Trwa ładowanie...
d38mmmg

Artykuły z dnia: 2015.04.20 - finanse.wp.pl

 1. 23:18 TROPHYRESORT - The appointment of the first day of listing in the alternative trading system on N ... - EBI
 2. 23:03 PLASTBOX - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 (19/ ...
 3. 22:40 Wzrosty w USA po decyzji banku centralnego Chin
 4. 22:18 01CYBERATON - Rozpoczęcie negocjacji zakupu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW. (13/2015) - EBI
 5. 22:18 CORELENS - Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (12/2015) - EBI
 6. 22:18 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (34/2015)
 7. 21:33 EZO S.A. - Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału obligacji serii H (25/2015) - EBI
 8. 21:33 KCI - Zmiana daty wprowadzenia zmian w Zarządzie KCI S.A (26/2015)
 9. 21:33 EZO S.A. - Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału obligacji serii G (24/2015) - EBI
 10. 21:03 VISTULA GROUP - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki ...
 11. 20:48 GREMI MEDIA - Zawiadomienia otrzymane przez Spółkę od Członków Rady Nadzorczej w trybie art 160 u ...
 12. 20:18 Rubicon Partners SA - Przydział Obligacji na okaziciela serii H (14/2015)
 13. 20:18 PAGED - zawarcie aneksów do znaczących umów zawartych przez jednostkę zależną - korekta (12/2015)
 14. 20:18 Rubicon Partners SA - Wykup obligacji na okaziciela serii G (13/2015)
 15. 20:03 ASTARTA HOLDING - Draft resolutions to be voted on at the Annual General Meeting of Shareholders ...
 16. 20:03 ASTARTA HOLDING - Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Holding N.V. (8/2015)
 17. 19:55 Edward Szlęk nowym prezesem JSW (aktl.)
 18. 19:35 KNF ostrzega banki przed niestosowaniem się do zaleceń dot. dywidendy
 19. 19:33 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Rezygnacja osoby nadzorującej (10/2015) - EBI
 20. 19:18 IndygoTech Minerals S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (21/2015)
 21. 19:18 INVICO - Złożenie przez wierzyciela Spółki wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta (11/2015) - EBI
 22. 19:15 Piechociński: przyszłość to 50 proc. eksportu poza UE
 23. 19:05 Edward Szlęk nowym prezesem JSW
 24. 18:55 Lublin/ Zespół krytych pływalni ma być gotowy we wrześniu
 25. 18:48 SEKA - Rejestracja zmian statutu (7/2015) - EBI
 26. 18:38 MSP: Dywidenda z PKO BP nierozstrzygnięta, ale cel budżetowy niezagrożony
 27. 18:25 Polscy bankowcy spotkali się w poniedziałek z wiceprzewodniczącym KE
 28. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 29. 18:23 Edward Szlęk został powołany na stanowisko prezesa JSW
 30. 18:23 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek
 31. 18:23 Kalendarium ISBnews
 32. 18:18 RESBUD - Uzupełnienie informacji podanych raportem nr 5/2015 z dnia 31.03.2015r o zamiarze podzia ...
 33. 18:18 BEST - Transakcje jednostek zależnych od Emitenta aktywami o znacznej wartości (25/2015)
 34. 18:18 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - The Supervisory Council proposes to amend the draft of the articles of ...
 35. 18:08 PGNiG sprzedała 7,6 mld m3 gazu ziemnego w I kw. 2015 roku
 36. 18:08 Ghelamco Invest wykupiło obligacje serii C i D o łącznej wartości 59 mln zł
 37. 18:05 Akcja w kopalni: przygotowania do dalszych działań (aktl.)
 38. 18:03 JSW S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu JSW S.A. (25/2015)
 39. 18:03 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2015 roku (8/2015)
 40. 18:03 ATLANTIS - Korekta Zawiadomień Akcjonariuszy o zmianie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Em ...
