Trwa ładowanie...
d24y2ly

Artykuły z dnia: 2015.04.30 - finanse.wp.pl

 1. 01:48 BUMECH S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 2. 01:18 G-ENERGY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r ...
 3. 01:18 KCI - Raport roczny R 2014
 4. 01:18 KCI - Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie JUPITER S.A. za rok 2014 wraz z opinią i rapo ...
 5. 00:48 G-ENERGY - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 maja 2015 r (10/2015) - EBI
 6. 00:19 SMT SA - Aktualizacja informacji o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitał ...
 7. 00:19 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 8. 00:18 SMT SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 9. 00:05 SMT SA - Raport roczny R 2014
 10. 00:05 CENTURION FINANCE - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014 (15/2015) - EBI
 11. 00:05 BANK PEKAO SA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ...
 12. 00:05 POZBUD T&R S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 13. 23:49 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Raport roczny R 2014
 14. 23:49 POZBUD T&R S.A. - Raport roczny R 2014
 15. 23:49 LUBAWA - Raport roczny R 2014
 16. 23:49 PEIXIN - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 17. 23:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 18. 23:48 PZ CORMAY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 19. 23:33 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Raport roczny R 2014
 20. 23:33 MIT - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 21. 23:33 WASKO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 22. 23:33 MIT - Raport roczny R 2014
 23. 23:18 LUBAWA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 24. 23:18 APS ENERGIA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia S.A. oraz proje ... - EBI
 25. 23:18 HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 26. 23:18 APS ENERGIA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APS Energia S.A. oraz ...
 27. 23:18 WASKO S.A. - Raport roczny R 2014
 28. 23:18 INDATA SOFTWARE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 29. 23:03 HYPERION S.A. - Raport roczny R 2014
 30. 23:03 ASSECO CENTRAL EUROPE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 31. 23:03 EVEREST INVESTMENTS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 32. 23:03 MEWA - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2014. ( ...
 33. 23:00 USA/Spadkowa sesja w USA, mocna wyprzedaż na mniejszych spółkach
 34. 22:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości (26/2015)
 35. 22:33 INDATA SOFTWARE S.A. - Raport roczny R 2014
 36. 22:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i nabycie aktywów o znaczącej wartości przez spółk ...
 37. 22:33 KONSORCJUM STALI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 maja ...
 38. 22:20 W Poznaniu wystąpił Nick Vujicic, niepełnosprawny mówca motywacyjny
 39. 22:18 CAPITAL PARK S.A. - Rozwiązanie znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta (12/2015)
 40. 22:18 EVEREST INVESTMENTS S.A. - Raport roczny R 2014
 41. 22:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 42. 22:18 CAPITAL PARK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostki zależne od Emitenta (11/2015)
 43. 21:48 VINDEXUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 44. 21:48 ENEA - Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp ...
 45. 21:33 PBO ANIOŁA S.A. - Raport roczny R 2014
 46. 21:33 AIR MARKET - Zawarcie umowy z IDMSA.PL Doradztwo Finansowe (8/2015) - EBI
 47. 21:33 PEPEES - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ (7/2015)
 48. 21:33 IBS NETSHOPS.PL - Zmiany w Zarządzie Spółki (3/2015) - EBI
 49. 21:33 FLUID - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (11/2015) - EBI
 50. 21:33 KONSORCJUM STALI S.A. - Raport roczny R 2014
 51. 21:18 CENTURION FINANCE - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D Centuri ... - EBI
 52. 21:18 PEPEES - Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 (6/2015)
 53. 21:10 Unipetrol przejął udziały w Ceska Rafinerska, Rosnieft zwiększy dostawy ropy
 54. 21:03 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (13/2015)
 55. 21:03 GRAAL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 56. 21:03 MILKILAND N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 57. 21:03 OT LOGISTICS - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I ...
 58. 20:48 WIND MOBILE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dz ...
 59. 20:48 FAMUR S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Emitenta i uzgodnienie planu podziału (20/2015)
 60. 20:48 KANIA - Przyjęcie do depozytu obligacji serii E (14/2015)
 61. 20:48 COMARCH - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 62. 20:48 BIOERG Spółka Akcyjna - Jednostkowy raport okresowy za I kw. 2015 (6/2015) - EBI
 63. 20:48 WIND MOBILE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. na dzień 2 ... - EBI
 64. 20:33 KREDYT INKASO S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym s ...
 65. 20:33 GRAAL - Raport roczny R 2014
 66. 20:33 ADVADIS S.A. - Niezawarcie układu z wierzycielami (7/2015)
 67. 20:18 Polacy złożyli ponad 7 milionów e-PIT-ów
 68. 20:18 NETMEDIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 69. 20:18 INTERCAPITAL PROPERTY - Interim non-consolidated financial report as of 31.03.2015 (12/2015) - EBI
 70. 20:10 Świętokrzyskie i Lubelskie połączone siecią szerokopasmowego internetu
 71. 20:03 INTERCAPITAL PROPERTY - Quarterly report to the Company's bondholders for Q1 2015 (11/2015) - EBI
 72. 20:03 INTERCAPITAL PROPERTY - Annual audited consolidated financial report 2014 (10/2015) - EBI
 73. 20:03 IDM SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 74. 20:03 EMPIK MEDIA & FASHION S.A. - KOREKTA SZACUNKOWYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW OPERACYJNYCH W T ...
 75. 20:03 KCI - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ogranic ...
 76. 20:03 VIVID GAMES - Zawarcie umów istotnych pomiędzy podmiotami powiązanymi. (19/2015) - EBI
 77. 20:03 FAMUR S.A. - Nabycie akcji własnych Emitenta przez spółkę zależą FAMUR S.A. (19/2015)
 78. 19:50 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company drugi aneks do umowy na dostawy ropy naf ...
 79. 19:50 FAMUR S.A. - Rozszerzenie zakresu Programu Integracji Operacyjnej (18/2015)
 80. 19:50 KCI - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Develop ...
