Trwa ładowanie...
d43m5m3

Artykuły z dnia: 2015.04.24 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 PMPG POLSKIE MEDIA - Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko spółce zależnej od Emitenta (13/2015)
 2. 23:33 RSY S.A. - RSY S.A. Zmiana posiadania akcji Emitenta (6/2015)
 3. 23:33 RSY - RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (9/2015) - EBI
 4. 23:33 ECERAMICS - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok (19/2015) - EBI
 5. 23:18 RSY S.A. - RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (5/2015)
 6. 23:18 FLUID - Sporządzenie polisy ubezpieczenia (10/2015) - EBI
 7. 23:18 CSY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji emitenta (6/2015)
 8. 23:18 RSY - RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (8/2015) - EBI
 9. 23:03 RSY S.A. - RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akci Emitenta (4/2015)
 10. 23:03 RSY - RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (7/2015) - EBI
 11. 23:03 MNI - Objęcie akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Hyper ...
 12. 23:03 CSY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji emitenta (5/2015)
 13. 22:55 USA/Wzrosty na Wall Street, nowe rekordy indeksów S&P 500 i Nasdaq
 14. 22:33 CSY S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji emitenta (4/2015)
 15. 22:33 HYPERION S.A. - Objęcie akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emit ...
 16. 22:03 TIM - Wybór biegłego rewidenta. (11/2015)
 17. 21:33 i3D - Skonsolidowany raport roczny Grupy kapitałowej i3D S.A. za 2014 rok (15/2015) - EBI
 18. 21:18 i3D - Jednostkowy raport roczny i3D S.A. za rok 2014 (14/2015) - EBI
 19. 21:10 Kujawsko-Pomorskie/ Ponad 77 mln euro na Obszary Strategicznej Interwencji
 20. 21:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Wa ...
 21. 21:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego ...
 22. 20:50 Opolskie/ Firmy z Klubu 150 chcą stworzyć raport płacowy
 23. 20:33 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (11/2015)
 24. 20:33 EDISON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta ? zmniejszenie udziału poniżej progu 5% (8/2 ...
 25. 20:33 EDISON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta ? zmniejszenie udziału poniżej progu 5%. (7/ ...
 26. 20:18 EDISON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta ? zwiększenie udziału powyżej progu 75% (6/2 ...
 27. 20:18 SARE Spółka Akcyjna - Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Mr Target sp. z o.o. z Członkiem Z ... - EBI
 28. 20:18 EMPERIA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 29. 20:15 Akcja w kopalni: kombajn pracuje już wzdłuż wyrobiska (aktl.)
 30. 20:09 Warsaw Spire: Najwyższy biurowiec w Warszawie ma już 180 m wysokości
 31. 20:03 AURUM SA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AURUM S.A. w u ...
 32. 20:03 EMPERIA - Raport roczny R 2014
 33. 19:48 VOXEL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 34. 19:33 PZ CORMAY S.A. - Złożenie przez Emitenta żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ...
 35. 19:33 SANWIL HOLDING SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 36. 19:18 TALEX - Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami z bankiem PKO BP S.A. (9/2015)
 37. 19:18 MOBILE PARTNER - Treść uchwał podjętych przez NWZ Mobile Partner S.A. w dniu 24.04.2015 roku oraz ... - EBI
 38. 19:18 SANWIL HOLDING SA - Raport roczny R 2014
 39. 19:03 QUERCUS TFI S.A. - Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej (17/2015)
 40. 19:03 QUERCUS TFI S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (18/2015)
 41. 18:53 Przegląd informacji ze spółek
 42. 18:53 Kalendarium ISBnews
 43. 18:50 Piechociński otworzył nowy odcinek mostu energetycznego Polska-Litwa (korekta)
 44. 18:50 Koniec tygodnia przyniósł kolejne osłabienie złotówki
 45. 18:48 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (19/2015)
 46. 18:48 EFIX DOM MAKLERSKI - Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej (15/2015) - EBI
 47. 18:48 MINOX S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 maja 2015 roku (4/2 ...
 48. 18:38 RN Banku Millennium powołała Michała Gajewskiego na członka zarządu
 49. 18:38 Agora skupiła łącznie 3,27 mln akcji własnych w celu ich umorzenia
 50. 18:33 ZUE S.A. - Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Waln ...