 41. 18:00 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek
 42. 17:53 RN PBG zobowiązała zarząd do przekazania ostatecznych propoz.układowych do 24 IV
 43. 17:53 Orbis rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 44. 17:53 Spółka Kerdosa ma list intencyjny ws. rozwoju jako franczyzobiorca Carrefour
 45. 17:50 Do 29 maja rolnicy z podlaskiego muszą wdrożyć program bioasekuracji
 46. 17:50 Szef ZBP: w Polsce potrzebny system kas oszczędnościowo-budowlanych
 47. 17:48 ECHO - Uchwały podjęte na NWZA (8/2015)
 48. 17:48 TABLEO S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transa ...
 49. 17:48 MOL - Capital securities purchase of a MOL manager (27/2015)
 50. 17:38 Sąd potwierdził wygraną InPostu w przetargu CUW na obsługę przesyłek
 51. 17:38 MG prognozuje wzrost produkcji przemysłowej o 8% w kwietniu 2015 r.
 52. 17:38 Indeks WIG20 wzrósł o 1,68% na zamknięciu w poniedziałek
 53. 17:35 WIG20 na zamknięciu w poniedziałek wzrósł o 1,68 proc.
 54. 17:33 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Wykup i umorzenie obligacji serii C i D (10/2015)
 55. 17:33 SIMPLE - Zawarcie umów nabycia udziałów Spółki ?Medinet Systemy Informatyczne? Spółka z ograniczo ...
 56. 17:33 MENNICA SKARBOWA - Otwarcie nowego oddziału Spółki (10/2015) - EBI
 57. 17:33 AMREST - RB 49/2015 Wstępne wyniki sprzedaży w I kwartale 2015 roku (49/2015)
 58. 17:33 PBG - Wpłynięcie do Spółki Wniosku Akcjonariusza skierowanego do Przewodniczącego Walnego Zgromad ...
 59. 17:33 CYFROWE CENTRUM - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (12/2015) - EBI
 60. 17:30 MNiSW: coraz więcej polskich firm wykazuje wydatki na badania i rozwój
 61. 17:23 Produkcja przem. i sprzedaż detal. sugerują solidny wzrost PKB wg analityków
 62. 17:20 Ekonomiści: polska gospodarka pokazała pazur (aktl.)
 63. 17:18 LC CORP S.A. - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC ...
 64. 17:18 KCI - Zawiadomienie otrzymane od Członka Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie instru ...
 65. 17:18 PBG - Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą PBG części dokumentów restrukturyzacyjnych. (9/2015)
 66. 17:18 IMPERA - Skład Zarządu Impera Capital S.A. (14/2015)
 67. 17:18 IMPEXMET - Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (12/2015)
 68. 17:18 ORBIS - Decyzja dotycząca deklaracji wypłaty dywidendy (6/2015)
 69. 17:18 KERDOS GROUP - Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę powiązaną (43/2015)
 70. 17:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Po ...
 71. 17:18 PZ CORMAY S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 (10/2015)
 72. 17:18 PGNIG - Szacunkowe, wybrane dane operacyjne za I kwartał 2015 roku (34/2015)
 73. 17:05 Karpiński: Polska energetyka przeżywa boom inwestycyjny
 74. 17:03 KCI - Zawiadomienie otrzymane od Członka Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie instru ...
 75. 17:03 DEPEND - Informacja na temat linii kredytowej. (16/2015) - EBI
 76. 17:03 IMPERA - uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 20 kwietnia ...
 77. 17:03 AC S.A. - Wygaśnięcie zastawu rejestrowego (13/2015)
 78. 16:50 Powstała aplikacja na urządzenia mobilne o polskich drzewach
 79. 16:48 PRIMA MODA S.A. - Znacząca umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A - aneks do umowy o wielocelowy ...