 81. 19:50 HYDROTOR - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Hydrotor SA za 2014 rok oraz ocena sytuacj ... - EBI
 82. 19:50 ARCUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 83. 19:50 EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY - Nabycie obligacji Europejski Fundusz Medyczny S.A. w celu umorzenia ... - EBI
 84. 19:49 ARCUS S.A. - Raport roczny R 2014
 85. 19:49 EMPIK MEDIA & FASHION S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 86. 19:49 HYDROTOR - Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez PHS Hydrotor SA w 2014 roku ... - EBI
 87. 19:35 Haładyj: komitet rady ministrów przyjął założenia "konstytucji dla przedsiębiorców"
 88. 19:33 PAMAPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 89. 19:33 NETMEDIA S.A. - Raport roczny R 2014
 90. 19:33 UNITED - Zakończenie subskrypcji akcji Emitenta serii H, I, J, K, L, M, N, O, P (19/2015) - EBI
 91. 19:33 IDM SA - Raport roczny R 2014
 92. 19:18 BANK PEKAO SA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Pekao Leasing Holding Spółka ...
 93. 19:18 BANK PEKAO SA - Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego ...
 94. 19:18 BOOMERANG - Podpisanie umowy (9/2015) - EBI
 95. 19:18 UNITED - Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej (18/2015) - EBI
 96. 19:18 ELECTROCERAMICS S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgr ...
 97. 19:18 NIERUCHOMOŚCI - Raport roczny spółki Partner-Nieruchomości S.A. za 2014 rok (6/2015) - EBI
 98. 19:03 BANK PEKAO SA - Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (9/2015)
 99. 19:03 BANK PEKAO SA - Powołanie członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (10/2015)
 100. 19:03 BANK PEKAO SA - Informacja o dywidendzie (8/2015)
 101. 18:53 CALATRAVA CAPITAL SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 102. 18:53 MOBILE PARTNER - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (12/2015) - EBI
 103. 18:53 AB S.A. - Zawarcie aneksów do znaczącej umowy kredytowej oraz zawarcie znaczącej umowy o kredyt w ...
 104. 18:53 EMPERIA - Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Empe ...
 105. 18:53 MOBILE PARTNER - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (11/2015) - EBI
 106. 18:53 FASING - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 107. 18:53 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o limit na akredytywy zawartej z BZ WBK S.A. (8/2015)
 108. 18:53 Przegląd informacji ze spółek
 109. 18:53 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek i poniedziałek
 110. 18:53 Kalendarium ISBnews
 111. 18:34 Columbus Capital - Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu (30/2015) - EBI
 112. 18:34 COLIAN HOLDING SA - Ujawnienie stanu posiadania (6/2015)
 113. 18:34 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o limit na gwarancje bankowe zawartej z BZ WBK S.A. ...
 114. 18:34 AB S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o limit na akredytywy zawartej z BZ WBK S.A. przez spółkę zale ...
 115. 18:34 WAWEL SA - Planowane nabycie spółki z branży cukierniczej (15/2015)
 116. 18:33 DM WDM SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 117. 18:33 FERRUM - Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. aneksu do porozumienia i aneksu dotyczącego przedłuż ...
 118. 18:33 WAWEL SA - Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz po ...
 119. 18:33 WAWEL SA - Powołanie Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej (13/2015)
 120. 18:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 121. 18:33 EMPERIA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. (48/2015)
 122. 18:23 Emperia Holding proponuje 1,33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.
 123. 18:23 Zysk netto Stalproduktu wzrósł r/r do 91,06 mln zł w 2014 r.
 124. 18:23 Abris Capital Partners sprzedał FM Bank PBP na rzecz AnaCap Financial Partners
 125. 18:23 Zysk netto Inter Cars wzrósł r/r do 177,70 mln zł w 2014 r.
 126. 18:23 Zysk netto ATM Grupa wzrósł r/r do 17,61 mln zł w 2014 r.
 127. 18:21 CALATRAVA CAPITAL SA - Raport roczny R 2014
 128. 18:21 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Raport roczny R 2014
 129. 18:21 DM WDM SA - Raport roczny R 2014
 130. 18:21 AB S.A. - Znaczące umowy o kredyt walutowy oraz zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę ...
 131. 18:21 WAWEL SA - Uchwała w sprawie dywidendy (12/2015)
 132. 18:21 Tableo Spółka Akcyjna - Raport roczny TABLEO S.A. za rok 2014. (10/2015) - EBI
 133. 18:20 CCC - Raport roczny R 2014
 134. 18:20 ALUMAST - Zakup nieruchomości i zawarcie umowy kredytowej (10/2015) - EBI
 135. 18:19 AMICA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 136. 18:19 WAWEL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 30.04.2015 r. (11/2015)
 137. 18:19 NORTH COAST - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 138. 18:19 KDM SHIPPING - KDM SHIPPING FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 (2/2015)
 139. 18:19 KRAKCHEMIA S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZG ...
 140. 18:19 CCC - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 141. 18:18 AMICA - Raport roczny R 2014
 142. 18:18 WAWEL SA - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.04.2015 r. (10/2015)
 143. 18:18 FERRUM - Podpisanie aneksu do porozumienia z Bankiem Millennium S.A. (29/2015)
 144. 18:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - <font f ...
 145. 18:15 W majowy weekend paliwa zdrożeją, ale zatankujemy taniej niż rok temu
 146. 18:10 Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek
 147. 18:08 Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydowali o wypłacie 0,30 zł dywidendy na akcję
 148. 18:05 PETROLINVEST S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (8/2015)
 149. 18:05 EDISON - Raport roczny jednostkowy za 2014 rok (5/2015) - EBI
 150. 18:05 BMP MEDIA INVESTORS AG - 2014 Report on Corporate Governance (1/2015) - EBI
 151. 18:05 INTERCARS - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 152. 18:05 INDEXMEDICA - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia (6/2015) - EBI
 153. 18:05 GINO ROSSI S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 154. 18:05 GRUPA NOKAUT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajn ...
 155. 18:05 INTERCARS - Raport roczny R 2014
 156. 18:05 LSI SOFTWARE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 157. 18:05 VISTAL GDYNIA S.A. - Zmiana siedziby spółki zależnej (30/2015)
 158. 18:05 Sandomierz/ Zakończono budowę strategicznego wału przeciwpowodziowego
 159. 18:03 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej (6/2015)
 160. 18:03 VISTAL GDYNIA S.A. - Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwy ...
 161. 18:03 VIVID GAMES - Oświadczenie Zarządu Vivid Games S.A. (18/2015) - EBI
 162. 18:03 ATMGRUPA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 163. 18:03 INTEGER.PL S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl. SA. ? korekt ...