 51. 18:33 SOBIESKI - PUBLICATION OF 2014 ANNUAL RESULTS: 12 MAY 2015, AFTER MARKET (6/2015)
 52. 18:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Spłata obligacji (17/2015)
 53. 18:25 Wizja: przeniesienie pracowników twórczych TVP do Leasing Team bezprawne
 54. 18:24 Inspekcja Sanitarna ostrzega przed salmonellą w makreli wędzonej
 55. 18:23 RN Banku Millennium przyjęła III program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł
 56. 18:23 Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 21 maja o niewypłacaniu dywidendy
 57. 18:23 Bank Millennium mógł mieć 145-153 mln zł zysku netto w I kw. wg analityków
 58. 18:18 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A. (26/2015)
 59. 18:18 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (56/2015) - EBI
 60. 18:08 Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,49 zł dywidendy na akcję
 61. 18:08 Grodno chce pozyskać 20 partnerów franczyzowych w r. obr. 2015/2016
 62. 18:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Banku Millennium S.A. (27/2015)
 63. 18:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Banku Millennium S.A. (27/2015)
 64. 18:03 ORCO PROPERTY GROUP - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORCO P ...
 65. 18:03 MENNICA - Informacja w sprawie niestosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (1/2 ... - EBI
 66. 18:03 AGORA - Zakończenie Programu Nabywania Akcji Własnych przez Agora S.A. (4/2015)
 67. 18:03 BLIRT - Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie w standardzie GMP (7/2015) - EBI
 68. 18:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Zatwierdzenie trzeciego programu emisji obligacji Banku Millennium S.A. (2 ...
 69. 18:03 MENNICA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (4/2015)
 70. 18:03 MENNICA - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2014 (5/2015)
 71. 18:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Zatwierdzenie trzeciego programu emisji obligacji Banku Millennium S.A. (2 ...
 72. 18:03 UNITED - Zmiana uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ... - EBI
 73. 18:03 LETUS CAPITAL - Rezygnacja Prezesa Zarządu (4/2015) - EBI
 74. 17:50 Inspekcja Sanitarna ostrzega przed salmonellą w makreli wędzonej
 75. 17:48 LETUS CAPITAL - Powołanie Prokurenta Spółki (3/2015) - EBI
 76. 17:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Release of Treasury Shares (52/2015)
 77. 17:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 2 ...
 78. 17:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 2 ...
 79. 17:48 KOFOLA - Skup akcji własnych (6/2015)
 80. 17:48 IMAGIS - Rejestracja zmiany Statutu Imagis S.A. (17/2015) - EBI
 81. 17:48 PCC ROKITA S.A. - Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy (11/2015)
 82. 17:48 PCC ROKITA S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24 kwietnia 2015 r. (10/2015)
 83. 17:48 PCC ROKITA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 24 ...
 84. 17:48 ACTION S.A. - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (7/2015)
 85. 17:40 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek
 86. 17:38 Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o 7 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 87. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 0,14% na zamknięciu w piątek
 88. 17:33 IDEA BANK S.A. - WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII M IDEA BANK S.A. PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓ ...
 89. 17:33 BOOMERANG - Istotna umowa (7/2015) - EBI
 90. 17:33 ACTION S.A. - Umowa znacząca ? aneks do umowy znaczącej (6/2015)
 91. 17:33 OT LOGISTICS - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 92. 17:33 WB ELECTRONICS - Przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (1/2015) - EBI
 93. 17:33 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Dopuszczenie do obrotu drugiego kluczowego pre ...
 94. 17:33 OT LOGISTICS - Powołanie osoby nadzorującej (21/2015)
 95. 17:33 DREWEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki zwoła ...
 96. 17:33 OT LOGISTICS - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2014 r. (20/2015)
 97. 17:33 ALCHEMIA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 98. 17:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Z ...
 99. 17:20 NIK krytycznie o eksploatacji kopalin w Wielkopolsce i w kraju (aktl.2)
 100. 17:20 WIG20 na zamknięciu piątkowej sesji spadł o 0,14 proc.
 101. 17:18 NETIA - Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i ustalenie daty pierwszeg ...
 102. 17:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zmiana Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. uchwalona na Zwyc ...
