Trwa ładowanie...
d1r1ywb

Artykuły z dnia: 2015.04.17 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 TROPHYRESORT - Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders on 18 May 2015. (8/2015) - EBI
 2. 23:33 TROPHYRESORT - Dates for the transmission of periodic reports in 2015. - Modified (7/2015) - EBI
 3. 23:18 MEDIATEL - Zarejestrowanie w KRS scalenia akcji i zmiany Statutu oraz nowego Statutu Spółki. (RB- ...
 4. 23:00 USA/Spadki na giełdach, martwią Chiny i Grecja
 5. 22:48 BLOOBER TEAM S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji (8/2015)
 6. 22:03 MIT - Cofnięcie delegacji Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, powołanie ...
 7. 22:03 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (33/2015)
 8. 21:48 IDEA BANK S.A. - REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU (12 ...
 9. 21:18 EVEREST FINANSE - Emisja obligacji przeprowadzona przez spółkę zależną (6/2015) - EBI
 10. 21:18 ATLANTIS - Zawiadomienia Akcjonariuszy o zmianie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Emitenta. ...
 11. 21:07 Awarie z powodu śmieci kosztują setki tysięcy złotych
 12. 21:00 Nogaj: celem TTIP jest wzrost gospodarczy UE i USA
 13. 20:48 BOOMERANG - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Boomerang S.A. za rok o ... - EBI
 14. 20:03 NETIA - Powołanie i odwołanie członka rady nadzorczej (18/2015)
 15. 20:03 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej ...
 16. 20:03 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (16/2015)
 17. 20:03 NETIA - Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii L spółki Netia S.A. (15/2015)
 18. 20:03 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 I 69 A USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (11/2015)
 19. 20:03 EUROCENT - Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (9/2015) - EBI
 20. 19:48 EUROCENT - Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok. (8/2015) - EBI
 21. 19:48 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 I 69 A USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (10/2015)
 22. 19:33 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (9/2015)
 23. 19:33 Rubicon Partners SA - Emisja obligacji serii H (12/2015)
 24. 19:33 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (8/2015)
 25. 19:18 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (7/2 ...
 26. 19:03 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (6/2015)
 27. 19:03 PLANET SOFT - Stanowisko Zarządu w sprawie znacznego spadku kursu akcji Spółki // Management Boa ... - EBI
 28. 19:03 AMREST - RB 48/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich ...
 29. 19:03 THE FARM 51 GROUP - Prezentacja technologii Reality51 (13/2015) - EBI
 30. 19:03 PRO-LOG - Podpisanie listu intencyjnego przez akcjonariuszy Emitenta (8/2015) - EBI
 31. 18:48 NETIA - Zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej spółką jednoosobową (14/2015)
 32. 18:48 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (10/2015)
 33. 18:48 APS ENERGIA - Powołanie Zarządu na nową kadencję (8/2015) - EBI
 34. 18:45 Opolskie/ Będą unijne pieniądze np. na nowe modele biznesowe
 35. 18:33 EZO S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2014 (23/2015) - EBI
 36. 18:33 GREMI MEDIA - Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki oraz określenia udzi ...