 80. 16:48 MARVIPOL S.A. - Umowa kredytu ? aktualizacja informacji. (16/2015)
 81. 16:40 Wielkopolskie/ Akademia Innowacyjnego Biznesu dla przedsiębiorców
 82. 16:38 MSP przedstawi koncepcję konsolidacji energetyki w II połowie roku
 83. 16:38 Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na organizację przetargu na obsługę CUW
 84. 16:33 ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (11/2015)
 85. 16:25 MIR: wydaliśmy 333,8 mld zł w perspektywie UE na lata 2007-2013
 86. 16:25 Połowa Polaków nie wydaje na książki ani złotówki
 87. 16:18 BRIJU S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (17/2015)
 88. 16:18 MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (12/2015)
 89. 16:10 Ekonomiści: polska gospodarka pokazała pazur
 90. 16:08 Vistal ma umowę na most w ciągu S51 Olsztyn-Olsztynek za 39,6 mln zł brutto
 91. 16:08 MSP: O ewentualnej konsolidacji paliwowo-energetycznej zdecydują same spółki
 92. 16:08 Eksport wieprzowiny z Polski spadł o 24,5% r/r do 690 mln euro w ub. r.
 93. 16:03 MADKOM - Raport roczny Madkom SA za 2014 r. (13/2015) - EBI
 94. 15:53 MSP: Decyzje o sposobie prywatyzacji PLL LOT najwcześniej w II półroczu
 95. 15:53 Węgierski TrophyResort zadebiutuje na NewConnect we wtorek
 96. 15:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zbycie oraz nabycie aktywów o znacznej wartości (10/2015)
 97. 15:45 GUS: w marcu większość produktów rolnych podrożało
 98. 15:33 MOSTALWAR - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu (5/2015)
 99. 15:33 MOSTALWAR - Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 20 kwietnia 2015 roku (4/2015)
 100. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 101. 15:33 INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki I ... - EBI
 102. 15:33 JWW INVEST - Otrzymanie nowego zlecenia przez spółkę grupy kapitałowej JWW Invest S.A. (9/2015) - EBI
 103. 15:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (62/2015)
 104. 15:20 GUS: w marcu br. produkcja przemysłowa wzrosła o 8,8 proc. rdr (aktl.)
 105. 15:18 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program ...
 106. 15:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej Umowy Inwestycyjnej. (9/2015)
 107. 15:15 GUS: w marcu br. sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,0 proc. rdr (aktl.)
 108. 15:10 Moedas: promowanie innowacyjności to klucz do lepszej jakości życia
 109. 15:08 PKO BP zakończył proces przejęcia aktywów grupy Nordea w Polsce
 110. 15:08 Penta: Wartość aktywów spółek portfelowych grupy wzrosła do 6,7 mld euro w 2014r
 111. 15:03 SELENA FM S.A. - Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA ...
 112. 15:03 SELENA FM S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (9/2015)
 113. 15:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Emitenta ne ...
 114. 15:03 ZUK - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (15/2015)
 115. 15:03 SELENA FM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S. ...
 116. 14:55 Prezes NFZ: normalizacja pakietu onkologicznego w trzecim kwartale
 117. 14:53 MSP nadal liczy na wypłatę dywidendy przez PKO BP
 118. 14:48 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (65/2015)
 119. 14:48 EUROSNACK S.A. - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2015 roku (7/2015) - EBI
 120. 14:48 UniCredit - AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION (21/2015)
 121. 14:48 INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automat ...
 122. 14:48 TERMO-REX S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii ...
 123. 14:48 PLASMA SYSTEM - Zawarcie istotnej umowy (8/2015) - EBI
 124. 14:45 GUS: w marcu ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 2,4 proc. rdr
 125. 14:38 Instalexport spłaci zobowiązania wobec obligatariuszy po sprzedaży działki
 126. 14:35 EKG: Dobre perspektywy dla polsko-indyjskiej wymiany gospodarczej
 127. 14:30 Bieńkowska: Europa musi zrozumieć, że ma wspólny rynek
 128. 14:23 GUS: Ceny producentów spadły o 2,4% r/r w marcu, konsensus: -2,4%
 129. 14:23 GUS: W marcu największy wzrost sprzedaży detal. r/r w dziale prasa, książki
 130. 14:23 GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu w 30 z 34 działów przemysłu
 131. 14:20 GUS: w marcu br. sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,0 proc. rdr
 132. 14:18 VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie mostu w ciągu drogi ekspresowej S51 Ol ...