 103. 17:18 JSW S.A. - Wycofanie ratingów przyznanych przez agencję ratingową Moody?s (26/2015)
 104. 17:18 ALCHEMIA - Raport roczny R 2014
 105. 17:18 AIRWAY MEDIX - Zmiana daty publikacji raportu okresowego rocznego za 2014 rok (11/2015) - EBI
 106. 17:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadz ...
 107. 17:18 OT LOGISTICS - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu ...
 108. 17:18 AIRWAY MEDIX - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. (10/2015) - EBI
 109. 17:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKAR ...
 110. 17:18 DREWEX S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZ zwołanym na dzień 25 marca 2015 roku, obradującym po ...
 111. 17:18 GRUPA NOKAUT S.A. - Zawarcie umowy przedwstępnej (15/2015)
 112. 17:18 GRUPA NOKAUT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 ...
 113. 17:03 MAGELLAN S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariuszy kandydatur do Rady Nadzorczej (42/2015)
 114. 17:03 GRODNO - Rozpoczęcie franczyzowego modelu sprzedaży (13/2015) - EBI
 115. 17:03 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (17/2015)
 116. 17:03 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (4 ...
 117. 16:53 PZL-Świdnik: Wykluczenie naszej oferty wynika z jej błędnej interpretacji
 118. 16:53 RN BNP Paribas BP powołała zarząd z F. Amoudru na czele na nową kadencję
 119. 16:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (27 ...
 120. 16:48 SKOTAN S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dz ...
 121. 16:48 BNP PARIBAS BANK POLSKA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok (1/2015) - EBI
 122. 16:48 PBG - Powołanie przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej VIII kadencji. (12/2015)
 123. 16:23 Grupa PZU nie jest zainteresowana inwestycją w Nową Kompanię Węglową
 124. 16:20 Polisolokaty w sądach. Pozwów jest coraz więcej
 125. 16:20 NIK krytycznie o eksploatacji kopalin w Wielkopolsce i w kraju (aktl.)
 126. 16:18 BIPROMET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji BIPROMET S.A. (8/2015)
 127. 16:18 ADIUVO INVESTMENT - Korekta raportu EBI nr 11/2015 - Zmiana daty publikacji raportu okresowego ro ... - EBI
 128. 16:18 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Wybór biegłego rewidenta (22/2015)
 129. 16:18 SWISSMED - Warunkowa umowa sprzedaży sprzętu radiologicznego ? Szpital Swissmed Warszawa (5/2014)
 130. 16:15 UOKiK: rynek usług audytorskich w Polsce w rękach "wielkiej czwórki"
 131. 16:08 BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mogą pozostać bez zmian do końca 2016 r
 132. 16:08 Akcjonariusze PBG zdecydowali o przerwie w obradach do 22 maja
 133. 16:08 Grodno planuje emisję prywatną 1,2 mln akcji, cena emisyjna 4 zł
 134. 16:03 ADIUVO INVESTMENT - Korekta raportu EBI nr 10/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ... - EBI
 135. 16:03 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2015)
 136. 16:03 SERINUS ENERGY INC. - Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus (15/2015)
 137. 16:03 EMPERIA - Ujawnienie stanu posiadania znacznego pakietu akcji spółki Emperia Holding S.A. (41/2015)
 138. 16:03 BNP PARIBAS PL - Powołanie Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. na nową kadencję (28/2015)
 139. 16:03 MM Conferences Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu ... - EBI
 140. 16:03 QUMAK S.A. - Udzielenie prokury łącznej (20/2015)
 141. 16:03 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza ? Pana Zbigniewa Szkopka (1/2015)
 142. 16:03 BNP PARIBAS PL - Powołanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. na nową kadencję (27/2015)
 143. 16:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Spółkę zależną Emitenta - ?Mikulicz? sp. z o.o. w Świ ...
 144. 16:03 ECA - Raport miesięczny za marzec 2015 wraz z danymi finansowymi (17/2015) - EBI
 145. 16:03 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 146. 16:03 PELION SA - Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r._korekta (11/2015)
 147. 16:00 GUS: w 2014 r. OFE straciły 147,6 mln zł
 148. 15:48 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (21/2015)
 149. 15:48 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (21/2015)
 150. 15:48 ALTA - Sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną (8/2015)
 151. 15:48 PBG - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w ...
