Trwa ładowanie...
d24y2ly

Artykuły z dnia: 2015.04.16 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 2. 22:48 AMBRA - Aneks do umowy kredytowej. (5/2015)
 3. 22:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (34/2015)
 4. 22:25 Lekkie spadki na Wall Street po słabszych od oczekiwań danych makro
 5. 22:18 ALTUS TFI S.A. - Powołanie osób zarządzających (30/2015)
 6. 22:03 PCZ S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (7/2015)
 7. 21:48 ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (26/2015)
 8. 21:48 HAWE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2015 roku - porządek, materiały ...
 9. 21:18 ERG - ERG S.A. Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% (25/2015)
 10. 21:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Dokonanie przez KDPW asymilacji akcji serii J z akcjami Spółki będącymi w o ...
 11. 21:03 WANDALEX - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku (21/2015)
 12. 21:03 WANDALEX - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 13. 20:48 Black Lion Fund - Rezygnacja członka rady nadzorczej (17/2015)
 14. 20:48 IMMOFINANZ AG - IMMOFINANZ AG: The management board will not propose a resolution on the partial ...
 15. 20:48 WANDALEX - Raport roczny R 2014
 16. 20:18 GRUPA AZOTY SA - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki o podział ...
 17. 20:18 KCI - Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji KCI S..A. (20/2015)
 18. 19:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (32/2015)
 19. 19:48 QUMAK S.A. - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za ro ...
 20. 19:48 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca (4/2015)
 21. 19:48 DOMENOMANIA.PL - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok (3/2015) - EBI
 22. 19:48 IMMOFINANZ AG - IMMOFINANZ AG: Announcement pursuant to section 83 para 2 item 1 Austrian Stock E ...
 23. 19:33 CYFROWE CENTRUM - Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku. (11/2015) - EBI
 24. 19:33 QUMAK S.A. - Szacunki wybranych danych finansowych osiągniętych za rok obrotowy 2014 roku z uwzg ...
 25. 19:33 CYFROWE CENTRUM - Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe ... - EBI
 26. 19:33 CYFROWE CENTRUM - Jednostkowy raport roczny spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za 2014 r. (9/2 ... - EBI
 27. 19:25 Obniżka taryf hurtowych gazu niższa niż się spodziewano (aktl.)
 28. 19:25 16 spółek giełdowych w ostatnim etapie VIII Konkursu Złota Strona Emitenta SEG
 29. 19:18 PMPG POLSKIE MEDIA - Przystąpienie przez Emitenta do Programu Wspierania Płynności i przeniesieni ...
 30. 19:18 G-ENERGY S.A. - Korekta raportu bieżącego 3/2015 - Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofer ...
 31. 19:10 Senat zaproponował zmianę sposobu karania za nielegalne reklamy
 32. 19:05 Obniżka taryf hurtowych gazu niższa niż się spodziewano
 33. 19:03 PZ CORMAY S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. (21/2015)
 34. 18:48 BNP PARIBAS PL - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami BNP Paribas Bank Polska ...
 35. 18:48 MOL - MOL Consolidated and Parent Company Annual Reports approved by the AGM (26/2015)
 36. 18:33 BANK POCZTOWY - Aktualizacja Strategii rozwoju Banku Pocztowego (8/2015) - EBI
 37. 18:23 Przychody grupy Orbis wzrosły o 12,6% r/r do 229,2 mln zł w I kw. 2015 r.
 38. 18:23 Fundusz MCI ma objąć akcje w lifebrain AG za 20 mln euro
 39. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 40. 18:03 MCI - Inwestycja funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subf ...
 41. 18:00 Debata PAP: rozwój sieci ciepłowniczej sposobem na niską emisję
 42. 17:55 Eksperci w PAP: kogeneracja możliwa tylko w dużych skupiskach
 43. 17:53 GPW zawiesi obrót akcjami BNP Paribas Bank Polska od 27 kwietnia
 44. 17:50 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek
 45. 17:48 ORBIS - Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej ...