 37. 18:25 Szczurek: oczekujemy zdjęcia procedury nadmiernego deficytu w tym roku (opis2)
 38. 18:23 B. Pocztowy zaoferuje w br. ubezpieczenia z Pocztowym TUnŻ i bankowość mobilną
 39. 18:23 Przegląd informacji ze spółek
 40. 18:23 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek
 41. 18:23 Kalendarium ISBnews
 42. 18:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Powołanie nowego członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A. (10/2015)
 43. 18:18 ALUMAST - Opinia Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie połączenia spółek Alumast S.A. i Hefal Serwi ... - EBI
 44. 18:15 Spokojne notowania złotego podczas piątkowej sesji
 45. 18:08 IMC prognozuje wzrost EBITDA o 10% r/r przy niezmienionych przychodach
 46. 18:08 Akcje Kerdos Group wejdą w poniedziałek do obrotu na giełdzie we Frankfurcie
 47. 18:03 ARTP - Nabycie 10 udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego w spółce Amabee Sp. z o.o. z si ... - EBI
 48. 18:03 HEFAL SERWIS - Opinia Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie połączenia spółek Hefal Serwis S.A. i A ... - EBI
 49. 18:03 Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Bowim? S.A. (15/2015)
 50. 18:03 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (61/2015)
 51. 18:03 REINHOLD EUROPE AB - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 52. 18:03 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (64/2015)
 53. 18:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ (11/2015)
 54. 17:50 Państwa bałtyckie proszą Polskę i UE o rozwiązanie kwestii interkonektora
 55. 17:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (47/2015)
 56. 17:48 PKNORLEN - ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (60/2015)
 57. 17:48 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (59/2015)
 58. 17:48 PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Trafigura (58/2015)
 59. 17:48 VEDIA - Informacja o istotnym zamówieniu z Polski (19/2015) - EBI
 60. 17:48 QUERCUS TFI S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Walnego Zgromadzenia (16/2015)
 61. 17:45 Małopolskie/ Pierwsze nabory do RPO na przełomie II i III kwartału
 62. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 1,59% na zamknięciu w piątek
 63. 17:38 Akcjonariusze Immofinanz zmniejszyli próg wymagający wezwania do 15%
 64. 17:35 WIG20 na zamknięciu w piątek spadł o 1,59 proc.
 65. 17:33 KERDOS GROUP - Dopuszczenie akcji Kerdos Group S.A. do obrotu na Frankfurckiej Giełdzie Papierów ...
 66. 17:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Przerwa w obradach NWZ zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 r wznowionego p ...
 67. 17:33 KRUK S.A. - Informacja o wartości umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Kapitałow ...
 68. 17:33 BLIRT - Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy 2014 (6/2015) - EBI
 69. 17:33 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (15/2015)
 70. 17:33 ALTUS TFI S.A. - Stanowisko Zarządu ALTUS TFI S.A. w sprawie połączenia z TFI SKOK S.A. (31/2015)
 71. 17:30 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek
 72. 17:23 Ferrum będzie jednym z dostawców Gaz-Systemu, liczy na 40% wartości zamówień
 73. 17:18 TRAVELPLANET - Ustanowienie prawnych zabezpieczeń do umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżąc ...
 74. 17:18 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (14/2015)
 75. 17:18 BLIRT - Raport jednostkowy BLIRT S.A. za rok obrotowy 2014 (5/2015) - EBI
 76. 17:18 FERRUM - Zawarcie z GAZ-SYSTEM umowy ramowej na dostawę izolowanych rur stalowych (26/2015)
 77. 17:18 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Preliminary Forecast for the year 2015 (3/2015)
 78. 17:08 Izostal i Stalprofil mają umowę ramową na dostawę rur dla Gaz-Systemu
 79. 17:08 BSH zainwestuje kilkaset mln zł w przejmowaną fabrykę FagorMastercook
 80. 17:03 E-MUZYKA S.A. - Informacja w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (3/2015)
 81. 17:03 E-MUZYKA S.A. - Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji. (2/2015)
 82. 17:03 KOMPAP - Zbycie akcji przez Prezesa Zarządu (17/2015)
 83. 17:00 NIK: liczne nieprawidłowości przy budowie aquaparku w Koszalinie (aktl.)
 84. 17:00 MAC wspiera inwestycje szerokopasmowe i wskazuje samorządom dobre praktyki
 85. 16:55 Szczurek: oczekujemy zdjęcia procedury nadmiernego deficytu w tym roku (opis)
 86. 16:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (16/2015)
 87. 16:48 AMERICAN HEART - ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW (3/2015) - EBI
 88. 16:48 E-MUZYKA S.A. - Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji. (1/2015)
 89. 16:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (15/2015)
 90. 16:48 IMPERA - uzyskanie przez Emitenta nakazu zapłaty (12/2015)
 91. 16:38 Sędzia odwołał planowany termin zgromadzenia wierzycieli PBG
 92. 16:33 IMMOFINANZ AG - IMMOFINANZ ? Shareholders approve reduction in the control threshold and elect tw ...