 152. 15:48 EGB INVESTMENTS - Wykup obligacji serii AB i AC w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. (31/2015) - EBI
 153. 15:48 PZU FIZ AKORD - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2015)
 154. 15:48 TELL - Zawarcie umowy przez spółkę zależną emitenta. (13/2015)
 155. 15:40 Małopolskie/ Specjalne wsparcie m.in. dla Krakowa i uzdrowisk
 156. 15:40 Błędów lekarskich coraz więcej. Sądy nie umieją sobie z nimi radzić
 157. 15:38 Torpol rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
 158. 15:38 Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydują 21 maja o niewypłacaniu dywidendy
 159. 15:33 VIDIS - Informacja dla Akcjonariuszy ? dot. sprzedaży części skupionych akcji własnych (5/2015) - EBI
 160. 15:33 AMREST - RB 54/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich ...
 161. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 162. 15:33 INTERFERIE S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (11/2015)
 163. 15:33 HUTMEN - Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. (21/2015)
 164. 15:33 AIRWAY MEDIX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Airway Medix S.A. ...
 165. 15:18 TELL - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej (złożenie oferty przez ...
 166. 15:18 INTERFERIE S.A. - Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.04.2015 r. ...
 167. 15:18 ADIUVO INVESTMENT - Zmiana daty publikacji raportu okresowego rocznego za 2014 rok (11/2015) - EBI
 168. 15:18 THE FARM 51 GROUP - Podpisanie listu intencyjny ze spółka MediPage (16/2015) - EBI
 169. 15:18 ADIUVO INVESTMENT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Airway Medix S.A. ... - EBI
 170. 15:18 MM CONFERENCES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MM Con ...
 171. 15:18 TORPOL S.A. - Rekomendacja wypłaty dywidendy (9/2015)
 172. 15:15 KE: własność intelektualna i znaki towarowe to dla Europy inwestycja w jakość
 173. 15:10 Eksperci: bezrobocie spada m.in. dzięki reformie urzędów pracy
 174. 15:08 Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 0,79 zł dywidendy na akcję
 175. 15:05 Piechociński otworzył nowy odcinek mostu energetycznego Polska-Litwa
 176. 15:03 GRODNO - Emisja akcji w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiana sta ... - EBI
 177. 15:03 MM CONFERENCES S.A. - Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Spółki MM Conferences S.A. (1/2015)
 178. 15:03 PCC INTERMODAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Wanego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Int ...
 179. 15:03 KRKA - Acquisition of treasury shares (17/2015)
 180. 15:03 BUMECH S.A. - Brak odwołań do wyboru najkorzystniejszej oferty (39/2015)
 181. 14:53 Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 4% m/m w III - dane wst.
 182. 14:53 GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł -147,6 mln zł w 2014 r.
 183. 14:48 LOYD - Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za rok 2014 (14/2015) - EBI
 184. 14:48 EFIX DOM MAKLERSKI - Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. (13/2015) - EBI
 185. 14:48 EKOKOGENERACJA - Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. istotnej umowy sprzedaży (37/2015) - EBI
 186. 14:48 SUMMA LINGUAE - Zawarcie umowy istotnej (21/2015) - EBI
 187. 14:48 EUROCASH - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze ...
 188. 14:48 EUROCASH - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A. ...
 189. 14:48 MBF Group - Zawarcie umów kredytowych z Alior Bank S.A. (20/2015) - EBI
 190. 14:38 KNF wyraziła zgodę na zmiany statutów BNP Paribas Bank Polska i BGŻ
 191. 14:33 EUROCASH - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A. (11/2015)
 192. 14:33 INTERFERIE S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Z ...
 193. 14:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (64/2015)
 194. 14:33 BANK POCZTOWY - Uchwała Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego w sprawie podwyższenia kapitału (9/ ... - EBI
 195. 14:33 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (10/2015)
 196. 14:23 Ursus objął większościowe udziały w nowej spółce Ursus Bus
 197. 14:21 RAFAMET - Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 25% ogólnej liczby głosów na Wa ...