 164. 18:03 GROCLIN - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 165. 17:56 HARPER HYGIENICS S.A. - Informacja o czynnikach mających negatywny wpływ na szacowane wyniki fina ...
 166. 17:56 BMPAG - Annual Report 2014 (10/2015)
 167. 17:56 TRITON - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 168. 17:56 MSX RESOURCES SA - Publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2014 rok (9/2015)
 169. 17:56 TRITON - Raport roczny R 2014
 170. 17:56 ATMGRUPA - Raport roczny R 2014
 171. 17:55 GINO ROSSI S.A. - Raport roczny R 2014
 172. 17:55 CSY - Raport roczny CSY S.A. za 2014 rok (6/2015) - EBI
 173. 17:55 MARVIPOL S.A. - Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów. (19/2015)
 174. 17:55 AMERICAN HEART - JEDNOSTKOWY RAPORT FINANSOWY ROCZNY ZA 2014 ROK I WYBRANE SKONSOLIDOWANE, NIEZAU ... - EBI
 175. 17:55 KOFOLA - Skup akcji własnych (7/2015)
 176. 17:55 HYDROTOR - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 177. 17:55 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (18/2015)
 178. 17:55 MF: podatnicy złożyli ponad 7 milionów e-PIT-ów
 179. 17:55 INTEGER.PL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - korekta (20/2015)
 180. 17:55 HYDROTOR - Raport roczny R 2014
 181. 17:55 VISTULA GROUP - Rejestracja akcji Vistula Group S.A. serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartoś ...
 182. 17:55 VISTAL GDYNIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 183. 17:55 VISTULA GROUP - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykł ...
 184. 17:54 HERKULES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. wraz z projektami uchwał ...
 185. 17:54 IZO-BLOK S.A. - Zawarcie istotnej umowy przez IZO ? BLOK S.A. (5/2015)
 186. 17:54 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (8/2015)
 187. 17:54 SOPHARMA AD - Audited Consolidated Financial Statements for 2014 (41/2015)
 188. 17:53 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - ...
 189. 17:53 Efekty synergii połączonego BGŻ BNP Paribas Bank Polska sięgną 350 mln zł w 2017
 190. 17:53 ZWZ Inter RAO Lietuva zdecydowało o wypłacie 0,56 euro dywidendy na akcję
 191. 17:50 WIG20 na zamknięciu czwartkowej sesji spadł o 0,28 proc.
 192. 17:48 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 193. 17:48 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Raport roczny R 2014
 194. 17:48 EDISON S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień (9/2015)
 195. 17:48 W INVESTMENTS - Wniosek akcjonariusza Spółki w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii B na akc ...
 196. 17:48 VISTAL GDYNIA S.A. - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A., w sp ...
 197. 17:48 CYFROWE CENTRUM - Zawarcie aneksu do istotnej umowy. (14/2015) - EBI
 198. 17:48 EMPERIA - Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy za 2014 rok. (47/2015)
 199. 17:48 CYFROWE CENTRUM - Zawarcie aneksu do istotnej umowy. (13/2015) - EBI
 200. 17:48 K2 INTERNET S.A. - Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Int ...
 201. 17:48 MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (21/2015)
 202. 17:45 W czwartek euro mocno zyskało wobec złotego
 203. 17:38 Indeks WIG20 spadł o 0,28% na zamknięciu w czwartek
 204. 17:37 PKP Intercity obniża karę za jazdę na gapę w Pendolino
 205. 17:35 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - < ...
 206. 17:35 Lubelskie/ Zmodernizowano ponad 5 km wałów nad Wisłą w gm. Łaziska
 207. 17:35 ORANGEPL - Zmiany w regulacjach dotyczących Orange Polska. (24/2015)
 208. 17:35 ORANGEPL - Zmiany w regulacjach dotyczących Orange Polska. (24/2015)
 209. 17:34 VISTAL GDYNIA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. ...
 210. 17:34 EDISON - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 26 V 2015 (4/2015) - EBI
 211. 17:34 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -
 212. 17:34 STALPRODUKT - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 213. 17:33 STALPRODUKT - Raport roczny R 2014
 214. 17:33 RAINBOW TOURS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 215. 17:33 PC GUARD - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 216. 17:33 AerFinance - Raport kwartalny 1Q2015 // Quarterly Report 1Q2015 (8/2015) - EBI
 217. 17:33 PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET - Raport roczny skonsolidowany (7/2015) - EBI
 218. 17:33 COLOMEDICA - Wygaśniecie umowy o pełnieniu funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta (9/2015) - EBI
 219. 17:33 EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta. (17/2015)
 220. 17:33 PC GUARD - Raport roczny R 2014
 221. 17:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -
 222. 17:33 ALUMETAL S.A. - Informacje o transakcjach osób zarządzających oraz osób posiadających dostęp do i ...
 223. 17:33 MUZA - Oświadczenie o stosowaniu przez Muza S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2014 r. (1/2015) - EBI
 224. 17:33 HERKULES S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy (9/2015)
 225. 17:33 RAINBOW TOURS S.A. - Raport roczny R 2014
 226. 17:33 AB INTER RAO LIETUVA - Notice on the decisions adopted by the Annual General Meeting of Sharehold ...
 227. 17:33 MOSTALZAB - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 228. 17:23 Zysk netto CEZ spadł r/r do 22,40 mld CZK w 2014 r.
 229. 17:19 MOSTALZAB - Raport roczny R 2014
 230. 17:19 IMPEXMET - Ustanowienie zastawu rejestrowego (18/2015)
 231. 17:19 PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET - Raport roczny jednostkowy (6/2015) - EBI
 232. 17:19 HERKULES S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 233. 17:19 MUZA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 234. 17:19 BORYSZEW - Objęcie udziałów w spółce zależnej (71/2015)
 235. 17:19 HERKULES S.A. - Raport roczny R 2014
 236. 17:19 IZO-BLOK S.A. - Komunikat GPW w sprawie zawarcia umowy o pełnienie zadań animatora emitenta (4/2015)
 237. 17:18 APS ENERGIA - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2014 (9 ... - EBI
 238. 17:18 DROZAPOL - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 239. 17:18 SUNEX - Otrzymanie ekspertyzy budowlanej. Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie. dstąpienie od umó ... - EBI
 240. 17:18 IMPEXMET - Podwyższenie kapitału w spółce zależnej (17/2015)
 241. 17:18 MUZA - Raport roczny R 2014
 242. 17:18 DROZAPOL - Raport roczny R 2014
 243. 17:18 GROCLIN - Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości inwestycji. (10/2015)
 244. 17:18 KRUSZWICA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (10/2015)
 245. 17:18 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (27/2015)
 246. 17:18 LENTEX - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami u ...
