierwszy fundusz venture z kapitałem Skarbu Państwa
 102. 15:53 Grupa Kęty rozważy kolejne inwestycje w SSE w segmencie systemów aluminiowych
 103. 15:38 Grupa Kęty celuje w kolejne duże zamówienia z USA na systemy aluminiowe
 104. 15:33 UniCredit - INTEGRATION OF THE NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS? MEE ...
 105. 15:33 MERCOR S.A. - Spełnienie się warunku zawieszającego z umowy sprzedaży nieruchomości (4/2015)
 106. 15:33 MARKA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Marka S.A. (2/2015)
 107. 15:25 Budzanowski: zarzuty KE wobec Gazpromu to decyzja dekady z punktu widzenia Polski
 108. 15:23 Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,7% m/m w lutym
 109. 15:21 100-karatowy brylant sprzedany za 22 mln dolarów na nowojorskiej aukcji
 110. 15:18 BEDZIN - Nabycie akcji przez PGE Energia Odnawialna S.A. (26/2015)
 111. 15:18 BYTOM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (12/2015)
 112. 15:18 JWW INVEST - Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r. (11/2015) - EBI
 113. 15:18 BORUTA-ZACHEM - Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną ... - EBI
 114. 15:18 JWW INVEST - Korekta Jednostkowego raportu rocznego za 2014 r. (10/2015) - EBI
 115. 15:18 MBANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych list ...
 116. 15:10 Kowalczyk: rozmowy z KE ws. pomocy publicznej dla górnictwa konstruktywne
 117. 15:10 Komisja rolnictwa poparła nowelę ustawy o płatnościach bezpośrednich
 118. 15:08 Stalprodukt proponuje 2 zł brutto dywidendy na akcję
 119. 15:03 MBANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych list ...
 120. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 121. 15:03 GENOMED - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (6/2015) - EBI
 122. 15:03 AFORTI HOLDING - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozd ... - EBI
 123. 15:03 AFORTI HOLDING - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdani ... - EBI
 124. 15:03 AFORTI HOLDING - Uzupełnienie Składu Rady Nadzorczej (8/2015) - EBI
 125. 15:03 STALPRODUKT - Deklaracja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok (3/2015)
 126. 15:03 KCI - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestr ...
 127. 15:00 MF: na ukończeniu prace nad nowym systemem janosikowego
 128. 15:00 Minister środowiska otworzył polskie obchody Światowego Dnia Ziemi (aktl.)
 129. 14:57 Na warszawski Centralny wprowadza się Biedronka i Burger King
 130. 14:53 GUS:Najlepsza koniunktura w usługach w IV w sekcji zakwaterowanie i gastronomia
 131. 14:53 PEManagers wyemitował obligacje zamienne w kwocie 5,85 mln euro
 132. 14:53 ZPL:Wartość aktywów sfinansowanych leasingiem i pożyczką wzrosła o 3% r/r w I kw
 133. 14:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 134. 14:48 SUMMA LINGUAE - Komunikat KDPW o rejestracji akcji Summa Linguae S.A. (20/2015) - EBI
 135. 14:45 Ponad 30 punktów dla dzikich pszczół w projekcie przywracania bartnictwa
 136. 14:35 Lubuskie/ 3,8 mln zł na wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach
 137. 14:35 Posłowie powołali podkomisję ws. wstrzymania sprzedaży ziemi
 138. 14:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza Equity III TDJ Finanace Sp. ...
 139. 14:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego ...
 140. 14:33 AOW FAKTORING - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (10/2015) - EBI
 141. 14:25 Projekty dot. przekształceń własnościowych - do sejmowej podkomisji
 142. 14:23 GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle wzrósł o 2 pkt do +8 pkt w kwietniu
 143. 14:23 GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł do -4 pkt w kwietniu
 144. 14:23 GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł do +4 pkt w kwietniu
 145. 14:18 ARTNEWS S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (16/2015)
 146. 14:10 Karpiński: trudne negocjacje z KE ws. pomocy publicznej dla KW
 147. 14:05 Kosiniak-Kamysz: ograniczenie umów terminowych wzmocni pozycję pracowników
 148. 14:03 BORUTA-ZACHEM - Podjęcie Uchwały Zarządu o zmianie Uchwały nr 2/04/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r ... - EBI
 149. 14:03 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - Emisja obligacji imiennych serii C zamiennych na akcje zwykłe na o ...