 93. 16:33 ALUMETAL S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 94. 16:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 95. 16:30 Debata: polska gospodarka może zyskać na rozwoju OZE
 96. 16:29 NIK alarmuje. Coraz więcej czynszówek do rozbiórki
 97. 16:23 Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board wzrósł o 0,2% m/m w marcu
 98. 16:23 Bombardier i KZA mają umowę na system SRK na linii Poznań-Wrocław za 282 mln zł
 99. 16:18 ZUK - Informacja o wartości obrotów z Valmet Technologies Inc (14/2015)
 100. 16:18 TIM - Nabycie akcji TIM SA przez osobę zarządzajacą. (9/2015)
 101. 16:18 BEST - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i jednostką zależną, nabycie aktywów o znaczne ...
 102. 16:18 PBG - Rozpatrzenie przez Sędziego Komisarza wniosku Spółki o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzyc ...
 103. 16:18 HOTBLOK - HOTBLOK S.A. ? rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. (7 ... - EBI
 104. 16:03 BEST - Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta (23/2015)
 105. 16:03 BANCO SANTANDER S.A. - Information concerning the transaction made by the obliged person (43/2015)
 106. 16:03 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (16/2015)
 107. 16:03 SEKO S.A. - Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 13 maja 2015 r. (6/2015)
 108. 16:03 WANDALEX - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki (25/2015)
 109. 16:03 IZOSTAL S.A. - Podpisanie przez konsorcjum Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. U ...
 110. 16:03 SEKO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 13 maja 2015 r. (5/2015)
 111. 16:03 WANDALEX - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (24/2015)
 112. 16:03 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z BGK (14/2015)
 113. 16:02 Poczta Polska obsłuży głosowanie w wyborach prezydenckich
 114. 15:53 Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków
 115. 15:53 Kerdos: Zarejestrowano zmianę nazwy i podwyższenie kapitału niemieckiej spółki
 116. 15:48 TELEMEDYCYNA - Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2015r. (9/2015) - EBI
 117. 15:45 Wrocław/ Firma Bosch Siemens podpisała umowę na kupno FagorMastercook
 118. 15:45 Łódzkie/ 800 miejsc pracy w nowym zakładzie Grupy Pini
 119. 15:38 Szczurek: Wystąpimy o zdjęcie procedury nadmiernego deficytu już w tym roku
 120. 15:33 ADVERTIGO - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO SA wraz z projektami ... - EBI
 121. 15:33 CZERWONA TOREBKA S.A. - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki ?Czerwona Torebka? S.A. (10/2015)
 122. 15:33 Telesto S.A. - Raport Roczny TELESTO SA za 2014 rok (3/2015) - EBI
 123. 15:33 ADVERTIGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVERTIGO SA wraz z proje ...
 124. 15:33 Inspekcja sanitarna ostrzega przed stekami z Biedronki i oliwą z Tesco
 125. 15:23 Akcjonariusze P.A. Nova zdecydują 14 maja o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję
 126. 15:20 Bieńkowska: atutem UE jest wielki pięciusetmilionowy rynek
 127. 15:18 KERDOS GROUP - Podwyższenie kapitału spółki zależnej oraz zmiana nazwy na DC Service GmbH (41/2015)
 128. 15:18 PRO-LOG - Powołanie Członków Zarządu Emitenta (7/2015) - EBI
 129. 15:15 W 2014 r. pracownicy na Podkarpaciu nie dostali prawie 20 mln zł
 130. 15:15 Szczurek: oczekujemy zdjęcia procedury nadmiernego deficytu w tym roku (krótka2)
 131. 15:10 GUS: w marcu br. wynagrodzenia zwiększyły się o 4,9 proc. (aktl.2)
 132. 15:10 Rada Nadzorcza BGK zdecydowała o wpłacie 355,3 mln zł do budżetu państwa
 133. 15:03 PRO-LOG - Uzupełnienie raportu rocznego za rok obrotowy 2014 (6/2015) - EBI
 134. 15:03 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (45/2015)
 135. 15:03 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 1 ... - EBI
 136. 15:03 POLNA - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walne ...