 133. 14:18 FERRUM - Informacja nt. wartości zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Centralą Zaopatrze ...
 134. 14:18 ARTNEWS - Zmiana Animatora Emitenta (24/2015) - EBI
 135. 14:15 GUS: w marcu br. produkcja przemysłowa wzrosła o 8,8 proc. rdr
 136. 14:15 Wartość rynku e-booków w Polsce sięgnie 60 mln zł
 137. 14:08 GUS: Produkcja przeds. przemysłowych: +8,8% r/r w marcu, konsensus: +6,8%
 138. 14:08 GUS: Sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,0% r/r w marcu, konsensus: +2,3%
 139. 14:08 GUS: Produkcja firm budowlanych wzrosła o 2,9% r/r w marcu, konsensus: +1,9%
 140. 14:03 ARTNEWS - Rozpoczęcie emisji obligacji serii A4 (23/2015) - EBI
 141. 14:03 PELION SA - Uzupełnienie treści projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S. ...
 142. 14:03 LENTEX - Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat oraz inne uchwały podjęte przez Zwyczajne ...
 143. 14:03 BUDIMEX - Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z CaixaBank, SA Oddział w Polsce ...
 144. 14:03 PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD - Przystąpienie do ESPI (1/2015)
 145. 14:03 NOVATIS - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (15/2015) - EBI
 146. 14:00 Prezydent: Polska chce być wśród 10 innowacyjnych gospodarek UE (opis2)
 147. 13:55 Rewitalizacja Łodzi będzie skoordynowana z działaniami gestorów sieci
 148. 13:48 OT LOGISTICS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (17/2015)
 149. 13:48 Victoria Dom Spółka Akcyjna - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego jednostkowego za 2014 r ... - EBI
 150. 13:48 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przekazania opinii biegłego sądowego do planu połączenia (14/2015)
 151. 13:35 Piechociński: planowi Junkcera powinna towarzyszyć zmiana postaw
 152. 13:33 ASTARTA HOLDING - Notification concerning purchase of shares within the Buyback program (7/2015)
 153. 13:30 Ruszył pierwszy portal płatnych poleceń pracowników
 154. 13:23 Grupa Lotos liczy na 70 USD/ baryłkę ropy pod koniec roku i powrót do akwizycji
 155. 13:20 Prezydent: Polska chce być wśród 10 innowacyjnych gospodarek UE (opis)
 156. 13:18 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (13/2015)
 157. 13:18 SUNEX - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r. (7/2015) - EBI
 158. 13:18 SMS Kredyt Holding S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (32/2015) - EBI
 159. 13:10 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-20
 160. 13:08 Rośnie wiedza Polaków na temat GMO
 161. 13:08 PAIiIZ zamknęła wiosną 10 inwestycji dających 2,3 tys. nowych miejsc pracy
 162. 13:08 Serinus osiągnął 'zachęcające' wyniki testów odwiertu w Rumunii
 163. 13:03 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (24/2015)
 164. 12:52 Ruszył kanał TVN Fabuła. Powalczy o fanów filmów i seriali także własnymi produkcjami
 165. 12:50 Katainen: KE chce podnieść poziom inwestycji prywatnych
 166. 12:48 NOVATIS - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (14/2015) - EBI
 167. 12:48 GMINA WAŁBRZYCH - Uchwalenie Budżetu na 2015 rok (2/2015)
 168. 12:48 DGA - Skup akcji własnych (14/2015)
 169. 12:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Szacunkowe dane finansowe Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r. (40/2015)
 170. 12:33 ENERGOINSTAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA. (22/2015)
 171. 12:23 Konsorcjum PBG oil and gas wybuduje kopalnię Radoszyn dla PGNiG za 85,2 mln zł
 172. 12:18 INSTALEXPORT - Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii A1 (3/2015) - EBI
 173. 12:18 THE FARM 51 GROUP - Podpisanie umowy o współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechnik ... - EBI
 174. 12:18 SERINUS ENERGY INC. - Informacja o uzbrajaniu i testach w Rumunii (14/2015)
 175. 12:18 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (51/2015) - EBI
 176. 12:08 RN Forte proponuje wypłatę 2,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.