 247. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 248. 17:14 Uważaj na fałszywe wezwania do zapłaty kary
 249. 17:05 Anita Sarkeesian na liście 100 najbardziej wpływowych osób wg "Time'a"
 250. 17:03 KERDOS GROUP - Złożenie wniosku o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst ...
 251. 17:03 ROBINSON EUROPE - Treść uchwał podjętych na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 30 kwietnia 2015 r. ... - EBI
 252. 17:03 2C PARTNERS - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał (30/2015) - EBI
 253. 17:03 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 254. 16:53 Wynik finansowy netto OFE wyniósł minus147,6 mln zł w 2014 r.
 255. 16:48 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (18/2015)
 256. 16:48 ALCHEMIA - Zawiadomienia od osób zobowiązanych w trybie art.160 ustwy o obrocie (40/2015)
 257. 16:48 CEZ, a.s. - Annual Report 2014 (0/2015)
 258. 16:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Ustanowienie programu emisji obligacji (20/2015)
 259. 16:48 INTROL S.A. - Limatherm S.A. ? emisja obligacji wewnątrzkorporacyjnych serii ?A? (10/2015)
 260. 16:48 PHARMENA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 10 czerwca 2015 r. (1/2015)
 261. 16:48 SKOTAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma ...
 262. 16:48 MINOX - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (29/2015) - EBI
 263. 16:42 Bezrobotni na Pomorzu aktywizowani za 8 mln złotych
 264. 16:38 KNF: Wynik finansowy ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w ub.r
 265. 16:33 CFI HOLDING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta (24/2015)
 266. 16:33 SKOTAN S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2 ...
 267. 16:33 INTROL S.A. - INTROL S.A. ? emisja obligacji wewnątrzkorporacyjnych serii ?A? (9/2015)
 268. 16:33 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Raport roczny R 2014
 269. 16:33 NOVITA - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłat ...
 270. 16:33 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - < ...
 271. 16:33 MAGELLAN S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA (55/2015)
 272. 16:33 GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii C, ...
 273. 16:33 GEOINVENT - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (22/2015) - EBI
 274. 16:33 NOVITA - Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad ZWZ Spółki (13/15)
 275. 16:33 INFRA S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2015)
 276. 16:33 OPTIZEN LABS - Naruszenie dobrych praktyk w zakresie publikacji raportów bieżących, aktualny stan ... - EBI
 277. 16:23 Echo Investment wznawia projekt biurowy w Łodzi
 278. 16:23 BM BGŻ rekomenduje 'kupuj' BBI Development, wycena 1,64 zł
 279. 16:23 MF sfinansowało już 66% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok
 280. 16:23 mDM rozpoczął rekomendowanie Eurocash od 'akumuluj', wycena 40,80 zł
 281. 16:18 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zwołania Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Emite ...
 282. 16:18 BIOERG Spółka Akcyjna - Powołanie Prezesa Zarządu II kadencji (5/2015) - EBI
 283. 16:18 INFRA - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect (2/2015) - EBI
 284. 16:18 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z ERG Technology SA (13/2015)
 285. 16:18 INFRA - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015) - EBI
 286. 16:18 INC - Zakończenie programu skupu akcji własnych (13/2015)
 287. 16:18 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 288. 16:18 2C PARTNERS - Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii E i H (29/2015) - EBI
 289. 16:18 Columbus Capital - Rezygnacja Prezesa Zarządu (29/2015) - EBI
 290. 16:18 OPTIZEN LABS - Zakończenie subskrypcji akcji serii F (17/2015) - EBI
 291. 16:10 Piechociński: kapitał emiracki zapowiada wejście do Polski (aktl.)
 292. 16:08 Zysk netto WSiP spadł r/r do 15,64 mln zł w 2014 r.
 293. 16:08 Wskaźnik Chicago PMI wzrósł do 52,3 pkt w kwietniu
 294. 16:03 ED INVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. (7/2015)
 295. 16:03 AEDES - Rejestracja spółki zależnej AE Development S.A. (10/2015) - EBI
 296. 16:03 SKOTAN S.A. - Zakończenie projektu "Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, seleno ...
 297. 16:03 LS TECH-HOMES - Zawarcie istotnej umowy. (10/2015) - EBI
 298. 16:03 AMPLI - Raport roczny R 2014
 299. 16:03 OPTIZEN LABS - Zakończenie subskrypcji akcji serii E (16/2015) - EBI
 300. 16:03 EKOKOGENERACJA - Jednostkowy raport roczny Ekokogeneracja S.A. za rok 2014 (42/2015) - EBI
 301. 16:03 ECI - BPS REAL ESTATE - Sprawozdanie roczne funduszu ECI-BPS Real Estate FIZAN za rok obrotowy 20 ... - EBI
 302. 16:03 INDATA SOFTWARE S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji (5/2015)
 303. 16:03 2C PARTNERS - Terminowy wykup obligacji serii C (28/2015) - EBI
 304. 16:03 AKCEPT FINANCE - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (17/2015) - EBI
 305. 16:03 OPTIZEN LABS - Zakończenie subskrypcji akcji serii D (15/2015) - EBI
 306. 16:03 VIATRON - Raport roczny ? 2014 rok (6/2015) - EBI
 307. 16:03 EKOKOGENERACJA - Rozliczenie części umowy dostawy instalacji przez podmiot zależny (41/2015) - EBI
 308. 16:03 GKS GieKSa Katowice - Zmiana daty przekazania raportu rocznego (9/2015) - EBI
 309. 15:53 ZWZ Integer.pl zdecyduje 1 VI o upoważnieniu zarządu do emisji do 5,82 mln akcji
 310. 15:53 Mirbud rozpoczyna budowę 196 mieszkań w Katowicach dla JHM Development
 311. 15:48 NEWAG S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie prowadzonego procesu transakcyjne ...