 150. 14:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowyc ...
 151. 14:03 IZO-BLOK Spółka Akcyjna - IZO-BLOK S.A. ? Uchwały GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akc ... - EBI
 152. 14:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu ...
 153. 14:03 FORTE - rezygnacja osoby nadzorującej Emitenta (10/2015)
 154. 14:03 IMPERA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Impera Ca ...
 155. 13:53 Szlęk: JSW powinna zwiększyć udział węgla koksowego w produkcji
 156. 13:53 Kęty mogą dokonać niewielkich przejęć na zachodzie Europy w segm. aluminium
 157. 13:50 MSP będzie rozliczało spółki SP z działalności innowacyjnej
 158. 13:48 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Zawiadomienia dotyczące transakcji akcjami Spółki (23/2015)
 159. 13:48 IPFINVPL - Publication of Final Terms (54/2015) - EBI
 160. 13:48 TIM - Zawiadomienie o zbyciu akcji TIM SA. (10/2015)
 161. 13:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Emisja obligacji serii G ? uzupełnienie raportu nr 25/2015 (42/2015)
 162. 13:40 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-22
 163. 13:35 ZBP: w I kwartale br. próbowano wyłudzić kredyty warte 67,3 mln zł
 164. 13:33 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (53/2015) - EBI
 165. 13:33 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Zawiadomienie od Fleet Holdings S.A dotyczące zmiany udziału w ogólne ...
 166. 13:33 CORELENS - Zmiana adresu Spółki (13/2015) - EBI
 167. 13:30 Projekt ustawy o administracji podatkowej do dalszych prac w komisji (aktl.)
 168. 13:30 Wilk uratowany przez leśników zaadaptował się na wolności
 169. 13:18 POLWAX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 170. 13:18 POLMAN - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 21 maja 2015 (4/2015) - EBI
 171. 13:15 W Remontowej Shipbuilding zwodowano statek do żeglugi arktycznej
 172. 13:08 Izo-Blok zadebiutuje na rynku głównym GPW w piątek
 173. 13:08 ZBP: W I kwartale dokonano 1,88 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 67,3 mln zł
 174. 13:08 Strabag wybuduje drogę S7 na odcinku Ostróda Południe-Olsztynek za 687 mln zł
 175. 13:03 POLMAN S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 ma ...
 176. 12:55 Sprzedawcy gazu za zniesieniem taryf i zmianą ustawy o zapasach
 177. 12:48 PKP CARGO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA PKP CARGO ...
 178. 12:45 W kwietniu br. wskaźnik Pengab wyniósł 21,9 pkt
 179. 12:38 Grupa Pragma Inkaso zwiększyła wartość pozyskanych wierzytelności o 25% w I kw.
 180. 12:33 BEDZIN - Zbycie akcji przez Spółkę PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ?UTECH? SPÓŁKA z o.o. (25/2015)
 181. 12:33 HUSSAR GRUPPA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok (3/2015) - EBI
 182. 12:33 POLNORD - Przekroczenie progu 5% przez fundusz Briarwood Capital Partners w ogólnej liczbie głosó ...