 46. 17:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (46/2015)
 47. 17:48 HETAN TECHNOLOGIES - Zawarcie istotnych umów (9/2015) - EBI
 48. 17:45 Senat/ Zmiana przepisów dot. składek na ubezpieczenie społeczne
 49. 17:45 NIK: rolnicy sadzili drzewa tylko po to, by zdobyć fundusze UE (aktl.)
 50. 17:45 WIG20 na zamknięciu w czwartek wzrósł o 1,14 proc.
 51. 17:40 Polska chce współpracować z Hiszpanią ws. restrukturyzacji kopalń
 52. 17:38 IPF zwiększył pulę oferowanych obligacji do łącznej wartości 400 mln euro
 53. 17:35 Większe przeładunki w portach Szczecina i Świnoujścia
 54. 17:35 Senat/ Grzywna dla dystrybutorów wprowadzających detergenty bez polskich oznaczeń
 55. 17:35 Senat: bez poprawek do projektu nowelizacji ustawy o lasach
 56. 17:33 K2 INTERNET S.A. - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie propozycj ...
 57. 17:33 EKOKOGENERACJA - Zamknięcie subskrypcji akcji w podmiocie stowarzyszonym Ekotermika S.A. (35/2015) - EBI
 58. 17:33 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: Minutes of annual general meeting (/)
 59. 17:25 URE zatwierdził zmianę taryfy dla dużych odbiorców PGNiG
 60. 17:23 Leszek Czarnecki nie planuje w tym roku kolejnych IPO swoich spółek
 61. 17:23 PGNiG: URE zatwierdziło zmianę hurtowej taryfy gazowej
 62. 17:18 ALIOR BANK S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii H ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/20 ...
 63. 17:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Pricing of Euro Medium Term Notes (45/2015)
 64. 17:18 ECHO - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych (10/2015)
 65. 17:18 VIVID GAMES - Powołanie członka Rady Nadzorczej. (16/2015) - EBI
 66. 17:18 IDEA BANK - STANOWISKO W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO (1/2015) - EBI
 67. 17:18 MONNARI TRADE S.A. - Spłata pożyczki przez Faktory Sp. z o.o. (19/2015)
 68. 17:18 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia ... - EBI
 69. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 70. 17:15 Polski biznes i nauka chcą wspierać innowacje
 71. 17:03 VIVID GAMES - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15. ... - EBI
 72. 17:03 LEONIDAS CAPITAL S.A. - Informacja o transakcji pakietowej na akcjach Spółki przekazana w trybie ...
 73. 17:03 PGNIG - Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych (33/2015)
 74. 17:03 2C PARTNERS - Ostatnia sesja notowań dla obligacji serii C (25/2015) - EBI
 75. 16:55 Około 350 ton sieci ma być wyłowione w tym roku z Bałtyku
 76. 16:55 Senat za wymianą między Polską i USA informacji o podatnikach
 77. 16:55 W czwartek złoty zaliczył spokojną sesję
 78. 16:48 BRIJU S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (16/2015)
 79. 16:38 Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,20 zł dywidendy na akcję
 80. 16:33 DEKPOL S.A. - Zawarcie umowy z Unimor Development (30/2015)
 81. 16:33 PGNIG - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA (32/2015)
 82. 16:33 DENT-A-MEDICAL - Zawarcie umowy istotnej (8/2015) - EBI
 83. 16:33 POLNA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12.05.2015 r. (6/2015)
 84. 16:33 PGNIG - Zmiana statutu PGNiG SA (31/2015)
 85. 16:33 PGNIG - Dywidenda za rok obrotowy 2014 (30/2015)
 86. 16:33 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized sales in March 2015 by the companies in the group of Eurohold (11 ...