 137. 15:03 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (9/2015) - EBI
 138. 14:56 Prognozy Cinkciarz.pl na szczycie zestawienia Bloomberg
 139. 14:53 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 140. 14:48 KCI - Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki (21/2015)
 141. 14:45 Lasy Państwowe na koniec roku planują 130 mln zł zysku
 142. 14:38 GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 5,7% r/r w marcu
 143. 14:38 GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 4,3% r/r w marcu
 144. 14:38 Framo Morat zainwestuje ponad 10 mln zł w Nowej Rudzie w Wałbrzyskiej SSE
 145. 14:38 Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,2% m/m w marcu
 146. 14:35 Zanieczyszczone powietrze w Warszawie, Płocku i Radomiu groźne dla zdrowia
 147. 14:33 P.A. NOVA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A, (8/2015)
 148. 14:33 ATENDE S.A. - Wybór biegłego rewidenta (7/2015)
 149. 14:33 ADVERTIGO - Korekta raportu kwartalnego ADVERTIGO S.A. za IV kwartał 2014 r. (4/2015) - EBI
 150. 14:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (36/ ...
 151. 14:33 BEST III NS FIZ - Wcześniejszy wykup Obligacji na skutek ogłoszenia zamiaru umorzenia certyfikat ... - EBI
 152. 14:25 Minister Szczurek: deficyt finansów publicznych wyniesie 2,7 proc. (krótka)
 153. 14:23 Skanska zamierza ukończyć biurowiec Atrium 2 w Warszawie w I/II kw. 2016 r.
 154. 14:23 PKP IC zwiększyło liczbę pasażerów o ponad 10% r/r w marcu
 155. 14:23 GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 5,6% r/r w marcu
 156. 14:18 MINERAL MIDRANGE - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (7/2015) - EBI
 157. 14:18 MINERAL MIDRANGE - Zawarcie umowy o kredyt obrotowy (6/2015) - EBI
 158. 14:18 PGS SOFTWARE - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta (7/2015) - EBI
 159. 14:18 ZUK - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (13/2015)
 160. 14:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 161. 14:15 GUS: w marcu br. wynagrodzenia zwiększyły się o 4,9 proc. (aktl.)
 162. 14:15 NIK: coraz więcej czynszówek do rozbiórki
 163. 14:11 Najazd związkowców na Warszawę. Już w sobotę
 164. 14:10 GUS: w marcu br. wynagrodzenia zwiększyły się o 4,9 proc.
 165. 14:08 GUS: Płace w firmach wzrosły o 4,9% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w marcu
 166. 14:03 ZUK - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (12/2015)
 167. 14:03 PROTEKTOR - Decyzja o stosowaniu zasady ładu korporacyjnego (1/2015) - EBI
 168. 14:03 LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z dostawcą materiałów do druku wielkoformatowego (6/2015) - EBI
 169. 14:03 LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z odbiorcą (7/2015) - EBI
 170. 13:55 Małopolska/ Mieszkańcy regionu nadal nie oddychają czystym powietrzem
 171. 13:53 Vigo System rekomenduje 5,61 zł na akcję dywidendy za 2014 rok
 172. 13:53 Poczta Polska zapewni możliwość głosowania korespond. w wyborach prezydenckich
 173. 13:48 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Objęcie refundacją produktu Spółki: Nanogy 5 % ...
 174. 13:48 BOŚ SA - Uzupełnienie raportu RB 9/2015 dotyczącego umowy znaczącej (12/2015)
 175. 13:33 PROCHEM - Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok ( ...
 176. 13:18 MAXIMUS - Informacja dotycząca nabycia aktywów o istotnej wartości. (12/2015) - EBI
 177. 13:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawu na wierzytelnościach ROBYG Morena Sp. z o.o. (41/2 ...