 198. 14:20 MSP za wprowadzeniem Banku Pocztowego na GPW
 199. 14:18 GORENJE - Corporate Governance Rules for Companies listed on the Warsaw Stock Exchange (1/2015) - EBI
 200. 14:08 GUS: Penetracja telefonii komórkowej wzrosła do 150,8% na koniec marca
 201. 14:08 MSP wspiera koncepcję debiutu Banku Pocztowego na GPW
 202. 14:08 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 203. 14:03 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Wypłata kwartalnych odsetek od obligacji wyemitowanych w styczniu 2014 ... - EBI
 204. 14:03 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (25/2015)
 205. 14:03 BEDZIN - Ustanowienie zastawów oraz hipotek przez Spółki Zależne Emitenta. (30/2015)
 206. 14:03 GORENJE D.D. - Audited consolidated and unconsolidated annual report for the year 2014 (7/2015)
 207. 14:03 C&C ENERGY SA - Uzupełnienie raportu rocznego za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 kwie ...
 208. 14:03 GTC - Wygaśnięcie mandatów osób zarządzających (14/2015)
 209. 14:03 ONICO - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014 (8/2015) - EBI
 210. 14:03 GORENJE D.D. - The Supervisory Board Meeting of Gorenje, d.d. (6/2015)
 211. 13:55 Nowe przepisy dot. oświetlenia dróg - ulgą dla gmin (aktl.)
 212. 13:53 Poczta Polska udostępni InPostowi oddawcze skrzynki pocztowe
 213. 13:53 WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi nabyli w celu umorzenia 350 obligacji za 350 tys zł
 214. 13:53 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 215. 13:48 BNP PARIBAS PL - Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospoda ...
 216. 13:48 PLASMA SYSTEM - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 roku (11/2015) - EBI
 217. 13:48 BGŻ SA - Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywn ...
 218. 13:48 URSUS S.A. - Zawiązanie spółki URSUS BUS S.A. (13/2015)
 219. 13:48 MOSTALPLC - Zmiana terrminu przekazania raportu okresowego. (7/2015)
 220. 13:38 Asseco SEE ma backlog o wartości 59,9 mln euro na 2015 r., wzrost o 17% r/r
 221. 13:38 ifm ecolink zatrudni ok. 100 inżynierów w centrum badawczym w WSSE w Opolu
 222. 13:33 ZETKAMA SA - Wybór Audytora. (5/2015)
 223. 13:23 Dom Development oczekuje więcej przekazań mieszkań dopiero od III kwartału
 224. 13:23 PKO BP zmienia strategię wobec Banku Pocztowego, liczy na jego IPO w tym roku
 225. 13:23 W wakacje stopa bezrobocia poniżej 10%, później ponowny jej wzrost wg analityków
 226. 13:18 MARKA - Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii H1 do obrotu na Catalyst. (28/2015) - EBI
 227. 13:18 VERBICOM - VERBICOM ? otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną (12/2015) - EBI
 228. 13:18 ATM - Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna (5/2015)
 229. 13:05 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-24
 230. 13:03 BEDZIN - Ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na aktywach o znacznej wartości ...
 231. 13:03 VARIANT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2015)
 232. 13:03 AEDES - Zawarcie istotnej umowy na kontynuowanie współpracy z J.W. Construction S.A. (9/2015) - EBI
 233. 13:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 opublikowanego w dniu 24 kwietnia 2015 r ...
 234. 12:55 NIK krytycznie o eksploatacji kopalin w Wielkopolsce i w kraju
 235. 12:53 Dom Development rozważa rolowanie obligacji zapadających w czerwcu
 236. 12:48 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmnie ...
 237. 12:35 Ceny paliw rosną przed majówką
 238. 12:33 WDB BROKERZY - Przedterminowy wykup oraz umorzenie części Obligacji serii B (12/2015) - EBI
 239. 12:33 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (55/2015) - EBI
 240. 12:33 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy (11/2015)
 241. 12:33 SECO/WARWICK S.A. - Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu roczneg ...
 242. 12:23 PGZ ma porozumienie zapewniające 74 mln zł finansowania
 243. 12:23 BM Reflex: Prawdopodobne podwyżki cen paliw na koniec kwietnia
 244. 12:08 Dom Development wprowadzi ok. 750 lokali do sprzedaży w II kwartale
 245. 12:05 JSW chce sprzedać hotel uznawany przez związki za niecelową inwestycję
 246. 12:03 HUTMEN - Treść uchwał podjętych na ZWZ Hutmen S.A. (21/2015)
 247. 12:03 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Istotna informacja dodatkowa (7/2015) - EBI
 248. 12:03 DENT-A-MEDICAL - Powołanie osoby nadzorującej (9/2015) - EBI
 249. 12:03 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Raport roczny Surfland Systemy Komputerowe SA za rok 2014 (6/2015) - EBI
 250. 12:03 PKOBP (PKO BP SA) - Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowe ...