 183. 12:33 CORELENS S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2015)
 184. 12:33 SELVITA S.A. - Rejestracja spółki zależnej w Wielkiej Brytanii (11/2015)
 185. 12:25 Projekt ustawy o administracji podatkowej do dalszych prac w komisji
 186. 12:23 Moody's: Stabilny wzrost PKB i poziom długu wzmacnia perspektywę ratingu Polski
 187. 12:23 PiLab uplasował nową emisję akcji z 63% redukcji zapisów
 188. 12:23 PKP SA ma dobrą kondycję finansową, tworzy nową strategię nieruchomości
 189. 12:20 Rusza ABSL Academy dla zainteresowanych branżą usług dla biznesu
 190. 12:18 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2014 rok (5/2015) - EBI
 191. 12:08 PKP: Prywatyzacja TK Telekom i PKP Energetyka zakończy się w tym roku
 192. 12:03 OPTIZEN LABS - Zapłata przez Emitenta kary pieniężnej (13/2015) - EBI
 193. 12:03 PRAGMA INKASO S.A. - Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. dotyczące danych o kontraktacji ...
 194. 12:03 PROJPRZEM - Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych (12/2015)
 195. 12:03 K&K HERBAL POLAND - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E Spółki. (6/2015) - EBI
 196. 12:00 Tabela kursów średnich NBP nr 77/A/NBP/2015
 197. 11:53 Grupa Azoty prawdopodobnie skorzysta z rabatu PGNiG dla strategicznych klientów
 198. 11:53 DM BDM obniżył rekomendację Arctic Paper do 'akumuluj', wycena 4,05 zł
 199. 11:53 PKP wybierze projekt Warszawy Głównej, powstanie 'miasto w mieście'
 200. 11:48 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (7/2015)
 201. 11:33 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji Emitenta (1/2015)
 202. 11:33 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Nabycie akcji Elemental Holding S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta (16/ ...
 203. 11:23 TNS Polska: Bankowcy oczekują kursu EUR/PLN na poziomie 4,05 na koniec maja
 204. 11:20 Komorowski: kończy się etap rozwoju w oparciu o niskie koszty pracy (opis)
 205. 11:19 Przez wahania kursów Azja i Ameryka wyraźnie zdrożały dla polskich turystów
 206. 11:18 MBANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zastaw ...
 207. 11:18 MBANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zastaw ...
 208. 11:18 KLON S.A. - Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmnie ...
 209. 11:10 Komorowski: trzeba otwierać uczelnie na doktorantów z zagranicy (krótka2)
 210. 11:08 Inwestorzy realizują zyski, więc euro wraca do 4 zł
 211. 11:08 Pengab wzrósł o 3,7 pkt m/m do 21,9 pkt w kwietniu
 212. 11:05 Francja/Media: kolejny "złoty kontrakt" przemysłu obronnego
 213. 11:03 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY - Zawiadomienie o nabyciu pakietu akcji Emitenta (5/2015) - EBI
 214. 11:03 BIOMASS ENERGY - Istotne informacje mające wpływ na działalność Emitenta (12/2015) - EBI
 215. 11:03 E-KIOSK - Raport roczny za rok 2014 (4/2015) - EBI
 216. 11:03 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY - Informacja o zdarzeniach wpływających na sytuację finansową emitenta. ... - EBI
 217. 11:03 KLON S.A. - Powołanie Zarządu nowej kadencji KLON S.A. (14/2015) - EBI
 218. 10:50 Komorowski: kończy się etap rozwoju w oparciu o niskie koszty pracy (krótka)
 219. 10:48 ŻYWIEC - Udzielenie prokury samoistnej (14/2015)
 220. 10:48 TERMOEXPERT - Nowe zlecenie. (5/2015) - EBI
 221. 10:38 ZUS przekazał w ub. tygodniu do OFE 168,89 mln zł
 222. 10:33 INPRO S.A. - Podpisanie przez INPRO S.A. aneksu do umowy znaczącej z podmiotem powiązanym. (15/2015)
 223. 10:18 SUMMA LINGUAE - Uchwała GPW o wprowadzeniu akcji serii B, C, D Summa Linguae S.A. do Alternatywne ... - EBI
 224. 10:10 Z kamerą w Czajce - największej oczyszczalni ścieków w Polsce
 225. 10:08 Szczurek: Akcyza na tytoń i alkohol najprawdopodobniej nie wzrośnie w 2016 r.