 312. 15:48 EKOKOGENERACJA - Podpisanie umowy dotyczącej istotnej inwestycji przez Ekokogeneracja Development ... - EBI
 313. 15:48 KOMPAP - Zbycie akcji przez Prezesa Zarządu (25/2015)
 314. 15:48 JHM DEVELOPMENT S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo (15/2015)
 315. 15:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (24/2015)
 316. 15:48 EKOKOGENERACJA - Poręczenie przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. emisji obligacji wyemito ... - EBI
 317. 15:48 KOMPAP - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (23/2015)
 318. 15:48 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 I 69 A USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (20/2015)
 319. 15:45 GUS: uprawy ozime i sadownicze zniosły zimę lepiej niż przed rokiem
 320. 15:38 Kompania Węglowa przekazała kopalnię Makoszowy do SRK
 321. 15:33 IDEA BANK S.A. - ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (19/2 ...
 322. 15:33 BIO PLANET - Przedłużenie certyfikatu ekologicznego przez jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST S ... - EBI
 323. 15:33 TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2015)
 324. 15:33 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 325. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 326. 15:33 MIRBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy ze spółką zależną (11/2015)
 327. 15:25 Sąd Najwyższy 14 maja wyda wyrok ws. "nabitych w mBank" (aktl.)
 328. 15:23 MF zaoferuje obligacje za 3-9 mld zł na 2 przetargach w maju
 329. 15:21 Majówka na stacjach paliw będzie tańsza niż przed rokiem
 330. 15:20 Rozpoczął się proces przekazywania kopalń KW do SRK
 331. 15:18 WODKAN - Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZ WODKAN S.A. (2/2014)
 332. 15:18 COMPRESS - Poszerzenie składu Zarządu ComPress SA (4/2015) - EBI
 333. 15:18 WODKAN - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ WODKAN S.A. (17/2015) - EBI
 334. 15:18 GRUPA AZOTY SA - Odpowiedzi na pytania złożone poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 ko ...
 335. 15:18 MIRBUD S.A. - Podpisanie umowy ze spółką zależną (10/2015)
 336. 15:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekaz ...
 337. 15:18 FAST FINANCE S.A. - Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia (11/2015)
 338. 15:18 WODKAN - Powołanie Członka Zarządu WODKAN S.A. (16/2015) - EBI
 339. 15:18 TERESA - Treść projektów uchwał ZWZA Spółki PANI TERESA MEDICA SA zwołanego na dzień 27 maja 2015 ...
 340. 15:18 TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2015)
 341. 15:18 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów i ...
 342. 15:18 MEDICA PRO FAMILIA - POŁĄCZENIE EMITENTA ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI (11/2015) - EBI
 343. 15:18 IDEON S.A. - Raport roczny R 2014
 344. 15:08 Nowy zarząd Energi utrzyma politykę dywidendową, pracuje nad planem rozwoju
 345. 15:08 BM Reflex: Majówka na stacjach paliw będzie tańsza niż przed rokiem
 346. 15:08 Grupa Kęty ma 120 mln zł kredytu na budowę nowego zakładu produkcyjnego
 347. 15:03 WODKAN - Powołanie Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A. (15/2015) - EBI
 348. 15:03 KOMPAP - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA w dniu 26.05.2015r. (22/2015)
 349. 15:03 DROZAPOL - Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2015 rok (11/2015)
 350. 15:03 KOMPAP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (21/2015)
 351. 15:03 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (30/2015)
 352. 15:03 PLAZA CENTERS N.V. - Plaza Centers N.V. 2014 Annual Dutch Statutory Accounts and 2014 Annual Repo ...
 353. 15:03 DROZAPOL - Przeznaczenie zysku netto za 2014 rok na kapitał zapasowy (10/2015)
 354. 15:03 LS TECH-HOMES - Raport roczny za 2014 rok (9/2015) - EBI
 355. 15:03 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (53/ ...
 356. 15:03 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (54/2015)
 357. 15:03 i3D - Emisja obligacji serii BB2 (16/2015) - EBI
 358. 15:03 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS WITH RESOLUT ...
 359. 15:02 Zostałeś niesłusznie podejrzany o kradzież prądu? Sprawdź jak się bronić
 360. 14:55 W pierwszym kwartale br. GPW osiągnęła historyczne przychody (aktl.)
 361. 14:53 DPD Polska i Siódemka sfinalizowały połączenie prawne
 362. 14:53 Mirbud rozpoczyna budowę 144 mieszkań w Koninie dla JHM Development
 363. 14:53 Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,1% m/m w marcu
 364. 14:53 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 262 tys. w USA
 365. 14:48 TERESA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA S ...
 366. 14:48 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (52/2015)
 367. 14:48 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Korekta raportu: Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących (6/2015)
 368. 14:48 INTEGER.PL S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Integer.pl. SA. (21/2015)
 369. 14:48 PGNIG - Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG ...
 370. 14:48 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez MAWI ...
 371. 14:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn ...
 372. 14:48 ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do Umowy Ramowej z Bankiem Handlowym (14/2015)
 373. 14:48 PRIME MINERALS S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej progu ...
 374. 14:33 BGŻ SA - Połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. ? planowane ...
 375. 14:33 BGŻ SA - Powołanie członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (40/2015)
 376. 14:33 RAFAKO - Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. (8/2015)
 377. 14:33 EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (45/2015)
 378. 14:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (16/2015)
 379. 14:33 WSIP SP. Z O.O. - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WSiP Sp. z o.o. za 2014 rok (5/2 ... - EBI
 380. 14:23 Zysk brutto IPF w Polsce i na Litwie wzrósł r/r do 9,5 mln GBP w I kwartale
 381. 14:19 WSIP SP. Z O.O. - Raport roczny WSiP Sp. z o.o. za 2014 rok (4/2015) - EBI
 382. 14:19 IPFINVPL - Results of AGM (62/2015) - EBI
 383. 14:19 JHM DEVELOPMENT S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo (14/2015)
 384. 14:19 IPFINVPL - IPF plc announces update on its performance and market situation (61/2015) - EBI
 385. 14:19 TELL - Zmiana statutu ? podwyższenie kapitału zakładowego. (14/2015)
 386. 14:19 EUROHOLD BULGARIA AD - Interim Management Report and Financial Statements, 31.03.2015 (12/2015)
 387. 14:19 PKNORLEN - ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ...