 87. 16:23 CD Projekt przesłał 'Wiedźmina 3' do tłoczni, podtrzymuje: premiera 19 maja
 88. 16:23 Wskaźnik koniunktury Fed z Filadelfii wzrósł do +7,5 pkt w kwietniu
 89. 16:23 Orange Polska: Sieć salonów zmniejszy się do ponad 800 na koniec roku
 90. 16:20 Firma Arbet z Olsztyna zbuduje w Mali 7 tys. domów
 91. 16:18 PLASTBOX - Informacje dotyczące spółki zależnej ?PLAST-BOX UKRAINA? Sp. z o.o. (17/2015)
 92. 16:18 PGNIG - Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 kwietnia 2015 roku (29/2015)
 93. 16:18 WDB BROKERZY - Nabycie 100% udziałów w EKU Partner Sp. z o.o. przez Spółkę zależną od WDB (11/2015) - EBI
 94. 16:10 Opole/ Inwestor z branży motoryzacyjnej zaczyna budowę fabryki
 95. 16:05 RCL pracuje nad nową ustawą o ogłaszaniu aktów prawnych
 96. 16:05 NBP: inflacja 0,2 proc. (rdr) po wyłączeniu cen żywności i energii
 97. 16:05 Bytom/ Otwarto punkt współpracy m.in. z państwami bałkańskimi
 98. 16:03 MOL - MOL?s statement on the application of Warsaw Stock Exchange corporate governance standards ...
 99. 16:03 Platige Image Spółka Akcyjna - Zawarcie istotnych umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczośc ... - EBI
 100. 16:03 IZO-BLOK Spółka Akcyjna - IZO-BLOK S.A. publikuje prospekt emisyjny (4/2015) - EBI
 101. 15:53 Unibep wybuduje blok mieszkalny w Warszawie za 23,5 mln zł netto
 102. 15:50 Prezydent o nowym bloku w elektrowni Kozienice: to inwestycja w przyszłość (korekta)
 103. 15:48 MOL - MOL Group Corporate Governance Report in accordance with the Budapest Stock Exchange Corpor ...
 104. 15:48 SARE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 16 ...
 105. 15:48 BEDZIN - Informacja o wyborze przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi ...
 106. 15:48 MAGELLAN S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej (35/2015)
 107. 15:45 Debata w PAP: kogeneracja to maksymalny sposób wykorzystania węgla
 108. 15:33 BS-PMBS ZABŁUDÓW - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2014 rok (2/2015) - EBI
 109. 15:33 POLNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (5/2015)
 110. 15:33 ERBUD S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (28/2015)
 111. 15:33 DEKTRA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o ...
 112. 15:33 ŻYWIEC - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. (12/2015)
 113. 15:33 ŻYWIEC - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. (11/2015)
 114. 15:25 Wendel: ok. 16 mld euro na innowacyjne projekty w latach 2014-2020
 115. 15:23 Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 50 mld HUF na dywidendę za 2014 r
 116. 15:23 Zatrudnienie wzrosło o ok.1,2% r/r w marcu, płace o 3,4% wg analityków
 117. 15:23 VIG Polska chce rosnąć szybciej niż rynek w 2015 r.
 118. 15:18 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację kolejnego budynku mieszkalnego przy ul. Jana Ka ...
 119. 15:18 ERG - ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (24/2015)
 120. 15:18 STALPROFI - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA (20/2015)
 121. 15:18 STALPROFI - Powołanie Rady Nadzorczej Stalprofil SA na następną kadencję. (19/2015)
 122. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 123. 15:18 STALPROFI - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty d ...
 124. 15:18 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (20/2015)
 125. 15:18 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (20/2015)
 126. 15:18 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 127. 15:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (24 ...
 128. 15:05 Sawicki: nadwyżki produkcji mleka trzeba sprzedać zagranicę
 129. 15:03 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (63/2015)
 130. 15:03 POLNA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego. ...