 251. 12:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Odstąpienie od warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. (59/2015)
 252. 11:53 Dom Development nabył grunty pod ok. 2400 lokali za ok. 90 mln zł w I kwartale
 253. 11:49 ABS INVESTMENT - Wypłata odsetek od obligacji na okaziciela serii A (26/2015) - EBI
 254. 11:48 REVITUM - Raport roczny za 2014 rok. (5/2015) - EBI
 255. 11:48 BEDZIN - Zawarcie przez Spółki Zależne od Emitenta znaczącej umowy (28/2015)
 256. 11:48 VEDIA - Informacja o istotnym kolejnym zamówieniu z Hiszpanii (21/2015) - EBI
 257. 11:48 MBANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPE11. (18/2015)
 258. 11:48 HUTMEN - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A. (20/2015)
 259. 11:48 MBANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji, hipoteczne listy zastawne Serii HPE11. (18/2015)
 260. 11:48 MBANK HIPOTECZNY - Potwierdzenie ratingu dla hipotecznych listów zastawnych serii HPE11. (17/2015)
 261. 11:45 Raport kwartalny Microsoftu
 262. 11:35 Sejm za zmianami dot. finansowania oświetlenia dróg
 263. 11:33 MBANK HIPOTECZNY - Potwierdzenie ratingu dla hipotecznych listów zastawnych serii HPE11. (17/2015)
 264. 11:33 AEDES - Zawarcie porozumienia ws. zakończenia realizacji inwestycji w Katowicach (8/2015) - EBI
 265. 11:33 MBANK HIPOTECZNY - Potwierdzenie ratingu dla hipotecznych listów zastawnych serii HPE11. (17/2015)
 266. 11:33 TAXUS FUND - PL/EN Upublicznienie w niniejszym komunikacie wszystkich materiałów odnośnie emisji ... - EBI
 267. 11:30 Podkarpackie/ Na obchodach Święta Lasu posadzą 17 tys. nowych drzew i krzewów
 268. 11:25 GUS: w marcu spadło bezrobocie (opis)
 269. 11:23 Wskaźnik ZEW dla Polski wzrósł o 9,4 pkt m/m do 55,6 pkt w kwietniu
 270. 11:18 MOL - Capital securities purchase of a MOL manager (29/2015)
 271. 11:16 Ochrona konsumentów. UOKiK dostanie nowe ważne uprawnienia
 272. 11:15 Sejm za poprawkami Senatu: będą wyższe kary za nielegalne reklamy (opis)
 273. 11:08 Wskaźnik Ifo dla Niemiec wzrósł do 108,6 pkt w kwietniu
 274. 11:08 Goldman Sachs: Za trzy miesiące euro będzie kosztować 3,93 zł, a USD - 3,85 zł
 275. 11:03 easyCALL.pl Spółka Akcyjna - Zawiadomienie o zawarciu istotnej umowy (3/2015) - EBI
 276. 11:03 SECO/WARWICK S.A. - Powołanie Członków Zarządu Spółki SECO/WARWICK S.A. (20/2015)
 277. 10:55 Podkarpackie/ Na obchodach Święta Lasu posadzą 17 tys. nowych drzew i krzewów (na weekend lub...
 278. 10:53 DI Investors podniósł rekomendację dla Millennium do 'akumuluj', wycenę do 8,2zł
 279. 10:53 Złotemu sprzyjają coraz lepsze wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki
 280. 10:53 DI Investors podniósł wycenę BZ WBK do 405 zł, nadal zaleca 'neutralnie'
 281. 10:38 DI Investors obniżył rekomendację dla mBanku do 'neutralnie', wycenę do 495 zł
 282. 10:35 Sejm uchwalił nowelę ustawy o płatnościach bezpośrednich
 283. 10:35 Prezes ANR: grunty inwestycyjne do kupienia od zaraz
 284. 10:33 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2015 ...
 285. 10:30 Sejm uchwalił nowelę o recyklingu pojazdów
 286. 10:30 GUS: w marcu 2015 liczba bezrobotnych spadła o 14,7 proc. w stosunku do ub.r. (krótka2)
 287. 10:23 GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 11,7% w marcu
 288. 10:23 GUS: Liczba nowych bezrobotnych spadła m/m do 187,6 tys. osób w marcu
 289. 10:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu oraz członka Rady ...