 388. 14:19 SKOTAN S.A. - Korekta numeracji raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku (10/2015)
 389. 14:19 KETY - Znacząca umowa (26/2015)
 390. 14:18 MIASTO ELBLĄG - Raport roczny JST-R 2014
 391. 14:08 NBP: Oczekiwania inflacyjne konsumentów wyniosły 0,2% w kwietniu
 392. 14:03 INTEGER.PL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (20/2015)
 393. 14:03 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ...
 394. 14:03 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (69/2015)
 395. 14:03 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MED - Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.04.2015 r. (4/2015) - EBI
 396. 14:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (16/2015)
 397. 14:03 ABAK - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 roku oraz raportu rocznego ... - EBI
 398. 14:03 GRAJEWO - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za I kwartał 2015 (15/ ...
 399. 13:53 Aviva Investors sprzedała CH Focus Park w Rybniku na rzecz Union Investment
 400. 13:48 BS SZEPIETOWO - Raport Roczny za 2014 rok (2/2015) - EBI
 401. 13:48 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 402. 13:48 MAKDOM - Raport roczny za rok obrotowy 2014 (5/2015) - EBI
 403. 13:38 GPW widzi optymizm na rynku, oczekuje jego dalszego umocnienia
 404. 13:35 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2015-04-30
 405. 13:33 PPUH VIG Sp. z o.o. - Wykup obligacji serii A (18/2015) - EBI
 406. 13:33 Luxima Spółka Akcyjna - Korekta raportu przerwa w obradach NWZA Luxima S.A. oraz treść uchwał pod ... - EBI
 407. 13:30 Sąd Najwyższy wyda wyrok ws. "nabitych w mBank" 14 maja
 408. 13:23 UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły o 1,17% r/r wg masy w marcu
 409. 13:19 MOSTALPLC - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ. (11/2015)
 410. 13:18 UNIMA 2000 S.A - Raport roczny R 2014
 411. 13:18 MOSTALPLC - Wypłata dywidendy. (10/2015)
 412. 13:18 MOSTALPLC - Powołanie członków Rady Nadzorczej. (9/2015)
 413. 13:18 MOSTALPLC - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. (8/2015)
 414. 13:18 UNIMA 2000 S.A - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 415. 13:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Result of AGM (58/2015)
 416. 13:18 KRUK S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (21/ ...
 417. 13:18 KRUK S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (20/ ...
 418. 13:08 LW Bogdanka może uzależniać wypłatę dywidendy od parametrów finansowych
 419. 13:05 Piechociński: kapitał emiracki zapowiada wejście do Polski
 420. 13:04 KRUK S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (19/ ...
 421. 13:04 KRUK S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (18/ ...
 422. 13:04 BANCO SANTANDER S.A. - Information concerning the transaction made by the obliged person (51/2015)
 423. 13:04 BGŻ SA - Warunkowe powołanie na Prezesa Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A. (39/2015)
 424. 13:03 SOPHARMA AD - INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDING 31 MARCH 2015 (40/2015)
 425. 13:03 BGŻ SA - Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz powzięcie informacji o zamiar ...
 426. 12:48 IZOLACJA - Uzupełnienie, korekta raportu rocznego za 2014 rok (4/2015)
 427. 12:48 Luxima Spółka Akcyjna - Przerwa w obradach NWZA Luxima S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 ... - EBI
 428. 12:48 IDEON S.A. - Podanie do publicznej wiadomości sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego (11/2 ...
 429. 12:38 LW Bogdanka rozważa dwa bazowe scenariusze w kontekście strategii
 430. 12:38 Bytom oczekuje utrzymania pozytywnego trendu wzrostu przychodów i marży w br.
 431. 12:33 BGŻ SA - Spełnienie się ostatniego warunku powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ ...
 432. 12:33 KRAKCHEMIA S.A. - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEM ...
 433. 12:33 BGŻ SA - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z ...
 434. 12:18 BMPAG - Acquisition of majority interest in sleepz GmbH (9/2015)
 435. 12:18 ASSETUS - Korekta Raportu Kwartalnego za IV Kwartał 2014r. (11/2015) - EBI
 436. 12:18 GLOBAL TRADE S.A. - ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE. (2/2015)
 437. 12:18 ORZEŁ - Orzeł SA: Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli (19/2015) - EBI
 438. 12:18 GLOBAL TRADE S.A. - ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE. (2/2015)
 439. 12:03 COMPERIA.PL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. wraz z ...
 440. 12:03 MINERAL MIDRANGE S.A. - Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału za ...
 441. 12:03 AITON CALDWELL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajny ...
 442. 12:03 AITON CALDWELL - Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (19/2015) - EBI
 443. 12:03 ROVITA - Raport roczny skonsolidowany za 2014 rok (4/2015) - EBI
 444. 11:55 W pierwszym kwartale br. GPW osiągnęła historyczne przychody
 445. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 083/A/NBP/2015
 446. 11:48 JR INVEST - Wypowiedzenie umowy z animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect (22/2015) - EBI
 447. 11:48 AITON CALDWELL - Zmiany w składzie rady nadzorczej Aiton Caldwell S.A. (18/2015) - EBI
 448. 11:48 ROVITA - Raport roczny jednostkowy za 2014 rok (3/2015) - EBI
 449. 11:48 INDYKPOL SA - O niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego podczas ZWZA Spółki zwołanego ...
 450. 11:48 AITON CALDWELL - Wypłata dywidendy za rok 2014 (17/2015) - EBI
 451. 11:48 AITON CALDWELL - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell S.A. (1 ... - EBI
 452. 11:48 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 453. 11:33 AITON CALDWELL - Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy (15/2015) - EBI
 454. 11:33 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (24/2015)
 455. 11:33 AGROTON PLC - REPORT AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (16/2015)
 456. 11:33 LASER-MED - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok (5/2015) - EBI
 457. 11:33 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walny ...
 458. 11:30 Dobiega końca budowa sieci szerokopasmowego internetu w Lubelskiem
 459. 11:23 Eurostat: Deflacja HICP w strefie euro szacowana jest na 0,0% r/r w kwietniu
 460. 11:23 Murapol przydzielił obligacje serii P o łącznej wartości 30 mln zł
 461. 11:23 Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 7,7% w marcu
 462. 11:18 ATM - Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosił żądanie umieszczenia nowych punktów w porządku obrad ZWZ ATM ...