 131. 15:00 BGK analizuje, jak włączyć się w realizację Planu Junckera
 132. 14:55 Eksperci w debacie PAP: nie wykorzystujemy potencjału kogeneracji
 133. 14:53 Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1039 tys. w marcu
 134. 14:53 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 294 tys. w USA
 135. 14:53 Mlekowita otrzyma ok. 30 mln zł dotacji na rozbudowę zakładu w Wysokiem Maz.
 136. 14:50 GUS: deficyt sektora finansów publicznych w 2014 r. wyniósł 55 mld 241 mln zł
 137. 14:48 SITE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. (7/2015) - EBI
 138. 14:40 W sobotę w Warszawie protest rolników z OPZZRiOR
 139. 14:38 Idea Bank zdecyduje o dalszym pozyskaniu kapitału w połowie 2016 r.
 140. 14:38 GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 55,2 mld zł w 2014 r.
 141. 14:38 Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 926 tys. w marcu
 142. 14:35 Kraków/ Przed bramą huty ArcelorMittal protest w obronie miejsc pracy
 143. 14:33 SITE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A (1/2015)
 144. 14:33 BNP PARIBAS PL - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum inform ...
 145. 14:33 BGŻ SA - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum informacyjnego ...
 146. 14:23 UKNF przesłał projekt Rekomendacji W do konsultacji publicznych
 147. 14:23 PZL-Świdnik: Armie świata kupują maszyny produkowane w swoich krajach
 148. 14:18 MOL - Resolutions of the Annual General Meeting of MOL held on 16th April 2015 (23/2015)
 149. 14:18 WIND MOBILE - Grupa Wind Mobile podpisała umowę dotyczącą strategicznego partnerstwa z amerykańsk ... - EBI
 150. 14:18 BIOMASS ENERGY - Raport okresowy za I kwartał 2015 (11/2015) - EBI
 151. 14:18 MOSTALZAB - Zwiększenie wartości znaczącej umowy zawartej z BASF Polska (21/2015)
 152. 14:18 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (20/2015)
 153. 14:08 NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,2% r/r w marcu; konsensus: 0,4%
 154. 14:05 NIK: rolnicy sadzili drzewa, by zdobyć fundusze UE, a nie zebrać plony
 155. 14:03 LPP - Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości (11/2015)
 156. 13:53 Orange wprowadza nową identyfikację swojej marki
 157. 13:53 KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych First International Traders DM
 158. 13:48 COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. - COLUMBUS CAPITAL SA Zwiększenie stanu posiadania. (14/2015)
 159. 13:48 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 16/2015 dotyczącego informacji o rozpocz ...
 160. 13:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (57/2015)
 161. 13:48 PKNORLEN - ORLEN OIL Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (56/2015)
 162. 13:48 APANET - Złożenie do spółki zależnej istotnego zamówienia na modernizację oświetlenia ulicznego w ... - EBI
 163. 13:45 MF: podatnicy pobili rekord e-deklaracji PIT, złożyli ich już ponad 5 mln
 164. 13:35 Wicha: reklama stała się toksyczna, jest "wizualnym smogiem"
 165. 13:33 MR HAMBURGER S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Waln ...
 166. 13:30 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-16
 167. 13:30 Powstała Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
 168. 13:08 PKP Cargo zamierza skonsolidować swoją działalność spedycyjną
 169. 13:08 Eksport wieprzowiny spadł, a wołowiny i drobiu wzrósł r/r w styczniu
 170. 13:08 PKP Cargo ma umowy na przewozy dla 3 spółek branży drzewnej i papierniczej
 171. 13:08 Zasoby biurowe w Warszawie powiększyły się o 84 tys. m2 w I kwartale
 172. 13:07 Pierwsze w Polsce centrum leczenia głosu dla profesjonalistów
 173. 13:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia faktoringu z Atradius Cerdit Insura ...
 174. 13:03 DORADCY24 - Szacunkowe wyniki spółki za I kwartał 2015 roku (16/2015) - EBI
 175. 13:03 VIVID GAMES S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu ...