 178. 13:18 KANCELARIA MEDIUS - Płatność odsetek od obligacji na okaziciela serii C (32/2015) - EBI
 179. 13:18 VIGO SYSTEM S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywide ...
 180. 13:18 FAM - Zawarcie znaczącej umowy (31/2015)
 181. 13:18 VISTULA GROUP - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji. (27/2015)
 182. 13:15 CBOS: coraz lepsze przewidywania dot. krajowego rynku pracy
 183. 13:08 Produkcja przemysłowa w marcu: +6,8% r/r, PPI: -2,4% r/r wg analityków
 184. 13:05 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-17
 185. 13:03 TERMOEXPERT - Realizacja zlecenia (4/2015) - EBI
 186. 13:03 ELEKTROMONT - Istotna informacja (17/2015) - EBI
 187. 12:55 ZBP chce niskiej stawki notarialnej od oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 188. 12:53 Sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,3% r/r w marcu wg analityków
 189. 12:48 SOLAR COMPANY S.A. - Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od ?Grutex? APH Jolanta Gru ...
 190. 12:48 BS SKIERNIEWICE - Raport roczny BS w Skierniewicach za 2014 rok (2/2015) - EBI
 191. 12:45 Mazowieckie/ 135 mln euro na wsparcie Obszarów Strategicznej Interwencji
 192. 12:40 SLD złożył w Sejmie projekt likwidujący bankowy tytuł egzekucyjny
 193. 12:38 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 194. 12:33 BLUE TAX GROUP S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Blue Tax Group S.A. ( ...
 195. 12:23 Akcjonariusze Unibepu zdecydują 14 maja o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję
 196. 12:23 Steinhoff: Program rabatowy to dobry ruch ze strony PGNiG
 197. 12:03 MERA - Sprzedaż udziałów spółki zależnej. (3/2015) - EBI
 198. 12:03 KLON S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G. (10/2015) - EBI
 199. 12:03 APANET - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 (11/2015) - EBI
 200. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 74/A/NBP/2015
 201. 11:55 Messenger i WhatsApp osiągnęły popularność portali społecznościowych
 202. 11:53 Konsorcjum Intop i Vistal wybrane na prace na Moście Gdańskim warte 18 mln zł
 203. 11:53 EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 26,4 mld euro w lutym
 204. 11:48 EKOKOGENERACJA - Podpisanie przez podmiot zależny umowy dostawy instalacji (36/2015) - EBI
 205. 11:48 UNIBEP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uc ...
 206. 11:38 Eurostat: Deflacja HICP w Polsce wyniosła 1,2% r/r w marcu
 207. 11:38 GUS skorygował wzrost PKB za 2014 r. do 3,4%, za 2013 r. - bez zmian: 1,7%
 208. 11:33 KREDYT INKASO S.A. - Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego umowy kredytowej jednostki zal ...
 209. 11:23 W średnim okresie kurs złotego może spaść poniżej 4 zł za euro
 210. 11:23 Eurostat: Deflacja HICP w strefie euro wyniosła 0,1% r/r w marcu
 211. 11:18 AMREST - RB 47/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...
 212. 11:18 WODKAN - Raport miesięczny za marzec 2015 roku. (9/2015) - EBI
 213. 11:18 VISTAL GDYNIA S.A. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanyc ...
 214. 11:03 PKP CARGO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKP CARGO ...
 215. 11:03 WANDALEX - Wybór biegłego rewidenta (23/2015)
 216. 10:53 MF przedstawi obniżoną prognozę inflacji pod koniec kwietnia
 217. 10:53 DI Investors podtrzymał wycenę Arterii na poziomie 23,8 zł za akcję
 218. 10:48 WANDALEX - Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy (22/2015)
 219. 10:43 Spadek cen? Na utrzymanie mieszkania wydajemy coraz więcej
 220. 10:40 GUS: w 2014 r. deficyt wyniósł 3,2 proc. PKB, a dług 50,1 proc. PKB
 221. 10:38 GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 3,2% PKB w 2014 r. wg ESA2010
 222. 10:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (89/2015)
 223. 10:25 GUS: PKB Polski wzrósł w 2014 r. o 3,4 proc.