 463. 11:18 Rubicon Partners SA - Korekta raportu bieżącego nr 16/2015 - Zawarcie znaczącej umowy (16/2015)
 464. 11:18 OPTIZEN LABS - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. (14/2015) - EBI
 465. 11:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A ...
 466. 11:18 LETUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o akcjonariusza posiadającego powyżej 33% o zmianie udziału po ...
 467. 11:15 Apple Watch za pomocą aplikacji kontroluje funkcje elektrycznych modeli BMW
 468. 11:15 Od maja więcej za wodę i odprowadzanie ścieków w Radomiu
 469. 11:08 Atal wprowadził do sprzedaży łącznie 244 lokale w II etapie Marina Apartamenty
 470. 11:08 Akcjonariusze Banku BPH zdecydują o niewypłacaniu dywidendy 29 maja
 471. 11:08 Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,3% w marcu
 472. 11:03 ASSECO POLAND - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze (11/2015)
 473. 11:03 IMMOFINANZ AG - IMMOFINANZ AG: Change in stake of voting rights of PHI Finanzbeteiligungs und Inv ...
 474. 11:03 CAPITAL - Powołanie członków Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. (6/2015)
 475. 11:03 CAPITAL - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen ...
 476. 11:03 CAPITAL - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 29 ...
 477. 11:03 ORBIS - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ?Orbis? S.A. ze spółką zależną ? Hotek Polsk ...
 478. 11:03 LPP - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał (14/2015)
 479. 10:53 Notowania ropy naftowej WTI wczoraj wyraźnie wzrosły po danych o zapasach
 480. 10:48 GTB METROPOLIS - Przyznanie dostępu do EBI (1/2015) - EBI
 481. 10:48 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING - Raport Finansowy za I Kwartał 2015 rok (6/2015) - EBI
 482. 10:48 ORBIS - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ?Orbis? S.A. ze spółką zależną ? Hotek Polska Sp. ...
 483. 10:48 INDYKPOL SA - Projekty uchwał ZWZA Spółki (12/2015)
 484. 10:48 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - < ...
 485. 10:48 PRIME MINERALS - Rozpoczęcie rozmów w zakresie projektu wydobycia rud metali nieżelaznych (23/2015) - EBI
 486. 10:48 INDYKPOL SA - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki (11/2015)
 487. 10:48 PRIME MINERALS - Nowa strategia rozwoju Spółki (22/2015) - EBI
 488. 10:33 SONEL S.A. - Umowa znacząca z Lincoln Electric Luxemburg (7/2015)
 489. 10:33 PRIME MINERALS - Naruszenie warunków emisji obligacji serii A Spółki (21/2015) - EBI
 490. 10:33 MURAPOL - Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii P (13/2015) - EBI
 491. 10:33 ASSECO POLAND - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 29 k ...
 492. 10:33 BANKBPH - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. oraz przekazanie projektów uch ...
 493. 10:33 PRIME MINERALS - PMT - Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (20/2015) - EBI
 494. 10:30 Biedronka wraca do gry. Świetne wyniki
 495. 10:23 DM BOŚ podniósł wycenę Pekao do 161,20 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'
 496. 10:23 Spółka zależna Kerdos ma umowę na dostawy do sieci Meng na 40 mln zł w 2015-2016
 497. 10:18 Rubicon Partners SA - Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej (17/2015)
 498. 10:18 Rubicon Partners SA - Zawarcie znaczącej umowy (18/2015)
 499. 10:18 PROCAD S.A. - Korekta raportu nr 11/2015 - Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2014 (14/2015)
 500. 10:18 Rubicon Partners SA - Zawarcie znaczącej umowy (16/2015)
 501. 10:18 ERBUD S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. na d ...
 502. 10:18 EKOPALIWA CHEŁM - Podjęcie uchwały w sprawie wcześniejszego wykupu Obligacji serii A (2/2015) - EBI
 503. 10:18 LSI SOFTWARE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (14/2015)
 504. 10:18 ERBUD S.A. - Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy (30/ ...
 505. 10:15 Ostatni dzwonek na rozliczenie. Już prawie 7 milionów e-PIT-ów
 506. 10:08 PEManagers zakłada ponad 2 mld zł aktywów i 40% wzrostu zysku netto na koniec br
 507. 10:03 KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC - Raport Roczny za rok 2014 (4/2015) - EBI
 508. 09:55 Starczewska-Krzysztoszek: dzień wolny od pracy kosztuje około 3,5 mld zł
 509. 09:53 Zysk netto Erbudu wzrósł r/r do 27,89 mln zł w 2014 r.
 510. 09:48 KPPD - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r. (10/2015)
 511. 09:48 KPPD - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.05.2015 r. (9/2015)
 512. 09:48 PHARMENA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 10 czerwca 2015 (19/2015) - EBI
 513. 09:48 PHARMENA - Projekty uchwał na ZWZ w dniu 10 czerwca 2015 r. (20/2015) - EBI
 514. 09:48 ERBUD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 515. 09:40 Rekordowy eksport mleka i śmietany z Polski w 2014 r.
 516. 09:38 Sprzedaż Biedronki wzrosła o 2,9% r/r w porównywalnych sklepach w I kwartale
 517. 09:38 DM BOŚ podniósł wycenę Ciech do 70 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 518. 09:33 DYWILAN - Raport kwartalny Dywilan SA za I kwartał 2015 roku (8/2015) - EBI
 519. 09:33 IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (60/2015) - EBI
 520. 09:23 Miraculum wyemituje obligacje serii AD1 o wartości do 2 mln zł
 521. 09:23 Zysk netto Famuru zmniejszył się r/r do 100,25 mln zł w 2014 r.
 522. 09:23 BIEC: WRP bez zmian, oczekiwana umiarkowana poprawa na rynku pracy
 523. 09:18 ERBUD S.A. - Raport roczny R 2014
 524. 09:18 DYWILAN - Raport roczny Dywilan SA za 2014 rok (7/2015) - EBI
 525. 09:18 ERGIS S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PEKAO S.A. (4/2015)
 526. 09:18 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Po ...