 176. 12:55 Prezydent o nowym bloku w elektrowni Kozienice: to inwestycja w przyszłość
 177. 12:53 Liczba rejestracji nowych aut osobowych spadła o 6,3% r/r w marcu
 178. 12:53 Eksport cukru wzrósł o 4% wolumenowo, spadł o 21% wartościowo w okresie X-I
 179. 12:53 Zysk netto LPP wzrósł r/r do 479,55 mln zł w 2014 r.
 180. 12:52 Kto może odliczyć ulgę internetową? 5 przykładów
 181. 12:48 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zmianie Umowy zawartej z mBank S.A. w zakresie linii wieloprodukto ...
 182. 12:48 GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. (4/2015)
 183. 12:48 CZERWONA TOREBKA S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ?Czerwona Torebka? S.A. (9/2015)
 184. 12:42 Sposób na zmniejszenie straty. Rozlicz ją w PIT
 185. 12:38 Waterland PEI ma ponad 1,5 mld euro na inwestycje, m.in. w Polsce
 186. 12:23 Wartość polskiego rynku fitness wzrosła do ok. 3,6 mld zł w 2014 r.
 187. 12:23 Fleet Holdings chce sprzedać do 60% akcji PCM w ramach ABB
 188. 12:23 Zaangażowanie BGK w Program Inwestycje Polskie wzrośnie do 25 mld zł (aktual.)
 189. 12:18 GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansow ...
 190. 12:18 LPP - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 191. 12:18 LPP - Raport roczny R 2014
 192. 12:08 Pracodawcy RP: Wykorzystujmy potencjał polskich firm przy zakupach dla wojska
 193. 12:08 NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2015 r. wynosi 3,4%
 194. 12:08 NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2015 to -0,4%
 195. 12:08 NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w 2015 r. to 1,6%
 196. 12:03 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (10/2015)
 197. 12:03 INDEXMEDICA - Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 18.05.2015, w tym proponowa ... - EBI
 198. 11:59 Ponad połowa Polaków zamawia jedzenie na wynos
 199. 11:58 Ceny OC wzrosły marginalnie po wprowadzeniu Bezpośredniej Likwidacji Szkód
 200. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 073/A/NBP/2015
 201. 11:53 Vienna Insurance Group planuje kolejne akwizycje w Polsce
 202. 11:38 Akcjonariusze CDRL zdecydują 15 V o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję (sprost)
 203. 11:33 INDEXMEDICA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2015r. (4/2015)
 204. 11:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (28/2015)
 205. 11:33 MADKOM - Informacja o podpisaniu znaczącej umowy przez Madkom SA (12/2015) - EBI
 206. 11:33 AMREST - RB 46/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 207. 11:22 Lepiej się nie rozwodzić, bo będzie gorzej na emeryturze, wynika z badania
 208. 11:18 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Informacja o rozpoczęciu przez Fleet Holdings S.A transakcji sprzedaż ...
 209. 11:18 POLENERGIA - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA (17/2015)
 210. 11:08 Trzy czwarte kupujących w internecie zadowolonych z nowych przepisów
 211. 11:03 POLENERGIA - Uchwały ZWZA (16/2015)
 212. 11:03 NEUCA - Zawiadomienie o transakcji na akcjach (88/2015)
 213. 10:53 Play osiągnął 75%populacji w zasięgu technologii LTE
 214. 10:53 ATM rekomenduje wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 215. 10:48 MAGELLAN S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej (34/2015)
 216. 10:48 PMPG POLSKIE MEDIA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajny ...
 217. 10:48 PMPG POLSKIE MEDIA - Treść uchwał powziętych w dniu 16 kwietnia 2015 roku przez Zwyczajne Walne Z ...
 218. 10:38 Saxo Bank: Złoty będzie nadal zyskiwał przez QE, wyższe stopy niż w strefie euro
 219. 10:33 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (21/2015)
 220. 10:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Uchwały podjęte po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dni ...