 177. 12:06 Płacenie kartą będzie tańsze. Unia przyjęła nowe przepisy
 178. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 075/A/NBP/2015
 179. 11:53 Erste podniosło prognozę wzrostu PKB na 2015 r. o 0,4 pkt do 3,5%
 180. 11:53 Marat Nevretdinov obejmie funkcję prezesa Grupy Europa 1 sierpnia
 181. 11:53 Radosław Piotrowski został nowym zarządzającym w Union Investment TFI
 182. 11:48 ORZEŁ - Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (16/2015) - EBI
 183. 11:48 FORTE - rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy (9/2015)
 184. 11:48 SEVENET - SEVENET S.A. zawiadamia o zakupie akcji spółki (8/2015) - EBI
 185. 11:45 Prezydent: Polska chce być wśród 10 innowacyjnych gospodarek UE (krótka)
 186. 11:38 NBP: Presja płacowa w firmach wzrosła, ale wciąż jest niska w II kwartale
 187. 11:33 SEVENET S.A. - SEVENET S.A. zawiadamia o zakupie akcji spółki (4/2015)
 188. 11:33 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu ZPC "Otmuchów" S.A. ze spółką za ...
 189. 11:25 Ekspert o raporcie NIK: w urzędach źle wprowadzono kontrolę efektywności
 190. 11:23 Fitch podtrzymał ratingi A- Poznania, perspektywa stabilna
 191. 11:23 Konsorcjum z Qumakiem wdroży chmurę dla WAT za 16,3 mln zł netto
 192. 11:23 NBP: Przedsiębiorstwa chcą utrzymać wysoką dynamikę inwestycji w II kwartale
 193. 11:18 UNICREDIT - 2014 Report on Corporate Governance and Ownership Structures (1/2015) - EBI
 194. 11:18 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (13/2015)
 195. 11:03 POLTRONIC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromad ...
 196. 11:00 Raport NBP/ Optymizm firm nieco przygasł
 197. 10:53 Griffin RE, po przejęciu Echo, pozostanie inwestorem oportunistycznym
 198. 10:53 NBP: W II kw. przedsiębiorstwa oczekują niższego wzrostu eksportu kw/kw
 199. 10:53 Ronson rozpoczął budowę I etapu City Link w Warszawie na 127 mieszkań
 200. 10:50 Lubuskie/ Rozpoczął się sezon zbioru winniczka
 201. 10:48 UniCredit - ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS? MEETING ON MAY 13, 2015 (20/2015)
 202. 10:48 LPP - Zbycie akcji LPP SA (12/2015)
 203. 10:38 Fitch podniósł perspektywę ratingów BBB- i A-(pol) Kielc do pozytywnej
 204. 10:38 Griffin RE: Wezwanie na do 66% Echo Investment zaraz po uzyskaniu zgód
 205. 10:35 Dycha: Polska nie obawia się klauzuli ISDS w umowie handlowej z USA
 206. 10:33 SFD Spółka Akcyjna - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2015 roku (7/2015) - EBI
 207. 10:23 Fitch podtrzymał ratingi BBB oraz A+(pol) Rzeszowa, perspektywa stabilna
 208. 10:18 EUROCENT - Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 (10/2015) - EBI
 209. 10:18 TROPHYRESORT NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG - Notification received from the obliged person. ...