 527. 09:18 INPRO S.A. - Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy. (16/2015)
 528. 09:10 Sytuacja Orlen Lietuva poprawia się - wiceprezes PKN Orlen
 529. 09:08 Premier przyjęła dymisję C. Grabarczyka ze stanowiska ministra sprawiedliwości
 530. 09:08 Zysk netto Apatora wzrósł r/r do 83,8 mln zł w 2014 r.
 531. 09:08 Wydawca m.in. 'Parkietu' i 'Rzeczpospolitej' chce wejść na GPW w tym roku
 532. 09:08 Zysk netto Protektora wzrósł r/r do 6 mln zł w 2014 r.
 533. 09:08 Zysk netto Kopeksu wzrósł r/r do 101,26 mln zł w 2014 r.
 534. 09:08 Zysk netto PEManagers spadł r/r do 36,84 mln zł w 2014 r.
 535. 09:08 Zysk netto Ergisu wzrósł r/r do 19,1 mln zł w 2014 r.
 536. 09:05 BIEC: w kolejnych miesiącach rynek pracy powinien mieć się lepiej
 537. 09:03 AQUA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AQUA? S.A. na dzień 27.05.2015r. o ...
 538. 09:03 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 539. 09:03 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (18/2015)
 540. 09:03 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Raport roczny R 2014
 541. 08:53 Groclin odwołał prognozę 30-32 mln zł EBITDA na 2014 r.
 542. 08:53 Zysk netto Zamet Industry zmniejszył się r/r do 26,03 mln zł w 2014 r.
 543. 08:53 LW Bogdanka planuje spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec tego roku
 544. 08:50 Podwodny hotel, drogie meble i recykling śmieci - polskie pomysły na biznes w ZEA
 545. 08:48 MIRACULUM S.A. - Przydział Obligacji serii AD1 (16/2015)
 546. 08:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (35/2015)
 547. 08:48 AQUA BIELSKO-BIAŁA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AQUA? S.A. na dzień ... - EBI
 548. 08:48 FAMUR S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 549. 08:48 FAMUR S.A. - Raport roczny R 2014
 550. 08:38 Strata netto Seco/Warwick to 15,83 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 551. 08:38 Możliwe spadki na otwarciu notowań GPW
 552. 08:33 INDOS - Raport za I kwartał 2015 (6/2015) - EBI
 553. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 554. 08:33 ATREM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
 555. 08:33 TELEMEDYCYNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wr ... - EBI
 556. 08:33 ERGIS S.A. - Raport roczny R 2014
 557. 08:31 GMINA WAŁBRZYCH - Raport roczny JST-R 2015
 558. 08:25 NEUCA - Nabycie akcji własnych (100/2015)
 559. 08:23 Zysk netto Wawelu wzrósł r/r do 27,88 mln zł w I kw. 2015 r.
 560. 08:23 Zysk netto Compu zmniejszył się r/r do 21,89 mln zł w 2014 r.
 561. 08:23 Bogdanka obniżyła planowany capex na ten rok o 77 mln zł do 503 mln zł
 562. 08:23 Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła o 2,3% m/m w marcu
 563. 08:23 Akcjonariusze DTP zdecydują 29 V o wypłacie dywidendy za 2014 i zaliczki za 2015
 564. 08:23 TVP, EmiTel, POT i Time złożyły oferty na multipleks nr 8
 565. 08:18 CNT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 566. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Q1 2015 Trading Update (57/2015)
 567. 08:18 PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 568. 08:04 KOPEX S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 569. 08:04 KOPEX S.A. - Raport roczny R 2014
 570. 08:03 CNT S.A. - Raport roczny R 2014
 571. 08:03 VARIANT S.A. - Raport roczny R 2014
 572. 08:03 MAŁKOWSKI-MARTECH - Raport okresowy za pierwszy kwartał 2015 (7/2015) - EBI
 573. 08:00 Atlas Estates rozpocznie budowę wieżowca za 300 mln zł
 574. 07:55 MF: potrzebne nowe ulgi podatkowe na badania i rozwój
 575. 07:55 Eksperci: branżę elektroniki drukowanej czeka wzrost
 576. 07:53 Atlas Estates zamierza wydać na grunty w tym roku min. 50 mln zł
 577. 07:53 Atlas Estates może rozpocząć budowę wieżowca za ok. 300 mln zł na początku 2016
 578. 07:53 Zysk netto LW Bogdanka spadł r/r do 32,52 mln zł w I kw. 2015 r.
 579. 07:53 Zysk netto GPW wzrósł r/r do 38,4 mln zł w I kw. 2015 r.
 580. 07:53 LW Bogdanka proponuje 3 zł dywidendy na akcję za 2014 rok
 581. 07:53 GPW proponuje 2,40 zł dywidendy na akcję za 2014 rok
 582. 07:53 Zysk netto ACE zmniejszył się r/r do 1,54 mln euro w 2014 r.
 583. 07:48 AQUA BIELSKO-BIAŁA - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2014. (6/2015) - EBI
 584. 07:48 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - Raport roczny R 2014
 585. 07:48 VARIANT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 586. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 587. 07:38 Atlas Estates chce rozpocząć 2 inwestycje mieszkaniowe w Warszawie w II półroczu
 588. 07:33 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 589. 07:23 Przegląd prasy
 590. 07:18 PROTEKTOR - Raport roczny R 2014
 591. 07:03 PROTEKTOR - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 592. 07:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (41/2015)
 593. 07:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Consolidated financial statements for the year ended ...
 594. 07:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Auditors report on the financial statements of ENEFI ...
 595. 06:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Resolutions passed in connection with the agenda poi ...
 596. 06:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ENEFI share transaction (37/2015)
 597. 06:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Announcement - Q1 Report of 2015 (36/2015)
 598. 06:48 APATOR - Raport roczny R 2014
 599. 06:48 EFEKT - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
 600. 06:48 WAWEL SA - Raport kwartalny Q 1/2015
 601. 06:10 "Gazeta Wyborcza": Lataj dronem za pieniądze
 602. 06:03 PRIMA MODA S.A. - Raport roczny R 2014
 603. 05:35 "Gazeta Wyborcza": Zboże płynie za morze
 604. 04:10 "Rzeczpospolita": Firmy wyprowadzają produkcję poza miasta
 605. 03:35 "Puls Biznesu": Oknoplast wróży dekadę polskiej produkcji
 606. 03:05 "Puls Biznesu": Firmy lekceważą ryzyko walutowe