 221. 10:33 RUNICOM - Objęcie obligacji EXPERTIAN S.A. z siedzibą w Poznaniu, spółki zależnej od RUNICOM S.A. ... - EBI
 222. 10:33 ALDA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgrom ...
 223. 10:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - General Meeting (33/2015)
 224. 10:23 InPost zwiększył liczbę Paczkomatów w Polsce do 1 300
 225. 10:18 ATM - Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2014 (4/2015)
 226. 10:18 ADVERTIGO - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014r (3/2015) - EBI
 227. 10:10 Ministerstwo Finansów służy radą przy rozliczeniu PIT
 228. 10:08 Kurs PDA Idea Banku wzrósł o 4,17% na debiucie na rynku głównym GPW
 229. 10:03 INCANA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgr ...
 230. 09:53 Echo Investment planuje zakończenie budowy Park Avenue Apartments latem 2016 r.
 231. 09:48 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Zawarcie Istotnej Umowy (9/2015)
 232. 09:38 Eksport zbóż wzrósł o 13% r/r do 3,6 mln ton w okresie lipiec-styczeń
 233. 09:33 KCI - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie spółka z ogranicz ...
 234. 09:33 ERG - ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (23/2015)
 235. 09:33 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Pols ...
 236. 09:33 EBC SOLICITORS - Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdan ... - EBI
 237. 09:23 Euro odrabia straty do złotego i dolara
 238. 09:18 ERG - ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (22/2015)
 239. 09:18 ORZEŁ - Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (15/2015) - EBI
 240. 09:08 GTC ocenia, że cena oferowana w wezwaniu Lone Star jest godziwa
 241. 09:03 RONSON EUROPE N.V. - Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy kończący się ...
 242. 09:03 G-ENERGY S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej (3/2015)
 243. 09:03 ERG - Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 - ERG S.A. Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (21/2015)
 244. 08:53 Wielton ma wstępną umowę nabycia aktywów Compagnia Italiana Rimorchi
 245. 08:48 PRO-LOG - Uzupełnienie raportu rocznego za rok obrotowy 2014 (5/2015) - EBI
 246. 08:48 PRO-LOG - Raport Roczny Pro-Log S.A. (4/2015) - EBI
 247. 08:23 BBI Development zakłada sprzedaż wszystkich apartamentów w Złotej 44 w 3,5 roku
 248. 08:23 Zysk netto Ovostar spadł r/r do 25,34 mln USD w 2014 r.
 249. 08:23 UOKiK: Fundusz z grupy PEM i partnerzy chcą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę
 250. 08:23 Inflacja bazowa wynosiła nadal 0,4% r/r w marcu wg analityków
 251. 08:18 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 252. 08:08 Polskie LNG ogłosiło konkurs na prezesa i wiceprezesa zarządu
 253. 08:08 ZUE ma zgodę UOKiK na nabycie 70% udziałów Railway
 254. 08:08 Zysk netto Wielton spadł r/r do 24,48 mln zł w 2014 r.
 255. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 256. 07:53 MCI VP X SKA sprzedało FIP 11 FIZAN 7,75% akcji Netii za 158,06 mln zł
 257. 07:53 Akjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 258. 07:53 Akcjonariusze Vistuli zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.
 259. 07:38 Przegląd prasy
 260. 07:33 OVOSTAR UNION N.V. - Annual Report for the Year Ended 31 December 2014 (6/2015)
 261. 06:45 Sprzedaż "Cities: Skylines" zagraża pozycji "SimCity"
 262. 06:25 Lubuskie/ Puchacze zaczynają zasiedlać sztuczne gniazda
 263. 06:25 Cyfrowa karcianka "Hearthstone" trafia na smartfony
 264. 05:05 Polski sadownik doi Unię
 265. 03:05 Połowa Polaków wypełnienie PIT zleca innym