 290. 10:15 Sejm: budżet będzie płacił za składki w organizacjach rolniczych UE
 291. 10:10 GUS: bezrobocie w marcu wyniosło 11,7 proc. (krótka)
 292. 10:08 DM BOŚ podniósł wycenę ING BSK do 115,3 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'
 293. 10:00 Sejm: budżet dofinansuje do 65 proc. składek ubezpieczeń rolnych
 294. 09:53 Santander łączy siły z UniCredit w zarządzaniu aktywami w Europie i Ameryce Łac.
 295. 09:53 DM BOŚ obniżył wycenę Action do 51,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'
 296. 09:53 JSW sprzedaje hotel w Gdyni, cena wywoławcza 28,55 mln zł
 297. 09:53 DM BOŚ obniżył wycenę Alior Banku do 84,8 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'
 298. 09:53 Kurs Izo-Blok wzrósł o 3,4% w debiucie na rynku głównym GPW
 299. 09:48 POLBRAND - Informacja o podjęciu przez GPW Uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrot ... - EBI
 300. 09:45 Sejm za poprawkami Senatu: będą wyższe kary za nielegalne reklamy (krótka)
 301. 09:30 Akcja w kopalni: wiertnica wydrążyła otwór o głębokości 40 m
 302. 09:23 Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do ok. 11,7% w marcu wg analityków
 303. 09:18 Victoria Dom Spółka Akcyjna - Raport roczny Victoria Dom S.A. za 2014 rok (3/2015) - EBI
 304. 09:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o pośrednim nabycia akcji AD.DRĄGOWSKI S.A. (19/2015)
 305. 09:08 MOL kupił Ithaca Petroleum Norge z Norwegii za co najmniej 60 mln USD
 306. 09:08 Bloober Team rozpoczyna sprzedaż gry 'Brawl' na PlayStation 4
 307. 09:05 Schetyna: Polska gotowa do zabezpieczania granicy w północnej Afryce
 308. 09:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu oraz pośrednim nabycia akcji AD.DRĄGOWSK ...
 309. 08:55 Schetyna: decyzja w sprawie "Nocnych wilków" - w piątek po południu
 310. 08:53 Strata netto Dom Development to 5,4 mln zł w I kw.2015 wobec zysku rok wcześniej
 311. 08:53 Wirtualna Polska ustaliła cenę akcji w IPO na 32 zł, liczbę - na 9,19 mln sztuk
 312. 08:53 Obligacje PBS w Ciechanowie warte 5,22 mln zł wejdą na Catalyst w poniedziałek
 313. 08:48 Paczki od Amazona trafią prosto do bagażników aut
 314. 08:48 FOREVER ENTERTAINMENT - Premiera gry ?Sparkle 3: Genesis" na platformie Steam. (20/2015) - EBI
 315. 08:38 Zysk netto FFiL Śnieżka spadł r/r do 41,05 mln zł w 2014 r.
 316. 08:23 Zysk netto Asseco SEE wzrósł r/r do 8,13 mln zł w I kw. 2015 r.
 317. 08:23 Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy
 318. 08:23 Akcjonariusze Robyga zdecydowali o wypłacie 0,11 zł dywidendy na akcję
 319. 08:23 Aplisens rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.
 320. 08:23 Zysk netto Biotonu wyniósł 3,68 mln zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 321. 08:05 Pomorskie stawia na gosp. morską, ICT, energetykę i medycynę
 322. 08:03 MOL - MOL Group enters Norway expanding its North Sea portfolio (28/2015)
 323. 08:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (94/2015)
 324. 07:45 Setki milionów chińskich internautów zobaczy reklamy i rekomendacje polskiej firmy
 325. 07:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 326. 07:23 Przegląd prasy
 327. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 328. 07:18 ŚNIEZKA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 329. 07:18 ŚNIEZKA - Raport roczny R 2014
 330. 07:03 INTERFERIE - Zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" w związku z Zwyczajnym Walnym Zgro ... - EBI
 331. 06:33 INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny Q 1/2015
 332. 04:55 "Puls Biznesu": Patenty - Polska liderem w tej części Europy
 333. 04:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROBYG S.A. zw ...