 226. 10:08 DM BOŚ podniósł rekomendację dla Millennium do 'trzymaj', wycenę do 7,36 zł
 227. 10:08 Orange Polska rozważa sprzedaż spółki outsourcingowej Contact Center
 228. 09:53 Fitch nadał Eurobankowi rating na poziomie A-, perspektywa negatywna
 229. 09:53 Szczurek: Wyjście z procedury nadm. deficytu możliwe dzięki reformie emerytalnej
 230. 09:48 CDRL S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok (13/2015)
 231. 09:48 BIPROMET S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spó ...
 232. 09:48 PKP CARGO S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. ...
 233. 09:33 CDRL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (12/2015)
 234. 09:24 Rewolucyjny projekt Integera i Allegro. Wkrótce ruszają testy
 235. 09:23 Taxus Fund rozpoczął kampanię na Crowdcube, myśli o GPW i Nasdaq
 236. 09:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie aneksów do znaczącej umowy Emitenta w łącznym kryterium (15/2 ...
 237. 09:08 Akcjonariusze Altusa zdecydowali o skupie do 16,38 mln akcji własnych
 238. 08:53 MF: Deficyt budżetu wyniesie 34,3% planu po kwietniu wg zmienionego harmonogramu
 239. 08:53 Ovostar zwiększył produkcję jaj o 21% r/r do 277 mln sztuk w I kwartale
 240. 08:53 DM PKO BP obniżył rekomendację GPW do 'trzymaj', wycena 51,60 zł
 241. 08:38 Strata netto Grupy Żywiec zmniejszyła się r/r do 4,11 mln zł w I kw. 2015 r.
 242. 08:38 GPW zawiesi notowania Mediatela od 27 kwietnia do 11 maja na wniosek spółki
 243. 08:38 Po I kw. Grupa Kęty podtrzymuje prognozy całorocznych wyników
 244. 08:33 FOREVER ENTERTAINMENT - Termin premiery gry ?Sparkle 3: Genesis" na platformie Steam. (19/2015) - EBI
 245. 08:23 Akcjonariusze NTT System zdecydują 18 maja o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję
 246. 08:23 2C Partners przydzieliło obligacje serii I o łącznej wart. nom. ok. 2,6 mln zł
 247. 08:18 AQUA BIELSKO-BIAŁA - Raport okresowy za 2014 rok (4/2015) - EBI
 248. 08:08 Zysk netto Grupy Kęty wzrósł r/r do 35,11 mln zł w I kw. 2015 r.
 249. 08:08 Akcjonariusze Dyskont Czerwona Torebka zdecydowali o likwidacji spółki
 250. 08:05 NIK pozytywnie o wykorzystaniu środków przez społeczności wiejskie
 251. 08:03 ŻYWIEC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 252. 08:03 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (21/2015)
 253. 07:53 ZWZ mBanku zdecyduje 29 IV o pozostawieniu 717,57 mln zł zysku niepodzielonego
 254. 07:48 OVOSTAR UNION N.V. - Operational results for the first quarter ended 31 March 2015 (7/2015)
 255. 07:48 KETY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 256. 07:45 Opolskie/ Od kilku lat mniejsze zbiory ślimaków winniczków
 257. 07:38 Przegląd prasy
 258. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 259. 07:38 Sikorsky i PZL Mielec zachęcają MON do ponownej analizy ws. śmigłowców
 260. 07:20 W środę w Polsce obchodzimy Światowy Dzień Ziemi
 261. 06:48 ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (28/2015)
 262. 06:48 KLON S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej KLON S.A. nowej kadencji. (13/2015) - EBI
 263. 06:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (92/2015)
 264. 06:40 W środę Sejm rozpocznie prace nad projektem zmian w umowach terminowych
 265. 04:35 "Rzeczpospolita": Szefowie z importu doceniają Polskę
 266. 03:05 "Puls Biznesu": 15 proc. zatrudnionych bez badań okresowych
 267. 02:05 "Puls Biznesu": Pracodawcy boją się dojrzałych pracowników