 210. 10:08 Echo ma pozwolenie na budowę Leroy Merlin w Jeleniej Górze
 211. 10:03 LZMO Spółka Akcyjna - Rezygnacja osoby nadzorującej (12/2015) - EBI
 212. 10:03 ECERAMICS - Rezygnacja osoby nadzorującej (18/2015) - EBI
 213. 10:03 INC - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (12/2015)
 214. 09:53 East Value Research rekomenduje 'kupuj' Integer.pl, wycena 192,20 zł
 215. 09:53 Krzysztof Stupnicki został członkiem zarządu Best TFI
 216. 09:48 UniCredit - "2014 Consolidated Reports and Accounts" and the ?UniCredit S.p.A. 2014 Reports and A ...
 217. 09:33 UniCredit - Press Release (18/2017)
 218. 09:33 UniCredit - Information to be provided to the public pursuant to article 114, subsection 5, of Le ...
 219. 09:23 DM PKO BP podniósł rekomendację Elektrobudowy do 'trzymaj', wycenę do 110 zł
 220. 09:18 EQUITIER - Rejestracja spółki zależnej DEBT ONE S.A. z siedzibą w Poznaniu w Krajowym Rejestrze S ... - EBI
 221. 09:08 Etos - właściciel marki Diverse planuje ofertę publiczną i debiut na GPW w II kw
 222. 08:53 Kernel zwiększył sprzedaż zboża o 2% r/r do 1,33 mln ton w III kw. r. obrot.
 223. 08:53 DM Michael/Ström: Na Catalyst odsetki deweloperów i windykatorów w tym tygodniu
 224. 08:38 Zysk netto Quercus TFI spadł r/r do 5,64 mln zł w I kw. 2015 r.
 225. 08:37 Europejski Kongres Gospodarczy. Policja zatrzymała anarchistów okupujących kamienicę
 226. 08:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (90/2015)
 227. 08:33 TAXUS FUND - PL/EN Rozpoczęcie emisji publicznej akcji serii D1 Taxus Fund S.A. z gwarancją 100% ... - EBI
 228. 08:30 Pomorskie/Ponad 700 mln zł na wsparcie ośmiu subregionów
 229. 08:25 Akcja w kopalni: w nocy ratownicy posunęli się o 24 metry
 230. 08:23 Abris porozumiał się z funduszem AnaCap ws. sprzedaży FM Banku PBP - media
 231. 08:08 Produkcja przemysłowa w marcu: +6,8% r/r, PPI: -2,4% r/r wg analityków
 232. 08:08 BIEC: Wskaźnik dobrobytu wzrósł o 0,3 pkt w kwietniu, 4. miesiąc poprawy
 233. 08:05 NIK: ministerstwa nie umieją sprawdzić, czy działają efektywnie
 234. 08:03 VIVID GAMES - Zawarcie umowy dotyczącej dystrybucji gry Real Boxing PC na terenie Azji. (17/2015) - EBI
 235. 07:53 Hawe ma porozumienie ws. wykupu menedżerskiego 17,6% akcji
 236. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 237. 07:53 MIT skoncentruje się na produkcji aplikacji i urządzeń mobilnych
 238. 07:53 Everest Capital wyemitowało obligacje serii D o łącznej wartości 30 mln zł
 239. 07:53 Węglokoks Kraj złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia KWK Bobrek i Piekary od KW
 240. 07:38 Przegląd prasy
 241. 07:33 KERNEL HOLDING S.A. - KERNEL HOLDING S.A. OPERATIONS UPDATE FOR 3 MONTHS ENDED 31 MARCH 2015 (5/2 ...
 242. 07:29 Uważaj, co chcesz odliczyć w ramach ulgi. Katalog jest ściśle określony
 243. 07:24 Nie każdy podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Sprawdź, czy tobie się należy
 244. 07:20 Jakubiak: KNF powinna móc wykreślać z listy ostrzeżeń publicznych
 245. 07:18 QUERCUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2015
 246. 05:05 KRD: na braku zaufania wśród firm gospodarka traci nawet 281 mld zł
 247. 04:55 "Polska The Times": Polska na talerzu
 248. 02:55 "Dziennik Gazeta Prawna": Rzeczpospolita nieufnych
 249. 02:05 "Puls Biznesu": Wojna o podatki