 224. 10:18 KRKA - Acquisition of treasury shares (16/2015)
 225. 10:08 DM BOŚ podniósł wycenę Comarchu do 146,2 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 226. 10:08 PGNiG wprowadzi program rabatowy dla klientów strategicznych
 227. 10:03 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (50/2015) - EBI
 228. 10:03 WORK SERVICE S.A. - Wykonanie zobowiązania zapłaty pozostałej części ceny nabycia udziałów w Proh ...
 229. 10:03 AKCEPT FINANCE - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (14/2015) - EBI
 230. 10:03 IPFINVPL - IPF plc?s pricing of euro medium term notes (49/2015) - EBI
 231. 09:53 Ghelamco przekroczyło poziom 50% powierzchni wynajętej w Warsaw Spire
 232. 09:53 DM BOŚ podniósł wycenę TVN do 18 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'
 233. 09:48 KRUK S.A. - Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW (14/2015)
 234. 09:33 MOMO - Raport kwartalny IQ2015 (10/2015) - EBI
 235. 09:33 VERBICOM - VERBICOM - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną. (10/2015) - EBI
 236. 09:18 ELEKTROMONT - Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2014 (16/2015) - EBI
 237. 09:16 Rolnicy będą mogli sprzedawać przetwory na preferencyjnych warunkach
 238. 09:08 Cena w sprzedaży 60% akcji PCM ustalona na 42 zł za sztukę
 239. 09:05 Dycha: w negocjacjach umowy UE-USA najważniejszy jest dla nas gaz
 240. 09:03 STALPROFI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 1 ...
 241. 09:03 BYTOM - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku (11/2015)
 242. 08:53 Zatrudnienie wzrosło o ok.1,2% r/r w marcu, płace o 3,4% wg analityków
 243. 08:48 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży oraz liczby akcji Spółki będący ...
 244. 08:40 CERT Polska: statystycznie 280 tys. zainfekowanych komputerów w Polsce
 245. 08:38 Zysk netto Biomedu Lublin spadł r/r do 0,12 mln zł w 2014 r.
 246. 08:23 Konsorcjum Toto CG wybrane do budowy podpoznańskiego odcinka S5 za 529 mln zł
 247. 08:23 Ukraińska Safe World Technologies chce zainwestować 12 mln zł w krakowskiej SSE
 248. 08:08 Bank Pocztowy chce mieć 2,3 mln klientów na koniec 2018 roku
 249. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 250. 07:53 Qumak zwiększył rezerwę na e-DŚ, szacuje stratę netto za 2014 r. na 3,72 mln zł
 251. 07:53 Strata netto IMC wyniosła 47,33 mln USD w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 252. 07:53 Akcje PMPG będą notowane w systemie notowań ciągłych od wtorku
 253. 07:53 Wind Mobile: Software Mind ma umowę o strategicznym partnerstwie z NAMU Systems
 254. 07:48 BALTICON - Zawiązanie spółki podporządkowanej (7/2015) - EBI
 255. 07:48 INSTALKRK - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A. (8/2015)
 256. 07:38 Przegląd prasy
 257. 07:33 INSTALKRK - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. (7/2015)
 258. 07:15 Sopot/ Do 20 kwietnia zgłoszenia propozycji do budżetu obywatelskiego
 259. 07:03 BUDOPOL - Odroczenie terminu posiedzenia sądu i korekta złożonych propozycji układowych (informac ...
 260. 07:00 Rozpoczęła się sprzedaż flagowych smartfonów Samsunga w Polsce
 261. 05:35 "Gazeta Wyborcza": Przedsiębiorcy nie chcą częstych zmian przepisów
 262. 04:40 "Rzeczpospolita": Najbardziej smakuje nam pizza
 263. 03:05 "Puls Biznesu": Kluby fitness prężą muskuły